Obrázky na stránke
PDF
ePub

Lectio iij. c. 4. v. 2.. est dignus aperire librum, et pUi in spiritu: et ecce se- sólvere signácula ejus? Et I des pósita erat in cælo, ego flebam multùm, quóet supra sedem sedens; et niam nemo dignus inventus qui sedébat, similis erat as- est aperire librum, nec vipéctui lápidis jáspidis et sár- dere eum. Et unus de sedinis: et iris erat in circúitu nióribus dixit mihi: Ne flévesedis, símilis visióni sma- ris : eccè vicit leo de tribu rágdinæ; et in circúitu sedis Juda, radix David, aperire sedília viginti quátuor, et su- librum, et sólvere septem per thronos viginti quátuor signácula ejus. seniores sedentes, et in mé- Rr. Virtúte magnâ, 301. dio sedis, et in circúitu sedis, Lectio ij. v. 6. quátuor animália plena ócu- TT vidi; et eccè in médio lis antè et retrò. Et ánimal L throni Agnum stantem primum símile leóni, et se- tanquam occisum. Et venit, cundum ánimalsímile vítulo, et accépit de dextera sedenet tértium animal habens fá- tis in throno librum. Et cùm ciem quasi hominis, et quar- aperuisset librum, quátuor lum ánimal simile aquilæ animália, et viginti quátuor volanti. Et réquiem non ha seniores ceciderunt coram bébant die ac nocte, dicéntia: Agno, habentes singuli cíthaSanctus, Sanctus, Sanctus, ras, et phíalas áureas plenas Dóminus Deus omnipotens, odoramentorum, quæ sunt qui erat, et qui est, et qui oratiónes Sanctórum; et canventúrus est.

tábant cánticum novum, diR. Audívi vocem, 302. i centes: Dignus es, Dómine,

FERIA QUINTA. accipere librum, et aperire AD OFFICIUM NOCTURNUM. signácula ejus; quóniam oc· Psalmi Exurgat Deus; Dó- císus es, etredemistinos Deo minus dabit; In ecclésiis, 87. in sánguine tuo ex omni triDe Libro Apocalypsis beáti bu, et lingua, et pópulo, et .. Joannis Apóstoli. natióne; et fecisti nos Deo

Lectio ;. c. 5. V. I.. nostro regnum, et sacerdóTT vidi in dextera seden- tes; et regnabimus super ter

tis supra thronum, li- ram. brum scriptumn intùs et foris, R. Qui habitabant, 302. signátum sigillis septem. Et Lectio iij. c. 15. v. 1. vidi Angelum fortem prædi- TTvidi áliud signum in cæcantem voce magnâ : Quis L lo magnum, et mirabile: Angelos septem , habentes partícipes sitis delictórum plagas septem novíssimas, ejus, et de plagis ejus non quóniam in illis consummáta accipiátis. Quóniam perveest ira Dei. Et vidi tanquam nérunt peccáta ejus usque ad mare vítreum, mistum igne, coelum; et recordátus est Doet eos qui vicérunt bestiam, minus iniquitálum ejus. et imaginem ejus, et núme- Rr. Providens David, 302. rum nóminis ejus, stantes su

Lectio ij. v. 6. per mare vitreum, habentes D Eddite illi sicut et ipsa citlaras Dei, et cantantes N réddidit vobis, et ducánticum Móysi servi Dei, plicáte duplícia secundùm et cánticum Agni, dicentes: ópera ejus : in póculo quo Magna et mirabilia sunt ópe- míscuit, miscéte illi duplum. ra lua, Dómine Deus omni- Quantum glorificávit se, et potens : justæ et veræ sunt in deliciis fuit, tantùm date više tuæ, Rex seculórum. illi tormentum et luctum; · R. Jesum definito, 302. quia in corde suo dicit: Sé

FERIA SEXTA. deo regina, et vídua non sum; AD OFFICIUM NOCTURNUM. et luctum non vidébo. Ideò

Psalmi Qui regis; Deus in una die vénient plagæ ejus, virtútum ; Exultate Deo ad- mors, et luctus, et fames, julóri nostro, p. 106. et igne comburétur; quia forDe Libro Apocalypsis beáti tis est Deus qui judicábit il

Joannis Apóstoli. lam. Et flebunt, et plangent

Lectio j. c. 18. v. 1. se super illam reges terræ, DT post hæc, vidi álium dicentes : Væ, væ, civitas

