Obrázky na stránke
PDF
ePub

dére; Per Dóminum....... in Quze tu creasti péctora. unitáte ejusdem, etc.

Qui Paraclétus diceris, Ad Horas, Psalmi de Dom. Donum Dei altissimi, Non dicitur Hymnus, nisi Fons vivus, ignis, cháritas, ad Tertiam.

Et spiritális únctio. AD PRIMAM, Ant. Stans Tū septiformis munere, Petrus, j. de Laudibus. Dextræ Dei tu dígitus,

Ý. Verbo Dómini cæli Tu ritè promissum Patris, firmáti sunt, R. Et spíritu Sermóne ditans gúttura. oris ejus omnis virtus eórum, Accende lumen sénsibus, alleluia. Ps. 32. 6.

Infunde amórem cordibus, Oratio.

Infirma nostri corporis Ancti Spiritûs, Dómine, Virtúte firmans perpeti.

corda nostra mundet in- Hostem repellas longiùs, fúsio, et sui roris íntimâ as- Pacemque dones prótinùs; persióne fecundet; Per Dó Ductóre sic te præevio, i minum..... in unitate ejus- Vitémus omne noxium. dem, etc.

Per te sciamus da Patrem: y. Dóminus vobiscum, Noscamus atque Fílium : , R. Et cum spíritu tuo. Te utriusque Spiritum

Ý. Benedicámus Dómi- Credámus omni témpore. no, allelúja;

Amen. R.Deo gratias, alleluia. Ant. Dextera Dei, ij. de

Deindè Hebdomadarius in Laudibus. medio chori pronuntiat gravi Capitul. Sap. 7. 22, 23. voce:

Píritus intelligentiæ huV. Spíritus Dómini replé- D mánus, benignus, stábiFit orbem terrárum; . lis, cerlus, secuirus, omnem

R. Et hoc quod continet habens virtútem,omnia prosImpia, sciéntiam habet vo- piciens. is, alleluia. Sap. 1. 7.

R. Deo grátias. Sic terminatur Prima hodiè K. brev. Spíritus Dómini it per Octavam.

replévit orbem terrárum ; * AD TERTIAM. Alleluia, alleluia. R. SpíriHodiè et per Octavam dicitur tus. ¥. Et hoc quod continet lexis genibus sequens

ómnia, sciéntiam habet voHYMNUS.

cis. * Alleluia. Glória. B. v Eni, Creator Spiritus, Spíritus. Sap. 1. 7. V Mentes tuórum vísita, V. Venit Spiritus Sanctus Imple supernâ grátiâ super eos; R. Et loqueban

tur linguis, et prophetabant, cum fidúcia. * Alleluia. Glóalleluia. Act. 19. 6.

ria. R. Repléti sunt. Act. AD SEXTAM. 4. 31. Ant. In uno spíritu, ij. de V. Spíritum Sanctum deLaudibus.

dit Deus R. Omnibus obeCapitul. 1. Cor. 12. 10, 11. diéntibus sibi, alleluia. Act.

Lii datur operátio vir- 5. 32. A tútum, álii prophetia, AD VESPERAS. álii génera linguarum, álii Tres primi Psalmi de Dom. interpretátio sermónum:hæc Ant. sola. 7. a. Cháritas autem omnia operatur unus Dei diffusa est in córdibus atque idem Spíritus, dívi- nostris per Spiritum Sancdens singulis prout vult. tum, qui datus est nobis; alR. Deo grátias.

leluia. Rom. 5. 5. RC. breve. Venit Spíritus Capitul. Gal. 5. 22, 23. Sanctus super eos; * Alle- TRuctus Spíritûs est chálúia, allel. R. Venit Spiritus. Tritas, gaudium, pax, pav. Et loquebantur linguis, tiéntia, benignitas, bonitas, et prophetábant. * Alleluia. longanimitas, mansuetudo, Glória. R. Venit Spíritus. fides, modéstia, continéntia, Act. 19. 6.

cástitas. V. Repléti sunt omnes RC. Deo grátias. Spíritu Sancto; R. Et lo Alleluia. Ý. O quàm boquebantur verbum Dei cum nus et suávis est, Dómine, fidúcia, alleluia. Act. 4.31. Spíritus tuus in ómnibus !

AD NONAM. alleluia. Sap. 12. 1. --- Ant. Non spíritum, io, de Non dicitur Hymnus. Laudibus.

