Obrázky na stránke
PDF
[graphic][graphic][graphic]

-

[merged small][ocr errors]

DE LOUIS XV.
R O I D E F R A N C E.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][graphic][graphic]

MEMO I R E S | D E L A R E G E N C E - DE S. A. R. MGR. LE DUC D'ORLEANS.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« PredošláPokračovať »