Obrázky na stránke
PDF
ePub

esset orationem exauditurus ? Et e converso, ad exaggerandam iram suam , dixit Dominus

CAPUT X. per Ezechielem': Terra cum peccaverit, etc.; et si fuerint tres viri isti in medio ejus, Noe,

DE SANCTARUM RELIQUIARUM CUSTODIA ET Daniel et Job, etc., ac si diceret, cum isti me

VENERATIONE. possent maxime placare, eos etiam pro tali populo orantes non exaudiam; quia non satis 1. Quem cultum Sanctorum reliquiis tribuat est plurium et sanctissimorum virorum in- rex Jacobus. Duo in hoc puncto potissimum tercessio, si is, pro quo orant, non coopere- carpit rex, adorationem , videlicet , reliquiatur, ut notavit Chrysost. , hom. 79 ad Pop., rum, et usum asservandi particulas a corpoubi nihilominus ostendit, orationem plurium ribus Sanctorum separatas, ut a christiano efficaciorem esse, quod etiam late prosequi- populo videri vel tangi possint. Prius vero, tur orat. 3, de Incompreh. Dei natura. ut vulnus suum occultet, et ne cum Juliano

25. Estque ad hoc propositum valde no- Apostata, et Constantino Copronymo, et aliis tanda oratio Gregorii Nysseni ad Theodorum hæreticis reliquias Sanctorum detestantibus Martyrem, sub finem, ubi cum multa a Mar- sentire videatur, quædam verba præmittit, tyre postulasset, subjungit: Quod si majori quibus se Sanctorum reliquias honore proseopus fuerit advocatione ac deprecatione, fra- qui ostendit, dicens : Quod ad reliquias Santrum quoque iuorum Martyrum coge chorum, ctorum si quas ejusmodi haberem, quas constaet cum omnibus una deprecare; multorum jus- ret Sanctorum corporum partes esse, eas ego torum preces, multitudinum , ac populorum honorificis tumulis solemniter in ferrem. Hic peccata luant, admone Petrum, excita Pau- zelum regis laudo ; quod autem secundum lum, Joannem item Theologum, ac discipulum fidem pon sit, doleo. In eo enim quod Sandilectum, ut pro ecclesiis, quas constituerunt, ctorum reliquias honore aliquo dignas esse solliciti sint, etc. Multo ergo magis orationes censet, recte judicat ; insinuat vero non relinostræ cum Sanctorum intercessionibus con- gioso cultu, sed solo civili honore Sanctorum junctæ efficaciores fiunt, ac subinde utiliores. reliquias tumulandas esse ; quod si ita sentit, Neque propterea Dei, vel Christi cultus mi- non recte, neque secundum fidem catholicam nuitur, sed augetur, quia dum Sanctos invo- sentit. Ipsum vero in hoc sensu fuisse locucamus, divinam majestatem magis revere- tum, verba, quæ paulo post subjungit, satis mur, nostramque indignitatem recognosci- declarant, in quibus, reliquiarum adorationem mus, et per Sanctos Deum magis honorare et pro intolerabili idololatria habere se dicit, et glorificare cupimus, eique gratias pro tot be- abominari. neficiis agimus. Quia, ut recte dixit Ambro- 2. Sanctorum reliquias latria a Catholicis sius, serm. 14, de SS. Nazario et Celso : Im- adorari falso machinantur Protestantes. - In mensa ejus pietas multiplex ad bonitatem, et his autem verbis imprimis adverto, cum suartifex ad salutem proponens arduam virtutum perius tractando de cultu B. Virginis et Sanpalmam, raro appetitore pretiosam, in pauco- ctorum, non verbo adorandi, sed venerandi, rum triumphis, plurimorum commodis prospi- vel colendi, usus fuerit, hic mutata locutione, cit ; illorum siquidem merita, nostra vult esse adorationem reliquiarum abominari. Intersuffragia. Quod infra exaggerans addit, licet rogo igitur quo sensu quave significatione aliquis Sanctus, alicujus loci peculiaris pute- nomen adorationis accipiat; nam si perfectam tur privilegio sepulchri, oinnium tamen esse illam, et absolutam ac summam latriam, quæ Communione suffrager; non clauditur enim lo- soli Deo debetur, per nomen adorationis incis, quod diffunditur meritis. Invocasti ubique telligit, merito quidem abominaretur eos, qui Martyrem, ubique te exaudiet ille, qui honora- Martyrum ossa, aut corpora, vera latria soli tur in Martyre. Merito ergo Catholica Eccle- Deo debita adorarent; at immerito talera adosia Sanctorum invocationem tanquam magis randi modum Ecclesiæ tribueret. Quod propiam, et Deo gratiorem, sibique tutiorem, et fecto facere convincetur, cum eam, quam utiliorem elegil, semperque retinuit.

abominatur, reliquiarum adorationem, inter

Romanæ Ecclesiæ articulos numerare inten. Ezech. 14.

