Kultúrna revolúcia Laca Novomeského: Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike.

Predný obal
Spoločnosť Ladislava Novomeského, 18. 2. 2017 - 140 strán (strany)

Monografia s názvom Kultúrna revolúcia Laca Novomeského s podtitulom Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike skúma dielo slovenského básnika, politika, novinára, kritika, komunistického intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu (1945-1950) Ladislava Novomeského. Cieľom práce bolo ucelene opísať Novomeského koncept spoločenského rozmeru kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia v socializme a zachytiť ako sa vyvíjali a formovali jeho postoje ku kultúre. A to z rôznych hľadísk – filozofického, politického i estetického. Iným delením je hľadanie súvislostí v štyroch dimenziách - internacionálnom, slovanskom, československom a národnom - slovenskom. Integrálnym doplnkom je prehľad jeho postojov a interpretácie historických a súdobých osobností svetovej i domácej kultúry. V textoch sa premieta aj historický kontext Novomeského pôsobenia od 20. do 70. rokov 20. storočia a celá kapitola venovaná praktickému pôsobeniu v úlohe povereníka (1945-1950).

Monography Ladislav Novomesky's cultural revolution. Ladislav Novomesky about culture, art and politics deals with the topic of culture in works of Slovak poet, journalist, cultural critic, communist intellectual, co-founder of the DAV and the commissioner for education and culture in the years 1945-1950, Ladislav Novomeský. The aim of the work completes Novomeský cultural concept of socialistic education, science, religion and art by the published texts and speeches. This work mappes the geopolitical, cultural and political concept in international, Slavic, Czecho-Slovak and national Slovak relationships. Research include author's knowledge of the history and personalities present of world and national culture.

 

Časté výrazy a frázy

O tomto autorovi (2017)

Lukáš Perný (* 1991 Nové Zámky) je slovenský sociálny filozof, kulturológ a hudobník. Absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Magisterské štúdium ukončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štúdiom diela Ladislava Novomeského. V súčasnosti (2018) pôsobí na Inštitúte filozofie Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity. Venuje sa sociálnej filozofii, dejinám utopizmu, filozofii dejín a filozofii kultúry.

Bibliografické informácie