Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

ineimilia habet libro de Unitat. Ec

resonantem, exhibens omnibus spectandum de- eumdem Psalmum exposuit, id est, in manicus, ac splendorem Ecclesiæ , non enim iste festatione, Ecclesiam suam , non quæ lateat. sd laato nitore splendescit , non item lux ex Et infra: Quid tu, hieretice, fugis in tenebras ? ipso emicans illustre adeo jubar effundit, ut Et multa similia habet libro de Unitat. EcTes gestæ ab Ecclesia. Etenim domus Dei su- clesiæ , et lib. 13 contra Faustum, c. 13, ubi per montes altissimos collocata est. Et infra : pro signo certo Ecclesiæ Christi ponit, quod Eeclesiæ potestas ipsos pertingit cælos, et tan- omnibus eminet, et apparet , quia est sedes quam domus supra verticem montium posila gloriæ ejus, Jerem. 17, et templum Dei sancomnihs se exhibet conspicuam , usque adeo ip tum, 1 ad Corinth. 3; et postea subjungit losa multo etiam amplius omnibus inclaruit. Si- cum Matthæi. Idem lib. 6, cap. 17, et lib. 2 milem protulit sententiam Augustinus, lib. 3 contra Cresconium Grammaticum, cap. 36, contra epist. Parmeniani , ubi dicit, justos ubi habet verba notanda : Extat Ecclesia esse, per unitersam civitatem, quæ abscondi cuncta clara, atque conspicua , quippe civitas, non potest (inquit), quia supra montem con- quæ abscondi non potest supra montem constistituta est. Montem illum dico Danielis, in quo tuta, per quam dominatur Christus a mari uslapis ille præcisus sine manibus crevit, et im- que ad mare, et a flumine usque ad terminos pledit unitersam terram : et d. tract. 1, in 1 orbis terræ. epist. Joan., circa finem : Nonne (inquit) 9. Eodem modo exposuit illum locum Hielapis iste , qui præcisus est a monte sine ma- ronymus, lib. 6, in c. 30 Jeremiæ, ubi etiam nibus, Christus est de regno Judæorum sine verba illa Jeremiæ ad Ecclesiam accommoopere maritali? et post pauca : Numquid di- dat : Ædificabitur civitas in excelso suo, et gito ostendimus istum montem ? Et infra : templum juxta ordinem suum fundabitur. PleNunquid sic ostendimus Ecclesiam fratris nius (inquit Hieronymus ) atque perfectius in mei? Nonne aperta est ? Nonne manifesta ? Et Domino Salvatore atque Apostolis hoc compaucis interjectis : Et cum eis dicitur, utique pletum est, quando ædificata est civitas in exhæreticis : Ascendite, Non est mons , dicunt, celso suo, de qua scriptum est : Non potest ciet facilius illuc faciem impingunt, quam illic citas abscondi, quce in monte sita est, et temhabitaculum quærunt. Et inferius proposito plum juxta ordinem suum, cæremoniasque funloco Isaiæ, interrogat : Quid tam manifestum, datum, ut quidquid in priori populo fiebat car. quan mons? Et statim objicit : Sed sunt et naliter compleretur. Et Amos 1, verba illa : montes ignoti, ut Olympus, etc. Respondet : Dominus de Sion rugiet, de specula Ecclesiæ Ia partibus sunt isti montes, ille autem mons exponit , quia super montem sita (inquit Ron sic, quia implevit universam terram, quis Matth. 5 ) latere non potest, de qua cum Dom errat in hoc monte ? Et infra de hæreticis ait: minus dederit per vetus et nodum instrumenMontem non rident, nolo mireris, quia in te- tum, et per Doctores ecclesiasticos docem suam, rebris ambulant, et oculos non habent, quia et quasi clara buccina insonuerit, tunc doctritenebræ excæcaverunt eos.

