Obrázky na stránke
PDF
ePub

vum suum , et Israël hære- pectu ejus; * plantasti raditátem suam.

díces ejus , et implevit terEt pavit eos in innocén- ram. tia cordis sui ; * et in intel Opéruit montes umbra léctibus mánuum suárum ejus, * et arbusta ejus cedros deduxit eos.

Dei. · Ant. Deduxit eos in spé, Extendit pálmites suos et non timuérunt. v. 58. usque ad mare , * et usque Ant. 1. a*. Réspice. ad flumen propágines ejus. Psalmus 79.

Ut quid dextruxisti macéUi regis Israël, intende, riam ejus ; * et vindémiant

* qui dedúcis velut ovem eam omnes qui prætergreJoseph.

diuntur viam? Qui sedes super Chéru- Exterminávit eam aper de bim , * manifestare coram sylva , * et singuláris ferus Ephraim , Benjamin , et depastus est eam. Manasse.

Deus virtútum, convérExcita poténtiam tuam, tere; * réspice de coelo , et et veni; * ut salvos fácias nos. vide, et vísita víneam istam.

Deus, converte nos ; * Et perfice eam quam planet ostende fáciem tuam , et távit dextera tua, * et susalvi érimus. . ; per filium hominis, quem

Dómine Deus virtútum, confirmasti tibi. * quousque irascéris super Incensa igni, et suffossa; oratiónem servi tui ? * ab increpatione vultûs tui

Cibábis nos pane lacry- peribunt. márum , * et potum dabis no- Fiat manus tua super vibis in lacrymis in mensúra? rum dexteræ tuæ, * et super

Posuísti nos in contradic- filium hominis , quem contiónem vicinis nostris , * et firmasti tibi. inimíci nostri subsannavé- Et non discédimus à te : * runt nos.

vivificábis nos, et nomen Divisio Psalmi 79. tuum invocábimus. D Eus virtútum , convérte Dómine Deus virtútum, D nos ; * et ostende fá- convérte nos ; * et ostende ciem tuam, et salvi érimus. fáciem tuam, et salvi érimus. Víneam de AEgypto trans

Psalmus 80. tulisti; * ejecisti gentes, et ņXuliáte Deo adjutóri plantasti eam.

L nostro : * jubiláté Deo Dux itineris fuisti in cons- Jacob.

Feria sexta ad Laudes Matutinas.

107 Súmite psalmum, et date Pro nibilo fórsitan inimitympanum, * psaltérium ju- cos eórum humiliassem, * cundum cum cíthara. et super tribulantes eos mi

Buccinate in Neoménia sissem manum meam. tubå, * in insigni die solem- Inimici Dómini mentiti nitátis vestræ;

sunt ei ; * et erit tempus Quia præceptum in Israël eórum in sécula. est, * et judicium Deo Ja- . Et cibávit eos ex ádipe cob.

frumenti ; * et de petra , Testimonium in Joseph melle saturávit eos. pósuit illud , cùm exiret de Ant. Réspice de coelo , terra AFgypti : * linguam Deus, et vide , et visita quam non nóverat, audivit. víneam istam. Ps. 79. 15.

Divertit ab onéribus dor AD LAUDES sum ejus : * manus ejus in

MATUTINAS. cóphino serviérunt.

Ant. 1. a. Remisisti. In tribulatióne invocásti Psalmus 84. me, et liberávi te : * exau D Enedixisti, Dómine, terdívi te in abscóndito tem- D ram tuam ; * avertisti pestátis , probávi te apud captivitatem Jacob. aquam contradictiónis. · Remisisti iniquitátem ple

Audi , pópulus meus, et bis tuæ ; * operuisti omnia contestábor te : * Israël, si peccáta eórum. audieris me, non erit in te Mitigasti omnem iram Deus recens , neque adorá- tuam ; * avertisti ab ira inbis Deum aliénum. dignatiónis tuæ.

