Obrázky na stránke
PDF
ePub

paces in vos, non parcentes quodam oratóre, qui adiégregi; et ex vobisipsis exur- runt Præsidem adversùs Paugent viri loquentes perversa, lum. Et citáto Paulo, coepit ut abdúcant discípulos post accusare Tertullus, dicens : se. Propler quod vigiláte. Invénimus hunc hominem R. Sive vivimus, 302. pestiferum, et concitantem

Lectio iij. v. 32. seditiónes omnibus Judæis TT nunc commendo vos in universo orbe, et autorem

Deo, et verbo grátiæ seditiónis sectæ Nazarenoipsíus, qui potens est ædifi- rum : qui étiam templum cáre, et dare hæreditatem violáre conátus est, quem et in sanctificátis ómnibus. Ar apprehensum voluimus segentum et aurum, aut vestem cundùm legem nostram junullíus concupivi, sicut ipsi dicáre. Supervéniens autem scitis: quóniam ad ea quæ tribúnus Lysias, cum vi mihi opus erant, et his qui magna eripuit eum de mámecum sunt, ministravérunt nibus nostris, jubens accumanus istæ. Et cum hæc satóres ejus ad te venire; à dixisset, pósitis génibus suis, quo póteris ipse júdicans de orávit cum omnibus illis. ómnibus istis cognoscere de Magnus autem fletus factus quibus nos accusamus eum. est ómnium; et procumben- Adjecérunt autem et Judæi, tes super collum Pauli, oscu- dicentes hæc ità se habére. labantur eum, dolentes máxie B. Virtúte magnâ, 301. mè in verbo quod dixerat, Lectio ij. 02.10. quóniam ampliùs fáciem ejus p Espondit aatem Paulus, non essent visúri. Et deducé- N (annuente sibi Præside bant eum ad navem. dicere:) Ex multis annis te

Rr. Audivi vocem, 302. esse judicem genti huic

FERIA QUINTA. sciens, bono ánimo pro me AD OFFICIUM NOCTURNUM. satisfáciam. Potes enim cog

Psalmi Jubilate Deo; In- nóscere, quia non plus sunt troibo in domum tuam ; mihi dies quàm duodecim, Deus , in adjutórium, p. 86. ex quo ascendi adorare in JeDe Actibus Apostolorum. rúsalem: et neque in templo

Lectio j. c. 24. v. 1. invenérunt me cum aliquo DOst quinque dies descen- disputantem, aut concursum [ dit princeps Sacerdó- facientem turbæ, neque in um, Anánias, cum Seniori- synagógis, neque in civitate: jus quibusdam, et Tertullo neque probare possunt tibi,

Pars Verna.

de quibus nunc me accusant, FERJA SEXTA. nisi de una hac solummodò AD OFFICIUM NOCTURNUM. voce, quâ clamávi inter eos , Psalmi Quótiès exacerbastans: quóniam de resurrec- vérunt; Abstulit(Dóminus); tióne mortuórum ego júdicor Excitátus est, p. 104. hódié à vobis..

De Actibus Apostolorum. Rr. Qui habitabant Jerú- Lectio j. c. 25. v. 6. salem, p. 302.

nEstus descendit CæsaLectio iij. v. 22. T réam, et álterà die sedit Istulit autem illos Felix, pro tribunáli, et jussit Pau

certissimè sciens de via lum addúci.Qui cùm perduchac, dicens : Cùm tribúnus tus esset, circumstetérunt Lysias descénderit, audiam eum , qui ab Jerosolymna vos. Jussitque Centurioni descenderant Judæi, multas custodire eum, et habére ré et graves causas objicientes, quiem, nec quemquam de quas non poterant probáre, suis prohibére ministrare ei. Paulo rationem reddente: Post aliquot autem dies, vé. Quóniam neque in legem niens Felix cum Drusilla Judæórum , neque in temuxóre sua quæ erat Judæa, plum , neque in Cæsarem vocávit Paulum, et audivit quidquam peccávi. Festus ab eo fidem quæ est in Chris- autem volens grátiam præstum Jesum. Disputante au- táre Judæis, respondens tem illo de justítia, et casti- Paulo, dixit: Vis Jerosólytáte, et de judicio futúro, mam ascendere, et ibi de his tremefacius Felix respondit: judicári apud me? Dixit auQuòd nunc áttinet, vade; tem Paulus : Ad tribúnal témpore autem opportuno Cæsaris sto ; Cæsarem apaccersam te: simul et spe- pello. Tunc Festus cum rans quod pecúnia ei darétur. concilio locútus, respondit: à Paulo , propter quod et Cæsarem appellasti, ad Cien frequenter accersens eum, sarem ibis. loquebátur cum eo. Biennio R. Providens David, loauțem expléto, accépit suc- cúlus est, p. 302. cessórem Felix Pórtium . Lectio ij. c. 27. v. I. Festum. Volens autem grá- T T autem judicátum est tiam præstare Judæis Felix, U navigare eum in Itáreliquit Paulum vinctum. liam, et tradi Paulum cuin

