Plemená: Plemená Husí, Plemená Kacíc, Plemená Koní, Plemená Králikov, Plemená Kury Domácej, Plemená Maciek, Plemená Psov, Plemená Zo Slovenska

Predný obal
General Books, 2011 - 34 strán (strany)
0 Recenzie
Zdroj: Wikipedia. Str nky: 33. Kapitoly: Plemen hus, Plemen ka c, Plemen kon, Plemen kr likov, Plemen kury dom cej, Plemen ma?iek, Plemen psov, Plemen zo Slovenska, Zoznam ps ch plemien, N rodn plemen Slovenska, Easy Mind System, Ragdoll, Zoznam ma?ac ch plemien, Appaloosa, Eur pska ma?ka, Abes nska ma?ka, Zoznam plemien kr likov, Britsk ma?ka, Tureck van, Fr zsky k, Achaltekinsk k, Andal zsky k, Perzsk ma?ka, Brahmanka, Donsk Sphynx, Korat, Slovensk biela hus, Rusk modr ma?ka, Hucul, Kosovsk kokrh, N rodn plemen eska, Siamsk ma?ka, Americk klus k, Suchovsk hus, Burgundsk kr lik, N nius, Beng lska ma?ka, Sib rska ma?ka, Egyptsk Mau, Mainsk m valia ma?ka, Hafling, American Curl, Exotick ma?ka, N rska lesn ma?ka, Sv tobernardsk pes, Indick be ky?a, Lipican, Faersk hus, Maremansko-abruzsk pastiersky pes, Birma, Manx, Tureck angora, Araucana, German Rex, Nemeck obrovit strak, Vl?iak, Devon Rex, Cornish Rex, Lafle ka, Pomoransk hus, Shetlandsk pony, Maranska, Vi tinsk hus, Liptovsk lysko, ?esk lu ti?, Alans, ?esk erven kr lik, ?esk strako, ?esk iernopes kat, Abaco Barb, Moravsk biely hnedook, Moravsk modr, ?esk alb n, Hol sky modr kr lik, Nitriansky kr lik, Slovensk sivomodr rex, Zempl nsky pastelov kr lik. V atok: Zoznam uznan ch a predbe ne uznan ch plemien psov medzin rodnou organiz ciou FCI, neuznan ch a vymret ch plemien. Tabu?ka sa sklad z n zvu plemena v sloven?ine, n zvu plemena v krajine p vodu, krajiny p vodu, patron tnej krajiny a zaradenia do syst mu ozna?ovania FCI. Pr klad: Slovensk hrubosrst stava?, ozna?enie 7/1/320, kde 7 ozna?uje skupinu, 1 sekciu a 320 slo tandardu. Skupina 1: Sala n a pastierske psy (bez vaj?iarskych sala n ch psov) Sekcia 1: Ov?iarske psySekcia 2: Pastierske psy (bez vaj?iarskych sala n ch psov)Skupina 2: Pin?e, brad e, molosoidn a vaj?iarske sala n psy Sekcia 1: Pin?e a brad eSekcia 2: Molosoidn psySekcia 3: vaj?iarske sala n psySekcia 4: ...

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Bibliografické informácie