Obrázky na stránke
PDF
ePub

Lectio ij. v. 5. panem manducant.] Manus, Um insonúerit vox tubæ id est , ópera , non corporis U longior atque concísior, útiquè , sed ánimæ lavandæ et in auribus vestris incre- sunt, ut fiat in illis verbum púerit, conclamábit omnis Dei. [Ipse autem responpópulus vociferatióne máxi- dens , ait illis : Quarè et vos ina , et muri fúnditùs cor- transgredímini mandátum ruent civitátis; ingredientur. Dei propter traditionem que singuli per locum contra vestram?] Falsam calúmquem stéterint. Præceperat niam verâ responsione conautem Jósue pópulo, dicens: fútat : Cùm , inquit, vos Non clamábitis , nec audie- propter traditiónem hómitur vox vestra , neque ullus num præcepta Dómini Dei sermo ex ore vestro egredié-, negligátis, quarè discípulos tur, donec veniat dies in quo meos arguendos putatis , dicam vobis : Clamáte, et quòd seniorum jussa parvivociferámini. Circuívit ergò pendant, ut Dei scita custóarca Dómini civitátem semel diant? per diem, et reversa in cas- R. Quarè transgredimini tra, mansit ibi.

mandátum Dei propter traR. Revértere, 189. ' ditiónem vestram ?* Nam Léctio sancti Evangélii se- Deus dixit: Honóra patrem

cundùm Matthæum. et matrem. v. Qui subtrahit

Lectio iij. c. 15. v. 1. áliquid à patre suo et à TN illo témpore; Accessé- matre, et dicit hoc non esse I runt ad Jesum ab Jero- peccátum , párticeps homisólymis Scribæ et Pharisæi, cidæ est. * Nam Deus. Glódicentes. : Quarè discipuli ria. * Nam. Matth. 15. 3, 4. tui transgrediuntur traditió- Prov. 28. 24. nem seniorum ? Et réliqua. Ad Benedictus , Ant. 8. G. Homília sancti Hieronymi Hypocritæ, benè prophetá: Presbyteri.

vit de vobis Isaías, dicens : Lib. 2. Comment. in cap. 15. Pópulus hic lábiis me honóMatth.

rat, cor autem eorum longe M Ira Pharisäórum Scri- est à me. Matth. 15. 7, 8. IV bárumque stultitia !

Oratio. Dei Filium árguunt, quare DRæsta nobis, quzesumus, hóminum traditiones et præ- P Dómine , ut salutaribus cepta non servet. [Non enim jejuniis erudíti, à noxiis. lavant manus suas , cùm quoque vítiis abstinentes ,

propitiatiónem tuam faciliùs tubis ; postquàm in aures impetrémus; Per Dóminum. multitudinis vox sónitusque

Ad Magnificat, Ant. 3. E. incrépuit, muri illicò corNon quod intrat in os, coin- ruérunt: et ascendit unusquinat hóminem ; sed quod quisque per locum, qui conprocédit ex ore, hoc coinqui- tra se erat; ceperuntque cinat hóminem. Matth. 15. II. vitátem, et interfecérunt Oratio.

ómnia quæ erant in ea, à viro Oncede, quæsumus, om- usque ad mulierem, ab inUnipotens Deus, ut qui fante usque ad senem. Boves protectiónis tuæ grátiam quoque, et oves, et asinos quærimus, liberáti à malis in ore gladii percussérunt. omnibus, securâ tibi mente Duobus autem viris, qui exserviámus ; Per.

ploratóres missi fúerant, FERIA QUINTA.. dixit Jósue: Ingredimini do

De Libro Jósue. mum mulieris meretricis, et Lectio ;. c. 6. v. 14. prodúcite eam , et ómnia Ircuiéruntque civitátem quæ illius sunt, sicut illi juU secundo die semel, et ramento firmastis. revérsi sunt in castra. Sic RC. Convertímini , 188. fecérunt sex diébus. Die Léctio sancti Evangélii autem séptimo , diluculò sécundùm Joannem. consurgentes, circuiérunt Lectio iij. c. 6. v. 26. urbem, sicut dispositum T N illo témpore; Dixit Jeerat, sépties. Cùmque sép- I sus ( turbæ Judæórum ): timo circúitu clangerent búc- Amen , amen dico vobis, cinis sacerdotes, dixit Jósue quæritis me, non quia vidistis ad omnem Israël: Vocife- signa ; sed quia manducastis rámini; tradidit enim vobis ex pánibus, et saturati estis. Dóminus civitatem , sitque Operámini non cibum qui cívitas hæc anathéma, et om- perit, sed qui permanet in nia quæ in ea sunt, Dómino. vitam æternam. Et reliqua. Sola Rahab méretrix vivat, Homilia sancti Augustini cum universis qui cum ea in

