Obrázky na stránke
PDF
ePub

Ant., exceptis Semiduplicibus. IN FER. TEMP. PASC.

Ad Primam, ut in Feriis Usquè ad Ascens. Domini. Tempore Paschali, infrà. AD OFFICIUM NOCTURNUM.

In secundis Vesperis unica Invitat. Qui crucifixus est, dicitur Antiphona; et hæc pri- surrexit ; * Veníte, adoréma, super tres primos Psalmos mus; alleluia. Matth. 28.5,6. feriales.

Psalmus Veníte, 2. Ad Hymnos, si metrum pa- Psalmi tres notati pro unatitur, et nisi sit Doxologia quaque Feria, sub sola propria , adduntur duce stro- Ant. 4. a. Quem occidéphæ, Da, Christe et Sit laus, runt suspendentes in ligno, usque ad Ascensionem, ut no- hunc Deus suscitávit tértia tatur in Proprio de Tempore; die; alleluia. Act. 10.39, 40. et ab Ascensione dicitur ultima V. Puer. Dómine, eduxisti strophe Qui victor, etc. usquè ab inferno ánimam meam; ad vigiliam Pentecostes. R. Salvasti me à descenden

Excipitur ex hac regula tibus in lacum; alleluia. Ps. Officium Annuale, in cujus 29. 4. Nocturno tres dicuntur Anti- Pater noster. V. Et ne nos. phonæ super tres priores Psal- V. Sacerdotal. Notas mihi mos de Dominica ex primo fecisti vias vitæ ; R. AdimNocturno cujuslibet Communis plébis me lætitiâ cum vultu sumptæ. Duæ primor Lectiones tuo; alleluia. Ps. 15. 10. sunt de Scriptura selecta, omis. Benedictiones ut post Psala tertiâ ; tertia de Sancto. terium, in Tempore Paschali. Quòd si in Officio privato le- Lectiones infrà, in qualibet genda sit Homilia Dominicæ, Feria. vel Feriv in Rogationibus, RRR. singulis Hebdomaprima Lectio erit de Scriptura dis dicuntur ut hic assignantur selecta, omissis duabus sequen- pro qualibet Feria, nisi aliter tibus; secunda de Sancto; ter- notetur. tia de Homilia Dominicæ, vel Feria II. et V. . Feriæ occurrentis. In utrisque B. Virtúte magnâ *Reddé Vesperis unica dicitur Antipho bant Apóstoli testimonium na: in primis Vesperis, super resurrectionis Jesu Christi tres primos Psalmos feriales; Dómini nostri ; alleluia, alet in secundis, super tres primos leluia. y. Custodiebant tesPsalmos de Dominica. Cætera timónia ejus, et præceptum omnia, ut extra Tempus Pas- quod dedit illis. *Reddébant. chale, servato Paschali ritu. Act. 4. 33. Ps. 98. 7.

R. Qui habitábant Jerú-' fecit Deus, huncJesum quem salem, et Principes ejus, vos crucifixistis; alleluia, alJesum ignorantes, petierunt leluia. V. Filii hóminum, à Piláto utinterficerent eum; scitote quóniam mirificávit * Deus verò suscitávit eum à Dóminus Sanctum suum. * mórtuis tértiâ die; alleluia, Et Dóminum. Act. 2. 36. Ps. alleluia. V. Abscissus est de 4.3, 4. terra viventium. * Deus. Act. R. Quem vos interemis13. 27, 28, 30. Is. 53. 8. tis suspendentes in ligno,

R.Jesum definito consilio hunc Príncipem et Salvaet præscientiâ Dei tráditum tórem Deus exaltávit dextera Deus suscitávit, solútis do- suâ, * Ad dandam pænitenlóribus inferni; David enim tiam et remissionem peccadicit in eum : Providebam lórum; + Alleluia, alleluia. Dóminum in conspectu meo; V. Déxtera Dómini fecit vir* Quóniam à dextris est mi- túlem; dextera Dómini exalhi, ne commóvear; + Alle- távit me. * Ad dandam. Glólúia, alleluia. V. Lætátum ria. + Alleluia. Act. 5. 30, 31. est cor meum, et exultávit Psalm. 1 17. 16. lingua mea, insuper et caro Feria IV. et Sabbato. mea requiescet in spe. * Quó- R. Etsi Christus cruciniam. Glória. + Alleluia, al- fixus est ex infirmitate; sed leluia. Act. 2. 23, 24, 25. Ps. vivit ex virtúte Dei. Et nos 15. 9.