3. Hæreticorum calumnia ex Patribus refellitur. - Sciat ergo calumniam hanc nec novam esse, nec alia responsione quam dala ab

dit.

antiquis Patribus indigere. Augustinus enim semet reliquias Sanctorum aliquo honore diMaximo, philosopho gentili, qui ep. 43 ita ad gnas esse fateatur ? Certe non video quid ei Augustinum scripserat, ut ignoranter hanc displicere possit, nisi quod reliquias, tanquam.idololatriæ notam inurere Christianis videre- res sacras, actibus etiam sacris et religiosis tur, in ep. 44, sub finem, ita respondet: Ad veneramur. Scd in hoc etiam puncto (si ita summam tamen, ne te hoc lateat, et in sacri- sentit) toti antiquitati catholicæ contradicit, lega conditia imprudentem trahat, scias, a et ab antiquis damnatis hæreticis, Eunomio, Christianis Catholicis, quorum in destro oppido Vigilantio et similibus non dissentit. Quod etiam Ecclesia constituta est, nullum coli mor- variis modis potest breviter ostendi. Primo, tuorum, nihil denique ut numen adorari quod quia Patres ideo docent reliquias esse venesit factum et conditum a Deo, sed unum ipsum randas, quia earum honor, illorum SanctoDeum, qui fecit et condidit omnia. Hierony- rum, quorum sunt reliquiæ, est veneratio, ct mus vero contra Vigilantium, qui eamdem inde eisdem signis, actionibus ac rebus, Sancalumniam impudentius Ecclesiæ imponebat, ctos, et eorum reliquias colendas esse desic loquitur in ep. 53: Os foetidum rursum monstrant. Quia ita est cultus reliquiarum cum aperire et putorem spurcissimum contra San- honore Sanctorum conjunctus, ut unus non ctorum Martyrum proferre reliquias, et nos possit ab alio omnino separari, quia utriusqui eas suscipimus, appellare cinerarios et ido- que ratio eadem est, nimirum excellentia lolatras, qui mortuorum hominum ossa venere- sanctitatis, quæ proprie, et ut aiunt, formalimur. Et infra : Nos autem non dico Martyrum ter in animo existit, et in corpus et alias rereliquias, sed ne solem quidem, aut lunam, non liquias per quamdam participationem et haAngelos, non Archangelos, non Cherubim, non bitudinem redundat. Quam veram et catholiSeraphim, et omne nomen quod nominatur, et cam doctrinam his verbis eloquentissime dein presenti sæculo et in futuro, colimus et ado- claravit Ambrosius, dicto serin. 14, in fine, ramus, ne serviamus creaturce potius quam simul fundamentum adversariorum propocreatori, qui est benedictus in sæcula. Hono- nens et evertens : Quod si dicas mihi : Quid Tarrus autem reliquias Martyrum, ut eum, honoras in carne jam resoluta, atque consumcujus sunt Martyres, adoremus. In quibus ver- pta, de qua nulla jam Deo cura est? Et ubi bis adverto consulto usum fuisse Hierony- est illud, charissimi, quod ipsa veritas loquitur mum verbis venerandi et honorandi, ut ca- per Prophetam? Pretiosa, inquit, in conspectu, luunniam hæretici evitaret, et adorandi ver- Domini mors Sanctorum ejus. Et iterum : bum Deo reservaret. Idemque observat in Mihi autem valde honorificandi sunt amici tui, alio libro contra Vigilantium , ubi reliquias, Deus. Honorare debemus. sercos Dei, quanto ossa teneranda, appellat, quam venerationem magis amicos Dei. De quibus alio loco dicitur: negabat Vigilantius , propter illam Ecclesiæ Dominus, inquit, custodit omnia ossa eorum, et imponens idololatriæ maculam, contra quem unum ex his non conteretur. Honoro ergo in carHieronymus : Quis unquam, o insanum caput, ne Martyris exceptas pro Christi nomine cicaaliquando Martyres adoradit? Quis hominem trices, honoro dicentis memoriam perennitate putavit Deum? Ex quibus etiam verbis, et ex virtutis, honoro per confessionem Domini sasupra dictis concluditur evidens ratio. Nam si cratas cineres, honoro in cineribus semina æMartyres ipsos, seu eorum beatos spiritus, fi- ternitatis, honoro corpus, quod mihi Dominum, deles illo modo non adorant, ut supra decla- meum ostendit diligere, quod me propter Doratum est, multo minus eorum reliquias et minum mortem docuit non timere. Cur autem corpora mortua sic adorabunt. Quæ ratio in non honorent corpus illud fideles, quod revereliquiis ad Christum Dominum pertinentibus rentur et Dæmones? Quod et afflixerunt in supnon ita procedit, quia Christo specialis debe- plicio, sed glorificant in sepulchro. Honoro itatur adoratio; quomodo autem ejus reliquiæ que corpus, quod Christus honoravit in gladio, venerandæ sint, infra dicemus.

