Obrázky na stránke
PDF
ePub

R. Ipse est caput corporis DOMINICA Ecclésiæ, qui est princi- intra Octavam Ascensiónis. pium, primogenitus ex mór- DUPLEX-MINUS. tuis; * Ut sit in ómnibus ipse Omnia ut in die Ascensioprimálum tenens ; + Alle- nis, præter ea quæ hic sunt Iúia, allelúia. ¥. Regnábit propria. Dóminus in monte Sion, ex AD OFFICIUM NOCTURNUN. hoc nunc et usque in æter- Ps. Dómine Deus meus ; num. * Ut sit in ómnibus. Justum adjutórium meum à Glória. + Alleluia. Coloss. I. Dómino; In Dómino confi18. Mich. 4. 7.

do, pag. 6. Te Deum, p. 8.

Ant. sola. 1. â. Rex omnis AD VESPERAS. terræ Deus : sedet super seTres primi Psalmi de Sab- dem sanctam suam ; allebato. .

lúia. Ps. 46. 8,9. Ant. Erant semper, 358. Incipit Epístola secunda

Capitul. Hebr. 2. 9. beáti Petri Apostoli. TUm qui módicò quàm Lectio ;. c. 1. V. I. 1 Angeli minorátus est, Imon Petrus, servus et vidémus Jesum propter pas- O apóstolus Jesu Christi, siónem mortis, glóriâ et ho- iis qui coæquálem nobiscum nóre coronátum.

sortíti sunt fidem in justítia Alleluia. V. Vidérunt in- Dei nostri et Salvatóris Jegressus tuos, Deus : ingres- su Christi : Grátia vobis et sus Dei mei, Regis mei, qui pax adimpleátur in cognitićest in Sancto; alleluia. Ps. ne Dei, et Christi Jesu Dó67. 26.

mini nostri. Quómodò ómV. Ascendit super Ché- nia nobis divinæ virtútis suæ, rubim, et volávit;

quæ ad vitam et pietátem k. Volávit super pennas donáta sunt,per cognitionem ventórum, alleluia. Ps. 17. ejus qui vocávit nos própria

glóriâ et virtúte, per quem Ad Magníficat, Ant. 8. G. ináxima et pretiosa nobis Cùm venerit Spiritus veri- promissa donávit, ut per tátis, non loquétur à semet- hæc efficiámini divinæ conipso ; sed de meo accipiet, sortes natúræ: fugienles ejus, et annuntiábit vobis ; alle- quæ in mundo est concupislúia. Joann. 16. 13, 14. céntiæ corruptiónem. Vos

Oratio Omnipotens sem- autem curam omnem subinpiterne, infrà ad Laudes, ferentes, ministrate in fide

II.

giorld

vestra virtútem, in virtúte Homilia sancti Augustini autem sciéntiam, in scientia

Episcopi. autem abstinéntiam, in abs- In Joann. Ev. Tr. 92. §. 1. 2. tinéntia autem patientiam, ir Um vénerit Paraclétus, in patientia autem pietátem, Iloille testimonium perhiin pietáte autem amórem bébit de me.] Tanquam difraternitatis, in amóre autem ceret: Odio me habuerunt, fraternitátis charitátem. et occidérunt videntes ; sed

Lectio ij. v. 8. tale de me Paraclétus testiT AEc enim si vobiscum mónium perhibébit, ut eos 11 adsint, et súperent, non fáciat in me crédere non vivácuos, nec sine fructu vos dentes. Et vos (inquit) tesconstituent in Dómini nos- timónium perhibebitis, quia tri Jesu Christi cognitióne. ab initio mecum estis.] PerCui enim non præstò sunt hibébitSpíritus Sanctus, perhæc, cæcus est, et manu hibébitis et vos. Quia enim tentans, oblivionem acci- ab initio mecum estis, popiens purgationis veterum testis prædicáre quod nostis: suórum delictórum. Qua- quod ut modò non faciátis, propter, fratres, magis satá- illius Spiritûs plenitúdo nongite ut per bona ópera cer- dùm adest vobis. [ Ille ergo tam vestram vocationem et testimonium perhibébit de electionem faciátis;hæc enim me, et vos perhibebitis ;] facientes, non peccabitis ali- dabit enim vobis fidúciam quandò. Sic enim abundan- testimonium perhibendicháter ministrabitur vobis in- ritas Dei diffusa in cordibus tróitus in æternum regnum vestris, per Spiritum SancDómini nostri ct Salvatóris tum qui dábitur vobis. Jesu Christi.

