Obrázky na stránke
PDF
ePub

Quemádmodùm desiderat; Lectio iij. v. 25.
Ad meipsum, p. 67.

A Dvéniens autem quidam De Actibus Apostolorum. A nuntiávit: Quia ecce vi

Lectio j.c. 5. v. 12. ri, quos posuistis in cárceDEr manus Apostolorum rem, sunt in templo stantes,

I fiébant signa et prodígia et docentes pópulum. Tunc multa in plebe. Et erant una- abiit Magistrátus cum minisnimiter omnes in pórticu tris, et adduxit illos sine vi; Salomónis. Cæterórum au- timébant enim pópulum, ne tem nemo audébat se conjún- lapidarentur. Et cùm adgere illis; sed magnificábat duxissent illos, statuérunt in eos pópulus. Magis autem concilio; et interrogavit eos augebátur credentium in Dó- Princeps Sacerdotum, dimino multitúdo virorum ac cens: Præcipiendo præcépimulierum; ità ut in platéas mus vobis ne docerétis in noejícerent infirmos, et póne- mine isto ; et eccé replestis rent in léctulis ac grabátis, Jerúsalem doctrinâ vestrâ; ut, veniente Petro, saltèm et vultis inducere super nos umbra illius obumbraret sánguinem hóminis istius. quemquam illorum , et li- Respondens autem Petrus et berarentur ab infirmitátibus Apóstoli, dixérunt: Obedire suis.

oportet Deo magis quàm hoBc. Etsi Christus, 302. mínibus.

Lectio ij. v. 17. . R. Audívi vocem AngeTXurgens autem Princeps lórum, 302. V Sacerdótum, et omnes FERIA QUINTA. qui cum illo erant, (quæ est AD OFFICIUM NOCTURNUM. hæresis Sadducæorum,) re- Ps. Nonne Deo; Exaudi, pléti sunt zelo : et injecérunt Deus; Te decet, p. 84. manus in Apóstolos, et po- De Actibus Apostolorum. suérunt eos in custódia pú- Lectio j. c. 5. v. 33. blica. Angelus autem Dómi LT AEc cùm audissent, disni per noctem apériens já- 11 secabantur, et cogitanuas cárceris, et edúcenseos, bantinterficere illos.Surgens dixit: Ite, et stantes loqui- autem quidam in concilio mini in templo plebi ómnia Pharisæus, nómine Gamaverba vitæ hujus: Qui cùmau- liel, legis doctor, honorábilis dissent, intravérunt diluculo universæ plebi, jussit foràs in templum, et docebant. ad breve hómines fíeri, dixitR. Sive vívimus, 302. que ad illos : Viri Israëlitæ, atténdite vobis super homi- po dicebantur, unanimiter nibus istis quid actúri sitis. audientes, et videntes signa Ante hos enim dies éxtitit quæ faciebat. Multi enim eóThéodas, dicens se esse áli- rum, qui habébant spiritus quem, cui consensit núme- immundos, clamantes voce rus virorum circiter quadrin- magnâ, exibant. Multi autem gentórum, qui occisus est: paralytici, et claudi curati et omnes qui credébant ei, sunt. Factum est ergò gáudissipati sunt et redacti ad dium magnum in illa civitáte. nihilum.

Rr. Jesum definíto, 302. B. Virtúte magnâ, 301. FERIA SEXTA.

Lectio ij. v. 38. AD OFFICIUM NOCTURNUM. TTnunc itaqué dico vobis: Psalmi Atténdite, pópule

L Discédite ab hominibus meus; Filii Ephrem; Tránsistis, et sínite illos; quo- talit (Dóminus), p. 102. niam si est ex hominibus De Actibus Apostolorum. consilium hoc, aut opus, dis- Lectio j. c. 8. v.9. solvétur: si verò ex Deo est, v Ir quidam nómine Sinon poteritis dissolvereillud, V mon, qui antè fúerat in ne fortè et Deo repugnáre civitáte magus, sedúcens geninveniamini. Consenserunt tem Samariæ, dicens se esse autem illi. Et convocantes áliquem magnum; cui ausculApóstolos, cæsis denuntiavé- tábant omnes à mínimo usrunt ne omninò loquerentur què ad máximum. Cùm verò in nomine Jesu, et dimisé- credidissent Philippo evanrunt eos. Et illi quidem ibant gelizanti de regno Dei, in gaudentes à conspectu con- nomine Jesu Christi bapticílii, quóniam digni habiti zabantur viri ac mulieres. sunt pro nomine Jesu con- Tunc Simon et ipse créditumeliam pati.

dit; et cùm baptizatus esset, R. Qui habitábant Jerú- adhærébat Philippó. Videns salem, p. 302.

