Hrady a Zámky Na Slovensku: Bratislavskı Hrad, Spiaskı Hrad, Zoznam Hradov a Zámkov Na Slovensku, Zborovskı Hrad, Bytciansky Zámok

Predný obal
General Books, 2011 - 94 strán (strany)
Zdroj: Wikipedia. Str nky: 93. Kapitoly: Bratislavsk hrad, Spi sk hrad, Zoznam hradov a z mkov na Slovensku, Zborovsk hrad, Byt?iansky z mok, Hri?ovsk hrad, Temat n, ?ubovniansky hrad, Mestsk hrad v Kremnici, Tren?iansky hrad, Zvolensk z mok, Oravsk hrad, Breznick hrad, Bojnick z mok, Stre?niansky hrad, Kr sna H rka, Mestsk hrad v Banskej Bystrici, Budat nsky z mok, Mur nsky hrad, ari sk hrad, Lietavsk hrad, ?erven Kame?, Ostr Kame?, Modr Kame?, Fi?akovsk hrad, Slaneck hrad, Beckovsk hrad, Starhrad, Biely Kame?, S ovsk hrad, ?achtick hrad, ovsk hrad, Turniansky hrad, Plave?, Sitniansky hrad, Pezinsk z mok, Dev nsky hrad, Dra hr dok, Ba?kovsk hrad, Bzov k, Viniansky hrad, ?abra?, Pova sk hrad, Paj t n, Blatnick hrad, Znievsky hrad, Brzot n, Levick hrad, Pust hrad, Revi te, omo ka, ?ierny hrad, Brekovsk hrad, Gelnica, Sklabinsk hrad, Kuneradsk z mok, Dobr Voda, G me, Hlohovsk z mok, Jasenovsk hrad, Smolenick z mok, Zbojn cky hrad, Bodo?, Stropkovsk hrad, Dobr Niva, Ve?k Kamenec, ebe, Bran?, Vr ateck hrad, Hajn ka, Topo iansky hrad, Rajeck hrad, Korl tka, ?i?ava, Plaveck hrad, Tekovsk hrad, ilinsk hrad, Hru ovsk hrad, Pari?, Antol, ?ekl s, Kapu iansky hrad, Zempl nsky hrad, Michalovsk hrad, Diviacka Nov Ves, Liptovsk hrad, Ko ick hrad, Hrad Likava, Div n, Cejkov, Diev hrad, Bo any, Brani?evsk hrad, Doln Mi?in, Budim rsky ka tie?, Cerovo, Hali?sk z mok, Bardejovsk hrad, Nov z mok, Ke marsk z mok, Blh, Bor a, Gemersk hrad, Kamenick hrad, D igerdelen Parkan, Eberhard, Kokot, Budkovce, Brestov, Barca, B novsk hrad, Abovsk star hrad, Bo?any. V atok: Bratislavsk hrad je s borom stavieb v historickom are li zaberaj com vrchol n vr ia na juhoz padnom ostrohu malokarpatsk ho chrbta na ?avom brehu Dunaja v Bratislave. Hradu dominuje monument lna stavba b val ho kr ovsk ho pal ca tvoriaca neodmyslite?n panor mu hlavn ho mesta Slovenska. Svoj m z stojom v dejin ch star ho Slovenska, (Ve?kej Moravy), ...

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Bibliografické informácie