na hæreticorum , et circumcisionis siccabitur, 8. Secundo ex Mat. - Et in eodem sensu etc.; et elegantissime Chrysostomus, homil. interpretantur multi Patres verba Christi, 10 in Matth., in Imperfecto, interrogans : Matth. 5: Vos estis lua mundi, non potest ci- Quæ est hæc civitas ? et respondens : Ecctesia citas abscondi supra montem posita. Hanc est Sanctorum, de qua dicit Propheta. Glorioenim civitatem esse Ecclesiam docuit Augus- sa dicta sunt de te, civitas Dei 1 ; cives autem tinus, dicto tractat. primo, dicens : Ecce ci- ejus sunt omnes fideles , de quibus dicit Aposvitas, de qua dictum est : Hæc est civitas su- tolus : Vos estis cites Sanctorum, et domestici pra montem posita. Idem , d. libro tertio con- Dei?, etc. Et infra : Hæc ergo civitas posita tra Parmen., cap. 5, et lib. 2 contra litteras est super montem , id est, Christum, etc. Et Petiliani , cap. 32, post illud Psalm. 18: In deinde connectens alia verba : Nec qui accenomnem terram exivit sonus eorum. Infra : Hinc dunt lucernam , etc. , inquit : Per alteram fit, ut Ecclesia vera neminem lateat , unde est comparationem vult ostendere, quare Sanctos illud quod Evangelista dicit : Non potest ci- suos ipse Christus manifestat, et non vult esse titas abscondi supra montem constituta', ideo- absconditos. Et infra interrogat : Quod est que in eodem Psalmo connectitur : In sole po- candelabrum ? Et respondet : Ecclesia, quæ suit tabernaculum suum , quod ipsemet super

i Psalm. 86. · Matth. 5.

2 Ephes. 2.

am recte ibi dixit et gentibus, et Ecclefensione estote Judæis.

bajulat perbum vitae. Et adducit illud Pauli ad visibilis non est? Et ideo etiam ait Paulus, Philippens. 2 : Inter quos lucetis sicut lumi- 1 ad Cor. 10: Sine offensione estote Judæis, naria in mundo, cerbum ritu continentes. De- et gentibus, et Ecclesice Dei; possumus ergo nique in eamdem sententiam recte ibi dixit videre Ecclesiam, et cavere ne illam offendaRupertus' : Quam magna, quam ampla civi- mus, juxta illud Pauli, 1 ad Timot. 3: Ut tas. Et infra : Non potest abscondi , non pati- scias quomodo oporteat te in domo Dei convertur ordo, vel ratio judicii, seu consilii divini, sari, quæ est Ecclesia Dei viri ; quomodo ut abscondatur , et incognita sit, quæ ad hoc enim poterat Timotheus hoc scire, si veram ædificata est, et ad hoc mille clypei pendent ex Ecclesiam nesciret? Et infinitæ sunt locutioea omnis armatura fortium, ut omnes, qui in- nes similes, quæ supponunt certam, ac defiter adversarios periclitantur , qui inter Ju- nitam scientiam Ecclesiæ visibilis, ut est illud dros, paganos atque hæreticos pro fide ago. 1 ad Cor. 15: Persecutus sum Ecclesiam Dei ; nizantur, recurrere sciant ad civitatem hanc, et illud Actor. 5 : Factus est timor magnus et in ea communiri, etc.