Rr. Cùm venerit ParacléLéctio sancti Evangélii tus qui à Patre procédit, ille secundùm Joannem. testimonium perhibébit de

Lectio iij. c. 15. v. 26. me : * Et vos testimonium TN illo témpore; Dixit Je- perhibébitis, quia ab initio I sus discípulis suis : Cùm mecum estis; f Alleluia, alvénerit Paraclétus, quem leluia. y. Ego sum Dómiego mittam vobis à Patre, nus, et non est absque me Spiritum veritatis, qui à Pa salvátor: ego salvavi; vos tes. tre procédit, ille testimó-' tes mei, et ego Deus. * Et nium perhibébit de me. Et vos. Glória. + Alleluia. Joan. réliqua.

15. 26, 27. Is. 43. 11, 12.

AD LAUDES MATUTINAS. ómnia sic perseverant ab

Ad Benedictus, Ant. 6. F. initio creatúræ. Latet enim Ego mittam vobis à Patre eos hoc volentes, quòd cæli Spiritum veritális; alleluia. erant priùs, et terra, de Joann. 15. 26.

aqua et per aquam consisOratio.

tens Dei verbo: per quæ ille Mnipotens sempiterne tunc mundus aquâ inundáU Deus, fac nos tibi sem- tus périit. Cæli autem qui per el devótam gérere volun- nunc sunt, et terra, eódem iátem , et majestáti tuæ sin- verbo repósiti sunt, igni céro corde servire; Per Dó- reservati in diem judícii, et minum.

perditionis impiórum hómiQuv Oratio dicitur ad num. Unum verò hoc non Horas.

láteat vos , charissimi , quia AD VESPERAS. unus dies apud Dóminum Tres primi Psalmi de Do- sicut mille anni, et mille minica,

anni sicut dies unus. Ad Magnificat, Ant. 1. f. R. Quòd Christus, 358. Hæc locútus sum vobis, ut,

Lectio ij. v. 9. cùm vénerit hora, eórum re NOn tardat Dóminus prominiscamini, quia ego dixi I missionem suam, sicut vobis; alleluia. Joann. 16. 4. quidam existimant; sed pa

Oratio Omnipotens, suprà tienter agit propter vos, noad Laudes.

lens áliquos períre, sed omFERIA SECUNDA nos ad pænitentiam reverti. intra Octavam Ascensionis. Adréniet autem dies Dómini AD OFFICIUM NOCTURNUM. ut fur, in quo cæli magno

Psalmi Dómine, quis ha- ímpetu tránsient, elementa bitábit; Exaudi, Dómine; verò calore solventur; terra Sub umbra, p. 36.

autem et quæ in ipsa sunt De Epístola secunda beáti ópera , exurentur. Novos

Petri Apostoli. verò coelos , et novam ter

Lectio ;. c. 3. v. 3. ram, secundùm promissa V Enient in novissimis ipsius, expectámus, in qui

V diébus in deceptione illu- bus justítia hábitat. Propter sores , juxta próprias con- quod, charissimi, hæc excupiscentias ambulantes, di- pectantes, satágite immacuccntes : Ubi est promissio, láti et invioláli ei inveniri aut adventus ejus? ex quo in pace; et Dómini nostri enim patres dormiérunt, longanimitálem, salutem arbitrémini: sicut et charíssi- Miserére meî; Quàm magna mus frater noster Paulus, multitúdo, p. 53. secundùm datam sibi sapién- Incipit Epístola prima beati tiam, scripsit vobis.

Joannis Apóstoli. Rr. Ad interióra, 359.

