Obrázky na stránke
PDF
ePub

35

Despuat in mores; penemque, arcanaque lumbi,
Runcantem, populo marcentes pandere vulvas.
Tu cùm maxillis balanatum gausape pectas,

figurate accipiendum pro repre- - Maxillis. Dentato instar maxilhendere, quamvis tacitâ cogita- larum pectine. Sic Græci poëtæ , tione. - Et acre despuat in mores. XTéva od ontwihv.-Balanatum gauqui abominans tuos mores hæc sape. Eleganter capitis comam apdicat de te quæ sequuntur. « Tò pellat gausape ; quod fuit genus « despuat, inquit Casaub, duorum vestis crassæ et villis hirtæ. Quare « verborum locum obtinet, ut etiam ad usus balinearum trans« passim XOT OTTÚELV, pro xata- lata sunt gausapa.C. - Balanatum. « Totúorta Bicoonusiv: quid autem Perfusum ac delibutum unguento « iste dicet ? nempe impudicum balanino , seu e balano. Balanus « te esse et pathicum , xai tviv autem est glans, seu fructus ara úpav toãoL tos tuyoữol yapíteolohi, busculi non absimilis nuci avel. « xa tớ. You a.tx@y Talesy.”

lanæ, unde fiebat exquisitum un35. Penemque, etc.) Ostendet guentum et oleum. Pl. lib. XXIII, te runcantem. - Et arcana lum- cap. 4 et 5. Hor. lib. III, od. 29. P. bi, etc. Natium arcana , et puden- Merito damnat Casaub. eos qui das partes , còn öpšov Eupcóuevov. hæc de barba accipiunt, dicens,

36. Runcantem.] Pilos inde stir- eosdem plus quàm toto cælo et pitus evellentem, ut amatoribus viâ totâ errare : nam , et id omtuis lævis , glaber et imberbis nibus nummorum signorumque pusio videaris. Runcari enim si- scientiæ peritis notum est , scil. gnificat proprie herbas inutiles, et Græcos , temporibus Alcibiadis , frutices noxios evellere ex agro. et Romanos , ab ævo Scipionis - Marcentes. Illo horrendo con- Africani usque ad Hadriani et M. cubitu putridas et contabescentes. Antonini ætatem, pariter barbam - Pandere. Abutendas offerre tondere , nec alere solitos. Frusmultitudini.- Vulvas. Podicem et tra interp. Sélis Alcibiadis signum anum tanquam vulvas et membra in Gronovio relatum, et Neronem muliebria. Lub.

Musæi Farnesiensis in exemplum 37. Tu cùm , etc.] Sunt verba barbæ nobis affert : quippe quiejusdem reprehensoris et vitia bus levissima tantum circa genas Neronis detegentis. Tu cùm ca- exstet barba , vel potius lanugo, pillos unguentis et myrobolano qualis est , quæ ante barbam nasnutris ; cur pudenda depilaş ? citur, qualisque convenit Alciquasi dicat : cùm natura te virum biadi et Neroni adolescentibus. fecit, quare te ipsum effeminasti. Porro, nec ea lanugo similis est

V. 35. In mores. Thuaneus, Mazarin. Fauchet. et duo alii codd. hi mores : male.

Inguinibus quare detonsis gurgulio exstat ?
Quinque palæstritæ licet hæc plantaria vellant,
Elixasque nates labefactent forcipe aduncâ,
Non tamen ista filix ullo mansuescit aratro.
Cædimus, inque vicem præbemus crura sagittis.
Vivitur hoc pacto. Sic novimus. Ilia subter

