Obrázky na stránke
PDF
ePub

EVGIPPII

EXCERPTA EX OPERIBVS

S. AVGVSTINI.

A codex Ambrosianus C 73. inf. saec. VII. cf. praef. p. X D = codex Desnoyersii nr. 1720 saec. VIII. cf. praef. p. XIII G = codex Sangallensis nr. 176 saec. VIIII. cf. praef. p. XX M= codex Cheltenhamensis nr. 12,263, olim Mediomontanus, sa

cf. praef. p. XVIIII sqq. P = codex Parisinus nr. 11,642, olim Sangermanensis, saec. V

praef. p. XXII sqq. @ codicis Parisini 11,642 folia sex postrema, saec. VIIII. C

p. XXIIII sqq. T = codex Parisinus nr. 2109, olim Tellerianus, saec. VIIII. (

p. XXI sq. V codex Vaticanus nr. 3375 saec. VII. cf. praef. p. I 99. m = codex Cheltenhamensis nr. 12,352, saec. X uel XI. cf. p. 1

[ocr errors]

p. XXX.

t = codex Taurinensis nr. XLVIII d. 4. 24, saec. XII. cf.

praef. p. XXXI. v = codex Vercellensis nr. XXX 94, saec. X. cf. praef. p. XX

Augustini editio Maurinorum, in libris de ciuitate de
Dombarti.

[ocr errors]

EVGIPPII
EPISTVLA AD PROBAM VIRGINEM.

DOMINAE MERITO VENERABILI ET FRVCTV SACRAE VIRGINITATIS IN CHRISTI GRATIA SEMPER INLVSTRI AC PER 5 OMNIA PROBAE EVGIPPIVS OMNIVM SERVORVM DEI FAMVLVS

IN DOMINO SALVTEM DICIT.

Excerptorum codicem, quem de nonnullis operibus sancti Augustini cohortante domno meo Marino abbate uel ceteris

sanctis fratribus quomodocumque compegeram, continuo trans10 ferri uobis sancto quo polletis studio uoluistis, et cum biblio

thecae uestrae copia multiplex integra de quibus pauca decerpsi contineat opera, placuit tamen habere decerpta. at eg prospiciens ne forsitan a legentibus temeritatis arguerer, ne

cesse habui causas facti praefatione fateri; quae ita se habent: 15 inter magpos et egregios catholicae doctores ecclesiae prae

elarum fuisse et esse beatum Augustinum quis ignoret episcopum ? quem cum diuina et humana eruditione mirabilem omnes orthodoxi toto terrarum orbe uenerentur, praecipue tamen apostolicae sedis antistites scripta eius sua probabiliter

Epistula intercidit in V et maximam partem in M. collati sunt praeter G PTv codex Mediomontanus 12,352 (m) s. Xuel XI et cod. Taurinensis XLVIII. d. 4. 24 (t) s. XII. Incipit praefatio sequentis operis Gʻ; eugippius ad Probam uirginei add. G?; Incipit prolugus libri eugippii T; in nomine dni pri ihu xpi. incipit liber cuipii P

4 хро Р 5 eugipius Gm euvipius Peugepius t 7 coticem T 8 domino mt abbate om. v 9 con pigeram T 10 bibliothaccae P pr. 12 contineant G? 14 fataeri T habet libri praeter t 15 egregiosq: (om. et) m 17 com T 18 uenerantur m't 19 antestites GʻT antistes

ppabiliter P VIIII.

