Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors]

no.

Dómino : * domus Aaron,

Psalmus 45. benedicite Dómino.

Eus noster refúgium et Domus Levi, benedicite D virtus ; * adjútor in triDómino; * qui timétis Dó- bulatiónibus quæ invenéminum, benedicite Dómi- runt nos nimis.

. Proptereà non timebimus Benedictus Dóminus ex dum turbábitur terra, * et Sion, * qui hábitat in Je- transferentur montes in cor rúsalem.

maris.. Ant. Qui timétis Dómi- . Sonuérunt , et turbátæ num, benedicite Dómino. sunt aquæ eorum : * conV. 20.

turbáti sunt montes in forAD COMPLETORIUM. titúdine ejus. Psalmus 42.

Flúminis impetus lætífiTUdica me, Deus, et cal civitátem Dei: * sanctiJ discerne causam meam de ficávit tabernáculum suum gente non sancta : * ab hó- Altissimus. mine iniquo et doloso érue Deus in médio ejus , me:

non commovebitur: * adjuQuia tu es, Deus, for- vábit eam Deus manè dilutitúdo mea : * quarè me culò. repulisti ? et quarè tristis Conturbátæ sunt gentes, incédo, dum affligit me ini- et inclinata sunt regna : * micus ?

dedit vocem suam, mota est Emitte lucem tuam et terra. veritátem tuam : * ipsa me Dóminus virtútum nodeduxérunt , et adduxérunt biscum : * susceptor noster in montem sanctum tuum, Deus Jacob. et in tabernácula tua. ' . Veníte , et vidéte ópera

Et introibo ad altáre Dei, Dómini , quæ pósuit pro* ad Deum qui lætificat ju- digia super terram : * aufe ventútem meam.

rens bella' usque ad finem Confitebor tibi in cíthara, terræ. Deus, Deus meus : * quarè Arcum cónteret et contristis es , ánima mea , et fringet arma , * et scuta guiarè contúrbas me? comburet igni.

Spera in Deo, quóniam Vacáte , et vidéte quóadhuc confitebor illi: * sa- niam ego sum Deus: * exallutáre vultûs mei, et Deus tábor in géntibus, et exalnieus.

tábor in terra.

Dóminus virtútum no- in tibiis viri beneplacitum biscum : * şusceptor noster erit ei. Deus Jacob.

Beneplacitum est DómiPsalmus 146.: no super timentes eum , * et T Audáte Dóminum , quó- in eis qui sperant super I niam bonus est psal- misericórdia ejus. mus : * Deo nostro sit. FERIA SEXTA jucunda , decoráque laudá- AD OFFICIUM NOCTURNUM. tio.

Ant. 8. c. Deus excelsus. AEdificans Jerúsalem Dó

Psalmus 77. . minus: * dispersiónes Israë- ATténdite , pópule meus, lis congregábit.

A legem meam : * incliQui sanat contrítos cor- náte aurem vestram in verba de, * et alligat contritiones oris mei. eorum.

• Aperiam in parábolis os Qui númerat multitúdi- meum : * loquar proposinem stellarum , * et omni- tiónes ab initio. bus eis nómina vocat.

Quanta audivimus, et · Magnus Dóminus noster, cognóvimus ea , * et patres et magna virtus ejus ; * et nostri narravérunt nobis. sapiéntiæ ejus non est nú- · Non sunt occultata à filiis merus.

eórum * in generatióne álSuscipiens mansuétos Dó- tera. minus ; * humilians autem Narrantes laudes Dómini, peccatores usque ad ter- et virtútes ejus , * et miraram.

bília ejus quæ fecit. Præcinite Dómino in Et suscitávit testimonium confessione: * psállite Deo in Jacob, * et legem pósuit nostro in cithara.

: in Israël.. • Qui óperit cælum nubi- Quanla mandávit patribus bus , * et parat terræ plu- nostris nota fácere ea filiis viam.

suis, * ut cognoscat geneQui prodúcit in montibus rátio altera. fænum , * et herbam servi- Filii qui nascentur, et túti hóminum.

exurgent , * et narrábunt Qui dat jumentis escam filiis suis, ipsórum , * et pullis, cor- Ut ponant in Deo spem vórum invocántibus eum. suam , et non obliviscantur

Non in fortitudine equi óperum Dei; * et mandáta voluntatem habébit; * nec ejus exquirant.

Ne fiant sicut patres eó- Et malè locúti sunt de rum , * generatio prava et Deo ; * dixérunt: Numquid exasperans ;

póterit Deus paráre mensam Generatio quæ non di- in deserto ? rexit cor suum ; * et non est Quóniam percussit pecréditus cum Deo spiritus tram , et fluxérunt aquæ , ejus.

* et torrentes inundavéDivisio Psalmi 77.

runt. TIlii Ephrem intendentes Numquid et panem póf et mittenles arcum , * terit dare, * aut paráre menconvérsi sunt in die belli. sam pópulo suo?

Non custodierunt testa- Ideò audivit Dóminus, mentum Dei, * et in lege et distulit ; * et ignis accénejus noluerunt ambuláre. sus est in Jacob, et ira as

Et oblíti sunt benefactó- cendit in Israël; rum ejus , * et mirabílium Q uia non crediderunt in ejus quæ ostendit eis. Deo, * nec speravérunt in

Coram pátribus eórum salutári ejus. fecit mirabilia in terra Et mandávit nubibus déAEgypti, * in campo Tá- super. , * et jánuas cæli neos.

apéruit. Interrúpit mare , et per- Et pluit illis manna ad duxit eos, * et slátuit aquas manducandum , * et panem quasi in utre. .