in universa Ecclesia. Et similia videri possunt 10. Prima proprietas ex Matt. 16.–Secun- c. 8, 9, 11, et fere per totum illum librum ; da proprietas ex Actor. 20. — Unde possumus et interdum est sermo de tota Ecclesia, intertio ratione sumpta ex proprietatibus, quas terdum de parte ejus, seu particulari Ecclesia Scriptura et Patres Ecclesiæ tribuunt, eam- visibili: verumtamen eadem est ratio pardem veritatem comprobare. Prima conditio tium, et totius; nam si partes visibiles sunt, Ecclesiæ Christi est, quod super Petrum est multo magis totum corpus, ex eis constans, fundata, Matth. 16, a quo fundamento dimo- erit visibile. veri non potest, ut supra ostensum est, et 12. Responsio pro sententia hæreticorum, et latius libro tertio dicturi sumus; hoc autem refellitur. — Fortasse tamen hæretici, bis tesfundamentum visibile est, nam ad gubernan- timoniis convicti, confitebuntur Ecclesiam dos homines est positum ; ergo et Ecclesiam primitivam, quæ fuit tempore Apostolorum, ipsam visibilem esse oportet. Et ideo unum vel paulo post illud, fuisse visibilem, postea ex potissimis signis ad cognoscendam veram vero discursu temporum illam visibilem EcEcclesiam est successio Episcoporum in pon- clesiam defecisse, et invisibilem factam esse. tificatu Petri, ut supra ex Augustino notavi- Ex qua responsione libenter priorem partem mus, et ex Irenæo, lib. 3, cap. 1; et idem accipimus. Et ex illa imprimis contra bæretisumitur ex Cypriano, epist. 76 ad Magnum. cos convincimus, veram Ecclesiam posse esse Si autem Ecclesia vera esset invisibilis, non visibilem, quandoquidem aliquando talis fuit. indigeret capite visibili, neque in eo posset Ex quo etiam obiter ostenditur, rationes hæfundari. Secunda proprietas huic affinis est, reticorum ad probandum Ecclesiam esse inquod Christus talem condidit Ecclesiam, ut visibilem, futiles esse ; nam si quid valerent, per homines regi posset, juxta illud Actorum repugnantiam aliquam ostenderent in Eccle20 : Attendite vobis, et universo gregi, in quo siæ visibilitate, cum tamen factum ipsum prodos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere bet nullam esse. Deinde, sicut nos ex ScriEcclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. pturis ostendimus Ecclesiam in sua origine, Ubi sine dubio est sermo de vera Ecclesia a ut sic dicam, fuisse visibilem, ita oportet ut Christo fundata, illam enim solam suo sanguine ipsi ex Scripturis ostendant dari Ecclesiam acquisivit, illique de convenienti regimine invisibilem, vel in eis prædictum esse, aliprovidit, quod hominibus et Episcopis com- quando talem futuram fuisse Ecclesiam. Simisit; ergo necesse est talem Ecclesiam esse mili argumento urget Donatistas Augustinus, visibilem, quam ejus rectores intueri et co- lib. de Unit. Eccles., c. 17, dicens: Legant gnoscere possint.

nobis hoc de Scripturis sanctis, et credimus ; 11. Tertia conditio est, Ecclesiam posse vi- hoc, inquam, nobis ex canone divinorum librodere sensibiles actiones, et audire humanam rum legant, tot civitates, quæ usque ad hovocem, juxta verbum Christi, Matth. 18: Dic diernum diem baptismum, per Apostolos sibi Ecclesiæ; quomodo enim aliquis loquetur consignatum, tenuerunt, periisse a fide. Quod Ecclesiæ, quam videre non potest, aut quo- argumentum prosequitur c. 18, supponens in modo Ecclesia audiet verbum hominis, si ipsa principio, Ecclesiam in Scripturis sanctis ma

nifeste cognosci, et postea cap. 19 iterum in1 Lib. 4 de Gloria et honore Filii hominis, stat: Omissis ergo morarum tendiculis, ostenin Matth.

