Obrázky na stránke
PDF
ePub

Dómine, quóniam suscepisti AD TERTIAM. me;

Capitulum. Jac. I. 19. R. Nec delectasti inimi- Mne datum óptimum, cos meos super me; alleluia. U et omne donum perfecPsalm. 29. 2.

tum desursùm est, descenAd LauDES MATUTINAS. dens à Patre lúminum, apud

Ant. sola. 5. F. Si consur- quem non est transmutatio, rexistis cum Christo , quæ nec vicissitúdinis obumsursùm sunt sápite, non quæ brátio. super terram , alleluia. Co R.br. Surrexit Dóminus, loss. 3. 1, 2.

suprà, 306. Capitul. Act. 17. 30, 31. Oratio Deus, qui fidélium

Tátuit Deus diem in quo mentes, suprà. w judicaturus est orbem in . AD SEXTAM. æquitáte.; in viro in quo stá Capitul. Jac. 1. 19, 20. tuit, fidem præbens ómni- Citis, fratres mei dilecbus, suscitanseum à mórtuis. D tíssimi: Sit autem omnis

Hymnus Aurora lucis, elc. homo velox ad audiendum; pag. 303.

tardus autem ad loquendum, V. Exaltábo te, Dómine, et tardus ad iram ; ira enim suprà.

viri justítiam Dei non opeAd Benedictus, Ant. 8. G. rátur. Expedit vobis ut ego vadam; B. br. Surrexit Dóminus si enim non abíero, Para- verè, 306. clétus non véniet ad vos: si AD NONAM. autem abíero, mittam eum. Capitulum. Jac. I. 21. ad vos; alleluia. Joann. 16.7. D Ropler quod, abjicientes Oratio.

I omnem immunditiam, ' D Eus, qui fidélium mentes et abundantiam malitia, in

D uníus éfficis voluntátis, mansuetúdine suscipite insida pópulis tuis id amáre quod tum verbum , quod potest præcipis, id desiderare quod salváre ánimas vestras.. promittis; ut inter mundá- R.br. Cognovérunt, 30b. nas varietates, ibi nostra ; AD VESPERAS. fixa sint corda, ubi vera sunt Tres primi Psalm. de Dom. gáudia ; Per Dóminum. . Ant. sola. 5. a. Regnávit

Ap HORAS, Psalmi de Do- Dóminus Deus noster: gau minica.

deámus, et exultemus, et AD PRIMAM ut in Proprio, demus glóriam ei; alleluia. Tempore Paschali.

Apocal. 19, 6, 7:

Capitulum.

13.

Capitul. Rom. 8. 11. homo velox ad audiendum, I spíritus ejus qui susci— tardus autem ad loquendum,

távit Jesum à mortuis, et tardus ad iram; ira enim hábitat in vobis; qui susci- viri justítiam Dei non opetávit Jesam Christum à mór- rátur. tuis, vivificábit el mortália B. Virtúte magna, 301. córpora vestra, propter in

Lectio ij. v. 22. habitantem spíritum ejus in T Stóte autem factores vobis.

L verbi, et non auditores Hymnus Solútus, 306. tantùm, fallentes vosmet

¥. Mane nobiscum, - ipsos. Quia , si quis auditor mine, 307.

est verbi, et non factor, hic Ad Magnificat, Ant. 8. G. comparabitur viro consideAdhue multa hábeo vobis ranti vultum nativitátis suæ dicere: sed non potestis por- in spéculo ; considerávit táre modo. Cùm autem vé- enim se, et abiit, et statim nerit ille Spiritus veritátis, oblitus est qualis fúerit. Si docebit vos omnem veritá- quis autem putat se religió tem; alleluia. Joann. 16. 12, sum esse, non refrænans

linguam suam, sed sedúcens Oratio Deus, qui fidélium cor spum, hạjus vana est mentes, suprà.

religio. Religio munda et FERIA SECUNDA. immaculáta apud Deum et AD OFFICIUM NOCTURNUM. Patrem, hæc est : Visitáre

Psalmi Confitebor tibi; pupillos et viduas in tribuMiserere meî; Ut quid, 33. latióne eórum , et immacuDe Epistola Catholica beáti látum se custodire ab hoc

