Obrázky na stránke
PDF
ePub

rum, cum aqua, et lana coc- ferióres partes terræ, et ins .cínea, et hyssopo ; ipsum píciam omnes dormientes: quoque librum , et omnem et illuminábo omnes spepópulum aspersit, dicens : rantas in Dómino. Eccli. Hic sanguis testamenti, 24. 45. quod mandavit ad vos Deus. Ant. 6. F. Terræ vectes. Etiam tabernáculum, et om Canticum Jonce. C. 2. 3. nia vasa ministérii sánguine clamávi de tribulatióne similiter aspersit. Et ómnia Umea ad Dóminum; * et penè in sánguine secundùm exaudívit me. legem mundantur : et sine De ventre inferi clamávi; sánguinis effusione non fit * et exaudisti vocem meam. remissio.

Et projecisti me in proRr. In die illa radix Jesse, fundum in corde maris, * et qui stat in signum populó- flumen circúmdedit me. rum, ipsum gentes depreca- Omnes gúrgites tui , et buntur; * Et erit sepulcrum fluctus tui *superme transiéejus gloriósum. v. Sicut fuit runt. Jonas in ventre ceti tribus Et ego dixi: Abjectus sum diébus et tribus noctibus ; à conspectu oculórum tuósic erit Filius hominis in rum: * verumtamen rursus corde terra. * Et 'erit. Repe- vidébo templum sanctum tilur R. In die illa. Is. 11. 18. tuum. Matth. 12. 40.

Circumdedérunt me aquae AD LAUDES. * usque ad ánimam. In Psalm. Dómine Deus Abyssus vallávit me, salútis meæ, p. 110. pelagus opéruit caput meum. . Ant. 4. d. Ero mors tua, Ad extréma móntium desÔ mors; morsus tuus ero, cendi : * terræ vectes coninferne. Osee. 13. 14. clusérunt me in æternum;

In divisionem , Clamávi ad Et sublevábis de corrup te, Dómine, p. 110. tióne vitam meam, * DóAnt. 8. G. Misit me Dó- mine Deus meus. minus, ut prædicárem capti- Cùm angustiarétur in me vis indulgentiam, et clausis ánima mea, * Dómini rea apertiónem. Is. 61. I. cordátus sum;

In Psal. Dómine , exaudi ? Ut véniat ad te oratio oratiónem meam ; auribus mea, *ad templum sanctum percipe, p. 138.

tuum. Ant. 4. E. Penetrabo in- - Qui custódiunt vani es

frustrà , * misericordiam Choriales: Kyrie, eleison. suam derelinquunt.

Chorus: Christe, eleison. Ego autem in voce laudis Pueri chori: Dómine, miimmolabo tibi: * quæcum- serére. que vovi, reddam pro salute Chorus: Christe, miserére. Dómino.

Canonici et Presbyteri: Qui Ant. Terræ vectes conclu- exaltátus à terra ómnia traxis, sérunt me; et sublevábis de ti ad teipsum. Joann. 12. 32. corruptione vitam meam, Choriales: Kyrie, elérson. Dómine Deus meus. Jono. Chorus: Christe, eléïson. 2. 7.

Pueri chori: Dómine, miIn Psalm. Laudáte Dómi- serére. num in Sanctis ejus, pag. 57. Chorus: Christe, miserére.

Ant. 6. F. Consurgam, Pueri chori: Christus Dócùm sédero in ténebris, Dó- minus. minus lux mea est. Mich. 7.8. Chorus : Christus Dómi

Ad Benedictus, Ant. 1. a. nus. Mulieres vidérunt monu- Canon, et Presbyter. Mórmentum, et quemádmodùm tuus est pro peccatis nospósitum erat corpus Jesu: tris.' et revertentes paravérunt. Chorus : Mórtuus est pro aromata. Luc. 23. 55, 56. peccátis nostris.