dat Ecclesiam vel in sola Africa perditis tot gentibus retinendam, vel ex Africa in omnibus quando monuit : Dic Ecclesiæ, si autem ECgentibus reparandam atque adimplendam, et clesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, et sic ostendat, ut non dicat: Verum est, quia hoc publicanus, non homines tantum qui se auego dico, etc. Late enim enumerat omnia quæ diebant, nec solam Ecclesiam primitivam, sed hæretici confingere solent, et adjungit: Re- totam Ecclesiam suam, ut perpetuo duratumoteantur ista vel figmenta mendacium homi- ram, instruebat; ergo supponebat Ecclesiam aum, vel portenta fallacium spirituum, et pos- suam semper futuram esse visibilem, quæ tea concludit: Sed utrum ipsi Ecclesiam te- audiri et audire possit. Et idem argumentum neant, non nisi divinarum Scripturarum ca- sumi potest ex verbis Pauli proxime citatis ; nonicis libris ostendant. Hoc proinde argu- nam consilium illud convenienti modo conmentum eo fortius est contra hæreticos hujus versandi in Ecclesia, seu operandi sine offentemporis, quo ipsi prædicant, nihil esse cre- sione ejus, ad omnia tempora extenditur, et dendum, nisi quod in Scripturis legitur. Cum omni tempore servandum est : ergo semper igitur ex Scripturis habeamus Ecclesiam visi. Ecclesia talis est, ut videri possit. bilem, et mutatio ejus in invisibilem non le- 14. Confirmatur primo ex munere docendi.gatur, neque vestigium ejus in Scriptura in- Præterea est alia insignis proprietas veræ veniri possit, profecto neque consequenter, Ecclesiæ, quæ hanc visibilitatem perpetuo reneque cum fundamento loquuntur Protes- quirit, nimirum, quod extra illam non potest tantes.

salus conservari aut inveniri, ut est certa ve13. Visibilitas Ecclesiæ perpetuo duratura. ritas fidei, quam tradunt Cyprian., epist. 74, - Ulterius vero ex eisdem Scripturis et Pa- ubi habet illam sententiam : Non potest quis tribus probamus, falsam esse posteriorem habere Deum Patrem, qui non habet Ecclesian partem illius responsionis; nam locutiones matrem; quam repetit lib. de Unit. Eccles., Scripturæ, quæ convincunt Ecclesiam fuisse non longe a princ., ubi inter alia Ecclesiam visibilem tempore Apostolorum, idem pro- comparat arcæ Noe, dicens: Si potuit evadere bant de rera et apostolica Ecclesia quocum- quisquam qui extra arcam Noe fuit, et qui exque tempore. Primo, quia promissio non de- tra Ecclesiam foris fuerit, evadet. Et loquitur ficiendi facta est Ecclesiæ visibili, prout illam aperte de Ecclesia fundata in cathedra Petri. Christus super petram fundavit, ut patet ex Eamdemque doctrinam tradit multis aliis in illis verbis : Super hanc petram ædificabo Ec- locis. Item Augustinus, in lib. de Unitat. Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt clesiæ, c. 2 et 19, idem docet, et contirmat, addersus eam: nam particula eam, eamdem quia ad salutem, ac vitam æternam nemo pervisibilem Ecclesiam refert. Item ex Paulo, venit, nisi qui habet caput Christum : habere 1 ad Tim. 3, ubi cum dixisset : Ut scias quo- autem caput Christum nemo poterit, nisi qui modo oporteat te in domo Dei conversari, quæ in ejus corpore fuerit, quod est Ecclesia. QuamEst Ecclesia Dei viri, subjungit, quæ est co- obrem ex hac proprietate recte colligitur, Eclumna et firmamentum veritatis; ostendimus clesiam veram omni tempore debere esse viautem priora verba intelligi de Ecclesia vi- sibilem, quia omni tempore est corpus Chrisibili, in qua quis conversatur; sed particula sti, cui uniri debent omnes, qui per Christum que eamdem Ecclesiam refert ; ergo illa ea- salutem consequi voluerint; et est civitas redem vişibilis Ecclesia est columna, et firma- fugii, ad quam recurrere oportet, qui ab hosmentum veritatis, ac subinde perpetua, quia, tibus șe tueri et defendi desideraverint. Esut supra ostendi, hæc proprietas nunquam set autem contra rectum ordinem, ut jam ex potest a vera Ecclesia separari. Adde nec Ruperto retulimus, Ecclesiam, ad hunc finem posse illi convenire, si invisibilis aliquando institutam, in occulto et in tenebris collocare; fiat; est enim columna et firmamentum veri- ergo cum ad eumdem finem perpetuo contatis, semper et sine defectu veritatem docen- servetur, perpetuo etiam debet esse conspido, et errores corrigendo; hoc autem cum cua, clara et visibilis. Et ideo apposite admoauctoritate et efficacia facere non posset, si dum dicit Irenæus, lib. 1 contra Hæreses, esset invisibilis; semper enim dubitari posset c. 2: Hanc fidem Ecclesia in universum an sit vera Ecclesia quæ loquitur. Deinde mundum disseminata diligenter custodit, quasi multæ ex adductis locutionibus Scripturæ pro unam domum inhabitans, et similiter credit iis, quocunque tempore prolatæ sunt; ergo de quasi unam animam habens, et unum cor, et omni tempore probant veram Ecclesiam esse consonanter prædicat, docet, et tradit, quasi visibilem. Assumptum patet, nam Christus, unum possidens os. Et infra subjungit: Sicut

