Obrázky na stránke
PDF
ePub

Manius hic generis prope major avunculus exit.
Qui prior es , cur me in decursu lampada poscas?
Sum tibi Mercurius: venio Deus huc ego, ut ille

60

et Manius filii terræ sunt; ergo tradit , non qui vivit, sed qui inter se cogwati; ergo quoque in- vixit: ita versûs istius sensus est : ter me et Maniuin exstat cogna- tu qui mihi propior es heres, cur tio. Facetum argumentum. E ter- me, dum adhuc curro, dum vitæ ra autem natos homines docue curriculum ago, lampada poscas ? runt Empedocles et alii; ex aquis Allegorice, pro cur, dum vivo, vero Thales. Hinc igitur terræ hereditatem meam a me petis. filii nuncupati , quorum genus Lampadis autem tria erant festa ignorabatur. Vid. sup. 57. P. apud Athenienses, ut ait Suidas,

60. Manius.... major avunculus Panathenæa, Vulcania, Promeexit.] Ista ratione Manius mibi thea. De Promethei sacris, hoc cognatus probatur esse; non ille loco agitur , in quibus juvenes quidem proximus, sed tamen con accensas tædas gestantes decurgnatus. Major avunculus Festo et rebant, certabantque, quis prior jurisconsultis est avi aut aviæ ad scopum perveniret , non exavunculus : at Suetonio est matris tincta face. Primus defatigatus avunculus. C.

proximo, is postea defessus alteri, 61. Qui prior es.] Ad legitimum et deinceps alius alii tradebat arheredem redit, et ait: tu qui mihi dentem facem. Vid. Alex. lib. V, propinquior es quàm Manius, cur cap. 8. Hujus consuetudinis mede mea hereditate adeo sollicitaris. minerunt Varro, III, cap 16., Alii interpretantur aliter qui prior; Cic. ad Heren. IV, et ante illos, scil. tu qui es ætate major quàm Lucret. lib. II, v. 77: ego sum, cur, etc. Sed, ut ait Inque brevi spatio mutantur sæcla ani. Casaubonus, nihil præcedit unde mantum, hoc eliciatur; neque semper ve. Et quasi cursores vitaï lampada trarum est. — Cur me in decursu lam dunt.

C. et P. pada poscas. In agonibus .ap.tradin 62. Suin tibi Mercurius.] Quo dequías, cùm accensas tædas ma- animo recipi debeant hereditates nibus tenentes currebant, poste. ostendit : scil. ut bona inexspecrior cursor facem poscebat prio- tata , quæ forte in viis inveniun. rem; non contra : lampades autem tur. Ne igitur meam hereditatem tradebant non currentes, sed de- ut tibi debitam jain nunc intuere; curso stadio; sicut hereditatem sed finge me esse Mercurium, qui

V. 60. Exit. Ita omnes codd. et editt. antiquæ. Vet, schol. et editores , exstat : minus bene, nostro judicio.

V. 61. Lampada. Putean. et Mazarin. codd. Lampade. Poscis pro poscas habent nonnulli.

Pingitur. An renuis? Vin' tu gaudere relictis ?
Deest aliquid summæ. Minui mihi; sed tibi totum est,
Quidquid id est. Ubi sit, fuge quærere, quod mihi

quondam
Legârat Tadius ; neu dicta repone paterna :
Fenoris accedat merces ; hinc exime sumptus.

65

fortuitum tibi thesaurum annun. Sed tibi totum , quidq. id est. Quod. tio et ostendo captandum : tunc cumque ego moriens reliquero, mea hereditas, quantula sit tibi, hoc tibi totum erit et integrum.C. Equatov videri debet. - Ut ille pin- 65. Ubi sit, fuge quærere.] Noli gitur. Mercurius crumenam gra- a me rationem petere bonorum vidam et turgentem pecuniâ ina- meorum , sicuti solet herus a disnu tenens pingebatur. Vid, Sui pensatore servo suo. P. dam. C. et P.

66. Tadius.] E majoribus quis63. An renuis.) An non vis mea piam, vel alius quilibet testator. bona veluti gratis data accipere ? — Neu dicta repone paterna.] Nec Horat. lib. II, sat. 3 :

patruus mihi esto , nec dicta im............... Excors, periosa , censoria et paterna, quiRejectâ prædâ , quam præsens Mercu- bus uti solent patres in repetenda rius fert.

rerum filiis creditarum ratione, -- Vin' tu gaudere relictis ? Visne mihi pro meis beneficiis et facul. potiri hereditate meâ, quantula tatibus, quas tibi relinquo, refuerit? P.

pone et retribue. -- Paterna. De 64. Deest aliquid summæ.] At suo patre non loquitur Persius ; summæ aliquid a meconsumptum nam puer patrem Flaccum amis est. Minui inihi. In meum usum serat. L. converti.Numquid ego non essem 67. Fenoris accedat merces.]Olim, liber , et meorum bonorum ex cùm relictam a me hereditateni lege possessor ? Regula juris est: administrabis , rem amplifica : rem illi perire cujus est, si dolus et fenoribus auge tuam sortem. absit aut lata culpa. Bona heredi- -- Fenoris merces. Pro fenus, quod tatis ante mortem defuncti , sunt est merces mutuo datæ pecuniæ. ipsius. Quicquid igitur, illo vivo, - Hinc exime sumptus. Hinc , ex de bonis perit, ipsi perit, non fenore, non ex sorte.- Sumptus. futuro heredi:quomodo enim ali- Tà ételt udela xa' nu épav, etiam quid amittat quisquam, quod non apud Plautum : et Græcis ita, al habet ? Bene igitur ininui mihi. - Satával pro tpopai. Ita Casaub.

