Sancti patris nostri Joannis Chrysostomi ...: Opera omnia quæ exstant ...

Predný obal
apud Gaume fratres, 1836
 

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Zvolené strany

Iné vydania - Zobraziť všetky

Populárne pasáže

Strana 45 - Οπερ ουν, και δ προφήτης αύτη διαλεγόμενός φησιν · Έπιλάθου του λάου σου , και του οίκου του πατρός σου , και επιθυμήσει δ βασιλεύς του κάλλους σου...
Strana 243 - Όρας άνΟρο)πον άσχημονοϋντα , καΐ ουχ ήγη αυτός άσχημονεΐν ; ουδέ είσέρχτ) μίσος, και διασκεδάζεις του διαβόλου την φάλαγγα, και τα ανθρώπινα διαλύεις κακά ; "Ινα και αυτός πληγας λάβω; φησί...
Strana 278 - Χριστός εκ του πονηρού ?φησεν αυτά είναι, οϋχϊνα δείξη του διαβόλου την Πάλαιαν ουσαν, άλλ' ϊνα μετά πολλής της υπερβολής άπαγάγη της παλαιάς εύτελείας.
Strana 243 - Ι[ΙΙ.Κ!Γ:ΙΙ, κακώς πάσχοντα καΐ τυπτόμενον εν άγορδ, καν άργόριον δυνατόν καταβαλεΐν, ποιώμεν · καν λόγοις δυνατόν διαλϋσαι, μη όκνώμεν. "Εστί γαρ κα\ λόγου μισθός · μάλλον...
Strana 99 - Ουκ ην λυσιτελοϋσα ή νάρις αδτη, άλλα χαΐ πολύ το βλάβος έχουσα, καΐ πολλούς των Ιουδαίων ΰποσκελίζειν εμελλεν. Εί γαρ επειδή της Αιγύπτου μόνης απηλλάγησαν...
Strana 203 - Ιγκαταλιπών άπέστης · το τέταρτον, ?»α ισχυρότερος και σίδηρου παντός εύτονώτερος ταύτη χατασκευασΟης· πέμπτον, ίνα άπόδειξιν λαβής σαφή των πιστευθέντων σοι θησαυρών. Ουδέ γαρ αν ΙπηλΟεν δ διάβολος, ει μη σε Ιν μείζονι γενόμενον εΤίε τιμϊ).

Bibliografické informácie