V. Nolíte contristáre SpiCapitul. Eph. 5. 18, 19. ritum Sanctum Dei; B. In T Mplémini Spíritu Sancto quo signáti estis, alleluia. I loquentes vobismetipsis Ephes. 4. 30. in psalmis, et lymnis, etcán- Ad Magnificat, Ant. 5. a. ticis spirituálibus, cantantes Signáti estis Spíritu promiset psallentes in cordibus ves- siónis Sancto, qui est pignus tris Dómino.

hæreditatis nostræ , in reRr. Deo grátias.

demptionem acquisitiónis, R.br. Repléti sunt omnes in laudem glóriæ Christi; alSpíritu Sancto; * Alleluia, leluia. Eph. 1, 13, 14. alleluia. R. Repléti sunt. v. Oratio Deus, qui hodierEt loquebantur verbum Dei na die, suprà ad Laudes.

AD COMPLETORIUM. V. Sacerd. Magnus Dómi

Ant. 6. F. Unxit nos Deus, nus, et laudábilis nimis, et signávit nos, et dedit pig- Rr. In civitate Dei nostri, nus Spiritûs in cordibus nos- in monte sancto ejus; alletris; alleluia. 1. Cor. 21. 22. lúia. Ps. 47. 2.

Ad Nunc dimittis, Ant. 7. Ad LAUDES MATUTINAS. a. Si Spíritu vívimus, Spí- Psalmi de Dominica, Canrilu et ambulémus; alleluia. ticum ut in die. Gal. 5. 25.

Ant. sola. 8. G. ImponéOratio Sancti Spiritûs, bant manus super illos; et suprà ad Primam.

accipiébant Spíritum SancDIEBUS

tum; allelúia. Act. 8. 17. intra Octavam Pentecostes. Antiph. ad Benedictus et

Omnia ut in die, exceptis Oratio infrà in qualibet Feria, quae sequuntur.

Ad Horas, Psalmi et reliAD OFFICIUM NOCTURNUM. qua ut in die.

Inoitat. Dómines Spíritus AD TERTIAM, SEXTAM, et est: * Veníte, adorémus; al- NONAM, Oratio propria cuilileluia. 2. Cor. 3. 17.

bet Ferive, ut in Laudibus. Ps. Venite, p. 2.

AD VESPERAS. Psalmi tres infrà notati in Tres primi Psalmi de Doqualibet Feria.

minica. Antiph. Capitulum, Ant. sola. 4. a. Recorda- etc. ut in die. . tus est Dóminus pópuli sui : Ant. ad Magnificat, infrà pósuit in médio ejus Spiri- in qualibet Feria. lum sancti sui; alleluia. Is. Oratio de Laudibus. 53. II.

COMPLETORIUM, ut in die, Ý. Puer. Spíritus Dómini FERIA SECUNDA.. replévit orbem terrárum;

DUPLEX-MAJUS. R. Et hoc quod continet AD OFFICIUM NOCTURNUM. imnia, sciéntiam habet vo- Psalmi ex I. Nocturno Dois, alleluia. Sap. 1. 7. minicæ, p. 2. Paternoster. V. Einenos. De Epístola prima beati

V. Sacerd. Venit Spiritus Joannis Apóstoli. sanctus super eos;

Lectio j. c. 4. v. 1. R.Et loquebanturlinguis, Harissimi, nolíte omni t prophetabant, alleluia. lo spiritui crédere; sed pro

Lectiones et Responsor. ut báte spíritus, si ex Deo sint: ifrà, in unaquaque Feria. quóniam multi pseudoproTe Deum, p. 8.

phélæ exiérunt in mundum.

In hoc cognoscitur spíritus niam Deus charitas est. In Dei: omnis spiritus qui con- hoc appáruit charitas Dei fitétur Jesum Christum in in nobis, quóniam Filium carne venisse, ex Deo est; suum unigénitum misit Deus et omnis spíritus qui solvit in mundum, ut vivamus per Jesum, ex Deo non est; et eum. In hoc est cháritas:non hic est Antichristus, de quo quasi dilexérimus Deum,sed audistis quóniam venit, et quóniam ipse prior dilexit nunc jam in mundo est. Vos nos, et misil Fílium suum ex Deo estis, filíoli, et vicis- propitiatiónem pro peccátis tis eum, quóniam major est nostris. Charíssimi, si sic qui in vobis est, quàm qui in Deus dilexit nos; et nos de mundo. Ipsi de mundo sunt; bémus alterutrum dilígere. ideò de mundo loquuntur, R. Loquebantur Apóstoli et mundus eos audit. Nos verbum Dei cum fidúcia: * ex Deo sumus. Qui novit Multitúdinis autem credénDeum , audit nos : qui non tium erat cor unum, et ániest ex Deo, non audit nos: ma una; alleluia, alleluia. y. in hoc cognoscimus Spíri- Hæc dicit Dóminus : Dabo tum veritátis, et spiritum er- eis cor unum, ct viam unam, róris.