Ri. Jesum definito consi- reliquis custódiis Centuriolio, p. 302.

ni; c... Incipientes navigáre circa Asiæ loca, sustúli- bant : Utique homicída est mus ......... Válidâ autem homo hic, qui cùm evascrit nobis tempestate jactátis , de mari, últio non sinit eum jam abláta erat spes omnis vívere. Et ille quidem excúsalutis nostræ. Et cùm multa tiens béstiam in ignem, nihil jejunátio fuisset, tunc stans mali passus est. Paulus in médio eórum, R.Quem vos interemistis, dixit: Astitit mihi hâc nocte p. 302.. Angelus Dei, cujus sum ego, SABBATO. et cui desérvio, dicens : Ne AD OFFICIUM NOCTURNUM. tímeas, Paule, Cæsari te Psalmi Dómine, exaudi ; oportet assistere : et ecce Totâ die; Scribantur, 122. donávit tibi Deus omnes qui De Actibus Apostolorum. navigant tecum. Propter Lectio j. c. 28. v. 16. quod bono ánimno estóte, nUm venissémus Romam, viri ; credo enim Deo, quia Cepermissum est Paulo masic erit, quemádmodùm dic-nére sibimet cum custodientum est mihi. In insulam te se milite. Post tértium autem quamdam oportet nos autem diem, convocávit pridevenire.

mos Judæórum ; cùmque R. Certíssimè sciat omnis convenissent, dicebat eis : domus Israël, p. 302. Ego, viri fratres, nihil ad

Lectio iij. c. 28. v. 1. versus plebem fáciens , aut

Um evasissémus , tunc morem paternum, vinctus W cognóvimus quia Melíta ab Jerosólymis traditus sui insula vocabátur. Bárbari in manus Romanorum: qui, verò præstábánt non módi- cùm interrogatiónem de me cam humanitátem nobis. habuissent, voluérunt me Accensâ enim pyrâ, reficié- dimittere , eò quod nulla bant nos omnes propter im- esset causa mortis in me. brem qui imminebat, et fri- Contradicéntibus autem Jagus. Cùm congregassetautem dæis, coactus sum appellare Paulus sarmentórum ali- Cæsarem, non quasi gentein quántam multitúdinem , et meam habens aliquid accuimposuisset super ignem, sáre. Propter hanc igitur vipera à calóre cùm proces- causam rogávi vos vidére, sisset, invásit manum ejus. et álloqui ; propter spein Ut verò vidérunt Bárbari enim Israël caténâ hâc cirpendentem béstiam de ma- cúmdatus sum. nu ejus , ad invicem dice- R. Etsi Christus, 302...

Ego,

Lectio ij. v. 21. autem biennio toto in suo A T illi dixérunt ad eum: conducto ; et suscipiébat A Nos neque litteras ac- omnes qui ingrediebantur ad cépimus de te à Judæa, ne- eum, prædicans regnum que advéniens aliquis fra- Dei, et docens quæ sunt trum nuntiavit, aut locútus de Dómino Jesu Christo, est quid de te malum. Ro- cum omni fidúcia , sine progámus autem à te audire quæ hibitióne. sentis: nam de secta hac no- Rr. Audívi vocem , 302. tum est nobis, quia ubíquè AD VESPERAS. ei contradicitur. Cùm cons- Ant. Quem Deus suscilátituissent autem illi diem, vit, 306. venerunt ad eum in hospi- Capitul. Act. 3. 14, 15. tium plurimi, quibus expo- VOs Sanctum et Justum nébat testificans regnum Dei, V negastis, et petistis visuádensque eis de Jesu ex rum homicídam donári volege Móysi, et Prophétis, bis : autórem verò vitæ inà mane usque ad vésperam. terfecistis, quem Deus susEt quidam crcdébant his quæ citávit à mórtuis, cujus nos dicebantur ; quidam verò testcs sumus. non credebant.