Ego enim sum Dóminus Convérte nos, Deus saDeus tuus , qui eduxi te de lutáris noster ; * et averle terra AEgypti: * diláta os iram tuam à nobis. tuum , et implébo illud. Numquid in æternum

Et non audívit pópulus irascéris nobis ? * aut exmeus vocem meam , * et tendes iram tuam à generaIsraël non intendit mihi. tione in generationem ?

Et dimisi eos secundùm Deus, tu conversus vividesidéria cordis eórum : * ficábis nos ; * et plebs tua ibunt in adinventiónibus lætabitur in te. suis.

Ostende nobis, Dómine, Si pópulus meus audisset misericórdiam tuam ; * et me, * Israël si in viis meis salutáre tuum da nobis. ambulasset;

Aúdiam quid loquatur in

[ocr errors]

me Dóminus Deus ; * quó- Quóniam tu , Dómine , niam loquetur pacem in ple- suavis et mitis , * et multæ bem suam;

misericórdiæ omnibus inEt super Sanctos suos, * vocántibus te. et in eos qui convertuntur Auribus percipe, Dómine, ad cor.

oratiónem meam; * et intenVerúmtamen propè timen. de voci deprecatiónis meæ. tes eum salutáre ipsius, * In die tribulatiónis meæ ut inhábitet glória in terra clamávi ad te, * quia exaunostra.

disti me. Misericórdia et véritas Non est similis tuî in diis, obviavérunt sibi ; * justítia Dómine ; * et non est seet pax osculátæ sunt. cundùm ópera tua.

Véritas de terra orta est, Omnes gentes, quascúm* et justítia de coelo pros- que fecisti, vénient, et adopexit.

rábunt coram te, Dómine , Etenim Dóminus dabit * et glorificábunt nomen benignitátem ; * et terra tuum; nostra dabit fructum suum. Quóniam magnus es tu,

Justítia ante eum ambu-. et faciens mirabilia : * lu lábit, * et ponet in via gres- es Deus solus. sus suos.

Ant. Tu , Dómine , suáAnt. Remisisti iniquitá- vis et mitis, et multæ mitem plebis tuæ ; operuisti sericordiæ omnibus invoómnia peccála eórum. v. 2. cántibus te. v. 4. Ant. 8. G. Tu, Dómine. Ant. 4. a. Misericórdia. Psalmus 85.

Divisio Psalmi 85. I Nclína , Dómine , aurem D Educ me, Dómine, in 1 tuam , et exáudi me ; * via tua , et ingrédiar in quóniam inops et pauper veritáte tua : * lætétur cor sum ego.

meum , ut tímcat nomen Custódi ánimam meam, tuum. quóniam sanctus sum ; * sal- Confitebor tibi, Dómine vum fac servum tuum, Deus Deus meus , in toto corde meus, sperantem in te. meo ; * et glorificábo no

Miserere mei, Dómine, men tuum in æternum: quóniam ad te clamávi totâ Quia misericórdia tua die: * lætífica ánimam servi magna est super me ; * et tui , quóniam ad te, Dó- eruisti ánimam meam ex mine, ánimam meam levávi. inferno inferiori.

Deus , iniqui insurrexé- Humiliábit eam usque ad runt super me, et syna- terram : * détrahet eam usgóga potentium quæsierunt què ad púlverem. ánimam meam ; * et non Conculcábit eam pes , * proposuérunt te in cons- pedes páuperis, gressus egepectu suo.

nórum. Et tu , Dómine , Deus Sémita justi recta est : * miserátor et miséricors, * rectus callis justi ad ambupátiens, et mullæ miseri- landum. córdiæ, et verax.

Et in sémita judiciórum Réspice in me, et mise- tuórum , Dómine, sustirére meî; * da impérium núimus te : * nomen tuum tuum púero tuo , et salvum et memoriále tuum in desifac filium ancillæ tuæ. dério ánimæ.