infirmi sumus in illo; sed viFeria III. et VI. vémus * Ex virtúte Dei; alR. Providens Dayid, lo- leluia, alleluia. y. Suscitabit cutus est de resurrectióne nos, el vivémus in conspectu Christi, quia * Neque dere- ejus. * Ex virtúte. 2. Cor. 13. lictus est in inferno, neque 4. Osee. 6. 3. caro ejus vidit corruptiónem. B. Sive vívimus, sive móHunc Jesum resuscitavit rimur, Dómini sumus; in hoc Deus; alleluia, allel. v. Non enim Christus * Mórtuus est derelinques ánimam meam et resurrexit, ut et mortuóin inferno, nec dabisSanctum rum et vivórum dominétur; tuum videre corruptionem. alleluia, allelúia. y. Fórtium * Neque derelictus. Act, 2. dívidet spolia, pro eo quòd 31, 32. Ps. 15. 10.

tradidit in mortem ánimam R. Certíssimè sciat omnis suam. * Mórtuus est. Rom, domus Israël, quia * Et Dó- 14.8, 9. Is. 53. 12. minum eum, et Christum Rr. Audivi vocem Angelórum multórum dicéntium:* Descendat, inquit, et Deum Dignus est Agnus qui oc- llli Patrem fatebimur. císus est, accipere virtútem, At ipse Patris obsequens et divinitátem, et glóriam; Ad usquè mortem legibus, + Alleluia, alleluia. V. Ipse Mundum sacerdos víctima, est Deus vivens in sécula, Toto piábat sánguine. ipse liberátor, atque salva- Non ille descendit cruce; tor. * Dignus est. Glória. + Plus fecit: en se mórtuus Alleluia. Apoc.5.11,12. Dan. Vitæ triumphans réddidit : 6. 26, 27.

Natum Deo jam crédite. Te Deum, p. 8.

* Da, Christe, tecum nos V. Sacerdot. Exaltábo te, mori; Dómine, quóniam suscepisti Tecum simul da súrgere: me;

Terrena da contémnere; RY. Nec delectasti inimí- Amáre da coeléstia. cos meos super me; alleluia. Sit laus Patri; laus Filio, Psalm. 29. 2.

Qui nos, triumphátâ nece, AD LAUDES MATUTINAS. Ad astra secum dux vocat:

Psalmi de Feria. Compar tibi laus, Spíritus. Antiph. sola. 7. d. Jesum

Amen. Deus suscitávit á mórtuis: et Hymni hujus metri, pronon est in alio áliquo salus; priam non habentes Doxolonec enim áliud nomen est giam, terminantur per has dalum hominibus, in quo duas strophas * Da Christe opórteat nos salvos fíeri; al- et Sit laus, usque ad Ascenleluia. Act. 4. 10, 21. . sionem. Capitul. 1. Cor. 15. 20, 21. v. Exaltábo te, Dómine,

Hristus resurrexit à mór- suprà. U tuis primitiæ dormién. Ad Benedictus, Antiphonor tium; quóniam quidem per singulis Hebdomadis dicuntur, hóminem mors, et per hómi- ut hic notantur pro qualibet nem resurrectio mortuórum. Feria.

HYMNUS. Nic. Torn. Feria II. Ad Benedictus,
Uróra lucis dum novæ Ant.3.g.Crédimus secundùm
Spargit polum fulgóri- operatiónem poténtiæ viriú-
bus,

tis Dei, quam operatus est Victóris Agni júbilans in Christo, súscitans illum á Orbis triumphos personet. mórtuis ; alleluia. Ephes. 1.

Ridébat hunc turpi trabe 19, 20. Vesána pendentem cohors: "Fer. III. Ant. 8. G. Chris

tus prædestinátus est Filius A Choro autem cantatur Dei secundùm spíritum sanc- quotidiè in navi Ecclesive anto tificatiónis, ex resurrectióne Crucem usque ad vigiliam mortuórum; alleluia. Rom. Pentecostes exclusivè, nisi aliI. 4.

ter notetur. Ferid IV. Ant. 7.d. Pósuit Ant. 2. D. Recordámini nos Deus in acquisitionem qualiter locútus est, dicens: salutis per Jesum Chris, Quia oportet Filium hómitum, qui mórtuus est pro nis tradi in manus hominum nobis; ut simul cum illo vi- peccatorum, et crucifigi, et vámus ; alleluia. 1. Thessal. die tértiâ resúrgere; allelúia. 5. 9, 10.

