Obrázky na stránke
PDF
ePub

De Actibus Apostolorum. 1. Corinth. 15.3, 4, 5.Sapient.

Lectio ;. c. 2. v. 36. 6. 14. Ertissimè sciat ergò om- Lectio ij. v. 42. U nis domus Israël, quia T Rant autem perseveranet Dóminum eum, et Chris- L tes in doctrina Apostotum fecit Deus, hunc Je- lorum, et communicatione sum, quem vos crucifixistis. fractiónis panis, et oratióniHis autem audítis, com- bus. Fiebat autem omni ánipuncti sunt corde, et dixé- mæ timor : multa quóque runt ad Petrum, et ad réli- prodigia et signa per Apósquos Apóstolos: Quid facié- tolos in Jerusalem fiebant, mus , viri fratres ? Petrus et metus erat magnus in univerò ad illos: Poenitentiam, versis. Omnes étiam qui creinquit, ágite, et baptizétur débant , erant páriter, et unusquisque vestram in nó- habébant ómnia commúnia. mine Jesu Christi, in remis- Possessiones et substantias siónem peccatorum vestró- vendébant, et dividebant illa rum, et accipiétis donum omnibus, prout cuique opus Spíritûs Sancti. Vobis enim erat. Dóminus autem augéest repromíssio , et filiis bat qui salvi fíerent quotidiè vestris, et omnibus qui longè in idipsum. sunt, quoscumque advocá- R. Crédimus scientes verit Dóminus Deus noster. quóniam qui suscitávit JeAliis étiam verbis plúrimis sum, et * Nos cum Jesu testificátus est, et exhorta- suscitábit; alleluia, alleluia. bátur eos, dicens: Salvamini v. Vivificábit nos post duos a generatióne ista prava. Qui dies; in die tértia suscitabit ergo receperunt sermónem nos. * Nos cum Jesu susejus, baptizati sunt; et appo- citábit. 2. Corinth. 4. 13, 14. sitæ sunt in die illa ánimæ Osee, 6. 3. circiter tria millia.

Léctio sancti Evangélii R. Christus mórtuus est secundùm Joannem. pro peccatis nostris , et se Lectio iij. c. 21. V. I. pultus est : resurrexit tértià J N illo témpore; Manifesdie, secundum Scriptúras, I távit se iterùm Jesus diset * Visus est Cephæ, et cipulis ad mare Tiberiadis. post hoc úndecim; allelúia, Manifestávit autem sic : alleluia. V. Præoccupat qui erant simul Simon Petrus, se concupiscunt, ut illis se et Thomas, qui dicitur Dyprior ostendat. * Visus est. dimus. Et reliqua.

Homília sancti Gregórii in mare; alleluia.Joann. 21.7. Papa.

Ad Benedictus, Ant. 6. F. Homil. 24. in Ev. hab. in Basil. Ascendit Simon Petrus, et · S. Laurent. Fer. iv. Pasc. traxit rete in terram , plen Uæri potest, cur Pe- num magnis piscibus centum

trus, qui piscátor ante quinquaginta tribus; et cùm conversiónem fuit, post con- tanti essent, non est scissum versiónem ad piscatiónem rete; alleluia. Joann. 21. II. rédiit; et cùm Véritas dicat:

Oratio. F Nemo mittens manum D Eus, qui nos resurrecsuam ad arátrum, et aspi- D tiónis Dominicæ ánnua ciens retrò, aptus est regno solemnitáte lætíficas ; conDei; ] cur repetiit quod de- céde propitius, ut per temreliquit? Sed si virtus dis- porália festa quæ agimus, eretiónis inspicitur, cítiùs pervenire ad gáudia æterna vidétur, quia nimirùm negó- mereámur; Per. tium quod ante conversió- AD VESPERAS. nem sine peccáto éxtitit, hoc . Alleluia. y. Dicit Jesus étiam post conversiónem discipulis: Vénite, prandéte; repétere culpa non fuit. et accipit panem, et dat eis,

R. Dicit Jesus : Míttite et piscem similiter; alleluia. in dexteram navígii rete, et Joann. 21. 12. inveniétis. Misérunt ergò, V. Surrexit Dóminus, et jam * Non valebant illud R. Sicut dixit, alleluia. trahere præ multitudine pís- Ad Magnificat, Ant. 3. aa cium; † Alleluia, alleluia. Hoc jam tertiò manifestatus V. Omnia quæcumque vó- est Jesus discípulis suis, cùm huit Dóminus fecit in cælo, resurrexisset à mórtuis ; alin terra , in mari, et in óm- leluia. Joann. 21. 14. nibus abyssis. * Non valé- Oratio Deus, qui nos rebant. Glória. + Allel. Joann. surrectionis, suprà. 21.6. Ps. 134. 6. .. FERIA QUINTA. Te Deum, p. 8.