sol, creatura Dei, in universo mundo unus et cam, modo, Ecclesiam perseverasse per conidem est, sic et lumen prædicatio veritatis ubi- tinuam visibilemque successionem Pontifique lucet, et illuminat omnes, qui colunt ad cum, Episcoporum, Doctorum et aliorum ficognitionem veritatis venire. Quam compara- delium , et Ecclesiæ membrorum : et inde tionem imitatus etiam est Cyprian., lib. de etiam colligi potest, eodem modo esse perUnit. Eccles., dicens : Ecclesia una est, quæ severaturam quamdiu mundus duraverit , in multitudinem latius incremento fecunditatis quia eadem est cujuscumque temporis ratio. extenditur; quomodo solis multi radii, sed lu- 16. In quo discursu solum superest probanmen unum, didelle radium solis a corpore, di- dum, durationem Ecclesiæ semper fuisse in visionem lucis unitas non capit. Quem locum statu visibili ratione successionis : id autem cilat August., lib. 1 contra Crescon., c. 36, probari potest imprimis ex doctrina Patrum ; dicens: Hanc ( scilicet Ecclesiæ civitatem) B. Tertullianus enim, de Præscript., cap. 20, sic Cyprianus ita commendat, ut eam dicat Do- describit continuatam durationem Ecclesiæ : mini luce perfusam, radios suos per orbem ter- Apostoli primo per Judæam contestata fide in rarum porrigere, etc. Et sic etiam Origen., Jesum Christum et Ecclesiis institutis, dehinc tractat. 3 in Matth. : Ecclesia plena est ful- in orbem profecti , eamdem doctrinam ejusdem gore ab Oriente, usque ad Occidentem, et plena fidei apud nationes prædicarunt , et Ecclesias est lumine vero, quæ est columna et firmamen- condiderunt, a quibus traducem fidei, et semitum veritatis. Et significant Augustinus et na doctrinae aliæ Ecclesiæ mutuatæ sunt, et alii, qui, ut supra vidimus, ad illam accom- quotidie mutuantur, ut Ecclesive fiant, ac per modant illud Psalm. : In sole posuit taberna- hoc, et ipsw Apostolicæ deputantur , ut soboles culum suum, et illud Jeremiæ : Ipsa est sedes Apostolicarum Ecclesiarum , omne genus ad gloriæ, quce exaltata est, et omnibus apparet. originem suam censeatur necesse est. Et ita Et propterea etiam ab aliis Patribus compa- concludit ex omnibus Ecclesiis coalescere ratur candelabro continenti lucernam, ut lu- unam. Quod verum est de Ecclesia, non soceat (ait Chrysostomus), id est, appareat, et lum prout est simul in aliquo tempore, sed illuminet, qui sunt vel in domo Ecclesiæ, vel etiam, ut successive permanet per communiin domo omnium mundorum. Denique propter cationem, et unionem præsentis cum prætehanc causam dixit idem Chrysostomus, hom. rita, et legitimam successionem, quam magis 4, in cap. 6 Isai. , facilius esse solem extingui, explicat cap. 32, dicens, Ecclesias, quæ se quam Ecclesiam obscurari.

