Obrázky na stránke
PDF
ePub

est, ib.

Pontifici Romano subjecti sunt infideles principes, Potestas regalis multis modis dicitura Deo dari, e. 3. 1. 4, C. 6.

Potestas regalis non est immediate a Deo, c. 2. Licet minus quam Christiani, 1.6, c. 6.

Potestas regalis non ex divina institutione positiva, Pontifices Romani non utebantur sua potestate aut sed solum ex ratione naturali ducit originem:

immunitate sub imperatoribus ethnicis, l. 4, c. 6. ab hominibus vero libere atque immediate data Pontifex Romanus potest justa de causa Christianos

eximere ab obedientia principis ethnici, ib. Potestas regalis quanta sit, ib. Pontificis Romani inaxima immunitas ex jure divi- Potestas regalis comparatur diversis modis, 1. 3, c. 2

no, tam naturali quanı positivo, profecta monstra et 5. tur, 1. 4, c. 4, 5, 6, 7 et 8.

Potestatis regalis diversi gradus, c. 2. Pontifex Romanus suam immunitatem non potest Potestate regali Christiani non prohibentur, c. 4. Ecclesiæ renuntiare, c. 7.

Potestas aristocratica non est immediate a Deo, c. 2. Pontifex Romanus a nemine coerceri legitime po- Potestas popularis seu democratica naturalior est test, c. 6.

cæteris, ib. Quamvis ipsi ita lubeat, c. 7.

Polestas popularis imperfectior est cæteris ad finem Pontifex Romanus an se possit subjicere judicio hu politicum, ib. mano, ib.

Potestas civilis duplex, urbana seu moralis, executiva Pontifex Romanus quomodo subjectus sit suo confes seu militaris, c. 22. sori, ib.

Potestatem civilem deperdi quovis peccato mortali: Pontifex Romanus potest statuere arbitrum suarum posseque magistratus ita peccantes corripi a quorerum, ib.

libet subdito commentum fuit hæreticorum, l. 3, Itaque aliquando statuerunt Pontifices, ib.

c. 5. Pontifex Romanus ut fraterne corrigi possit, c. 6. Poiestas civilis subjecta est Ecclesiasticæ, 1. 3, c. 7. Pontificis Romani electio, 1. 3, c. 13, 22, et 1. 4, Polestas Ecclesiastica nulla fuit in lege naturæ, c. 6 C. 6.

Potestatis Ecclesiasticæ differentia a temporali, ib., Pontificum Romanorum licentiam multa reprimunt, et c. 30. C. 6.

Potestas Ecclesiastica temporalem multis modis exPontificum Romanorum multi bene functi sunt suo cellit, č. 21. maximo munere, 1. 3, c. 20, 1. 5, c. 17 et 28.

Potestas Ecclesiastica indirecta vim directivam temPontificum Romanorum integritas atque innocentia, poralium rerum includit, c. 22. et miracula edita, 1. 5, c. 17 et 19.

Polestas jurisdictionis interni fori quæ sit, c. 6. Pontifex Romanus privatim hæreticus ut privelur Potestas ordinis quas vires habeat, ib. summo Pontificatu, 1. 4, c. 6 et 7.

Potestatis ordinis discrimina, ib. Pontifex Romanus ut fit verisimile, calamitosissimo Potestas Ordinis apud hæreticos Angliæ confertur a

Antichristi tempore privatam quoque fidei serva rege vel magistratu, per solam ministri designabit constantiam, 1.5, c. 21.

tionem, c. 8. Pontificis Romani depulsio a Summo Pontificatu ut Potestas Ecclesiastica jurisdictionis externæ, c. 6. fieri possit, 1. 4, c. 6.

Potestatem Ecclesiasticam fori externi negant hærePontifex Romanus renuntiare potest Ecclesiæ suum lici, præcipue Angli, ib. Pontificalum, ib.

Potestas Ecclesiastica fori externi probatur, ib. Pontificis Roniani despectio seminarium est hære- Potestas ligandi coercivam includit, c. 23. sum, 1. 3, c. 11.

Potestas Ecclesiastica num pænam capitis possit inPontificis Romani quæ a fidei hostibus fil compa ferre, I. 4, c. 3.

ratio impudentissima cum Antichristo, refutatur Polestas Ecclesiastica data a Summo Pontifice ad se toto libro quinto, summatimque, 1. 5, c. 22.

coercendum invalida est, c. 7. Potestas suprema quæ sit, 1. 3, c. 5.

Præscriptio non potest fieri eorum quæ sunt de raPolestas suprema gubernandæ communitatis ipsimet tione intrinseca potestatis supremæ, c. 3.

soli et toti communitati a Deo tribuitur immediate, Præsentia Dei præsidium significat, l. 1, c. 4.
non peculiari dono, sed consequentia naturali, Principatus. Vide Potestas.
C. 2 et 4.

Privatus spiritus, quem sibi fere hæretici arrogant, Potestatem aliquam quibus modis Deus immediate late refellitur, c. 9, 10 et 11. concedat, c. 2.