quod cum Christo regnabit in Cælo. 4. Eodem cultu Sanctos et eorum reliquias 5. Altiori cultu quam civili Sanctorum retenerantur Catholici. — Quod si rex non adeo liquias afficiendas esse. — Ex ratione igitur stricte nomen adorationis intellexit, cur vene- honorandi has reliquias, quæ longe altior est rationis pomine ad vitandam verbi invidiam omni humana justitia vel dignitate politica, et amphibologiam usus non est ? Vel (quod recte colligimus, honorem etiam esse altioad rem proprius accedit) quid est quod in rem, atque ita sacrum esse, et per res sacras adoratione reliquiarum abominatur, cum ip- exhibere deberi. Sicque idem Ambrosius, ep.

58, ad fideles per omnem Italiam , etc., re- lam oculis apponentes, si liceat, etiam ore confert, sibi revelaturo esse, ut in nomine San- tingimus. Similia in vita Hilarionis, et in epictorum Gervasii et Protasii Ecclesiam ædifica- taphio Paulæ, et alibi sæpe. Et Augustinus, ret, in qua eorum corpora collocaret, quod lib. de Cura pro mortuis agenda, cap. 17 et sine dubio ad sacrum honorem pertinet. Et 18; Basilius, homil. in Quadraginta Martyres; in fine epistolæ ponit hæc verba relata ex Gregorius Nazianzenus, orat. 18 in Cyprialibello cum reliquiis invento : Ego serous num; et optime Chrysostomus, homil. 66 ad Christi Philippus abstuli cum filio meo furtim Populum, ubi inter alia hæc notatu dignissinocte sancta corpora, et in domo mea, Deo solo ma : Etiam ipse, qui purpuram indutus est, teste, in ista arca saxea sepelivi, credens, me accedit illa complexurus sepulchra, et fastu orationibus eorum consequi misericordiam Do- deposito stat Sanctis supplicaturus; et homil. mini nostri Jesu Christi. Honorabat ergo illos in Psalm. 115 : Contemplare (inquit) cititaaltiori mente et fide , quam soleant mortuo- tes, etc. rum corpora solo civili honore tractari; mens Reliquiarum venerationem Deo gratam esautem et affectio est, quæ qualitatem cultus sê.- Denique quod in hoc genere cultus nihil constituit et distinguit. Et eodem modo idem contra Dei religionem fiat, imo Deo gratissiAmbrosius, ep. 55, in fine, ad eosdem Italiæ mus sit, ratione fit perspicuum, et miraculis populos de inventione reliquiarum Sanctorum frequenter Deus ipse contestatus est. Ratio ex Vitalis et Agricolæ, ita concludit: Hæc vobis dictis clara est, quia ossa mortuorum Sanctopauca et compendiario, dilectissimi fratres, de rum non coluntur divino honore; ergo ex corporum Sanctorum Martyrum inventione sin hac parte in hoc cultu non fit contra religiognificare curavimus, ut ipsorum memoriam in nem Deo debitam. Deinde non coluntur ex ecclesiis facere valeatis.