Jacobi Apóstoli. século. Lectio ;. c. 1. v. 19. R. Qui habitabant, 302. Mne datum óptimum, . Lectio iij. c. 2. v. I.

et omne donum perfec- TRatres mei , nolite in um desursùm est, descen- I personarum acceptióne lens à Patre lúminum, apud habére fidem Dómini nostri quem non est transmutatio, Jesu Christi glóriæ. Etenim Tee vicissitudinis obumbra- si introierit in conventum io. Voluntáriè enim génuit vestrum vir aureum annulos verbo veritátis; ut simus lum habens, in veste candinitium áliquod creatúra da; introierit autem et paujus. Scitis , fratres mei di- per in sórdido hábilu, et ectissimi. Sit autem omnis intendális in eum qui indú

Pars Verna,

tus est veste præclara, et. Lectio ij. v. 14. dixeritis ei : I'u sede hìc Uid proderit, fratres benè; páuperi autem dicátis: Q mei, si fidem quis dicat Tu sta illic, aut sede sub se habére, ópera autem non scabello pedum meorum ; hábeat ? Numquid póterit nonne judicátis apud vos- fides salvare eum ? Si autem metipsos, et facti estis júdi- frater et soror nudi sint, et ces cogitationum iniquárum? indigeant victn quotidiáno; Audíte, fratres mei dilec- dicat autem aliquis ex votíssimi , nonne Deus elégit bis illis : Ite in pace, calepáuperes in hoc mundo, facímini, et saturámini; non díviies in fide , et hærédes dederitis autem eis quæ neregni, quod repromísit Deus cessária sunt corpori, quid diligéntibus se ? vos autem proderit? Sic et fides, si non exhonorastis páuperem. hábeat ópera, mórtua est in R. Jesum definító, 302. semetipsa. Sed dicet quis:

FERIA TERTIA. Tu fidem habes, et ego opera AD OFFICIUM NOCTURNUM. hábeo ; ostende mihi fidem

Psalmi Dóminus illumi- tuam sine opéribus, et ego nátio; Exaudi, Dómine; Ad ostendam tibi ex opéribus te, Dómine, clamábo, 50. fidem meam. Tu credis quóDe Epístola Catholica beáti niam unus est Deus : Benè

Jacobi Apóstoli. facis; et dæmones credunt, Lectio j. c. 2. V, 10. et contremiscunt. Uicumque totam legem R. Certíssimè sciat, 302.

serváverit, offendat au- Lectio iij. v. 20. tem in uno , factus est óm- TIs autem scire, ô homo nium reus. Qui enim dixit: V inánis, quóniam fides Non macháberis; dixit et: sine opéribus mórtua est? Non occídes. Quòd si non Abraham pater noster, nonmoecháberis, occídes autem, ne ex opéribus justificátus factus es transgressor legis. est, ófferens Isaac filium Sic loquímini, et sic fácite, suum super altare? Vides sicut per legem libertatis, quóniam fides cooperabátur incipientes judicári. Judi- opéribus illíus: et ex opéricium enim sinemisericórdia, bus fides consummata est. illi qui non fecit misericór- Et suppléta est Scriptúra, diam; superexaltat autem dicens : Crédidit Abraham misericórdia judicium,

cordia judicium. Deo, et reputátum est 11 RY.Providens David, 302, ad justítiam, et amicus Dei

est.

appellátus est. Vidétis quó- et cæterorum domantur, et niam ex opéribus justificátur dómita sunt à natúra humáhomo, et non ex fide tan- na : linguam autem nullus tùm ? Sicut enim corpus sine hóminum domáre potest : spíritu mórtuum est , ità et inquiétum malum , plena fides sine opéribus mórtua veneno mortífero. In ipsa

benedicimus Deum et PaR. Quem vos, 302. trem; et in ipsa maledíci

FERIA QUARTA. mus hómines , qui ad similiAD OFFICIUM NOCTURNUM. tudinem Dei facti sunt. Ex

Psalmi Beálus qui intél- ipso ore procédit benedictio, ligit; Quemádmodùm desí- et maledictio. Non oportet, derat; Ad meipsum, 67 fratres mei, hæc ità fieri. De Epístola Catholica beáti R. Sive vivimus, 302. Jacobi Apostoli.

Lectio iij. v. 13.
Lectio j. c. 3. v. 2.