Privilegii cujusque ratio generica, et specifica, I. 4, Potestatis civilis aucturitas et honestas, c. 1.

c. 14. Polesiatis civilis necessitas maxima, ib.

Privilegium datum semper justa de causa revocari Potestas civilis suprema dividitur in democraticam,

potest, ib. aristocraticam et monarchicam, c. 2.

Privilegium fori. Vide Immunitas. Potestatis civilis hæc tria genera sæpe inter se com- Prophetiæ quantumvis obscuræ, postquam depremiscentur, ib.

henduntur eventis, manifestæ redduntur, 1. 5, Potestatem civilem negavit quidam Galilæus, sectato c. 19. resque habuit sui erroris, c. 1 et 4.

Prophetiæ, priusquam impleantur, licet quoad cirPotestas legitima magistratuum, tam christianorum cumstantias el ænigmata sint obscuræ, quoad rem

quam ethnicorum, Christianos, et justos etiam proprie prædictam sæpe sunt manifeste, C. 13. continet, c. 4.

Providentiæ humanæ est connivere in multis in rePotestas mere civilis, vel in uno est homine, vel in bus, 1. 4, c. 6.

uno concilio sociato ad gubernandam cæteram Purgatorium convincitur ex quibusdum fidei propocommunitatem, c. 1.

sitionibus, 1. 2, c. 5. Potestas civilis a Deo instituta confertur bifariam ab Purgatorium asseritur ab antiquissimis Ecclesiæ Pahominibus, c. 4.

tribus, ib.

Purgatorium demonstratur ex nova et veteri divina Roma ethnica dicitur Babylon in Scriptura, 1. 3, c. 13, Scriptura, ib.

et 1. 5, c. 7. Purgatorium evanescet a die judicii extremi, ib. Romæ superbia, l. 5, c. 21. Puritanorum Angliæ hæresis, 1. 3, c. 8.

Romana Ecclesia. Vide Ecclesia Romana.
Romanus Episcopus. Vide Pontifex Romanus.

[merged small][ocr errors]

ib.

Redemptio Christi abundat et effluit in salvandis ho- Sacerdotum dignitas et immunitas, 1. 4, c. 10.

minibus; sed non omnes salvantur, l. 2, c. 5. Sacerdotum dignitas in lege naturæ, 1. 3, c. 9. Regnum fit e tyrannide cum populo est libitum, vel Sacerdotum cognomina honorifica, c. 24. juste præscribitur a successoribus, c. 2.

Sacerdotes dicuntur Angeli in S. Scriptura, ib. Regna orbis clarissima majori ex parte contra fas oc Sacerdotis est libere dicere, I. 1, in proæmio. cupata fuere, ib.

Sanctorum veneratio debita est, I. 2, c. 8. Regna orbis præcipua, quæ monarchica dicuntur, Sanctorum veneratio sacra est, imo et conjunctissifiguravit Daniel quatuor bestiis, 1. 6, C. 22.

ma cum divina, ib. Regum. Vide Potestas civilis.

Sanctorum canonizatio, hoc est, consecratio et conReliquiæ justam habent venerationem, 1. 2, c. 10. scriptio in Divorum numero, quantæ auctoritatis Reliquiarum veneratio est religiosissima, ib.

sit, ib. Reliquiarum veneratio Deo est admodum accepta, Sancti prospiciunt, et consulunt rebus humanis sine

detrimento suæ beatitudinis, c. 7 et 9. Reliquiarum veneratio comprobatur miraculis, ib. Sanctos implorandi mos post Christi discessum est veReliquiæ malos dæmones fugant, ib.

tustissimus, c. 9 et 10. Reliquiæ de more antiquo et sancto in locis publicis Sanctos implorandi consuetudo est Deo gratissima, exponuntur, ib.

C. 9. Reliquias inter censentur multa præter particulas Sanctos implorandi consuetudo necessaria est quoSanctorum, ib.

dammodo; certe est utilissima, ib. Regum excellentiæ, 1. 3, c. 24.

Sanderi merita de Ecclesia Universali et Anglicana, Regibus jure gentium obedientia debita est, c. 5. 1. 6, c. 12. Regum muneri'ntilla data est potestas spiritualis, Sauli an Deus, an vero populus immediate contulerit c. 7.

regiam potestatem, 1. 3, c. 3. Regum potestas subjecta est spirituali, a capite 22, Schismatis significatio et genera, l. 1, c. 21. usque ad finem 1. 3?

Schismatis turpitudo, ib. Reges Christiani potestate civili suprema sunt præ- Schismatis cum hæresi conjunctio, 1, 2, c. 1. diti, l. 3, c. 5.

Scriptura divina duos patitur sensus simul primaRegum potestas nihil minuitur ex fidei Catholicæ rios, unum historicum seu litteralem, alterum vero professione, imo amplificatur, c. 30.

spiritualem, 1. 5, c. 14. Regum vitam tenentur subjecti defendere, conjura- Scriptura divina præsenti verborum modo interdum

tiones et crimina læsæ majestatis, optimo quo pos utitur pro futuro, c. 10. sint modo, aperiendo, l. 6, c. 3.