Epíscopi. domo sunt : abscondit enim* In Joann. Eo. cap. 6. Tract. 25. núntios quos diréximus.

num. 10, 11, 12 R. Factum est, 187. Lle post miraculi sacra

Lectio ij. v. 20. I mentum , et sermónem TGitur omni pópulo voci- infert, ut si fieri potest, qui I serante, et clangéntibus pasti sunt, pascantur; et quarum satiávit pánibus ventres, Non Móyses dedit vobis pasátiet et sermónibus mentes. nem de cælo, sed Pater meus Operámini , inquit, non ci- dat vobis panem de cælo vebum qui perit, sed qui per- rum. Joann. 6. 32. manet in vitam æternam.

Oratio. Quæritis me propter áliud; Ubjectum tibi pópulum, quærite me propter me. No- D quæsumus , Dómine , lite me contémnere,quia sum propitiátio cælestis ampliFilius hominis ; et quærite ficet, et tuis semper fáciat à me non cibum qui perit, servíre mandátis ; Per. sed qui permanet in vitam FERIA SEXTA. æternam. Sic enim Filius De Libro Jósue. hóminis sum , ut non sim Lectio ;. c. 23. v. 2. unus ex vobis: sic sum Filius v Ocávit Jósue omnem hominis, ut Pater Deus me V Israélem, majóresque signáret : quid est, signáret ? nalu, et principes ac duces próprium mihi aliquid daret, et magistros , dixitque ad quo non confunderer cum eos : Ego sénui, et progresgénere humáno, sed per me sióris ætatis sum ; vosque liberarétur genus humánum. cérnitis ómnia quæ fécerit

Rr. Ego sum panis vitæ : Dóminus Deus vester cuncqui venit ad me non esúriet, tis per circúitum natiónibus, et * Qui credit in me non quómodò pro vobis ipse pug: sítiet unquam. V. Qui timé- náverit: et nunc quia vobis tis Dóminum , credite illi, sorte divísit omnem terram, et non evacuábitur merces ab orientáli parte Jordánis vestra. * Qui credit. Glória. usque ad mare magnum, * Qui. Joan. 6. 35.Eccli. 2.8. multæque adhuc supersunt

Ad Benedictus, Ant. 8. G. natiónes ; Dóminus Deus Hoc est opus Dei, ut credá vester disperdet eas et áuletis in eum quem misit ille. ret à fácie vestra , et possiJoann. 6. 29.

débitis terram , sicut vobis Oratio.

pollícitus est. Tantùm conOncéde, quæsumus, om- fortamini, et estóte solliciti, Unipotens Deus , ut jeju- ut custodiátis cuncta que niórnm sancta devotio , et scripta sunt in volúmine legis purificationem nobis tribuat, Móysi : et non declinétis ab et majestáti tuæ nos reddat eis, neque ad dexteram, neacceptos ; Per Dóminum. que ad sinistram.

Ad Magníficat, Ant. 7. b. Br. Locutus est, 188.

Lectio. ij. c. 23. v. 14. ei Jesus : Da mihi bibere. TN ego 'hódiè ingrédior Ille autem qui bibere quæ

L viam universæ terræ, rébat, fidem ipsius mulieris et toto ánimo cognoscétis, sitiébat. Denique audi quis quòd de omnibus verbis, petebat bibere. [Respondit quæ se Dóminus præstitú- Jesus , et dixit ei : Si scires rum vobis esse pollicitus est, donum Dei, et quis est qui unum non præterierit in- dicit tibi : Da mihi bibere, cassùm. Sicut ergò implevit tu fórsitan petisses ab eo; et ópere quod promisit, et prós- dedisset tibi aquam vivam.] pera cuncta venérunt; sic Petit bibere, et promittit biaddúcet super vos quidquid bere. Eget quasi acceptúrus, malorum comminatas est, et affluit tanquam satiatúrus. donec vos áuferat atque dis- [Si scires,] inquit, [donum perdat de terra hac óptima, Dei.] Donum Dei est Spiquam tradidit vobis; eò quòd ritus Sanctus. Sed adhuc mupræteriéritis pactum Dómi- lieri tectè loquitur, et pauni Dei vestri, quod pépigit látim intrat in cor. vobiscum, et serviéritis diis :: R. Neque in monte hoc, aliénis, et adoraveritis eos.. neque in Jerosolymis ado