40

gausapi villis horrido , nec ei non tamen illi pili, quemadmopectinibus, nec unguentis opus dum filix in agro quæ aratro manest : quamobrem ad comam semi- suescit, penitus extirpabuntur et tonsam , ideoque horrentem , ri eradicabuntur.-Palæstritæ, Vulgidam et gausapi similem ea verba go in palæstra exercitati athletæ , sunt referenda. A.- Malim hæc hoc loco, Sow Taxisai possunt insimpliciter intelligi de veste villis telligi quibus pilos evellendi cura hirtâ, quâ utebantur Rom. in bal- erat in balneis. — Plantaria. Tas neis, quamque maxillis pectabant, spíxas. C. et L. et unguentis perfundebant. Inter 40. Elixasque nates.] Nates tuas has tam diversas sententias eligat assiduis balneis pene elixas , coclector. F. D.

tas. — Labefactent. Dolore affi38. Gurgulio.] Proprie carun- ciant; et pilis spolient. L. cula illa , vel columella quæ in 41. Non tamen ista filix , etc. ] fine palati inter tonsillas depen- Vera filix aratro mansuescit, id det ( Gall. la luette ) : significat est, penitus extirpata sinit se vinetiam curculionem, vermem fru- ci; ea vero de qua sentitárny op!mentis inimicum , se contrahen- xãs, nullo mansuescit aratro. C. tem pariter et extendentem : inde 42. Cædiinus, inque vicem , etc.) Persius metaphorice sic vocat Hic poëta propositum absolvit. membrum virile, mentulam. L. Omnes in aliorum yitam inquiri

39. Quinque palæstritæ, etc.] Iro- mus et flagitia aliena reprehennia amaritudinis plena. Frustra , dimus; et inde præbemus aliis inquit, operam impendis. Quam- ansam nostra vellicandi, quod vis enim vel quinque robustissimi lubenter faciunt. Horat. II, 2 : palæstritæ et athletæ , vel potius Cædimur, et totidem plagis consumiδρωπακιςαι έρρωμενέςατοι, και της

mus hostem. É AUTĪV téx ung TepūTC., pubis Hujusmodi igitur .0yOTTOLTOLS , alii et mentulæ plantaria purgent, aliorum probra publicamus.C.etL. ibique pilos et setas tanquam 43. Vivitur hoc pacto.] Scil. ut herbas inutiles evellere tentent; notemus et vicissim notemur. —

V. 38. Detonsis. Ita cod. noster et tres alii. Cæteri, detonsus. Elegantior nostra videtur lectio. — Gurgulio. Ita codd. ed. vet. Britan. curgulio pro curculio , quæ forte erat genuina lectio.

Cæcum vulnus habes; sed lato balteus auro
Prætegit. Ut mavis, da verba, et decipe nervos,
Si potes. Egregium cùm me vicinia dicat,
Non credam ? Viso si palles, improbe, nummo,

45

Sic novimus. Hac igitur ratione, tricem conscientiam falle, similis interiorem vitam tuam , Ô Nero, certe iis qui nervorum infirmitate cognovimus, et flagitia tua, quam- laborantes sanos tamen et Kpótwvis adhuc a te dissimulata , habe- vos úYLESépous se fingunt, quo limus nota. L.

berius et Baccho let Veneri sera' 44. Cæcum vulnus habes (ilia viant. Horat. lib. I, epist. 16 : subter ). 1 Jam tibi conscius es Neu, si te populus sanum recteque vamultarum libidinum , plurium- lentem

Dictitet, occultam febrem sub tempus que scelerum a te clam perpetra

edendi torum. - Sed lato baltcus auro

Dissimules, donec manibus mors in-. prætegit. Sed flagitia quæ patran

cidat unctis. tur a te quotidie propter poten- Stultorum incurata pudor malus ulcera tiam tuam abscondere te posse celat. confidis, nemine audente, aut in --Si potes. Recte. Atqui non poilla inquirere, aut de iis loqui. teris diu aliis verba dare, tandem« Alludit, inquit Casaub. ad ictus que hujus dementiæ tuæ meritas « quos acceperat noctu per Ur- lues pænas : quod etiam evenit. « bem petulantissime vagans, ut 46. Egregium cùm me vicinia « scribunt Suet. cap 26, et Tacit. dicat , non credam . ] Objectio Ne« Ann. lib. XIII : hic vero etiam ronis, quam statim poëta diluit. « addit , vulneris cicatrices ore Dum adhuc laterent Neronis fla« prætulisse. » Balteus. Cingu- gitia , non pauci illum laudabant, lum militare e corio bibulo , e inter quos etiam et Burrhus et quo arma dependent. Metapho- Seneca : sed hi eâ solum mente , rice, pro dignitate et potentia. ut perditissimum juvenem a puLati autem erant veterum baltei. blica infamia vindicarent, si pos