Scriptura divina propositione interdum utitur uniRegem creare infidelem Christianis non licet, 1. 3 versali pro indefinita, c. 26. c. 4.

Scripturæ divinæ arithmetica, seu numerandi ratio, Rege per sententiam declarato hæretico, liberantur c. 5 et 8.

subjecti a sacramento fidelitatis, 1. 5, c. 14. Scripturam divinam decenter admodum tractant Reges tolli a populo possunt quibus de causis, 1. 3, Catholici, c. 11. C. 2.

Hæretici vero quam indecore, ib. Regis est libertatem dicendi permittere, 1. 1, in proæ- Scripturæ divinæ interpretatio est difficillima, 1, 1, mio.

C. 10. Rex. Vide Potestas civilis, et Excommunicatio. Scripturæ divinæ interpretatio una est privata, alRoffensis juramentum et pænitentia, 1. 6, c. 1.

tera authentica, c. 11. Roffensis martyrium, c. 12.

Scripturæ divinæ certa interpretatio solum est ab Roma non habuit septem formas regiminis a Jacobo Ecclesia Catholica, ib. inventas, 1.5, C. 4.

Scripturæ divinæ interpretatio metaphorica fugienda Romæ dicitur inveniri sanguis eorum Martyrum, qui est, ubi propria potest bene constare, I. 3, c. 30 ;

usque ad Joannem Evangelistam a magistratibus 1. 5, c. 8 et 11. Romani imperii occisi sunt, c. 16.

Secretum confessionis sacramentalis quatenus supRoma fortasse iterum sub Antichristo vulgo ethnica primendum sit, 1. 6, C. 3. erit, c. 21.

Serpentem æneum venerari an aliquando Judæis liRomæ expugnatio per Alaricum, Gotthorum regem, cuerit, 1. 2, c. 12. c. 6.

Servus initiatus sacris ordinibus, ut liberetur a ser-Per Gensericum, regem Vandalorum, ib.

vitute, 1. 4, c. 11. Per Odoacrem, regem Erulorum, ib.

Spiritus Sanctus non potest dici proprie Christi VicaBina per Totilam, Gotthorum regem, ib.

rius, 1. 3, c. 6. Romæ eversio, atque excidium ultimum ante diem Spiritus Sanctus ut Christi Domini vices gerat , judicii extremi, c. 7.

ib. Roma an sit evertenda penitus ab Antichristo, c. 7, Spiritus Sancti assistentia non omnibus Catholicis 15 et 20.

singulatim promissa, 1.1, c. 11.

portet, ib.

Spiritus Sancti assistentia quibusdam Catholicis sin liceat, etiam si sit verus dominus, ib. gulariter data, ib.

Tyrannus in administratione, statim ac incidit in Stylus Catholicorum in Theologia, quam vocant hæresim, quodammodo suo privatur dominio, quod

scholasticam, veritatis est optimus indagator, in vel confiscatur, vel transmittit ad successorem Caproæmio.

tholicum, sed non ejicitur, nisi lata sententia, ib. Suffragia seu satisfactiones niluntur articulo commu Tyrannum privare per sententiam potest ipsa Resnionis Sanctorum, 1. 2, c. 15.

publica vel Romanus Pontifex, ib. Synagoga universa fidem non perdidit Judæis vitu- Tyrannum in administratione post sententiam in illum adorantibus, 1. 1, c. 5.

lum legitime datam, qui possit occidere, ib.

Tyrannus post latam privationis sententiam, vel deT

claratoriam ejus criminis, quod a jure mulctatur privatione, potest exui regno a sententiæ latore,

vel ejus ministro, qui tyrannum interficiat, si Traditiones divinæ etiam non scriptæ ingrediuntur opus sit, vel si justa sententia hanc pænam im

fidei Catholicæ fundamentum, l. 1, c. 9. Traditionum divina auctoritas probatur ex sacra Tyrannus depositus per sententiam, non potest neScriptura, ib.

cari a quolibet homine, imo nec vi expelli, nisi jus, Traditionum auctoritas rationibus et conjecturis as vel sententia det generalem quamdam facultatem. seritur, ib.

Quod si nulli mandetur executio sententiæ, transTraditionum auctoritas confirmatur Patrum auctori ibit regnum ad successorem, vel ad ipsam remtate, ib.

publicam, 1. 6, c. 4. Traditionum auctoritas exemplis defenditur, ib. Tribus Israel ut dicantur duodecim, cum tredecim

U fuerint, 1. 4, C. 9. Tributorum genera duo, c. 18.

Uncti in Scriptura qui nominentur, 1. 3, c. 24, et 1. 3, Tyrannus duplex: unus in titulo, alter in sola admi

c. 1. nistratione, 1. 6, c. 4. Tyrannum in titulo cuilibet occidere licet, et quan

V do, ac quomodo, ib. Tyrannus in usu est, qui subditos a vera religione Vicarius quis dicatur, l. 1, c. 8. discedere compellit, ib.

Vicarius Christi. Vide Pontifex. Tyrannum vim actu inferentem, quando occidere Virgo Deipara. Vide Maria.

CAEN
Imp. E. Poisson.

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
« PredošláPokračovať »