Obrázky na stránke
PDF
ePub

Ad Magnificat, Ant. 4. E. tium fortitúdo, adesto invoSpíritus ubi vult spirat ; et catiónibus, etc. ut suprà. vocem ejus audis, sed nescis F it commemoratio Festi seundè véniat, aut quò vadat: quentis; et ad Antiphonam et sic est omnis qui natus est Persiculum non additur Alleex Spíritu ; alleluia. Joann. lúia. 3. 8.

COMPLETORIUM, ut in die Oratio Deus in te sperán- Pentecostes.

[graphic]

PROPRIUM

SANCTORUM.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

PARS VERNA. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

In Festis duplicibus et se- DIE VIII. FEBRUARII. miduplicibus quce occurrunt in

In Festo Feriis à Dominica I. Quadra- SANCTI STEPHANI gesimæ ad Dominicam Palma Grandimontensis. rum, Lectio ;. erit de Scriptura

DUPLEX-MINUS. occurrente, ex duabus una, De Communi SS. MonuchoLectio ij. de Festo, Lectio iij. rum, exceptis quee sequuntur. de Evangelio et Homilia Ferive, Oratio Fac nos, infrà. et de ea fiet commemoratio in Commemoratio Feriæ. Laudibus et Vesperis.

Lectio j. de Scriptura occurDe Festo simplici fit tantùm rente, ex duabus una. commemoratio in primis Ves

Lectio ij. peris et Laudibus, sine Lectione. Ex ejus vila origin.

De Semiduplici in Dominica Téphanus, Tierni in Ar=' occurrente fit tantùm comme- D vérnia natus, sub Milóne moratio in utrisque Vesperis et archiepiscopo Beneventáno, Laudibus, sine Lectione. et quibusdam Itáliæ Cænobi

Festum duplex et solemne tis, prima pietátis rudimenta occurrens in Dominicis Qua- pósuit. Cùm esset annos ferè dragesimæ transfertur, excepto triginta natus, sanctioris viFesto Annuntiationis et Incar- tæ desiderio accensus, Tiernationis Domini, de quo dice- num reversus est; et paulò tur suo loco.

post in collem secessit diceFestum annuale occurrens césis Lemovicensis, ubi ex in Dominica Passionis, et à virgultis et frondibus tugúDominica Palmarum ad Do- rium sibi fecit, et oratórium minicam in Albis, transfertur. sub patrocínio beatæ Mariæ

Tempore Paschali, vide ru- Vírginis, cui erat devotissibricam, p. 300.

mus. Ibi vivebat férreá lóri

In resto

cả nudum corpus indúlus, in Christum Filium tuum; Qui abstinéntia et vigíliis, quas tecum vivit et regnat perpétuæ contemplationis Commemor. Feriæ in Laudeliciæ recreabant. Cibus illi dibus et Vesperis. unus erat, quem charitas fi

DIE X. délium, inspirante Deo, sub

In Festo ministrábat. Tantæ sanctita SANCTI SIGONIS tis famâ commóti, plures ad Claromontensis Episcopi. eum convenére,quibus, recu- DUPLEX-MINUS. sáto tamen Abbátis nómine, De Communi SS. Pontific. óptimum se religiósæ vitæ Oratio Omnipotens, xxiij. patrem exhibuit. Eâ fuit hu- Commemoratio Feria. militáte, ut, cum diáconus Lectio j. de Scriptura occuresset, ad sacerdotium pro- rente, ex duabus una. movéri nolúerit. Cùmúltima

Lectio ij. dies immineret, à discípulis Ex Gallia Christiana, et aliis. suis interrogatus, quómodò Igo, magnâ sanctitate cla deinceps víverent, quos nihil D rus, in Arverna civitáte divitiárum habére sinébat : anno circiter octingentésimo Deum solum, ait, vobis re- sexagésimo secundo Epislinquo, cujus sunt ómnia, et copus sedit. Clero et plebi, cujus amóre ómnia reliquis- salutári doctrinâ et bonis tis. Deindè óleo sancto inunc- móribus informandis, totus tus, et divino pastus viáti- incumbebat. Stéphanum coco, in hæc Psalmi verba : In mitem Arvernensem, quòd manus tuas, Dómine, com- eum ob scélera et impudicos mendo spíritum meum; ob- amóres argúeret, sibi babuit dormivit in Dómino ferè infensíssimum, ità ut ab eo octogenárius.

contra fas omne fúerit sede Lectio iij. de Evangelio et ejectus. Verum Nicolaus Homilia Feriæ.

primus, summus pontites, Oratio. - hac de re certior factus, TAcnos,quæsumus,Dómi- scriptâ ad Stéphanum epís

I ne, beáti Stéphani nata- tolà, sanctum Præsulem sedi lítia celebrantes, ejus meritis suæ quamprimùm restitui et exemplis vanas sollicitudi- jussit. Concilio Suessionensi nes abjicere, et postpositis tertio, anno octingentésimo omnibus, ad unum necessá- sexagésimo sexto, interfuit. rium incessabiliter aspiráre Basilicam Sanctæ Mariæ de Dóminum nostruin Jesum Portu, quam sanctus Avitus

