Obrázky na stránke
PDF
ePub

DOMINIC.E PRIVILEGIATÆ cedunt tamen in secundis Ves

Secundæ classis quce çe- peris duplicibus - minoribus , dunt tantùm Festis annuali, sunt bus, el Festis Conceptionis B. Relig. Dominic. per annum. M.P., Præsentationis et In

FERIAE carnationis Domini, in quibus in quatuor classes dividuntur. non fit commemoratio de oc- FERIÆ MAJORES PRIVILEG. currente Festo simplici, et ce- Quæ nunquam omittuntur, dunt in secundis Vesperis Festo et in quibus nulla fit commeduplici-majori et suprà, sunt moratio, sunt numero octo:

Vigilia Nativitatis Domini. Secunda

Feria quarta Cinerum. . Tertia' Adventùs. Feriæ majoris Hebdomada, Quarta 5

et Octavæ Paschæ. Sexagesima.

Tres Feriæ Rogationum. Quinquagesima.

Vigilia et. Oct. Pentecostes. , Secunda

Vigilia. Assumpt. B. M. V. Tertia Quadragesimæ. Vigilia omnium Sanctorum Quarta y

etiam anticipata. DOMINIGÆ INTRA OCTAVAS. Excipiuntur ab hac regula

Dominicve occurrentes intra. Festum Incarnationis Dominis Octavas Festorum annualium de quo fit. Officium Feria semi Domini, et Dominica inter Cir- cunda, tertiâ et quartå majoris.. cumcisionem et Epiphaniam Hebdomadæ cum commemora.. celebrantur sub gradu duplici- tione Ferive, Festa Inventionis minore; cedunt tantùm Du- S. Crucis et Susceptionis Coplicibus-Majoribus et suprù, ronæ Spineæ, de quibus fit 0fetiam in secundis Vesperis, et ficium in Feriis Rogationum cum earum Officium, Octaque cum commemoratione Feriæ. Officio congruit, non fit com- FERIÆ MAJOR. NON PRIVIL. memoratio de. Octava. Nulla De, quibus fit saltèm comfit commemoratio. de primis memoratio, in quibus fit OffiVesperis Dominicæ quando, cium de Semiduplici, et comcum eis concurrit Festum an- memoratio Simplicis, sunt. nuale Domini in die præcedenti. Adventùs. v. g. Ši Nativitas vel Epiph. A Septuagesima ad Domioccurrant in Sabbato.

picam Palmarum. DOMINICÆ COMMUNES Quatuor Temporum. Quæ cedunt tantùm Festis Feria sexta post Octavam duplicibus-majoribus et suprà, Ascensionis.

FERIE MINORES PRIVILEG. Octava Festi omnium Sane

Quæ præstant Festis sim- torum. plicibus, sunt

Octavæ Festorum anguaFeriæ Temporis Paschalis. lium non Domini. FERIÆ MINOR. NON PRIVIL. Octava Anniv. Dedic. Eccl. sunt

Octavæ quarti ordinis, inOmnes aliæ per annum. tra quas fit Officium de Do

OCTAVAE. minica, et de occurrente Festa Octavoe omnes in quatuor semiduplici et suprà, ac etiam ordines distribuuntur.

commemoratio de Simplici, sed Octavce primi ordinis, in qui- de quibus non fit cominemorabus non fit de ullo Festo, nec tio in Annualibus, sunt ulla commemoratio, sunt . Octavæ Festorum solemOctava Paschæ.

nium-majorum. Octava Pentecostes.

Dies intra Octavam horum · Octavce secundi ordinis, in- quatuor ordinum sub diverso tra quas fit Officium de occur- gradu celebratur; scilicet : rente Festo duplici-majore et Nativitatis Domini. Subgrasuprà, ac etiam commemoratio Paschæ. moroti Pascho

d u du

plici-mide Semiduplici et Simplici, et Pentecostes.

Snore. de quibus fit semper comme- Aliorum Festorum sem moratio, sunt Octavos

annualium. Splici. Nativitatis Domini. Solemnium-Majo- SimpliEpiphaniæ.

rum.

s ci. Ascensionis.

Dies Octav. celebratur etiam SS. Eucharistiae.

sub diverso gradu; scilicet : . Octavæ tertii ordinis, intra Omnium Annual.) Sub groe. quas fit Officium de Dominica, Domini et Ann.-ldu du- , et de occurrente Festo duplici Majorum non Do-(plici-maminore, ac etiam commemora mini.

Vjore. tio de Semiduplici et Simplici, Annualium - Mino-Duplicised de quibus non fit comme- rum non Domini.SMinore. moratio in Annualibus, sunt Solemnium-Majo-SemiduOct. Assumpt. B. M. V. rum.

Splici.