Duo Choriales cantant: Pueri chori ( hic elevatur V Yrie, éléïson.

vox uno tono): Christus DóChorus: Christe, eléïson. minus. Pueri chori: Dómine, mi- Chorus : Christus Dómiserére.

nus. Chorus: Christe, miserére. Canonici et Presbyt. Mór

Can. et Presbyt. Qui locú-, tuus est pro peccatis nostris. tus es per os Prophétæ: Ero Chorus: Mórtuus est pro mors tua, ô mors. Os. 13. 14. peccátis nostris.

Choriales: Kyrie, eléïson. Pueri chori (iterùm elevaChorus: Christe, eléïson. tur vox uno tono): Christus

Pueri chori: Dómine, mi- Dóminus. serére.

Chorus : Christus DómiChorus: Christe, iniserére. nus.

Canonici et Presbyteri: Qui Canonici et' Presbyt. Mórper mortem destruxistieum, tuus est pro peccatis nostris. qui habébat mortis impe- Chorus: Mórtuus est pro rium. Hebr. 2. 14.

peccatis nostris.

Pueri chon, alta voce : Et mystériis innovémur et mósepultus est. 1. Cor. 15. 3, 4. ribus; Per Dóminum.

Reliqua, ut suprà, Feriá Ý. Dóminus vobiscum. quintå in cæna Domini.

v. Benedicámus Dómino; Et sic etiam ad Horas. alleluia, alleluia. AD VESPERAS.

R. Deo grátias; alleluia, Factâ communione in Mis alléluia. sa, Vesperæ absolutè incipiun- Extra Chorum, dictis Pater tur ab Ant. 4. E. Alleluia. et Ave, Vesperce dicuntur ut

Sub qua sola dicitur ter suprà. Psalmus sequens elevando vo- AD COMPLETORIUM.. cem qualibet vice uno tono. Pater noster. Ave, María. Psalmus 116.

Convérte nos, etc. I Audáte Dóminum, om- Deus, in adjutórium meum I nes gentes, : * laudáte intende, etc. eum, omnes pópuli; • Glória Patri. Sicut erat.

Quóniam confirmáta est Alleluia. super nos misericórdia ejus, Psalmi Cùm invocárem. * et véritas Dómini manet Qui hábitat. Eccè nunc bein æternum.

nedicite, 30. In cujusque fine Glória, etc..

Glória Patri. Quibus finitis Ant. Alleluia, alleluia. dicitur Alleluia. y. Dóminus

Ad Magnificat, Ant. 8. G. vobiscum; R. Et cum spíVésperè Sábbati, quæ luces-ritu tuo. cit in prima Sábbati, venit'Orémus. Oratio. María Magdaléne, et áltera Piritum nobis, Dómine, María, vidére sepulcrum;' tuæ charitatis infunde; alleluia. Matth. 28. 1. ut quos Paschalibus réno

Sacerdos'ad Allare dicit: vas sacramentis tuâ fácias V. Dóminus vobiscum ; pietáte concordes. Per DóR. Et cum spíritu tuo. minum..... in unitate ejusP s . Oratio.

dem Spíritûs. DRæsta, quæsumus, omni- . Dóminus vobiscum.

I potens Deus, ut divínov. Benedicámus Dómino, múnere satiáti ,' et sacris alleluia.

. IN

DIE SANCTO PASCHÆ.

ANNUALE-MAJUS.

AD OFFICIUM NOCTURNUM. Paternoster. V. Et ne nos. Pater. Ave. Credo.

V. Sacerd. Reflóruit caro Dómine , lábia mea apé- méa; R. Et ex voluntáte ries, etc. de Psalterio, cum mea confitebor ei; alleluia. Alleluia.

Ibid. Invitatorium. Alleluia , : Jube,Domne,benedicere. Surrexit Dóminus verè ; * Bened. Det nos Deus, 142. Venite, adorémus; alleluia. De Epístola beati Pauli Luc. 24. 34.

Apóstoli ad Romanos." Psalmus Veníte, 2. . Lectio j. c. 6. v. 3.

