Obrázky na stránke
PDF
ePub

cite, noctes et dies, Dómino. tu: * laudémus et superexal

Benedicite , lux et téne- témus eum in sécula. bræ, Dómino : * benedicite, Benedictus es, Dómine , fúlgura et nubes, Dómino. in firmamento cveli': * et

Benedícat terra Dómi- laudábilis, et gloriosus, et num: * laudet et superexal- superexaltátus in sécula. tet eum in sécula. .

Psalmus 148. Benedicite, montes et col- T Audáte Dómninum de les, Dómino : * benedicite, I coelis : * laudáte eum universa germinántia in ter- in excelsis. ra, Dómino.

Laudáte eum, omnes AnBenedicite , fontes, Dó- geli ejus : * laudáte eum., mino : * benedicite, mária omnes Virtútes ejus. et flúmina , Dómino.

Laudáte eum, sol et luBenedicite, cete et om- na: * laudáte eum, omnes nia quæ moventur in aquis, stellæ et lumen. Dómino : * benedicite, om- Laudáte eum , cæli ccelónes vólucres cæli, Dómino. rum : * et aquæ omnes quæ

Benedicite, omnes bestiæ super coelos sunt , laudent et pécora, Dómino: * bene- nomen Dómini; dicite, filii hóminum, Dó- Quia ipse dixit, et facta mino.

sunt : * ipse mandavit, eta Benedícat Israël Dómi- creáta sunt. num: * laudet et superexal- Slátuit ea in æternum , et tet eum in sécula.

in séculum séculi : * præBenedícite,sacerdotes Dó- ceptum pósuit, et non præmini, Dómino:*benedícite, teribit. servi Dómini , Dómino. Laudáte Dóminum de ter

Benedicite, spiritus et áni- ra: * dracones , et omnes mæ justórum, Dómino : * abyssi ; benedicite, sancti et humiles · Ignis, grando , nix, glácorde , Dómino.

cies, spiritus procellárum, * Benedicite, Anánia, Azá- quæ fáciunt verbum ejus; ria, Misaël , Dómino : * Montes, et omnes collaudáte et superexaltáte eum les ; * ligna fructifera , et in sécula.

omnes cedri; Hic, loco Glória Patri, Béstiæ, et universa pécodicitur :

ra; * serpentes , et vólucres Benedicámus Patrem, et pennátæ. Fílium, cum Sancto Spíri- Reges terræ, et omnes

pópuli ; * príncipes, et om- inimicorum nostrorum libenes judices terræ;

ráti , * serviámus illi Júvenes et vírgines, senes In sanctitate et justítia cum junioribus , laudent no- coram ipso , *ómnibus dié- . men Dómini; * quia exal- bus nostris. tátum est nomen ejus solius. Et tu, puer, Prophéta Al

Confessio ejus super coe- tissimi vocaberis ; * præibis lum et terram ; * et exaltá- enim ante fáciem Dómini pa- . vit cornu pópuli sui. ráre vias ejus,

Hymnus omnibus Sanctis Ad dandam sciéntiam saejus , * filiis Israël, pópulo lútis plebi ejus, * in remisappropinquanti sibi. siónem peccatorum eórum,

In Quadragesima, Tempore Per víscera misericórdiæ Passionis et TemporePaschali, Dei nostri , * in quibus viCapitulum, Hymnus et V. ha- sitávit nos Oriens ex alto ; bentur in Proprio, pro diver- Illumináre his qui in tésitale Temporis.

nebris et in umbra mortis Canticum Zacharive. sedent , * ad dirigendos pe-, Luc. 1. 68.

des nostros in viam pacis. D Enedictus Dóminus Deus Dicitur Antiphona, et OraD Israël ; * quia visitávit, tio conveniens, ut habetur in . et fecit redemptiónem ple- Proprio, et in fine: V. Dóbis suæ ;

minus vobiscum ; R. Et Et erexit cornu salutis cum spíritu tuo. v. Benenobis * in domo David dicámus Dómino ; R. Deo púeri sui.