profitentur Apostolicas, oportere ut osten15. Confirmatur secundo ex visibili succes - dant ordinem Episcoporum suorum , dedusione Pontificum. — Alio item modo refutare cendo illum usque ad Apostolos. possumus prædictam evasionem hæretico- 17. Ecclesia semper ratione successionis dirum, et veritatem catholicam confirmare, sibilis perseverat. — Eamdem doctrinam late sumpto eodem principio ab adversariis con- tradit Cyprian., libr. de Unitat. Ecclesiæ, et cesso, quod Ecclesia Christi in sua origine epist. 76, ubi inter alia ait : Nec Episcopus visibilis et notissima fuit, ut ex Scriptura sa- computari potest, qui, evangelica et apostolica tis probatum est, et præsertim verba Christi, traditione contempta, nemini succedens, a seActaque Apostolorum ostendunt. Nam hæc ipso ortus est; et ita ut Ecclesiæ notam ponit Ecclesia ita propagata et conservata est, si- Pontificum successionem. Et epist. 69 dicit, cut fuit fundata ; ergo sicut in principio visi. Episcopum esse in Ecclesia, et Ecclesiam in bilis fuit, ita perpetuo conservatur. Et minor Episcopo, et si quis cum Episcopo non sit, in quidem propositio quoad propagationem ex Ecclesia non esse, et frustra sibi blandiri eos, eisdem Actibus constat. Prius enim in Jeru. qui pacem cum sacerdotibus non habentes , salem radices agens, postea per Judæam obrepunt, et latenter apud quosdam communiaucta, deinde ad Samariam extensa, ac tan- care se credunt, quando Ecclesia, quæ Cathodem per omnes gentes et universum orbem lica una est, scissa non sit, neque divisa, sed propagata , in omnibus semper locis visibilis sit utique connexa, et cohærentium sibi invicem fuit. Et ita particulares Ecclesiæ, tanquam sacerdotum glutino copulata. Eodem modo notæ et manifestæ, tam in dicta sacra histo- hanc Ecclesiæ continuam unitatem declarat ria, quam in epistolis apostolicis, et in lib. Irenæ., lib. 3 Contra hæres., cap. 2 et 3; et Apocalypsis, proponuntur et nominantur. Augustinus idem sentit contra Epistolam Quod vero spectat ad conservationem seu Fundamenti, et aliis locis citatis; et Vincendurationem, constat etiam sensibili, ut ita di- tius Lyrinensis, et reliqui supra allegati. Quorum communis sensus est , Ecclesiam forma hierarchiæ ecclesiasticæ, et episcopaperseverasse per continuam successionem in tus umbra et ministerii) dicere possunt, in se eodem hierarchico ordine, in quo condita perseverare Ecclesiam in ea forma externa fuit, ac subinde in eodem statu visibili, in et sensibili, quam habuit temporibus Apostoquo nota et manifesta sit; quoniam alias non lorum, et nihilominus non posse scnsu disposset de continua successione et traditione cerni illam esse veram Ecclesiam, magis constare.