I. 13 FEB. S. Desiderati Episc. S. Scholasticce. 399 hujus nominis primus ædifi- Christum migráverit immarcáverat, à Normánis eversam cescibilem glóriæ coronam restaurávit. Méritis et virtú- acceptúrus, die, ut fertur, tibus illustris, migrávit ad undécimâ Februárii. CorDóminum quarto idus Fe- pus ejus sepultum est in bruárii, et in dicta æde Por- æde Illidiána, ubi peculiare tuensi conditus est, ubi ejus sacellum sancti Desiderati reliquiæ capsâ conclúsæ, (su- nómine insigne, olim viseperiórum verò tempestálum bátur, quod pósteà in Illiinsánià devorátæ,) magnæ diánum cænobium secessit. sunt etiamnum veneratióni. Lectio iij. de Homil. Feriæ.

Lectio iij. de Homilia Fe- Commemoratio ejusdem in riæ, cujus fit commemoratio in Laudibus et Vesperis. Laudibus.

DIE XIII.
Vesperve de sequenti.

In Festo
DIE XI.

S. SCHOLASTICAE
In Festo

Virginis. SANCTI DESIDERATI SEMIDUPLEX. Claromontensis Episcopi. · De Communi Ss. Virgin.

: exceptis quæ sequuntur. De Communi SS. Pontifi- Oratio Fideles tuos, lj. cum,exceptis quæ sequuntur. Commemoratio Ferive.

Oratio Quæsumus, xxiij. Lectio j. de Scriptura occur

Commemoratio S. Sigonis, rente, ex duabus ima. Ant. Beátus, V. Véritas, p. Ex libro Dialogorum sancti xxiv. Oratio Omnipotens, Gregórii Papae. xxiij; deindè Feriæ.

Lectio ij. Lectio ;. de Scriptura occur- Cholástica, Benedicti abrente, ex duabus una. :D bátis soror, Deo, ab inLectio ij.

fántiæ témpore, dedicata , D Esiderálum exímiæ sanc- ad fratrem quotannis venire

D titátis virum, beáto Aví- consueverat, ut ejus sacris to hujus nóminis primo, Ar- colloquiis fruerétur. Ad hanc vernórum epíscopo, Cleri vir Dei non longè extra jáac plebis unánimi consensu nuam in possessione mosuffectum fuisse traditio est. nasterii descendebat. QuaIis emicuit virtútibus, verbo dam verò die , cum diutiùs et exemplo ità gregi suo eum apud se retinere vellet, præfuit , ut boni pastóris et ille non acquiesceret , officio præclárè functus, ad insertas digitis manus ad

DUPLEX

oratiónem super mensam Lectio ij. Ex S. Greg. Turon. pósuit, ut Deus fratris men deglor. Confess. et Ruinart. tem inflécteret. Tántaque Eórgia puella Arvernen. subitò tonitrui vis, et inun- 6 sis, religiósa atque dedátio plúviæ erupit, ut Bene, vóta Deo, rure manebat, ut dictus pedem extra limen ab urbis tumultu remota, efferre non posset. Sic fac- libériùs dignas Deo laudum tum est ut totam noctem hóstias exhibéret; et ibi quopervígilem in spiritáli col- tidiè jejuniis et orationibus lóquio transigerent. Hinc insistébat. Cùm migrassetab reversus ad cellam Benedic- hoc mundo, et ad basílicam tus, post tríduum elevatis oppidi sepelienda portaréóculis, vidit ejusdem soró- tur, advéniens grex magnus ris suæ ánimam de corpore columbárum super féretrum egressam, in columbæ spé- voláre cæpit; et cùm sacram cie coeli secréta penetrare. in ædem delatum corpus Qui tantæ ejus glóriæ con- fuisset, visæ sunt columbæ gaudens, quosdam è frátri- primùm quidem in tectis bus misit, ut ejus corpus consedere, mox sepullo corad monastérium deferrent, púsculo, ad coelos simul evoatque in sepulcro quod ipse láre. Sepulta est in ecclésia sibi paráverat , pónerent. sancti Cássii ad dextram alQuo facto, contigit ut quo- táris ubi sacrum ejus corpus rum mens una semper in quiévit usque ad nostram Deo fúerat, eorum quoque ætatem in arca lapídea cum córpora nec sepultúra sepa- inscriptióne véteri. Exindè ráret.

extractum in basílicam sancti Lect.iij.de Hom. Fer.comm. Illidii fuit illátum, anno milejusdem in Laud. et Vesp. lésimo sexcentésimo quinDIE XV.

quagésimo tértio, ab EpisIn Festo

copo Claromontensi, et ibi SANCTAE GEORGIAE religiosè asserválum. Virginis.

Lect.iii.de Hom. Fer.com. SEMIDUPLEX. ejusd. in Laud. et l'esp. De Communi SS. Virginum.

DIE XVII. Oratio Deus, qui habitácu

In Festo lum, p. Ij.

SANCTI MAURI Commemoratio Feriæ.

Abbatis. Lectio j. de Scriptura occur

SEMIDUPLEX. rente, ex duabus una.

De Communi SS. Monachor.

« PredošláPokračovať »