grátias. Tempore Paschali adSicut locutus est per os ditur, Alleluia.. Sanctórum , * qui à século Posteà Commemoratio, si sunt , Prophetarum ejus. quæ occurrat, fit per Antipho

Sa útem ex inimicis nos- nam, Y. et Orationem; quoe tris , * et de manu ómnium sumuntur vel ex Proprio , vel qui oderunt nos ;

ex Communi, et in fine repetiAd faciendain misericór- tur: v. Dóminus vobiscum ; diam cum pátribus nostris, * R: Et cum spíritu tuo. V. et memorári testamenti sui Benedicámus Dómino ; R. sancti :

Deo gratias. Jusjurandum quod jurá- Sequentes Antiphonæ dicunvit ad Abraham patrem nos- tur à Choro in navi Ecclesive trum , * datúrum se nobis ; ante Crucem post Laudes, in

Ut sine timóre, de manu omnibus Dominicis, Ferüs et

sive:

Festis (exceptis Annualibus), Ant. Recordamini, ut in Providelicet post Benedicámus prio Temporis Paschalis. Dómino, si dicta fuerit tan- Deindè dicitur Psalmus 129. tùm unica Oratio , vel post ul- De profundis, ut infrà in Vestimam Commemorationem im- peris Feriæ quartve. mediatè, nisi aliter notetur. In fine, v. Réquiem æter

In Quadragesima usque ad nam dona eis , Dómine ; Dominicam Passionis exclu- R. Et lux perpétua luceat

eis. Ant. Propósito sibigáudio, Pater noster , secretò , sustinuit crucem,confusione deindè clarâ voce: contemptâ ; atque in dextera v. Et ne nos indúcas in Dei sedet, Hebr. 12. 2. tentatiónem;

V. Mihi autem absit glo- R. Sed libera nos à malo. riári ; R. Nisi in cruce Dó- v. Oculi Dómini super mini nostri Jesu Christi. metuentes eum ; Galat. 6. 14.

Rr. Ut éruat à morte ániOrémus. Oratio. mas eórum. Ps. 32. 18, 19. n Eus , qui unigéniti Fíliv . Dómine, exáudi oratióU tui Dómini nostri Jesu nem meam; Christi pretioso sánguine vi- R. Et clamor meus ad te víficæ Crucis vexillum sanc- véniat. Ps. 101. I. tificare voluisti ; concéde, V. Dóminus vobiscum ; quæsumus, ut eos qui ejus- R. Et cum spíritu tuo. dem sanctæ Crucis gaudent Orémus. Oratio. honóre , tuâ quoque fácias ABsolve, quæsumus , Dóubique protectióne gaudére: A mine, ánimam famuli Per eumdem Dóminum nos- tui N., et ánimas ómnium trum Jesum Christum Fí- Fidélium defunctórum ab lium tuum, qui tecum vivit omni vínculo delictórum; ut et regnat in unitáte Spiritûs in resurrectionis glória, ler Sancti Deus, per ómnia sé- sanctos et electos tuos recula seculórum.

suscitati respirent; Per eum R. Amen.

qui ventúrus est judicáre viÝ. Dóminus vobiscum ; vos et mortuos, et séculum R. Et cum spíritu tuo. per ignem. B. Amen. v. Benedicámus Dómino; V. Dóminus vobiscum; R. Deo gratias.

R. Et cum spíritu tuo. Ab Octava Paschæ usque ad v. Requiescant in pace; Octavam Pentecost. inclusive, R. Amen.

Post quamlibet Horam, si · Psalmus 117. aliud Officium non sequatur, COnfitemini Dómino dicitur secretò : Fidélium ani- l quóniam bonus, * quómæ, per misericórdiam Dei, niam in séculum misericórrequiescant in pace. dia ejus. Deindè Pater noster. Dicat nunc Israël quó

AD PRIMAM. niam bonus ; * quóniam in Si separetur à Laudibus, séculum misericórdia ejus. dicitur secretò Pater, Ave, Dicat nunc domus AáCredo; et sic aliis diebus. ron , * quóniam in séculum

Deus, in adjutórium meum misericórdia ejus. intende , etc. suprà.