Lectio ;. c. 1. V. I. Dé Sermóne sancti Leónis Uod fuit ab initio, quod Papæ. :

audivimus, quod vidiSerm. 2. de Ascens. Dom.c.2.3. mus óculis nostris , quod Lectio iij.

perspeximus, et manus nosTidem Ascensióne Dómi- træ contrectavérunt de verbo T ni auctam, et Spiritûs vitae ; et vita manifestáta est, Sancti munere roborátam, et vidimus, et testámur, et non víncula, non cárceres, annuntiámus vobis vitam non exilia , non fames, non æternam , quæ erat apud ignis, non laniátus ferárum, Patrem, et apparuit nobis. nec exquisita persequéntium Quod vidimus et audivimus, crudelitátibus supplícia ter- annuntiámus vobis, ut et vos ruérunt. Pro hac fide per societátem habeátis nobisuniversum mundum non so- cum, et societas nostra sit lùm viri, sed etiam féminæ; cum Patre, et cum Filio nec tantùm impubes púeri, ejus Jesu Christo. sed etiam teneræ virgines B. Autor fidei et consumusque ad effusiónem sui sán- mátor, 360. guinis decertárunt. Hæc fides Lectio ij. v. 6. dæmónia ejécit, ægritúdines CI dixérimus quóniam sodépulit, mortuos suscitávit. D cietátem habémus cum Undè et ipsi beati Apóstoli, eo', et in tenebris ambulátot miraculis confirmáti, tot mus, mentímur, et veritásermónibus erudíti, tantùm tem non fácimus. Si autem de Ascensióne Dómini pro- in luce ambulámus, sicut et fecérunt, ut quidquid illis ipse est in luce; societatem priùs intúlerat metum, ver- habémus ad invicem, et santerélur in gaudium.

guis Jesu Christi Filii ejus, R: Unam pro peccátis óf- emundat nos ab omni pecferens, 359.

cáto. Si dixerimus, quoniam -Te Deum, p. 8. .. peccátum non habémus, ipsi

FERIA TERTIA nos sedúcimus, et véritas in intra Octavam Ascensionis. nobis non est. Sicónfiteámur AD OFFICIUM NOCTURNUM. peccáta nostra; fidélis est et Psalmi In le, Dómine; justus, ut remittat , nobis

[ocr errors]

peccála nostra , et emundet Sed et si quis peccaverit , nos ab omni iniquitáte. advocátum habemus apud

R. Deus exaltávit, 360. Patrem, Jesum Christum De Sermóne sancti Leónis juslum : et ipse est propitia

Papæ. ' tio pro peccatis nostris; non Serm. 2. de Ascensione Do- pro nostris autem taniùm, mini , cap. 4. circa finem. sed etiam pro totius mundi. Lectio iij.

Et in hoc scimus quóniam TXultémus , dilectíssimi, cognóvimus eum, si mandáta Lgáudio spiritáli; et digná ejus observémus. Qui dicit se apud Deum gratiárum actió- nosse eum , et mandáta ejus ne lætanles , liberos cordis non custódit, mendax est, óculos ad illam altitudinem, et in hoc véritas non est. Qui in qua Christus est, erigá- autem servat verbum ejus, mus. Sursùm vocátos áni- verè in hoc cháritas Dei mos, desideria terréna non perfecta est: et in hoc scidéprimant; ad æterna præe- mus quóniam in ipso sumus. lectos, peritúra non occu- Qui dicit se in ipso manére, pent; viam veritatis ingres- debet , sicut ille ambulávit, sos, fallaces illécebræ non et ipse ambuláre. retardent; et ita à fidélibus. R. Quod Christus, 358. hæc temporália, decurran- Lectio ij. v. 7. tur, ut peregrinári se in hac Harissimi, non mandámundi valle cognoscant; in tum novum scribo vobis, qua etiamsi quædam cóm- sed mandátum velus , quod moda blandiantur, non am- habuistis ab initio : Mandáplectenda néquiter, sed tum vetus est verbuni quod transeunda sunt fórtiter. audistis. Iterùm mandátum . R. Ipse est caput, 361. novum scribo vobis, quod Te Deum, p. 8.

verum est et in ipso et in FERIA QUARTA vobis ; quia tenebræ transiéintra Octavam Ascensionis. runt, et verum lumen jam AD OFFICIUM NOCTURNUM. lucet. Qui dicit se in luce

Ps. Omnes gentes; Audíte esse, el fratrem suum odit, hæc; Ne timúeris, 71. in tenebris est usque adhuc. De Epístola prima beáti Qui diligit fratrem suum, in

Joannis Apóstoli. lúmine manet, et scándalum

Lectio j. c. 2. v. 1. in eo non est. Qui autem Tllioli mei , hæc scribo odit fratrem suum, in téneI vobis, ut non peccétis. bris est, et in tenebris ám

« PredošláPokračovať »