falsa existimatione, ac superstitione, ac si illa 6. Similique modo, et ob eamdem ratio- perciperent honorem ipsis exhibitum, vel in nem, de hoc cultu reliquiarum sentit Euse- se haberent excellentiam, propter quam exhibius, lib. 13 de Præparat. Evang., cap. 7, betur; nam hac mente illis præbere etiam circa principium, dicens : Hæc nos quotidie civilem honorem, absonum plane esset et factitamus, qui cerce pietatis milites, ut Dei stultum. Coluntur ergo ea fide qua credimus amicos honorantes, ad monumenta quoque illo- illa esse organa et vasa, quibus ad bona operum accedimus, ootaque ipsis facimus tanquam ra Sanctus usus est Spiritus, ut argute adviris Santis, quorum intercessione ad Deum modum scripsit Augustinus, lib. 1 de Civit., non parum judari profitemur. Quomodo tan- c. 13. Et quia totum illud redundat in honodem Sanctis vota fieri possint et debeant, rem sanctarum animarum, quas etiam credialibi ' a nobis explicatum est; certum est au- mus non ignorare, et gratum habere obsetem cultum sacrum continere, proprieque quium, quod ipsis in corporibus suis a fideliDeo fieri in honorem Sanctorum cum Christo bus fit; ergo nullus recta ratione utens poregnantium. Addit vero Eusebius, specialiter test hunc cultum accusare, vel levissimæ inorsolere fieri circa monumenta Sanctorum, ut dinationis, etiam contra duliam, nedum conidem cultus in honorem etiam reliquiarum tra latriam. aliquo modo redundet. Et multa similia ha- 8. Eadem veritas miraculis confirmatur.bet Theodoretus, lib. 8 ad Græcos, et apud Testimonium denique Dei per miracula mulGregorium Turonensem, lib. 2 de Historia tiplex a Sanctis Patribus antiquis refertur, et Francor., c. 37, et colligitur etiam ex his, præcipue videndus est Ambrosius, dictis epist. quæ refert Augustinus, lib. 20 contra Faust., 53 et 54 ad Marcellinam sororem, ubi inter cap. 3. De hoc denique sacro honore loquun- alia dicit : Dum transferimus Sanctorum cortur Patres, quoties de honore reliquiarum lo- pora, cæcus sanatus est, etc. Quod miraculum quuntur, ut videri potest apud Hieronymum, cum aliis contra hæreticorum calumnias conep. 7 ad Lætam, in princip. : Inundans, in- stantissime defendit, serm. 5 de eisdem Sanquit, populus ante delubra semiruta currit ad tis Gervasio et Protasio, qui omnino videndus Martyrum tumulos; si non extorquet fidem est. Eademque miracula (ut in duorum tantæ prudentia, extorqueat saltem verecundia ; et auctoritatis et ocularium testium ore irrefraepist. 7 ad Eustochium : Martyrum, inquit, gabile sit hoc verbum) recognoscit Augustiubique sepulchra veneramur, et sanctam favil- nus, lib. 9 Confession., cap. 7, et dicto etiam

cap. 17, de Cura pro mortuis agenda, et lib. Tom. 2 de Relig., tract. 3, lib. 1, c. 16. 22 de Civit., cap. 8, ubi alia multa de reliquiis S. Stephani, et aliorum Sanctorum re. pora non singula quidem singulis monumentis fert. Et ideo epist. 103, commendans Episcopo conduntur, sed civitates, oppida, paganique Tinciano Gallam et Simpliciolam, inquit: conventus hæc inter se sortito prrtiti sunt, laPortant reliquias beatissimi et gloriosissimi borantibusque animis, ac agrotis corporibus saMartyris Stephani, quas non ignorat Sancti. lutares eos confiteri non cessant. Eumdemque tas Vestra, sicut et nos fecimus, quam conde- morem, ejusque rationem brevi, sed gravi et nienter honorare debeatis. Plura etiam alia egregia sententia, ut solet, explicavit Ambrorefert Theoderetus, dicto lib. 8 ad Græcos. sius, dicto serm. 4 de SS. Nazario et Celso,