et fériam eis pactum sempiR. Stupébant omnes et ternum. * Multitúdinis aumirabantur, dicentes: Non- tem. Act. 4. 31, 32, Jerem. ne omnes isti qui loquuntur 32. 36, 39, 40. Galilæi sunt? Quomodò * Léctio sancti Evangéli Nos audívimus unusquisque secundùm Joannem. eos loquentes nostris linguis Lectio iij. c. 3. v. 16. magnália Dei? alleluia, alle- T Nillo témpore: dixit Jesus lúia. y.Non sunt loquélæ, ne- I Nicodémo : Sic Deus dique sermónes, quorum non lexit mundum, ut Filium audiantur voces eórum. * suum unigénitum darel; ut Nos audivimus. Act. 2. 7, 8, omnis qui credit in eum non 11. Ps. 18. L.

pereat, sed hábeat vitain Lectio ij. v.7. æternam. Et réliqua. Harissimi, diligámus nos Homília sancti Augustini U invicem , quia cháritas : Episcopi. ex Deo est. Et omnis qui di- In Joann. Evang. Tr. 12. §. 12. ligit, ex Deo natus est, et M On enim misit Deus Fi cognoscit Deum. Quinon di- lium suum in mundum, ligii, non novit Deum; quo- ut júdicet mundum, sed ut salvétur mundus per ipsum.] Filium tuum qui tecum vivit Ergò quantùm in médico est, et regnat in unitate ejusdem sanáre venit ægrótum: ipse Spiritûs Sancti Deus, per se intérimit, qui præcepta ómnia sécula seculórum. médici observáre non vult. Ad Magnificat, Ant. 3. a. Venit Salvátor in mundum. Lux venit in mundum , et Quarè Salvátor dictus est dilexérunt homines magìs témundi, nisi ut salvet mun- nebras quàm lucem. Omnis dum, non ut júdicet mun- qui malè agit, odit lucem; dum ? Salvári non vis ab ip- qui autem facit veritálem, 80; ex te judicáberis. venit ad lucem ; alleluia.

salvétur

B. Sic Deus dilexit mun- Joann. 3. 19, 20, 21. dum, ut Filium suum uni- FERIX TERTIA. genitum daret ; ut omnis qui DUPLEX-MAJUS. credit in eum non pereat, AD OFFICIUM NOCTURNUM. sed hábeat vitam æternam; Psalmi ex II. Nocturno Do* Non enim misit Deus Fí- minicæ, p. 4. lium suum in mundum, ut De Epístola prima beáti júdicet mundum, sed ut sal- Joannis Apóstoli. vétur mundus per ipsum ; t Lectio ;. c. 4. v. 12. Alleluia, alleluia. V. Dómi- n Eum nemo vidit unnus judex noster, Dóminus 1 quam. Si diligámus invirex noster ipse salvábit nos. cem, Deus in nobis manet, * Non enim. Glória. + Allel, et cháritas ejus in nobis per: Joann. 3. 16, 17. Is. 33. 22. fecta est. In hoccognoscimus

Ad Benedicius, Ant. 1. D. quóniam in eo manémus, et Qui credit in Filium Dei, ipse in nobis ; quóniam de non judicátur; qui antem non Spíritu suo dedit nobis. Et credit, jam judicálus est ; nos vidimus, et testificámur, quia non credit in nomine quóniam Pater misit Filium unigéniti Filii Dei; alleluia. suum Salvatorem mundi. Joann. 3. 18. ..

Quisque confessus fúerit Oratio.

quóniamJesus estFilius Dei, Eus, qui Apostólis tuis Deus in eo manet, et ipse in

Sanctum dedisti Spiri- Deo. Et nos cognóvimus, et ium, concéde plebi tuæ piæ credidimus charitati quam petitiónis effectum; ut qui- habet Deus in nobis. Deus bus dedisti fidem, largiáris charitas est: et qui manet in et pacem ; Per Dóminum charitate, in Deo manet, et nostrum Jesum Christum Deus in eo. Pars Verna.

Bb

« PredošláPokračovať »