Luc. 24. 6, 7. · Fer. V. Ant. 1. a. Si com- v. Dicite in géntibus : plantáti facti sumus simili- R. Quia Dóminus regnátúdini mortis Christi, simul vit, alleluia. Ps. 95. 10. et resurrectiónis érimus; al

. Oratio. leluia. Rom. 6. 5.

D Erpétuâ nos, quæsumus, Feria V 1. Ant. 6. F. Om- P Dómine, pace custódi, nia ex Deo qui nos reconci- quos per lignum sanctæ Cru liávit sibi per Christum ; cis redimere dignátus es; quóniam quidem Deus erat Qui vivis et regnas cum Deo in Christo mundum recon- Patre in unitate Spiritùs cilians sibi; alleluia. 2. Cor. Sancti Deus, per ómnia sé5. 18, 19.

cula seculórum. Sabbato. Ant. 5. F. Om- R. Amen. nia detrimentum feci ad cog Ý. Dóminus vobiscum, noscendum Christum, et R. Et cum spíritu tuo. virtútem resurrectionis ejus, V.Benedicámus Dómino, et societátem passionum il- alleluia; líus ; alleluia. Philippens. 3. R. Deo gratias, alleluia. 8, 10.

AD HORAS, in fine HymOratio Dominicæ præced. norum, Doxologia Da, Chris

Commemoratio, si quæ oc- te et Sit laus, etc. currat, ut habetur suo loco. Psalmi de Feria. Non dicuntur Commemora

AD PRIMAM. tiones communes ; sed earum Capitul. Thess. 5. JO. loco, in Feriis tantùm usque ad N Eus suscitavitex mórtuis Ascensionem exclusivè, fit 1 Jesum, qui eripuit nos commemoratio de Cruce, ut ab ira ventúra. sequitur.

R. breve. Christus resurrexit tértiâ die; * Alleluia, Tùm fit Lectio Canonis, qui alleluia. R. Christus. V. Se- pro singulis diebus habetur ad cundùm Scripturas. * Alle- calcem ; in cujus fine dicitur: lúia. Glória. . Christus. Tu autem, Dómine, mise

V. Surrexit Dóminus, rére nostrî; R. Deo grátias.

R. Sicut dixit , alleluia. Post Lectionem, HebdomaMatth. 28. 6.

darius dicit: Adjutórium nosOratio.

trum + in nomine Dómini ; DRæsta, quæsumus, om- R. Qui fecit coelum et terI nipotens Deus, ut qui ram. Ps. 123.7. grátiam Dominicæ resurrec Submissiori voce dicit: Betiónis agnovimus , ipsi per nedícite.Lector versus ad eum, dilectiónis tuæ Spíritum in Deus. Hebdomad. Deus pacis novitáte vitæ ambulémus ; aptet nos in omni bono, ut Per eumdem Dóminum nos- faciámus ejus voluntátem , trum Jesum Christum Fi- fáciens in nobis quod plálium lụum, qui tecum vivit ceat coram se, per Jesum et regnat in unitate ejusdem Christum, cui est glória in Spiritûs Sancti Deus ; Per. sécula seculórum. Lector,

v. Dóminus vobiscum, Amen. Hebr. 13. R. Et cum spíritu tuo. Posteà si aliud Officium non

v.Benedicámus Dómino, sequatur, dicitur secretò : Et allelúia;

fidélium ánimæ, per miseriR. Deo grátias, alleluia. córdiam Dei, requiescant in

v. Pretiosa in conspectu pace. Amen. Dómini

r Sic dicitur Prima, etiam R. Mors Sanctórum ejus, in Dominicis et Festis, usque alléluia. Ps. 115. 5.

ad Ascensionem Domini exReliqua ut in Psalterio, p. clusivè, nisi aliter notetur.1 19; non additur Alleluia post Preces non dicuntur ad Prialios vy.

mam nec ad Completorium, Lectio Canonis. ? toto Tempore Paschali. Lector : Jube, Domne, AD TERTIAM. benedicere. [Lectrix dicit , Capitul. Rom.4. 24, 25. Domna. Solus vel sola reci- T Eus suscitávit Jesum tans, dicit absolutè.].

Christum Dóminum Bened. Det Dóminus leges nostrum à mórtuis, qui trásuas in mentem nostram, et ditus est propter delicta nosin corde nostro superscribat tra, et resurrexit propter eas. R. Amen. Hebr. 8. justificationem nostram.

Pars Verna.

« PredošláPokračovať »