Große Bayerische Biographische Enzyklopädie

Predný obal
Hans-Michael Körner
Walter de Gruyter, 2. 1. 2012 - 3026 strán (strany)

Vyhµadávanie v obsahu knihy

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Zvolené strany

Obsah

A
1
Amantius Ayrer
40
B
81
Bausch Berthold
120
Berthold Böschenstein
160
Boß Brill
199
Brill Bys
239
C
275
Dietzfelbinger Dyroff
365
E
405
Ellrod Ezdorf
443
F
483
Fiori Freisen
522
Freiwirth Fynnckl
562
G
603
Geßner Grandaur
640

Coester Cziffra
301
D
325
Grasegger Gruber
680
Gruber Gysis
701

Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Bibliografické informácie