étiam signa et virtútes máxiLectio iij. c. 8. v. 4. mas fíeri, stupens admiraT Gitur qui dispersi erant, bátur. . I pertransíbant, evangeli- B. Providens David, 302. zantes verbum Dei. Philip Lectio ij. v. 14. pus autem descendens in civi- rUm autem audissent tátem Samaríæ, prædicábat U Apóstoli, qui erant Jeillis Christum. Intendebant rosolymis, quòd recepisset autem turbæ his quæ à Philip- Samaría verbum Dei, misérunt ad eos Petrum et Joan- SABBATO. nem : qui cùm venissent, AD OFFICIUM NOCTURNUM. oravérunt pro ipsis, ut ac- Psalmi Cantáte Dómino; ciperent Spíritum Sanctum; Dóminus regnávit; Miserinondùm enim in quemquam córdiam et judícium, 120. illorum venerat, sed bapti- De Actibus Apostolorum. záti tantùm erant in nomine Lectio j. 6. 10. V. I. Dómini Jesu. Tunc impo V Ir quidam erat in Cæsanébant manus super illos, et V réa, nómine Cornélius, accipiebant Spiritum Sanc- centúrio cohortis quæ dicitur tum. Cùm vidisset autem Si- Itálica, religiosus ac timens mon, quia per impositiónem Deum cum omni domo sua, manûs Apostolorum darétur fáciens eleemosynas multas Spíritus Sanctus, obtulit eis plebi, et déprecans Deum pecúniam, dicens : Date et semper. Is vidit in visu mamihi hanc potestatem, ut cui- nifestè, quasi horâ diéi nonâ, cumque imposúero manus, Angelum Dei introeuntem accipiat Spíritum Sanctum. ad se, et dicentem sibi: CorR. Certíssimè sciat, 302. néli. At ille intuens eum, ti

Lectio iij. v. 19. móre correptus, dixit : Quid DEtrus autem dixit ad eum: est, Dómine? Dixit autem I Pecúnia tua tecum sit in illi: Orationes tuæ et eleeperditionem, quóniam do- mósynæ tuæ ascenderunt in num Dei existimasti pecúnia memóriam in conspectu Dei. possidéri. Non est tibi pars Et nunc mitte viros in Jopneque sors in sermóne isto; pen, et accersi Simónem cor enim tuum non est rec- quemdam, qui cognominatum coram Deo. Pæniten- tur Petrus ; hic hospitátur tiam itaquè age ab hac ne- apud Simónem quemdam coquítia tua, et roga Deum, riárium, cujus est domus juxsi fortè remittatur tibi hæc ta mare: hic dicet tibi quid te cogitatio cordis tui; in felle oporteat fácere. enim amaritudinis, et obliga- R. Etsi Christus, 302. 1. tióne iniquitatis video te esse. Lectio ij. v. 25. . Respondens autem Simon, DActum est, cùm introisdixit: Precámini vos pro me T set Petrus, óbvius venit ad Dóminum, ut nihil véniat ei Cornélius, et prócidens super me horum quæ dixistis. ad pedes ejus adorávit. Per

R. Quem vos interemis- trus verò elevavit eum, ditis, 302.

cens: Surge, et ego ipse homo

sum. Et loquens cum illo in- qui ex mórtuis resurrexit, ut trávit, et invénit multos qui fructificémus Deo. convénerant. Dixitque ad il- Hymnus Solútus AEgypti los : Vos scitis quomodò jugo, p. 306. abominátum sit viro Judæo V. Mane nobiscum, 307. conjungi; aut accédere ad . Ad Magnificat, Ant. 7. a. alienígenam: sed mihi osten- Apóstolis quos elégit Jesus, dit Deus, néminem commu- præbuit seipsum vivum post nem aut immundum dicere passionem suam, per dies hóminem. Propter quod'sine quadraginta appárens eis, et dubitatione veni accersítus. loquens de regno Dei; alleRr. Sive vívimus, 302. lúia. Act. 1. 2, 3. Lectio iij. v. 37.