Hymnus Solútus AEgypti Rr. Sive vivimus, 302. jugo , 306. Lectio iij. v. 25.

V. Mane nobiscum, DóUmque invicem non est mine, 307.

sent consentientes,disce- Ad Magnificat, Ant. 3. g. débant, dicente Paulo unum Eccè vicit leo de tribu Juda, verbum:Quia bené Spíritus radix David; allel. Apoc. 5.5. Sanctus locutus est per Oratio Deus , qui errántiIsaíam prophétam ad patres bus, infrà ad Laudes. nostros, dicens: Vade ad pó- DOMINICA TERTIA pulum istum, et dic ad eos: .. post Pascha. Aure audiétis, et non intel. AD OFFICIUM NOCTURNUM, ligétis; et videntes videbitis, Invit. Autorem vitæ, quem et non perspiciétis. Notum Deus suscitávit à mórtuis, * ergò sil vobis, quóniam géně Venite, adorémus; allelúja. tibus missum est hoc salutáre Act. 3. 15. Dei, et ipsi audient. Et cùm Ps. Veníte, p. 2. hæc dixisset, exiérunt ab eo Psalmi ex III. Noct. Dom. Judæi , multam habentes in Psalterio, p. 6, sub sola inter se quæstiónem. Mansit Ant. 6. F.Jesum Deus sus

citávit, solútis doloribus in- et princeps regum terræ; qui ferni, juxta quod impossibile dilexit nos, et lavit nos à erat tenéri illum ab eo; alle- peccátis nostris in sánguine luia. Act. 2. 24. . suo, et fecit nos regnum, et

Y.Puer. Dómine, eduxisti sacerdotes Deo et Patri suo: ab inferno ánimam meam; ipsi glória, et impérium in R. Salvasti me à desccn- sécula seculórum. Amen. déntibus in lacum; alleluia. R. Cantábant cánticum Psalm. 29. 4.

novum, dicentes: Dignus es, Pater noster. V. Et ne nos Dómine, accipere librum, et indúcas, etc.

aperire signácula ejus; quóV. Sacerd. Notas mihi fe- niam occisus es, et * Redecisti vias vitæ; R. Adimplé- misti nos Deo in sánguine bis me lætitiâ cum vultu tuo ex omni tribu et natione; tuo; allelúia. Ps. 15, 10. alleluia, alleluia. y. Notam Incipit Liber Apocalypsis fecisti in populis virtútem beáti Joannis Apostoli. tuam; redemisti in brachio

Lectio j. C. 1. v. 1. tuo pópulum tuum. * RedeA Pocalypsis Jesu Christi, misti. Apocal. 5. 9. Ps. 76. A quam dedit illi Deus 15, 16. palàm fácere servis suis , Lectio ij, v. 9.. quæ oportet fíeri citò : et qGo Joannes frater vessignificávit, mittens per An- ter, et párticeps in trigelum suum servo suo Joan- bulátione, et regno , et pani, qui testimonium perhi- tiéntia in Christo Jesu, fui buit verbo Dei, et testimo- in insula, quæ appellátur nium Jesu Christi, quæcum. Patmos, propter verbum que vidit. Beátus qui legit Dei, et testimonium Jesu. ei audil verba prophetiæ hu- Fui in spíritu in Dominica jus, et servat ea quæ in ea die, et audívi post me vo-. scripta sunt; tempus enim cem magnam, tanquam tubæ, propè est. Joannes septem dicentis : Quod vides, scribe Ecclésiis quæ sunt in Asia: in libro ; et mitte septem Grátia vobis, et pax ab eo, Ecclésiis quæ sunt in Asia, qui est, et qui erat, et qui Epheso, et Smyrnæ, et Pérventúrus est; et à septem gamo, et Thyatiræ , et SarSpiritibus , qui in conspectu dis , et Philadelphiæ , et throni ejus sunt; et à Jesu Laodiciæ. Christo, qui est testis fidélis, R. Audívi vocem magnam primogénitus mortuórum, in cælo dicentem : * Nunc

« PredošláPokračovať »