9. Sanctorum reliquiis dcmones fugantur. ubi prius dixerat: Exultant felices singula- Confirmant præterea Patres frequenter ve- rum urbium populi, si unius sallem Martyris ritatem hanc exemplo Elisei, cujus ossa mor- reliquiis muniantur. Ecce nos populos Martytuum excitarunt, ut videre licet in Clemente, rum possidemus. Deinde vero ita subjungit : lib. 6 Const., c. ult. ; Chrysost., Orat. in lau- Beatum itaque Nazarium Martyrem Christi dem Ignatii Mart., et singulariter in Cyrillo Sancta Mediolanensis Ecclesia , licet totum Hierosol., Cateches. 18. Nam id factum esse corpore secum retineat, et mundo tamen totum dicit , ut non solum animue Sanctorum hono- in benedictione transmisit. Et addit rationem, Tentur , sed credatur quod etiam corporibus quam nunc expendimus : Hæc est enim Sanmortuorum inest virtus seu potentia, propter ctorum Martyrum gloria, quorum etsi per uni. tot annorum inhabitationem animarum justa- versum mundum seminetur in cineribus portio, rum in illis, quorum ministerio usæ sunt. De- manet tamen integra in virtutibus plenitudo. nique ad hoc testimonium spectat efficacia Quasi dicat, magna prudentia et pietate comreliquiarum Martyrum contra dæmones, tum municari fidelibus per partes reliquias Marad expellendos illos, tum ad coercendos, ne tyrum, quoniam et tota ratio venerationis in in idolis responsa darent.In quo genere pul- singulis contemplari potest, ut integre in eis chra est historia de reliquiis S. Babilæ Mar- Sancti colantur, et tota etiam virtus obtinendi tyris, quas impics Julianus ex quodam sepul- a Deo beneficia et miracula per talia instruchro transferri jussit, quia impedimento erant menta et Sanctorum intercessiones in singuApollini, ne in quodam vicino loco gentilibus lis invenitur. responsa daret; fidelium autem Ecclesia ma- 11. Sic etiam dixit Basilius, dicta hom. 20 gna fide et alacritate concurrit ad transfe- de Sanctis quadraginta Martyribus : Hi sunt, rendam arcam Martyris, quam deferebant qui nostram obtinentes regionem quasi quædam psallentes summis clamoribus, cum exulta- turres contra adversariorum incursum refutione dicentes : Confundantur omnes qui ado- gium exhibent, nec uno in loco sese clauserunt, rant sculptilia, et qui confidunt in simulacris sed in multis locis hospitio recepti, multorum suis ; ita refertur in Vita Athanasii ex Sozo- patrias ornaverunt , nec tamen separati, sed meno, lib. 5 Historiæ, c. 18 et 19; idem refe- inter se commisti, si in singulos ipsos diviseris runt aliæ ecclesiasticæ historiæ, Ruflini, lib. proprium numerum non excedunt. Et infra : 2, cap. 35; Theodoreti, lib. 3, cap. 9; So- Nam hi quadraginta sunt unum, et omnes cratis, lib. 3, cap. 16. Tantum ergo abest ut apud singulos. Sic item Gregorius Nazianz., reliquiarum veneratio idololatria sit, ut po- oratione 3, quæ est prima contra Julianum, tius ad illam confundendam argumentum sit g Non victimas, inter alias Martyrum laudes efficacissimum.

adjungit : Quorum del sola corpora idem pos10. Particulas reliquiarum publice ostende- sunt, quod animæ Sanctæ, side tangantur, sive te, antiquum, et sanctum esse. - Quia vero honorentur, quorum vel solæ sanguinis guttæ ,

batur consuetudine separandi particulas reli- quod corpora. Et in carmine iambico 18, ita quiarum, seu corporum sanctorum, et illas scribit : Venerationi tanquam magna est veripublice ostendendi seu proponendi, idcirco tas, exiguus etiam pulvis, ut del ossium parnecessarium est antiquitatem etiam et pieta- ticula veterum quæpiam, aut paulum comæ, tem hujus consuetudinis specialiter demon- vestisse, sparsi aut sanguinis quædam notæ, strare. Tam est enim antiqua hæc religio erga cultum parem habeant, atque corpus integrum. Martyres, ut de illis sic scribat Theodoretus, Unde similiter, orat. 18 in Cyprianum, inter dicto lib. 8: Animæ quidem triumphatorum narranda ejus miracula dicit, vel cineres CyMartyrum in cælesti nunc patria vitam agunt, priani miracula fecisse. angelorum choros intersitæ, corum vero cor- 12. Gregorius vero Nyssen., orat. in S. Theodorum Martyrem, cum majori exagge- malefactores, capita eorum, aut alias cadaveratione dicit, quod pulverem, quo conditorium, rum partes in publicis et excelsis locis ad ubi Martyris corpus quiescit, obsitum est, au- perpetuam infamiam, et pænam post mortem ferre per mittat, pro munere pulvis accipitur, duraturam, suspendendo. Nullus enim reliac tanquam res magni pretii condenda terra quias Martyrum ad infamiam in publico colcolligitur. Nam ipsas attingere reliquias , si locat, nisi qui fideles persequendo, martyres quando contingat, ut id facere liceat, quam id facit, et postea gloriam martyrii per similem sit multum desiderandum et optandum , ac infamiam et pænam obscurare conatur. Quasummarum precum donum, sciunt experti, et propter non immerito possumus, Hieronyejus desiderii compotes facti. Ex verbis autem mum imitando, exclamare : Nos ne sumus, quæ subjungit, discere possumus causam ob qui Sanctos honoramus, an ille qui honorantiquam ex reliquiis Martyrum partes aliquæ bus illos dinis habitaculum , mortuis sepulseparatæ serventur, ut interdum possint po- chrum, negat, qui fratrum (utique fidelium) pulo ostendi, ut fide ac pietate illas aspiciant, exilia postulat? Et paulo inferius : Quis ossa et, si opus fuerit ad spiritualem fructum, Sanctorum et innoxios cineres hucusque terbecomplectantur. Nam ut idem Sanctus subjun- rari ab imbribus sinit? Profecto, ut dixi, non git : Qui eas intuentur, quasi corpus per se nisi ille, qui fideles persequendo, Martyres vivens et florens amplectuntur; oculis, ori, au- facit. Ecclesia autem Catholica non ad infaribus, omnibus sensuum instrumentis adhiben- miæ imaginem, ut rex ludificatur, sed ad mates ; deinde officii et affectionis lacrymas jorem honorem, et ad ostensionem amoris, et Martyri, quasi integer esset, et appareret, su- ad fidem ac devotionem excitandam, reliquias perfundentes, ut pro ipsis precator intercedat, Sanctorum illo singulari modo conservat, supplices preces offerunt.