45. Ut mavis, da verba.] Ergo sent; cæteri vero principi sine impone aliis quantum libuerit, more ac pudore assentiebantur : immo et tibi. Te sanum, et ad quare, non sine causa, hæc pars a omnia valentem et crede et jacta. Persio addita , ut ab alienis assen--- Et decipe nervos , si potes. Vires tatoribus ad suam ipsius conscienetiam tuas imperio ferendo pares tiam revocaret. C. æstima, et, si tamen potes, ul. 47. Viso si palles, improbe , num

V. 44. Prætegit. Cod. Thuaneus et noster, protegit , minus bene. Alii, prætegit , seu, per compendium , ptegit.

V. 47. Non. Cod. Thuaneus, nunc; male, et sine sensu.

Si facis in penem quicquid tibi venit amarum,
Si Puteal multâ cautus vibice flagellas;

mo.) Responsio Persii. Non ava. «Scribonis Licinii, quod est in ritiam Neronis hîc proprie tangit, « porticu Julia, ad Fabianum arquo ille princeps vitio minime te- « cum, consistere solebant. » Unde nebatur; sed ejus aviditatem in plerique interpp. ita hunc locum rapiendo et spoliando bonis om- ancipitem certe, et perobscurum nibus cives, quo libentius insanis explicant: si tu es fenerator adeo largitionibus suis ac libidinibus callidus , ut debitores multâ et indulgeret : profusis enim homi- immani usurâ flagelles et premas. nibus eadem ac avaris argenti si- At Casaub. et post illum Prateus, tis; his quo plus in arca recon- qui hæc Neroni non aptius applidant, illis quo plus effundant. cari posse putabant quàin illa Aliter Casaub. « Non avarus, in præcedentia , si palles improbe « quit , Nero : neque hæc verba nuinino ; quippe Nero nec avarus « in eum competunt; sed de in- nec fenerator fuit , aliam ape« dustria factum a Persio, ut ab ruerunt sententiam, quæ ista est : « hypothesi referret se ad thesim: « Si puteal flagellas, id est, si tanta « ne facile intelligerent omnes « est tua petulantia et lascivia , ut « Neronem esse adversus quem « nocturnus præmiator grasseris , « hæc satira est scripta. » Hæc « cum obviis rixam contrahens; Casauboni interpretationem nos- «et pudori matronarum illudens, tram non diluunt. A.

« nullum denique insolentiæ ge48. Si facis, in penem quicquid ,

a nus prætermittens. Hoc genere

« insignem primum se fecit Nero, etc.] Si nullum est tam foedum,

« cùm foras erumperent illius tamque obscænum genus , quo

« probra, quemadmodum diserte te quotidie non inquines. Recte idem Casaub. sed addit: « amaruin

« scribit Dio. Tacit. quoque An

« nal. XIII : Q. Volusio , P. Scia dixit propter amantium amara,

« pione Coss. otiui foris, foda domi « quia vere πικρός Ερως , aiunt

« lascivia : quá Nero itinera Urbis , « poëtæ ; vel propter tristes ca

« et lupanaria et diverticula , veste « sus, qui luxuriosis sæpe con

« servili, in dissimulationem sui,coma tingunt eosque perdunt. » Per

« positus pererrabut , comitantibus sium hanc sententiam e tam longinquo petiisse minime puto.