DUPLEX-MINUS. v. Sacerd. Exaltábo, 281. AD OFFICIUM NOCTURNUM. AD LAUDES MATUTINAS. Psalmi ex I. Nocturno Do

Ant. sola 5.a. Dixit disci- minicre, ut in Psalterio, p. 2. pulus ille, quem diligebat DeActibus Apostolorum. Jesus, Petro: Dóminus est. Lectio j. 6. 3. v. I. Şimon Petrus, cum audisset DEtrus et Joannes ascenquia Dóminus est, misit se P débant in templum ad horam orationis nonam. Et foris , plorans. Et réliqua. quidam vir, qui erat claudus Homilia sancti Gregórii ex útero matris suæ, bajula

Papæ. bátur: quem ponébant quo- Homilia 25. in Evangel. habit. tídiè ad portam templi, quæ in Basilic. S. Joann. Later. dicitur Speciósa, ut péteret Feriâ v. Paschæ. eleemosynam ab introeún IMUlier, quid ploras ? tibus in templum. Is cùm vi LIV quem quæris?] Interdisset Petrum et Joannem rogátur dolóris causa , ut incipientes introire in tem- augeátur desiderium ; quáplum, rogábat ut eleemo- tenus cùm nomináret quem synam acciperet. Intuens quæreret, in amore ejus arautem in eum Petrus cum déntiùs æstuáret. [Illa exístiJoanue,dixit: Réspiceinnos. mans quia hortulánus esset, R. Quæ ad patres, 286. dicit ei : Dómine, si tu sus

Lectio ij. v. 5. tulisti eum, dícito mihi ubi AT ille intendebat in eos, posuisti eum, et ego eum A sperans se aliquid accep- tollam.....] Quid est quòd túrum ab eis. Petrus autem viso eo quem hortulánum dixit: Argentum et aurum crédidit, cui necdùm díxerat non est mihi ; quod autem quem quærebat, ait: [Dómi. habeo, hoc tibi do : in no- ne,si tu sustulisti eum;]quasi mine Jesu Christi Nazaréni enim jam dixisset ex cujus surge, et ámbula. Et appre- desiderio plángeret, eum dihensâ manu ejus dexterâ , cit quem non díxerat. Sed allevávit eum, et protinus vis amóris hoc agere solet in consolidátæ sunt bases ejus ánimo, ut quem ipse semper el plantæ. Exíliens stetit, et cógitat, nullum álium ignoámbulábat : et intrávit cum ráre credat. illis in templum ámbulans, R. Dicit María Jesus: et exíliens, et laudans Deum. Múlier, quid ploras? quem Et vidit omnis pópulus eum quæris? Illa exístimans quia ambulantem, et laudantem hortulánus esset, dicit ei: Deum.

Dómine, situ sustulisti eum, Rr. Pascha nostrum, 286. * Dícito mihi ubi posuisti Léctio sancti Evangélii eum, et ego eum tollam;

secundùm Joannem. + Alleluia , alleluia. ¥. In

Lectio iij. C. 20. V. 11. dica mihi quem diligit ániTN illo témpore ; María ma mea. * Dícito mihi ubi I slabat ad monumentum posuisti eum. Glória. + Al

leluia. Joann. 20. 15. Cantic. FERIA SEXTA. : 1, 6.

DUPLEX-MINUS. Te Deum, p. 8.

AD OFFICIUM NOCTURNUM. V. Sacerdot. Exaltábo te, Psalmi ex II. Noct. Dom. Dómine, quóniam suscepisti De Actibus Apostolorum. me; R. Nec delectasti ini- Lectio j. c. 3. v. 10. mícos meos, super me, al- cognoscebant autem illeluia. Ps. 29. 2.