Psalmiex I. Nocturno Domi- A N ignorátis , fratres, nico, in Psalterio, pàg. 2. A quia quicumque bapti

* Antiphona. 2. D. Cùm záti sumus in Christo Jesu, transisset Sábbatum, Ma- in morte ipsius baptizati ría Magdaléne, et María Ja- sumus? Consepulti enim sucobi, et Salóme emérunt aró- mus cum illo per baptismum mata; ut venientes úngerent in mortem ; ut quomodò Jesum; alleluia. Marc. 16. 1. Christus surrexit à mórtuis

Ant. 1. e. Valdè manè, una per glóriam Patris , ità et Sabbatorum, véniunt ad mo: nos in novitáte vitæ ambulénumentum, et dicebant ad mus. Si enim complautáti facinvicem : Quis revolvet 'no- ti sumus similitúdini mortis bis lápidem ab óstio monu- ejus; simul et resurrectionis menti? Alleluia. Marc. 16. érimus. Hoc scientes quia 2, 3.

vetus homo noster simul cruAnt. 8. c. Et respicientes; cifixus est, ut destruálur vidérunt revolútum lápic corpus peccáti, et ultrà non dem; erat quippè magnus serviámus peccáto. Tu auvaldè ; allelúja. Ibid. v. 4. tem , Dómine,

V. Puer. Dóminus adjútor . R. Ego sum primus et nomeus et protector meus: víssimus, et vivus, et fui

Rr. In ipso sperávit cor mórtuus , * Et ecce sum vimeum, et adjútus sum; al- vens in sécula seculórum; et leluia. Ps. 27. 7.

hábeo claves mortis et infer.

.: alleluia, alleluia. y. Ego Bened. Fulgeat nobis, 142. dormivi et soporátus sum, Léctio sancti Evangélii et exurrexi , quia Dóminus secundùm Marcum. suscépit mę. * Et eccé. Ap. Lectio iij. c. 16. v. 1. 1. 17 , 18. Ps. 3. 6.

TN illo témpore; María Bened. Vitæ æternæ, 142.. 1 Magdaléne , et María Ja

Lectio ij. v. 7. cóbi, et Salóme, emérunt Ui enim mórtuus est, arómata , ut venientes unge

justificátus est à pecca- rent Jesum. Et réliqua. to, si autem mórlui sumus Homilia S. Gregórii Papæ. cum Christo, crédimus quia Homil. 21. in Evang. hab. in simul éliam vivémus cum Basil. S. Marice Maj. die , Christo ; scientes quòd sancto Paschæ, circa init. Christus resurgens ex mór- A Udistis, fratres charís tuis, jam non moritur, mors A simi, quòd sanctæ muilli ultrà non dominábitur. lieres quæ Dómiņum fúerant Quòd enim mórtuus est pec- secutæ, cum aromátibus ad cáto,mórtuus est semel:quòd monumentum venérunt; et autem vivit, vivit Deo. Ità ei quem viventem dilexerant, et vos, existimáte vos mór- étiam mórtuo , stúdio humatuos quidem esse peccáto ; nitátis, obsequuntur. Sed viventes autem Deo in Chris. res gesta áliquid in sancta to Jesu Dómino nostro.Non Ecclésia signat gerendum, ergò regnet peccatum in ves- Sic quippè necesse est ut tro mortáli corpore, ut obe- audiámus quæ facta sunt, diátis , concupiscentiis ejus. quatenùs cogitémus étiam Tu autem.

quæ nobis sint ex eórum R. Angelus Dómini re- imitatione facienda. Et nos volvit lápidem, et sedébat ergò in eum qui est mórtuus super eum : erat autem as- credentes, si odóre virtúpectus ejus sicut fulgur, et tum referti , cum opinióne vestimentum ejus sicut nix.* bonorum operum Dóminum Præ timore autem extérriti quærimus; ad monumentum sunt custódes, et facti sunt profectò illius cum aromátivelut mórtui; alleluia , allel. bus venimus. Illæ autem muX. Exurgat Deus, et dissi- lieres Angelos vident, quæ penturinimici ejus,et fúgiant cum aromátibus venérunt; qui oderunt eum à sácie ejus. quia videlicet illæ mentes * Præe timóre. Matth. 2. 8. supernos cives aspiciunt, 2, 3, 4. Ps. 67. 2.

quæ cum virtutum odoribus

« PredošláPokračovať »