Cveli dedit eis. Et deduxit eos in nube Panem Angelorum mandiéi, * et totâ nocte in illu- ducávit homo ; * cibária mininatióne ignis.

sit eis in abundantia. Interrupit petram in eré- Altera divisio Psalmi 77. m:0, * et adaquavit eos ve- Ránstulit (Dóminus auslut in abysso multa.

I trum de cælo, * et inEt eduxit aquam de pe- duxit in virtúte sua Africum. tra , * et deduxit tanquam Et pluit super eos sicut flumina aquas.

púlverem carnes, * et sicut Et apposuérunt adhuc arénam maris volatilia penpeccare ei, * in iram exci- náta. tavérunt Excelsum in ina- Et ceciderunt in médio quóso.

castrórum eórum, * circa El tentavérunt Deum in tabernácula eórum. córdibus suis, * ut peterent Et manducavérunt, et saescas animábus suis. turáti sunt nimis, et desi

dérium eórum áttulit eis ; * est miséricors, et propitius non sunt fraudáti à desiderio fiet peccátis. v. 39, 42, suo.

Ant. 4. g. Deduxit. Adhuc escæ eorum erant Ex Psalmo 77. in ore ipsorum ; * et ira Dei n Uólies exacerbaverunt ascendit super eos.

eum in deserto ? * in Et occídit, pingues eó- iram concitavérunt eum in rum, * et electos Israël inaquoso ? impedívit.

Et convérsi sunt, et tenIn omnibus his peccavé, tavérunt Deum , * et sancrunt adhuc, * et non credi- tum Israël exacerbavérunt. dérunt in mirabilibus ejus. Non sunt recordáti ma

Et defecérunt in vanitáte nûs ejus, * die quâ redémit dies eórum, * et anni eó- eos de manu tribulantis. rum cum festinatióne.

Sicut pósuit in AEgypto Cùm occideret eos, quæ- signa sua , * et prodigia sua rébant eum, et reverteban- in cainpo Táneos. tur, * et dilúculò veniebant Et convertit in sánguinem ad eum.

flúmina eórum , * et imbres Et rememoráti sunt, quia eórum, ne biberent, Deus adjútor est eórum, * Misit in eos cænomyiam, et Deus excelsus redemptor et comédit eos; * et ranam, eórum est.

et dispérdidit eos. Et dilexérunt eum in ore Et dedit ærúgini fructus suo, * et linguâ suâ mentíti eórum, * et labores eórum sunt ei.

locusta. Cor autem eórum non Et occídit in grandine erat rectum cum eo , * nec víneas eorum , * et moros fideles hábiti sunt in testa- eórum in pruina. inento ejus.

Et tradidit grándini juIpse autem est miséricors, menta eórum , * et posseset propitius fiet peccátis eó- siónem eórum igni. rum, *et non disperdet eos. Misit in eos iram indig

Et abundávit ut avérteret natiónis suæ , indignatióiram suam , * et non accen- nem , et iram , et tribuladit omnem iram suain. tionem ; * immissiones per

Et recordátus est quia caro ángelos malos. sunt : * spiritus vadens, et Viam fecit sémitæ iræ suæ, non rédiens.

et non pepercit à morie Ant. Deus excelsus ipse animabus eórum ; * et jumenta eórum in morte con- vil; * et ad nihilum redegit clúsit.

valdè Israël. Et percussit omne primo- Et répulit tabernáculum génitum in terra AEgypti, * Silo, * tabernáculum suum, primitias omnis laboris eó- ubi habitavit in hominibus. rum in tabernáculis Cham. Et tradidit in captivitátem

_ Divisio Psalmi 77. virtútem eórum , * et pul

Bstulit (Dóminus) sieut chritudinem eórum in maA oves pópulum suum, * nus inimíci. et perduxit eos tanquam gre. Et conclúsit in gládio pógem in deserto.

pulum suum , * et hærediEt deduxit eos in spe, tátem suam sprevit. et non timuérunt ; * et Jóvenes eóruin comédit inimícos eórum opéruit ignis ; * et vírgines eórum mare.

non sunt lamentátæ. Et induxit eos in mon- Sacerdotes eórum in glatem sanctificatiónis suæ, * dio ceciderunt; * et víduæ montem quem acquisivit eórum non plorabantur. dextera ejus.

Altera divisio Psalmi 77. Et ejécit à fácie córum DXcitátus est tanquam gentes, * et sorle divísit eis L dórmiens Dóminus, * terram in funiculo distribu- tanquam potens crapulátus tiónis.

à vino. Et habitáre fecit in ta- Et percussit inimícos suos bernáculis eórum * tribus in posterióra ; * opprobrium Israël.

sempiternum dedit illis. Et tentavérunt, et exa- Et répulit tabernáculum cerbaverunt Deum excel- Joseph, *et tribum Ephraïm sum, * et testimonia ejus non elégit: non custodierunt.

Sed elégit tribum Juda,* Et avertérunt se, et non montem Sion quem dilexit. servavérunt pactum quem- Et ædificávit sicut unicórádmodùm patres eorum : * nium sanctifícium suum in conversi sunt in arcum pra- terra, * quam fundávit in

sécula. Iniram concitavérunt eum Et elégit David servum in collibus suis, * et in suum , * et sústulit eum de sculptilibus suis ad æmula- grégibus óvium.. .. tiónem eum provocavérunt. De post fætantes accépit

Audivit Deus, et spre- eum, * páscere Jacob ser

vum.

« PredošláPokračovať »