suisque fidelibus videndas et tangendas pro13. Hoc denique recte confirmat, et anti- ponit. Imo insuper addo, hanc ipsam consuequum morem apertissime ostendit Hierony- tudinem ostendere, longe altiori modo Ecclemus contra Vigilantium, non longe a prin- siam de sanctis reliquiis sentire, quam vulcipio, ubi verba ejus refert dicentis : Quid ne- garium hominum mortua corpora soleant recesse est te adorare illud, nescio quid, quod in putari. Quod mihi Gregorius Nyssenus, in modico vasculo transferendo colis, quid pulde- dicta Orat. de S. Theodoro, his verbis explirem linteamine circumdatum adorando oscula- cavit. Postquam enim dixit, corpus S. Theoris. Contra quem postquam Hieronymus de- dori veluti rem charam magnique æstimatam, claravit illam non esse adorationem latriæ, atque reconditam , in tempus regenerationis seu divinam, subjungit : Et audes dicere, il- seroari, multis singularibus et eximiis rebus lud nescio quid, quod in modico tasculo trans- præditum, propter quas ad alia corpora, que ferendo colis ? Quid est illud nescio quid? Scire communi et vulgari morte dissoluta sunt, ne desidero, expone manifestius, ut tota libertate comparandum quidem est, idque in simili mablasphemes. Pulvisculum, inquit, in modico teria naturæ , subjungit : Nam cæterie quidem vasculo pretioso velamine circumdatum. Dolet, reliquiæ abominabiles plerisque sunt, ac nemo Martyrum reliquias pretioso operiri velamine, lubenter sepulchrum præterit, aut si ex inopietc., et infra : Ergo sacrilegi sumus, quando nato apertum offendit, etc., prætercurrit. At Apostolorum basilicas iugredimur ? Omnes si venerit in aliquem locum similem huic, ubi Episcopi non solum sacrilegi, sed et fatui judi- hodie noster condentus habetur, ubi memoria candi, qui rem vilissimam et cineres dissolutos justi, sanctæque reliquiæ sunt, primum quidem in serico et case aureo portaverunt. Non potuit earum rerum, quas videt, magnificentia oblecprofecto clarioribus verbis usum præsentis tatur. Et infra : Cupit deinceps ipsi conditorio Ecclesiæ testimonio et exemplo omnium appropinquare, sanctificationem, ac benedictioEpiscoporum sui temporis approbare. Videat nem, contrectationem ejus esse credens. Consurex Angliæ utrum audeat illos, ut sacrilegos lens ergo Ecclesia huic pietati fidelium, illis et fatuos damnare, quod Hieronymus tan- interdum publice particulas reliquiarum viquam absurdissimum et prorsus incredibile dendas, et tangendas proponit, idque in mareliquit.

jorem Sanctorum gloriam cedere, quidquid 14. Unde etiam facile ostenditur quam sit adversarii calumnientur, prudenter existifrivola et indigna collatio, quam rex quasi ir- mat. ridens proponit inter hunc modum venerandi15. Nec omittam in hoc puncto addere, reliquias, et supplicium quo solent puniri multas esse reliquias Sanctorum, quæ partes

« PredošláPokračovať »