1 Angelum descendentem illa magna Babylon, civitas de coelo, habentem potestá- illa fortis; quóniam unâ horå tem magnam ; et terra illu- venit judicium tuum. mináta est à glória ejus. Et R. Certissimè sciat, 302. exclamávit in fortitudine, di- Lectio iij. c. 19. V. 11. cens : Cécidit, cécidit Bá- TT vidi coelum apertum , bylon magna ; et facta est let ecce equus albus, et habitátio dæmoniorum, cus- qui sedébat super eum, vocatódia omnis spiritûs immun- bátur fidélis et.verax; et cum di; quia de vino iræ fornica- justítia júdicat et pugnat. Et tiónis ejus bibérunt omnes vestílus erat veste asperså gentes;et audiviáliam vocem sánguine: et vocátur nomen de coelo, dicentem : Exíte ejus, Verbum Dei. Et de ore de illa , pópulus meus, ut ne ejus procédit gladius ex utrá

que parte acútus, ut in ipso Lectio ij. c. 22. V. 12. percútiat gentes ; et ipse re- Go vénio citò, et merget eas in virga férrea ; et U ces mea mecum est, ipse calcat torcular vini fu- réddere unicuique secundùm róris iræ Dei omnipotentis. ópera sua. Ego sum Alpha Et habet in vestimento, et et Oméga, primus et novisin fémore suo scriptum: Rex simus, principium et finis. regum , et Dominus domi- Beati qui lavant stolas suas nántium.

in sánguine Agni, ut sit poR. Quem vos interemis- testas eorum in ligno vitæ, tis, p. 302.

et per portas intrent in civiSABBATO. tátem. Foris canes, et vené. AD OFFICIUM NOCTURNUM. fici, et impudici, et homici

Psalmi Bénedic, ánima dæ, et idolis servientes, et mea; Quómodò miserétur; omnis qui amat et facit menParátum cor meum, p. 123. dácium. De Libro Apocalypsis beáti R. Sive vívimus, 302.

Joannis Apóstoli. . Lectio iij. v. 16. :

Lectio ;. c. 21. v. 5. I Go Jesus misi Angelum TT dixit qui sedébat in U meum testificári vobis Lthrono : Éccè nova fácio hæc in Ecclesiis. Ego sum omnia. Et dixit mihi: Scribe, radix et genus David, stella quia hæc verba fidelíssima spléndida et matutina. Consunt, et vera. Et dixit mihi: testor enim omni audienti Factum est. Ego sum Alpha verba prophetiæ libri hujus: et Oméga, inítium et finis. Si quis apposúerit ad hæc, Ego sitienti dabo de fonte appónet Deus super illum aquæ vitægratis. Qui vícerit, plagas scriptas in libro isto. possidébit hæc , et ero illi Et si quis diminúerit de verDeus, et ille erit mihi filius. bis libri prophetiæ hujus', Tímidis autem, et incrédulis, áuferet Deus partem ejus de et execrátis, et homicídis, libro vitæ, et de civitáte et fornicatóribus, et vené- sancta, et de his quæ scripta ficis, et idololatris, et ómni- sunt in libro isto. Dicit qui bus mendacibus, pars illo testimonium perhibet istórum erit in stagno ardenti rum: Etiam venio cito: igne et súlphure : quod est Amen. Veni, Dómine Jesu. mors secunda.

Grátia Domini nostri Jesu R.Etsi Christus crucifixus, Christi cum omnibus vobis. p. 302.

. Amen. Tu autem.

Rr. Audívi vocem Ange- V. Puer. Dómine, eduxisti lórum, 302. . .

ab inferno ánimam meam; AD VESPERAS. R. Salvasti me à descenAnt. Quem Deus suscitá- dentibus in lacum, allelúja. vit, 306.

Psalm. 29. 4. Capitul. Rom. 4. 23, 24. Paternoster. y. Et nenos. N On est scriptum tan- , V. Sacerdotal. Notas mihi IV tùm propter Abraham, fecisti vias vitæ : quia reputatum est illi ad R. Adimplébis me lætitiâ justítiam, sed et propter nos, cum vultu tuo, allelúia. Ps. quibus reputabitur credénti- 15. 10. bus in eum, qui suscitavit Incipit Epístola Catholica Jesum Christum Dóminum beáti Jacobi Apóstoli. nostrum à mórtuis.