EX RUBRICIS GENERALIBUS EXCERPT Æ. In quorum prima statim cernitur de quo celebrandum sit Officium, si plura eâdem die Festa occurrant.

In secunda verò, quid faciendum quando Officium unius diei concurrit in II. Vesperis cum I. Vesperis Officii diei sequentis.

TN TabellaSi occurrateadem die, gitur de Festo in Iramite inferiori I primùm inveniatur in superiori posito. tramite recto alterutrum Festum In Tabella Quando concurrit, occurrens, deindè in inferiori tra- adverte ut primùm inveniatur in mite transverso, aliud Festum oc- tramite superiori recto Festum currens, posteà numerus in qua cujus JI. Vesp. concurrunt cum I. dralo ad quod hæc duo Festa ex Vesperis diei sequentis in tramite suo quoque tramite occurrunt, inferiori transverso. Numerus in ultimo inveniatur hic numerus in quadrato ad quod hæc duo Festa regulis positis infra superiorem ex suo quoque tramite concurrunt, tramitem rectum, et indicabit indicabit quid faciendum sit. quid sit agendum.

Exempligratia:Solemne-Minus Esempli gratiâ : Occurrunt ea- concurrit in II. Vesperis cum J. dem dieAnnuale-Majus et Duplex- Vesperis Dominicæ privilegiatæ Majus, sequendo tramitem supe- II. classis, sequendo tramitem suriorem rectum Annualis-Majoris periorem rectumSolemnis-Minousque ad tramitem inferiorem ris usque ad tramitem inferiorem transversum Duplicis-Majoris, in- transversum Dominicæ II. classis, yenies numerum i in quadrato. invenies in quadrato numerum 4. Regula antem hujus numeri sic se Regula autem hujus numeri sic habet, Officium de primo, Trans- se habet, Vesperốe de sequenti, latio de secundo; id est Officium Commemoratio de procedenti; id de Annuali-Majori, Translatio de est Vesperæ de Dominica, ComDuplici. Item sequendo tramitem memoratio de Solemni. superiorem rectum Duplicis-Ma- Attendendum est enim semper joris usque ad tramitem inferio- in Tabella de Concurrentia ut prirem transversum Annual.-Major. mùm inveniatur in tramite supeinvenies numerum 4. Regula au- riuri recto Festum cujus II. Vestem hujus numeri sic se habet, peræ concurrunt cum I. Vesperis Translatio de primo, Officium de diei seguentis. secundo; id est Translatio de Du- In aliquibus autem quadratis plici, Officium de Annuali, quia appositum est o, vel quia nullus cum dicitur de primo, intelligitur occursus aut concursus esse potest, de Festo in tramite superiori priùs vel quia in propriis locis nolatur quæsito; de secundo, verò intelli- quid sit agendum.

[ocr errors]

N

SI OCCURRAT EADEM DIE
Annuale-Majus. | 3 |3 | 3 | 3 13 | 133
Annuale-Minus. 333333 이
Solemne-Majus. 19

| ||
Solemne-Minus.
Dies Oct. dup.-maj. Dni.
Duplex-Majus.
Dies Oct. dup.-min.
Duples-Minus.
Dominica I. classis.
Dominica II. classis.
Dominica communis.
Dies Oct. Semiduplex. 28 151515151515151515 16 |
Dies intra Oct. j. ordinis.
Dies intra Oct. ij. ordinis,
Dies intra Oct. iij. ordinis.
Dies intra Oct. iv. ordinis.
Semiduplex.

||0|5 | 2151515151515 | 5 | 5 17 15 | Feria maj. privilegiata. Feria maj. non privileg. Offic. B. M. V. in Sabbato Officium de SS. Ecclesiæ.

[ocr errors]

1 01 - lollo | 10 | +1 -1 is in ico I - in

Simplex. .
Semidlex.
Dies Ociava semiduplex. :
Duplex-Minus.
Dies intra Oclavarn iv ordinis.
Diplex-Majus.
Dies octara duplex-minor.
Dies intra Octavain iij. ordinis.
Solemne-Minus.
Soleunne-Majors.
Annuale-Minus.
Dies orlava duplex-major non Domini.

Solemne-Majus Domini , vel B. M. V.
-S |-||afinlaml$1501- bis! Er Annuale-Mains, cel Annvale Domini quodcumy.

1. Officium de primo ,

Translatio de securido. 2. Officium de primo , l

Comm. de secundo. 3. Officium de primo, | nihil de secundo. ' 4. Translatio de primo, ' Officium de secundo. ' 5. Commemor. de primo,

Officium de secundo.. 6. Nihil de primo, Offi

cium de secundo.
7. Officium de digniori,
| Transl. de minus digno.
|| 8. Officium de digniori ,
| Comm. de minus digno. |
|9. Officium de primo ,

Comm. de secundo ad
Laudes tantùm.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« PredošláPokračovať »