Dicant nunc qui timent Hymnus.

Dóminum, * quóniam in TAm lucis orto sídere, séculum misericórdia ejus. J Deum precémur súppli- De tribulatione invocávi ces,

Dóminum, * et exaudívit Ut in diurnis actibus me in latitúdine Dóminus. Nos servet à nocéntibus. Dóminus mihi adjútor; * Linguam refrænans tém- non timebo quid fáciat mihi peret,

homo. Ne litis horror insonet : Dóminus mihi adjútor ; * Visum fovendo cóntegat, et ego despiciam inimícos Ne vanitátes háuriat. méos.

Sint pura cordis íntima, Bonum est confidere in Absistat et vecórdia; Dómino., * quàm confiCarnis terat supérbiam dere in hómine. Potûs cibique párcitas. · Bonum est sperare in

Ut, cùm dies abscésserit, Dómino , * quàm sperare Noctémque sors reduxerit, in principibus. Mundi per abstinéntiam Omnes gentes circuiérunt Ipsi canámus glóriam. me; * et in nomine Dómini,

* Deo Patri sit glória, quia ultus sum in eos. Ejúsque soli Filio,

Circumdantes circumdedéSancto simul cum Spíritu, runt me; * et in nomine DóIn sempiterna sécula. mini, quia ultus sum in eos. Amen.

Circumdedérunt me sicut * Quæ Doxologia mutatur, apes, et exarsérunt sicut quoties in Proprio alia assigna- ignis in spinis ; * et in notur, et sic in omnibus Hymnis, mine Dómini, quia ullus quando metrum patitur. sum in eos.

Impulsus, eversus sum ut mo Dómini : * Deus Dómicaderem;* et Dóminus sus- nus, et illuxit nobis. cépit me.

Constituite diem solemFortitúdo mea, et laus nem in condensis, * usque mea Dóminus, * et factus ad cornu altáris. est mihi in salutem.

Deus meus es tu , et conVox exultatiónis et salú- fitébor tibi : * Deus meus es tis * in tabernáculis justó- tu, et exaltábo te. rum.

Confitebor tibi, quóniam Dextera Dómini fecit vir- exaudísti me, * et factus es tútem, dextera Dómini exal- mihi in salutem, távit me: * dextera Dómini Confitemini Dómino, quófecit virtútem.

niam bonus, * quóniam in Non móriar, sed vivam , * séculum misericórdia ejus, et narrábo ópera Dómini.

Psalmus 118. Castigans castigávit me D Eáti immaculati in via; * Dóminus, * et morti non D qui ambulant in lege Dótradidit me.

mini. Aperite mihi portas justí- . Beáti qui scrutantur testiæ; ingressus in eas, confi- timónia ejus, * in toto corde tébor Domino: * hæc porta exquirunt eum. Dómini, justi intrábunt in Non enim qui operantur eam.

iniquitátem, * in viis ejus Confitebor tibi , quóniam ambulavérunt. exaudísti me, * et factus es Tu mandasti * mandáta inihi in salutem.

tua custodiri nimis. Lápidem quem reproba- Utinam dirigantur vise vérunt ædificantes, * hic fac- meæ * ad custodiendas justus est in caput ánguli. tificatiónes tuas !

A Dómino factum est is- Tunc non confundar , * tud, * et est mirabile in ócu- cum perspexero in omnibus lis nostris.

mandátis tuis. Hæc est dies quam fecit Confitebor tibi in direcDóminus : * exultémus et tióne cordis ; * in eo quòd lætémur in ea.

didici judícia justítiæ tuæ. O Dómine , salvum me Justificatiónes tuas custófac; ô Dómine, benè pros- diam ; * non ine derelinquas peráre: * benedictus qui ve- usquequáque. Dit in nomine Dómini. TN quo córrigit adolescén

Benedíximus vobis de do- 1 tior viam suam ? * in

« PredošláPokračovať »