Oratio Deus, qui in Filii V Os scitis quod factum est tui, infrà ad Laudes.

y verbum per universam DOMINICA SECUNDA Judæam : incipiens enim à post Pascha. Galilæa, post baptismum, AD OFFICIUM NOCTURNUM. quod prædicávit Joannes, Invitatorium. Autórem viJesum à Nazareth ; quómo- tæ, quem Deus suscitávit à dò unxit eum Deus Spírilu mórtuis, * Venite, adoréSancto et virtúte, qui per- mus; alleluia. Act. 3. 15. transiit benefaciendo, et sa- Ps. Venite, p. 2. nando omnes oppressos à . Psalmi ex II. Noct. Domin. diábolo, quóniam Deus erat in Psalterio, p. 4, sub sola cum illo. Et nos testes sumus Ant. 6. F. Jesum Deus omnium quæ fecit in regió- suscitavit, solútis doloribus ne Judæórum et Jerúsalem, inferni, juxta quod impossiquem occidérunt suspenden- bile erat tenéri illum ab eo; tes in ligno. Hunc Deus sus- alleluia. Act. 2. 24. . citávit tértiâ die. Adhuc lo- V.Puer. Dómine, eduxisti quente Petro verba hæc, cé- ab inferno ánimam meam; cidit Spiritus Sanctus super R. Salvasti me à descenomnes quiaudiebantverbum. déntibus in lacum, alleluia. Rr. Audivi vocem, 302. Psalm. 29. 4. AD VESPERAS.

Paternoster. ¥. Et ne nos. Ant. Quem Deus, 306. V. Sacerdotal. Notas mihi

Capitul. Rom.7. 4. fecisti vias vitæ; pRatres mei, et vos mor- R. Adimplébis me lætitiâ T tificati estis legi per cor- cum vultu tuo, alleluia. Ps. pus Christi; ut sitis alterius, 15. 10.

Benedictiones ut post Psal- Paphum, invenérunt quemterium, Tempore Paschali. dam virum magum pseudoDe Actibus Apostolorum. prophétam Judæum, cui no

Lectio j. c. 13. v. 1. men erat Barjésu, qui erat TRant in Ecclésia, quæ cum procónsule Sérgio PauLerat Antiochiæ, Prophé- lo viro prudente. Hic, accertze, et Doctores, in quibus sílis Bárnabâ et Saulo, desiBarnabas,..... et Saulus. Mi- derábat audire verbum Dei. nistrántibus autem illis Dó- Resistébat autem illis Elymino, et jejunántibus, dixit mas magus(sic enim interpreillis Spiritus Sanctus: Segre- tátur nomen ejus), quærens gáte mihi Saulum et Bárna- avértere Procónsulem à fide. bam, in opus ad quod as, Saulus autem qui et Paulus, sumpsi eos. Tuncjejunantes, replétus Spíritu Sancto, inet orantes, imponentesque tuens in eum, dixit: O plene eis manus, dimisérunt illos. omni dolo, et omni fallaciâ, Etipsi quidem missiàSpíritu fili diaboli, inimíce omnis Sancto, abiérunt Seléuciam, justítiæ, non désinis subvéret inde navigavérunt Cy- tere vias Dómini rectas. Et prum. Et cùm venissent Sa- nunc ecce manus Dómini lamínam, prædicábant ver- super te, et eris cæcus, non bum Dei in synagógis Ju- 'videns solem usque ad temdæórum. Habébant autem et pus. Et confestìm cécidit in Joannem in ministério. eum calígo, et tenebræ, et

R. Cantábant cánticum circúiens quærébat qui ei manovum, dicentes: Dignus es, num daret. Tunc Proconsul Dómine, accipere librum, et cùm vidisset factum, crédiaperire signácula ejus; quo- dit, admírans super doctrina niam occisus es, ét * Re- Dómini. demisti nos in sánguine tuo R. Audívi vocem magnam ex omni tribu, et natióne; de cuelo dicentem : * Nunc Mleluia, alleluia. y. Notam facta est salus, et virtus, et ecisti in populis virtútem regnum Dei nostri, et pouam; redemisti in bráchio testas Christi ejus; alleluia, uo pópulum tuum. * Rede- alleluia. V. Regnum ejus non misti nos. Apoc. 5. g. Psalm. dissipábitur, et potestas ejus 16.15, 16.

usquè in æternum. * Nunc Lectio ij. v. 6. facta est salus, et virtus, et FT cùm perambulassent regnum Dei nostri. Apocala L universam insulam usque 12. 10. Dan. 6. 26.

« PredošláPokračovať »