Lectio j. c. 1. v. 1. Hymnus Solútus, 306. TAcobus , Dei et Dómini V. Mane nobiscum, 307. J nostri Jesu Christi ser

Ad Magnificat, Ant. 8. G. vus, duodecim tribubus, quæ Jesum Deus suscitavit tér- sunt in dispersióne, salutiâ die. Huic omnes Prophé- tem. Omne gaudium existitæ testimonium perhibent máte, fratres mei, cùm in remissiónem peccatorum ac- tentatiónes várias incidéricípere omnes qui credunt in tis ; scientes quòd probátio eum; allel. Act. 10. 40, 43. fidei vestræ patientiam ope

Oratio Deus, qui fidélium rátur. Patientia autem opus mentes, infrà ad Laudes. perfectum habet, ut sitis DOMINICA QUARTA perfecti et integri, in nullo

post Pascha. . deficientes. Si quis autem AD OFFICIUM NOCTURNUM. vestrûm indiget sapiéntià,

Invitator. Autórem vitæ, póstulet à Deo, qui dat ómquem Deus suscitavit à mor- nibus affluenter, et non imtuis, * Veníte, adorémus; próperat; et dabitur ei. Pós alleluia. Act. 3. 15. , tulet autem in fide nihil bæ

Ps. Venite, p. 2. , ; sitans. : · Psalmi ex I. Noct. Domin. - R. Cantábant cánticum in Psalterio, p. 2, sub sola · novum, dicentes: Dignus es,

Ant.6.F.Jesum Deus sus- Dómine, accipere librum, et citavit, solútis doloribus in- aperire signácula ejus ; quóferni, juxta quod impossibile niam occisus es, et * Redeerat tenéri illum ab eo; alle- misti nos Deo in sánguine lúia. Act. 2. 24. : . tuo, exomni tribu et natióne alleluia, alleluia. y. Notam ad eum qui misit me; et nemo fecisti in populis virtútem ex vobis interrogat me: Quò tuam; redemisti in brachio vadis? Et reliqua. tuo pópulum tuum. * Rede- Homília venerabilis Bedæ misti autem. Apoc. 5. o. Ps.

Presbyteri. 76. 15, 16. i

In hunc locum, circa init. Lectio ij. v. 12.

Ciebat Dóminus ipse DEátus vir qui suffert ten- D quid hæc sua verba in Dtatiónem ; quóniam cùm discipulórum cordibus ágeprobátus fúerit, accipiet rent, quia videlicet tristitiam coronam vitæ, quam repro- magìs de abscessu quo eos misit Deus diligentibus se. deséreret, quàm de ascensu Nemo, cùm teniátur, dicat quo Patrem péteret, lætiquóniam à Deo tentátur ; tiam generárent. Unde, beDeus enim intentátor maló- nignè consolando, subjunxit: rum est, ipse autem némi- [Sed ego veritálem dico vonem tentat. Unusquisque his , expedit vobis ut ego verò tentátur à concupis- vadam. Expedit vobis, ut céntia sua abstractus et illec- forma servi vestris subtra-, tus ; deindè concupiscentia, hátur aspectibus, quatenus cùm conceperit, parit pec- amor divinitátis árctiùs vesa cátum ; peccatum verò, cùm tris figátur in méntibus. Exconsummátum fúerit, géne- peditut notam vobis formam rat mortem. Nolite itaque cælo inferam, quatenùs maerráre, fratres mei dilectís- jóri per hoc desiderio illùo simi.

suspirétis, sicque suspensis R.Audívi vocem magnam ad superna cordibus vestris, n cælo dicentem : * Nunc ad accipienda jam Spiritùs acta est salus, et virtus, et Sancti dona capaces fiátis. regnum Dei nostri, et potes- Rr. Cùm vénerit Paracléas Christi ejus; alleluia, tus, árguet mundum * De lleluia. y.Regnum ejus non peccato, et de justítia, et de issipábitur, et potestas ejus judício; t. Alleluia, alleluia. squè in æternum. * Nunc v. Judicábit Dóminus genicta. Apoc. 12. 10. Dan. 6.26. tes : et árguet populos mulLéctio sancti Evangélii tos. * De peccáto, et de jussecundùm Joannem. ' títia. Glória. + Allel. Joann.

Lectio iij. c. 16. v. 5. 16. 8. Is. 2.4. N illo témpore; dixit Je Te Deum , p. 8. i sus discipulis suis : Vado V. Sacerdot. Exaltábo te,

7

[ocr errors]

.

O

[ocr errors]
« PredošláPokračovať »