Uis sápiens, et disciIN multis offéndimus om- Q plinátus inter vos? OsI nes. Si quis in verbo non tendat ex bona conversatióne offendit, hic perfectus est operationem suam in manvir; potest etiam fræno cir- suetúdine sapientiæ. Quae 'umducere totum corpus. Si desursùm est sapiéntia, pritutem equis fräna in ora mùm quidem pudíca est , níttimus ad consentiendum deindè pacífica, modesta,sua. Tobis; et omne corpus illó- dibilis, bonis consentiens, um circumférimus. Ecce et plena misericórdia et frúcaves, cùm magnæ sint, et tibus bonis, non júdicans,

ventis válidis minentur, sinę simulatióne, Fructus ircumferuntur à módico gu- autem justítiæ in pace semiernáculo ubi impetus diri- nátur, faciéntibus pacem.. entis volúerit. Ità et lingua R. Audívi vocem, 302. lódicum quidem membrum FERIA QUINTA. st, et magna exaltat. AD OFFICIUM NOCTURNUM. R. Etsi Christus, 302. Psalmi Nonne Deo; Exau

Lectio ij. v. 5. di, Deus; Te decet, p. 84. Ccè quantus ignis quàm De Epístola Catholica beáti

magnam sylvam incen Jacobi Apostoli. t! Et lingua ignis est, uni- ; Lectio j. c. 4. v. 1. . rsitas iniquitátis. Omnis IT Ndè bella et lites in voim natúra bestiárum, et U bis? Nonne hinc? ex lucrum, et serpéntium, concupiscentiis vestris quæ

militant in membris vestris . Lectio iij. 9. 13. Concupiscitis, et non habe- uCcè pune qui dicitis : tis ; occiditis, et zelátis, et Hódíè, aut crástino ibinon potestis adipisci; liti- mus in illam civitátem, et gátis et belligerátis, et non faciémus ibi quidem annum, habétis, propter quod non et mercábimur, et lucrum postulatis. Pétitis, et non ae- faciemus; qui ignorátis quid cipitis; eò quòd inalè petátisi, erit in crastino. Quæ est ut in concupiscentiis vestris enim vita vestra? Vapor est ingumátis. Adulteri, nescitis ad módicum parens, et deinquia amieitia hujus mundi, eeps exterminabitur; pro eo inimica est Dei? Quicum, ut dicátis : Si Dóminus voque ergò volúerit amicus esse lúerit; et: Si vixérimus, fasécuti hujus, inimicus Dei ciémus hoc, aut illud. Nunc constituitur.

autem exultatis in supérbiis . B. Virtúte magnâ reddé- vestris. Omnis exultátio tabant, 30.1.

lis, maligna est. Scienti igiLectio ij. p. 5. tur bonum fácere, et non A N putátis quia inámiter facienti, peecátum est illi. A Scriptúra dicat : Ad in RX.Jesum definíto, 302. vidiam concupisciti spíritus FERIA SEXTA qui hábitat in vobis? Majó- AD OPFKIUM NOCTURNEN. remautem dat grátiam. Propi Psalmi Attendite; Filii ter quod dicit : Deus super- Ephrem; Tránstulit, 102. his resistit, humilibus autem De Epistola Catholica beáti dat grátiam. Súbditi ergo Jacobi Apostoli. estóte Deo; resistite autem Lectio ;. 6. 5. v. F. diábolo, et fúgiet à vobis. A Gile nunc, dúvites, ploAppropinquáte Deo, et ap- A ráte ululan tesin misériis propinquábit vobis. Emun- vestris quae advenient vodále manus, peccatores ; et bis. Divitiee vestræ putrefacpurificate corda, dúplices tæ sunt, et vestimenta vestra ánimo. Miseri estóte, et lu- à tíncis comesta sunt. Aurum géte , et plorate. Risus ves- et argentum vestrum ærugiter in luctum convertátur, návit, et ærúgo eorum in et gaudium in mororem. testimonium vobis erit, et Humiliamini in conspectu manducabit carnes vestras Dómini, et exaltabit vos. sicut ignis. Thesaurizastis vo

R. Qui habitábant Jerú. bis iram in novissimis diebus. salem, 302.

Ecce merces operariórun

« PredošláPokračovať »