1

ergo G

auctoritate firmantes tanto maiori studio semper amplex quanto ampliori solacio his usos se fuisse testantur. na tra multos hostes ecclesiae dimicantes et maxime contra pelles inimicos gratiae dei doctrina eius instructi uel eadem inlustrati gratia semper exstitere uictores: cuius ui praemia in tantum donante deo posteris prosunt, ut et copiosius pascant et fortes armis spiritalibus muniant. lica si quidem diuinae legis explanatio non solum esurie alimonia sed et dimicantibus efficitur armatura. nec im uicarii illius, cui pascendas oues dominus ore proprio mendauit, compastoralis officii socium copiosa gregi do de pratis scripturarum pabula procurantem peramplius runt, suum uerissime putantes bonum quod per fra scientiam gratulabantur inuentum, scientes hunc intelleg ad condiendos animos salem etiam pecoribus abiectissim futurum. quorum omnium ego prorsus abiectior ex alio eiusdem beati uiri praeclaris operibus perpauca rum quodam modo lambendoque decerpsi, quae praestantibus integra legeram: nam omnia illius habere uel inueniz possit? nonnulla ergo legenti mihi atque haberec quia facultas minime suppetebat, idcirco quaedam u ingenti prato floribus asperso caelestibus ex librorum eiu data est copia inops aegerque conlegi: inops scilicet aeger offensa, uel informari tanta doctrina cupiens uel ueritatem namque sententiae Salomonis, qua ait : mellis uerba prudentiae, dulcedo animae, sa ossuum, in supra dicti uiri dulcissima et sanissima eru persensi. pauca proinde quae congessi non solum mi sensu censuque sum pauper sed etiam his qui utroque p sunt munere profutura confido. nam cum in manus

25 Prou. 16, 24

2 ampliori] maiori v esse Gv 3 ostes T 5 G’P 11 et copiosa Gmtv 13 uerissimae T 18 modo om. Gv lambendo quae P pr.

20 posset P1 21 superpetebat G 22 eiusdem Pm 23 inobs T

2 qui t

27 ossium G’Pv 28 perpensit G ex sunt

quae T

haec eadem excerpta peruenerint, aut ardore mendicantis accensi aut inordinata, ut assolet, congestione permoti dabunt operam uel plura studiosius habere uel ex his aptiora decerpere atque in unum corpus redacta saepius lectitare. ita s forsitan imperiti desiderium compendiis poterit militare doctorum. plerumque enim quod ineptius a paruis arripitur a magnis aptius adimpletur. certe si nullus magnorum id uel facere uel habere dignetur, saltem illi quibus plenaria tanti

desunt operis his fortasse delectabuntur excerptis, quia facilius 10 unum codicem quis poterit sibi parare quam multos. a singulis

sane capitulis diuersae res uel etiam quaestiones atque sententiae de quo opere uel libro sint indicantur, ut, si quis ignorat ubi eas plene possit inuenire, cognoscat. integrum uero librum

uisum est excerptorum debere esse principium et ille potissi15 mum mihi praeponendus occurrit, quem idem beatus Augu

stinus antistes ad sanctum Hieronymum post primum de animae quaestione noscitur scripsisse presbyterum, soluens illam er epistula Iacobi apostoli quam in primo praenotaui capitulo

quaestionem: in quo libro quattuor illas uirtutes, id est s prudentiam, temperantiam, fortitudinem atque iustitiam, ad

illud geminae dilectionis dei et proximi latum mandatum nimis, in quo tota lex pendet et prophetae, mirifice rettulit. ob hoc itaque congruum putaui atque conueniens ut his excerptis caritas, qua dispersa solent adunari integritate, libri daret exordium, quae et uirtutum omnium perfectio et supernae legis est plenitudo; ipsa quoque finem dedit operi, quae non habet finem. nam paene ultimus numeri titulus ordinem

22 cf. Matth. 22, 37 sqq.

3 opera PT

1 medicantis P 2 adsolet T

apertiora mi 5 imperiti) impleri t 7 id om. t

8 dignatur G Pmtv saltim Pm't 9 forsitan G Pmtv 10 sibi quis poterit t а от. G Pmt 12 ut] aut t pr. 13 plene eas m plenas P possint T 14 est om. t 15 agustinus G 16 antestes G mi hieronimum GPTmo post primum] postremum Gv 17 scribsisse Pi 18 ex om, m

beati iacobi v 19 est om. G1 22 pendit Gv retulit GPmtv 25 ab (uirtu]tum omnium incipit M 26 est om. T 27 penultimus mt pene primus Gv numeri) librit titulos P1

« PredošláPokračovať »