Fac mecum signum in bo- Anima mea desiderávit te num, ut videant qui oderunt in nocte ; * sed et spiritu me, et confundantur ; * meo in præcórdiis meis de quóniam tu , Dómine, ad- mane vigilábo ad te. juvísti me, et consolátus es Cùm féceris judícia tua me.

in terra , * justítiam discent Ant. Misericórdia tua habitatores orbis. magna est super me. v. 12. Misereámurimpio, et non

Ant. 2. D. Anima mea. discet justítiam : * in terra

Canticum. Is. c. 26. 1. Sanctórum iniqua gessit , et U Rbs fortitudinis nostræ non videbit glóriam Dómini.

Sion : * Salvátor poné- Dómine , exaltétur manus tur in ea murus et antemu- tua, et non videant; videant, rále.

et confundantur zelantes Aperite portas, et ingre- pópuli: * et ignis hostes tuos diátur gens justa , * custo- dévoret. diens veritátem.

Dómine , dabis pacem Vetus error abiit : ser- nobis : * omnia enim ópera vábis pacem ; * pacem, quia nostra operatus es nobis. in te sperávimus.

Ant. Anima mea desideSperastis in Dómino in rávit te in nocte ; de mane séculis æternis , * in Dómi- vigilábo ad te. v. 10. no Deo forti in perpétuum. Ant. 8. G. Diligit Dóminus. Quia incurvábit habitan

Psalmus 86. tes in excelso ; * civitátem DUndamenta ejus in mónsublimem humiliábit. I tibus sanctis : * diligit Dóminus portas Sion, super es memor ámpliùs ; *et ipsi ómnia tabernácula Jacob. de manu tua repúlsi sunt.

Gloriosa dicta sunt de ie, Posuérunt me in lacu in* civitas Dei.

ferióri, * in tenebrósis, et Memor ero Rahab et Ba- in umbra mortis. bylónis * sciéntium me. Super me confirmátus est

Eccè alienígena , et Ty- furor tuus , * et omnes flucrus, et pópulus AEthiopum; tus tuos induxisti super me. * hi fuerunt illic.

Longè fecisti notos meos Numquid Sion dicet:Ho- à me: * posuérunt me abomo, et homo natus est in minatiónem sibi. ea? * et ipse fundávit eam Traditus sum, et non Altíssimus.

egrediébar: * óculi mei lanDóminus narrabitin scrip- guérunt præ inopia. túris populórum et prínci- Divisio Psalmi 87. pum ; * horum qui fuerunt Lamávi ad te, Dómine , in ea.

u totâ die : * expandi ad Sicut lætántium * ómnium te manus meas. habitatio est in te.

Numquid mórtuis facies Ant. Diligit Dóminus por- mirabília, * aut médici suscitas Sion, super ómnia ta- tábunt, et confitebuntur tibi? bernácula Jacob. v. 1.

Numquid narrábit áliquis AD PRIMAM.

in sepulcro misericórdiam Hymnus, Jam lucis. tuam ; * et veritátem tuam Psalmus 87.

in perditióne? Omine , Deus salúlis Numquid cognoscenturin

meæ , * in die clamávi tenebris mirabilia tua , * et el nocte coram te.

justítia tua in terra oblivióIntret in conspectu tuo nis ? orátio mea: * inclina aurem Et ego ad te , Dómine, tuam ad precem meam; clamávi ; * et manè orátio

Quia repléta est malis ani- mea prævéniet te. ma mea , * et vita mea in- Utquid, Dómine, repellis ferno appropinquávit. oratiónem meam ; * avertis

AEstimátus sum cum des- fáciem tuam à me? cendentibus in lacum ; * fac- Pauper sum ego, et in tus sum sicut homo sine adju- laboribus à juventúte mea; * tório , inter mórtuos liber : exaltátus autem humiliatus

Sicut vulneráti dormien- sum, et conturbátus. tes in sepulcris, quorum non · In me transiérunt iræ luce,

« PredošláPokračovať »