Ulum (omnis pópulus), AD LAUDES MATUTINAS. quòd ipse erat, qui ad elee

Ant. 7. b. María vidit Je- mósynam sedébat ad Speciósum stantem, et non sciébat sam portam templi: et imquia Jesus est ; alleluia. pléti sunt stupore et éxtasi in Joann. 20. 14..

eo quod contigerat illi. Cùm Ad Benedictus, Ant. 8. c. tenéret autem (claudus) PeDicit María Jesus : María. trum et Joannem, cucurrit Conversa illa, dicit ei : Rab- omnis pópulus ad eos ad pórbóni (quod dícitur Magis- ticum quæ appellátur Sater); alleluia. Joann. 20. 16. lomónis, stupentes. Videns Oratio.

autem Petrus, respondit ad Eus, qui diversitátem pópulum : Viri Israëlitæ , U géntium in confessione quid mirámini in hoc, aut tui nominis adunasti ; da ut nos quid intuémini, quasi renatis fonte baptismatis una nostra virtúte aut potestále sit fides méntium, et pietas fecerimus hunc ambuláre ? actionum; Per Dóninum. R. Quem Deus, 288. AD VESPERAS.

Lectio ij. v. 13. Alleluia. V. Noli me tán- D Eus Abraham, et Deus gere ; vade autem ad fratres D Isaac, et Deus Jacob, meos, et dic eis : Ascendo Deus patrum nostrórum gload Patrem meum, et Patrem rificávit Filium suumJesum, vestrum; allel. Joann. 20. 17. quem vos quidem tradidistis,

V. Surrexit Dóminus, R. et negastis ante fáciem PiláSicut dixit, alleluia.

ti, judicante illo dimitti. Vos Ad Magnificat, Ant. 1. D. autem Sanctum et Justum Venit Maria Magdaléne an- negastis, et petistis virum núntians discípulis, quia vidi homicídam donári vobis: AuDóininum; alleluia. Joann. tórem verò vitæ interfecis20. 18.

tis, quem Deus suscitávit à Oratio Deus, qui diversitá. mórtuis, cujus nos testes tem, suprà.

sumus. Et in fide nominis ejus, hunc quem vos vidistis, puli adoravérunt. Et" accéetnostis, confirmávit nomen dens Jesus locutus est eis, ejus ; et fides quze per eum dicens : * Data est mihi omest, dedit integram sanitátem nis potestas in coelo et in istam in conspectu omnium terra; + Alleluia, alleluia. vestrûm.

V. Ego constitútus sum Rex RC.Jesum à Nazareth, 289. á Dómino super Sion, monLéctio sancti Evangélii se- tem sanctum ejus. * Data

cundùm Matthæum. est. Glória. + Alleluia. Matl.

Lectio iij. c. 28. v. 16. 28. 17, 18. Ps. 2. 6. TN illo témpore; Undecim Te Deum, p. 8. I discipuli abiérunt in Ga- V. Sacerd. Exaltabo, 285. lilæam, in montem ubi cons- AD LAUDES MATUTINAS. titúerat illis Jesus. Et ré- Ant. 8. G. Euntes docéte liqua.

omnes gentes, serváre omnia Ilomil.S. Hieronymi Presb. quæcumque mandávi vobis; Lib. 4. Comment. in cap. 28. alleluia. Matth. 28. 19, 20. . Matth.

Ad Benedictus, Ant. 7. C. DOst resurrectionem Je- Ecce ego vobiscum sum ómIsus in monte Galilææ nibus diébus, usque ad conconspicitur , ibique adorá- summatiónem séculi; alletur: licèt quidam dúbitent, lúia. Matth. 28. 20. et dubitátio eórum nostram

Oratio. áugeat fidem. Tunc manifés Mnípotens sempiterne tiùs osténdi tur Thomæ; et u Deus, qui Paschále salalus lánceâ vulnerátum, et cramentum in reconciliatiomanus fixas demonstrat cla- nis humánæ foedere contuvis. Et accédens Jesus locú- listi; da méntibus nostris, ut tus est eis, dicens: [Data est quod professióne celebrámihi omnis potestas in coelo mus, imitémur effectu; Per et in terra.] Illi potestas da- Dóminum. ta est, qui paulò antè cruci- AD VESPERAS. fixus, qui sepultus in túmulo, Alleluia. y. Euntes in qui mórtuus jacúerat, qui mundum universum, prædipósteà resurrexit. In coelo' cáte Evangélium omni creaautem et in terra potestas túræ. Qui crediderit, et bapdata est; ut qui ante regná- tizátus fúerit, salvus erit; albat in coelo, per fidem cre- leluia. Marc. 16. 15, 16. déntium regnet et in terris. v. Surrexit Dóminus, R. Videntes Jesum discí R. Sicut dixit, alleluia.

« PredošláPokračovať »