R. Scimus qui dixit, 189. rabitis. Sed * Venit hora, et - Léctio sancti Evangélii nunc est, quando t Veri

secundùm Joannem. adoratóres adorábunt Pa

Lectio iij. c. 4. v. 5. trem in spíritu et veritáte. N illo témpore ; Venit v. Quò mihi multitudinem I Jesus in civitátem Sama- victimárum, dicit Dóminus? riæ , quæ dicitur Sichar, Holocausta aríetum, et adijuxta prædium quod dedit pem pinguium , et sánguiJacob Joseph filio suo. Erat nem vitulórum nolui. * Veautem ibi fons Jacob. Jesus nit hora. Glória. + Veri ergò fatigátus ex itinere, adoratóres. Joann. 4. 21, 23. sedébat sic supra fontem. Is. 1. 11. Hora erat quasi sexta. Venit Ad Benedictus, Ant. 2. D. múlier de Samaria haurire Qui biberit ex aqua, quam aquam. Et réliqua.

ego dabo ei, non sitiet in Homília $. Augustini Epísc. æternum. Joann. 4. 13. In Joann. Evang. Tract. 15.

Oratio. §. 10, 11, 12. TEjúnia nostra,quæsumus, Tv Enit mulier de Samaría J Dómine, benigno favore LV haurire aquam. Dicit proséquere ; ut sicut ab ali

mentis abstinémus in cor- R. Dixit Josue , 188. pore, ità à vítiis jejunémus Lectio ij. v. 25. in mente; Per Dóminum. DЕrcussit ergò Jósue in

Ad Magnificat, Art. 3. c. I die illo fædus, et proSpíritus est Deus: et eos qui posuit pópulo præcepta atadórant eum, in spiritu et que judicia in Sichem. Scripveritáte oportet adoráre. sit quoque omnia verba hæc Joann. 4. 24.

in volúmine legis Dómini; Oratio.

et tulit lápidem pergranDRæsta, quæsumus, omni- dem , pósuitque eum subter

f potens Deus , ut qui in quercum quæ erat in Sanctua protectióne confidimus, tuário Dómini ; et dixit ad cuncta nobis adversántia, te omnem populum: En lapis adjuvante, vincámus; Per. 'iste erit vobis in testimó

SABBATO. nium, quòd audíerit ómnia De Libro Jósue. verba Domini quæ locutus

Lectio ;. C. 24. v. 14. est vobis ; ne fortè póstek N Unc ergo timéte Dómi- negáre velitis, et mentiri

N num , et servite ei per- Dómino Deo vestro. Dimi fecto corde atque veríssimo: sitque pópulum , singulos in et auferte deos, quibus ser- possessionem suam. Et post viérunt patres vestri in Me hæc mórtuus est Jósue , fisopotámia et in AEgypto, ac lius Nun, servus Dómini, servíte Dómino. Sin autem centum et decem annorum. malum vobis vidétur, ut Dó- R. Revertere, 189. mino serviatis , óprio vobis Léctio sancti Evangélii datur : elígite hodiè quod, secundùm Joannem. placet, cui servire potissi- Lectio ij. c. 8. v. 1. mùm debeátis, utrum diis JN illo témpore; Jesus quibus serviérunt patres ves- I perrexit in montem Olitri in Mesopotámia , an diis véli: et diluculo íterùm veAmorrhæorum, in quorum nit in templum, et omnis terra habitátis: ego autem et pópulus venit ad eum ; et domus mea serviémus Dómi sedens, docebat eos. Et réli no. Respónditque pópulus, qua. et ait: Absit à nobis ut relin Homília sancti Augustini, quámus Dóminum, et ser-. Episcopi. viámus diis aliénis. Servié- Enarr. in Ps. 50. g. 8. mus igitur Dómino , quia T Udii ad Dóminum adúlipse est Deus naster. Iteram mulierem adduxe

« PredošláPokračovať »