« qui raperent ad venditionem expo

a sita , et obviis verbera inferrent Quicquid amarum, meo dixit ju. dicio, in eodem sensu quo Ho

« adversus ignaros ; adeo , ut ipse ratius, lib. I, sat. 2, caudam sa

« quoque acciperet ictus et ore prælacem, et lib. II, sat. 7, turgentis

a ferret. Ead. Suet. cap. 26. » Ita verbera caudæ. A.

puteal flagellare multă vibice, est

pererarre forum (nam puteal lo49. Si puteal multa cautus , etc.] cus fuit in Comitio, ubi Accii Vet.schol. « Feneratores ad puteal Navii Auguris statua per Tar

50

Nequicquam populo bihulas donaveris aures.
Respue quod non es : tollat sua munera cerdo :
Tecum habita ; nôris quàm sit tibi curta supellex.

quinium primum erecta), inde · 50. Nequicquam populo , etc.] Si per plateas et vicos et compita te tuaque vitia noveris , non est vagari, et obvios cædere vulne- quòd tantopere adulationibus poribus petulanter ac lascive. Cur puli adhæreas. Bibulas.... aures. autem puteal notanter expresserit, avidas laudis et plausûs. nescio; nisi quod reipsa Nero in 51. Respue quod non es.] Ne tibi suis nocturnis excursionibus pla- arroga quod non est in te ; neque gas (vibices) intulerit et acceperit te capi sinas vanis adulationibus. plures ibi quàm quocumque alio Senec. epist. 80: Si perpendere te loco; nisi forte quòd poëta hunc voles, sepone pecuniam, domum, dilocum notaverit veluti , ut appa- gnitatem , te "ipse consule. Tollat ret, flagitiorum multorum , quæ sua munera cerdo. Quod dat vulgus noctu fierent, solemne theatrum. immeritis, recipiat; neu vilis pleNota sunt illa Seneca de Benefi- beculæ laudationes tanti æstimes. ciis , lih. VI: Divus Augustus filiam Nota autem, quòd Nero, in princiintra pudicitiæ maledictuin impudi- pio potissimum sui regni, ap. cercain relegavit, et flagitia principalis dones et plebeculam gratissimus domus in publicum emisit : admissos fuit; nam benevolentiam eorum gregatim adulteros, pererratain noc- et laudes largitionibus insanis , turnis connessationibus civitatem , fo- necnon spectaculis et ludis omrum ipsuin ac rostra , ex quibus pater nimodis, et per totam suam vitam legem de adulteriis tulerat , filiæ in captare studuit. Alcibiadi quoque stupra placuisse. ...i Et Dionis, idem mos fere fuit. A.— Cerdo est i Ícunia drenyaivcuo C. KV CŰTWS, Őo- quilibet e vili plebecula artifex, τε και εν τη αγορά, και επ' αυτού lucri causa operam suam locans. ys ToŨ BÁUCTOS xai xwuáčelv vúxtwe 5 2. Tecum habita.] Temet ipse xai ouu.trívely. Vide quoque Juven. considera ; nec te quæsiveris extra. .sat. VI, v. 302 et seqq. de Maura – Nóris quàin sit , etc. Et noveriş sociisque ejus quid dicat. Hæc quàm sis præsidiis necessariis non satis sunt ad confirmandam Ca- dico ad rem populi tractandain; sed saub. conjecturam , quæ alioquin tantum ad vitam civis et subjecti cum Neronis atque etiam Alcibia- recte agendam destitutus. Sic , dis genio non avaro, sed petulanti philosophiæ supellectilein dixit Ciet maligno melius concordat. A. cero , lib. de Finibus.

V 51. Respue. Cod. Pithoei , respice. Ita quoque edit. vet. et Aldina. Alii, et cod. noster, respue. Cæterum, respice potest accipi; et ea lectio non est ingrata.

V. 52. Tecum habita ; nõris. Cod. noster et tres alii codd. tecum ha. bita ; ut noris. Ita quoqne Lubinus et edit. vet. Britannici.

« PredošláPokračovať »