V. 63. Vin' tu. Codd. Putean. Colbert. I, et duo alii, vis tu.

V. 66. Tadius. Cod. noster, Staius, Fauchet. cod. et tres alii, Stadius: alii aliter, ut fit sæpe in nominibus propriis.

Quid reliquum est ? Reliquum! Nunc, nunc impensius

unge,
Unge, puer, caules. Mihi festâ luce coquatur
Urtica, et fissa fumosum sinciput aure;
Ut tuus iste nepos olim satur aniseris extis,

70

Ego vero, ita hanc phrasim inter- hic Græcorum de Traiverv, ut ihaiw pretor : cùm hereditatem meam detraévelv Cav, apud Synesium.C. possidebis vive ut voles : hinc - Caules. Posuit caules , pro quofenus augeat divitias tuas , hinc vis edulio. Horat. lib. II, sat, 3 : exime, tolle, aufer sumptus ni. Uagere si caules oleo meliore caputmios, et dives eris. Nonnulli hæc que volunt dici ab avaro heredipeta Cæperis. ............P. parenti suo avaritiam suadenti et - Mihi festâ luce coquatur. Scil. dicenti : rem fenore duplica , et mihi prædiviti urtica apponetur, exime sumptus tuos, ut bonorum durum et agreste olus, et quidem tuorum major pars eveniat mihi. die festo, meis natalibus, et exigua Male, meo judicio.-A.

portio porcini capitis, in fumo per 68. Quid reliquum est ? ] Inquit aurem perforatam suspensi , ut avarus. Quomodo rem augere filius tuus abdomini suo et ventri possim, cùm nihil mihi relinquas? serviens, etc? non ita sane erit. A. Comment voulez-vous que je m'en 70. Urtica.] Herba vilis , satis richisse et par le commerce , et par nota. - Et fissa fumosum sinciput l'économie , si vous ne me laissez aure. Porcinum videlicet. Sinciput. rien Ostendit quàm sit aviditas Pars anterior capitis. In satirico pecuniæ , vitium insanabile. - Arbitri : Simul pannum de carnario Reliquum! Hoc cum magna indi. detulit furca , in quo faba erat ad gnatione legendum. Comment rien! usum reposita , et sincipitis vetustis. Allons, enfants, allons etc. Age, he- siina particula , mille plagis delata. res, deinceps curam hanc eximam Mox: Dum illa carnis etiain paulutibi.— Nunc, nunc iinpensius unge. lum delibat , et coæquale natalium Quando video divitias meas plu- suorum sinciput in carnarium furca ris a te fieri quàm amorem meum, reponit , fracta est putris sella. C. nihil impedit quin largiter et 71. Ut tuus iste nepos.] Nepos , commode vivam. A.

ambigue et ingeniose dixit. Nam 69. Unge, puer, caules.] Ungere, nepos significat unum e posteris,

V. 68. Nunc, nunc impensius unge. Colbert. I et III Mazarin. nunc, nunc jam pensius unge. Cod. noster et alii , nunc, nunc impensius.

V. 69. Coquatur. Codd. omnes , Puteano , Colbert III, et tribus aliis exceptis, habent coquetur. Cod. quoque noster, coquatur , quam lectionem , prætulimus, utpote quæ magis concordet cum ordine ac serie phrasis.

Cùm morosa vago singultiet inguine vena, .
Patriciæ immeiat vulvæ ? Mihi trama figuræ
Sit reliqua; ast illi tremat omento popa venter ?
Vende animam lucro, mercare, atque excute solers 75

item , luxuriosum ac nebulonem. pannificos , constat filo duriore -Anseris extis. Anser olim in deli- et retorto, qui, cùm pannus est ciis apud Romanos. Intelligit au- vetustate attritus , apparet : sic tem jecur. Horat.

nervi et ossa in corpore macilento Pinguibus et ficis pastum jecur anseris et extenuato. On ne verrait plus albi.