quam Romanam , neque e contrario, ideoque 18. Confirmatur ultimo ex Paul., ad Ephes. appellare illam invisibilem, non tamen igno4.—Potestque merito hic discursus fundari in tam, quia per fidem suam satis illam cogniPaulo , ad Ephes. 4 , dicente : Et ipse dedit tam habent. quosdam quidem Apostolos, quosdam Prophe- 2. Vera Ecclesia quomodo fide credenda. tas, alios Etangelistas, alios autem Pastores Hæc es: ultima objectio, et evasio quam ex et Doctores, ad consummationem Sanctorum in parte hæreticorum cogitare potui, et non opus ministerii, in ædificationem corporis censui omittendam, quia per illius solutionem Christi, donec occurramus omnes in unitatem tolletur omnis Protestantium tergiversatio, et fidei et agnitionis Filii Dei, in virum perfec- efficacia testimoniorum et rationum, quæ adtum in mensuram atalis plenitudinis Christi. duximus, magis intelligetur, et reliquæ etiamNam ex his verbis constat hanc Ecclesiam, objectiones in principio positæ facilius expequæ per modum unius corporis ex variis dientur. Ut ergo rem aggrediamur, accipimus membris coalescit, et per mutuam operam, primo id quod in hac objectione concedi viet influxum eorum inter se conservatur (ut detur, Ecclesiam veram esse notam seu coidem Apostolus, A ad Corinth. 12, docuit), gnoscibilem saltem per fidem, ut omnia, quæ eamdem formam habituram, donec occurra- hactenus adduximus, testantur satis. Et in MKS omnes in virum perfectum; ac subinde hoc puncto addimus duo. Unum est, hoc inDoctorcs et Pastores per continuam succes- telligendum esse, non de Ecclesia confuse sionem in ea duraturos, et sensibili modo concepta, seu in universali abstrahendo al recturos, et docturos illam; quod intelligi hac vel illa congregatione hominum existennollo modo potest, nisi vera Ecclesia semper tium in mundo, quæ possit illud nomen sibi visibilis, et humano modo (ut ita explicem) attribuere, sed intelligendum esse de Eccletractabilis perseveret; non enim potest caput sia definite, et in particulari sumpta, ut est in esse visibile, et corpus invisibile, ut recte talium hominum fidem Christi profitentium dixit Augustinus, ep. 48, ad Vincent., circa congregatione. Aliud est, hanc Ecclesiam in medium.

particulari esse credendam, non quacumque

fide probabili aut humana, sed fide divina CAPUT VIII.

certissima et infallibili.

3. Probatur quoad primam partem. – OCCURRITUR ADVERSARIORUM OBJECTIONIBUS, ET Utrumque horum potest probari ex SymboQUO SENSU ECCLESIA VISIBILIS SIT EXPONITUR. lo Apostolorum, in quo profitemur nos cre

dere Sanctam Ecclesiam Catholicam. Nam 1. Ultima pro hæreticorum sententia evasio, hoc intelligendum est de certa et singulari Ecclesiam esse credibilem intellectui, non ta- Ecclesia. Cum enim vera Ecclesia Catholica mer nctam sensui. — His ergo modis satis, ut tantum sit una, individua, et particularis, illa arbitror, demonstratum est ex principiis fidei locutio , quæ indefinita videtur, æquivalet et testimoniis Sacræ Scripturæ, veram Christi singulari. Sicut qui dicit se videre solem, Ecclesiam debere esse cognoscibilem , seu statim intelligitur loqui de illo sole singulari, notam. Dicere tamen posset aliquis, inde non qui solus in mundo est. Atque ita exponit Ausatis concludi esse visibilem, seu sensibus gustinus, de Fide et Symbolo , cap. 10, et externis patentem, sed ad summum esse cre- Ruffinus, in expositione Symboli, et omnes. dibilem, ut in Symbolo credenda proponitur. Nam ex vi illius fidei tenemur credere illam Atque ita esse notam intellectui, non sensui. esse veram Ecclesiam, in qua sumus, et cuUnde possent bæretici eludere omnia quæ jus fidem profitemur, et consequenter teneadduximus, dicendo suam Ecclesiam, quam mur credere, conventicula hæreticorum non invisibilem vocant, habentibus veram fidem esse veram Ecclesiam, sed Synagogam Satasatis esse notam. Et præcipue Protestantes næ, Apocalyp. secundo, vel, ut Ruffinus ait, Anglicani (apud quos dicitur durare quædam Ecclesiam malignantium; ergo ut per illam

« PredošláPokračovať »