Regestrum Bursae Hungarorum Cracoviensis. A krakói magyar tanulók-háza lakóinak jegyzéke, 1493-1558. Az eredeti kéziratból közli és magyarázza Dr. Schrauf Károly

Predný obal

Čo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nenaąli ľiadne recenzie.

Bibliografické informácie