L. que la trame de ma figure, pour je 72. Cùm morosa vago sing. etc.] serais maigre et décharné. A. Sensus est : ut, cùm , postquàm, 74. Ast illi tremat omento popa vulgivagæ et plebeiæ Veneri diu, venter.] Popa Latinis est Aúrins, dum pauper esset , se dederit, victimarius, sacerdotis minister nunc, dives factus hereditate meâ, ad mactandas victimas. Porro, in thalamos nobilium matrona. homines isti , ut apud nos lanii, rum irruat. — Morosa.... vena. Ut coqui, et illi qui carnes tractant, supra, penem amarum , TÒ TOū av- obesi admodum sunt : ita quoSpos popcov, membrum virile: - que viduntur popæ in nonnul Vagun inguen. To tñs yuvaixòs, lis signis anaglyphis antiquis. quodque vocat Horat. lib. I, sat. 4, Metaphorice autem popa venter concessam Venerem. Singultiet. significatur. Hoc loco, popino« Singultire , inquit Casaub. est nem et gulosum lurconem : poëse fastidire copiam alicujus rei : ticâ enim licentià , tribuit ventri « nam, inter causas varias, singul- quod toti homini conveniebat. « tus est hæc, si imprudens ali- - Omento. Panniculus intestina « quis, aut avidior quàm par erat, ambiens et contegens. Hîc pro « majorem buccam diglutierit. » adipe et pinguedine. Cæterum , Nec mihi placet ista interpretatio. hic versus picturam offert haud Singultire , proprie palpitare per indignam Marone. A. intervalla. Hoc loco , verbum 75. Vende animam lucro.] Conobscænum, et mire pingens mem cludit Persius : scilicet , ut plabri virilis singultus ac palpita- ceas avaro heredi, vende animai tiones in coitu. A.

lucro, etc. Vende animai lucro. jo 73. Patricic immeiat vulvæ.] Hoc Redime omnes lucri faciendi ocnon eget interpretatione. -- Mihi casiones, vel jacturâ animæ, id est, trama figurce sit reliqua. Ut sit vitæ. Respicit Persius ad naviganmihi sola species hominis, et ego tium pericula , ut patet his verbis, "fiam ossa et pellis.— Trama figuræ. atque excute solers omne lat. mundi. *Audax metaphora simul et per- Peragra orbem terrarum , omnes. fecta ab omni parte. Trama, apud orbis angulos scrutare, ut merces

Omne latus mundi; nec sit præstantior alter
Cappadocas rigidâ pingues pavisse catastâ. ''
Rem duplica. Feci : jam triplex , jam mihi quarto,

novas et aliis irrepertas compares, propter, lectionem codicum nonet huc advehas. C. et P.

nullorum prætulimus, veluti sim76. Nec sit præstantior alter.]Nul. pliciorem et aptiorem. -- Rigida lus esto tam turpis quæstus, qui catastá. Ob rigorem servitutis. tibi sordeat. Mangonium igitur Catasta. Locus in Romano foro exerce; et effice, ne quis paratior ubi servi venales exponebantur, sit ad coemenda mancipia. C. &TÒ TOÙ xadiçaobai. Item, castata

77. Cappadocas rigida pingues erat lignea e tabulatis machina in pavisse catasta.] Ut non sit præstan qua vincti prostabant servi vetior alter pavisse. Hellenismus ut nales. Martial. epigr. lib. IX, 60: alter non sit præstantior in pas. Quos arcana servant tabulata catasta. cendo , seu pascendis servis. —

Similis autem huic erat catasta in Cappadocas. Vet. schol. explicat qua martyres olim extendebande gladiatoribus : sed viri doctis- tur. P. et A. simi intelligunt servos e Cappa 38. Rem duplica.] Naturam mordocia venalitios: ex hac enim pro- bi de quo loquitur ob oculos povincia pulcherrimi , robustissimi nit: nam ut temulenti sitim viet pingues adducebantur. — Pa- num, hydropici aqua irritat, non visse. Alii legunt clausisse : at hæc sedat; sic avari animum non exlectio glossam redolet. Alii plau- plet quod partum est, sed ad masisse , non male et erudite; ut sit jora concupiscenda allicit. Iisdem sensus: palpasse manu servorum pene verbis sententiam expressit membra, ad ostendendam empto- eamdem D. Basilius in homilia ad ribus bonam corporis habitudi divites : Ilodāv, ait , úpās Évd'exis nem et nitorem, vel servos lau- TT CLET TÒ tñs étti ouuias e xopesoy. dando et applaudendo incitasse tris d'exa TodÓVTOLS d'exa ÉTEPO ad saltandum, eâ consuetudine, TEPOSLO éval GrouSÖGELS. ¿TIEldày do et cantandum, more patrio. Sed excol yévntal, ő).A TOGGŪTO & Albino has rationes e tam longinquo pe- TEīs. xai dei col tÒ Topostéjevov tiisse Persium quis credat ? qua- cuxi tñv operivisnoiv, å dvæpné

V. 76. Nec. Restitui ex codd. Vet. schol. et post hunc recentiores habent ne: utrumque bene.

V. 27. Pavisse. Ita Colbert. III, et Pithoei I: ita quoque edit. vet. Britann. et Aldina. Cod. noster, et decem alii, clausisse. Vet. schol. Fauchet, cod. et duo alii, plausisse , qnam lectionem recentiores acceperunt , præter Lubin. Wedderburn. et nonnullos, qui habent pavisse. Cur autem hanc aliis prætulerim , vid. sup. commentarium.

« PredošláPokračovať »