Obrázky na stránke
PDF
ePub

p. vj.

· Oratio Dómine Deus, eméinus. Jounn. 6. 5. Exod. infrà.

33. 11. Commem. S. Eutropi, per R. Accesserunt Gentiles Antiph. Quóniam servasti; ad Philippum, et rogabant v. De tribulatióne, p. xiïj; eum, dicentes : Dómine, Oratio Deus, cujus gratia, * Vólumus Jesum videre;

alleluia , alleluia. ¥. Fluent Ad OFFICIUM NOCTURNUM. ad montem domas Dómini

Invitat. Apostolorum ma- omnes gentes, et ibunt pógistrum et dóminum , * Ve- pulimulti, et dicent: *Voluníte, adorémus; alleluia. mus Jesum. Joann. 12. 21. Joann. 13. 13.

Is. 2.2, 3. Psalmi de Feria, notati in

Lectio iij. Proprio de Tempore.

Ex Evangelio, et Eusebio, Ant. 6. F. Exulta (super.

et aliis. Babylónem coluin,et sancti D Hilippus Bethsáïda paApóstoli, et Prophétæ, quó- I tus, unus fuit ex iis qui niam judicávit Deus judi- primùm à Christo vocáti cium vestrum de illa; alle- sunt ; deindè in númerum lúia. Apoc. 18. 20.

Apostolorum coopiátus , V. Pueror. Replétum est ipse Nathanaëlem adduxitad gáudio os nostrum, Bi. Et Jesum. Quàm verò Christus lingua nostra exultatióne ; ipsum familiariteradhibéret, alleluia. Ps. 125. 2.

illud fácilè declárat, quod in Pater noster.Þ.Et ne nos. solitúdine hóminum multi

V. Sacerd. Vox exultatió- túdinem páscere vellet, sic nis et salutis RX. In taberná- præ cæteris illum affátus est: culis justórum; alleluia. Ps. Undè emémus panes,ut man 117. 15.

dúcent hi? Gentiles quoque Lectio ;. et ij. de Scriptura Salvatorem vidérc cupienoccurrente, ex tribus duce.. tes, ad Philippum accessisse - R. Cùm sublevasset ócu- leguntur. Is, acceplo Spiritu los Jesus, et vidisset quia Sancto, in utraque Phrygia mullitúdo máxima venit ad prædicávit,et Ecclésias conseum, dixit ad Philippum : iítait, ex quibus prodierunt * Undè emémus panes, ut viri Apostólici complures, mandúceni li? alleluia, al- quorum præcipuè óperà séleluia. V. Loquebátur Dó- culo sequenti res Christiana minus, sicut solet loqui ho- Lugduni et Viennæ in Gálmo ad amicum suum. * Unde liis constitúta est. Tandern

glorioso fine quiévil, et liie- v. Reprobátio fit præcedenrápoli sepultus est. Jacobus tis mandáti, propter infirmiAlphæi, unus ex Undecim, tátem ejus ; nihil enim ad qui idem ac Jacobus frater perfectum adduxit lex. * Dómini, hoc est, Mariæ Propter quod. Glória. + Alsororis,matris Dómini filius, leiúia , alleluia. Act. 15. 13, cognomentoJustus, ab útero 14, 15, 19. Hebr. 7.18, 19. matris sanctus, id est, con- Te Deum, p. 8. secrátus fuit. Tam assiduè v. Sacerdotal. Annuntiate in templo flexis génibus orá- inter gentes ópera ejus; R. bat, ut genua ipsius instar Narrate ómnia mirabilia caméli occallúerint. Post ejus, alleluia. Ps. 104. 1, 2. Christi ascensiónem, Ecclé- AD LAUDES MATUTINAS. siæ Hierosolimitánæ admi- Psalmi de Feria. nistratiónem unà cum cæ- Ant. 8. G. Undecim disciteris Apóstolis suscépit , puli abiérunt in Galilæam, quam pósteà solus guberna- in montem ubi constitúerat vit. Hic à Pharisæis ex ipso illis Jesus, et videntes eum iempli fastigio præcipitatus adoravérunt; alleluia. Matth. est. Cùmque nondum esset 28. 16, 17. mórtuus, et semivivus adhuc Ant. 1. f. Apéruit illis senpro persecutóribus oraret; sum ui intelligerent Scripfullónis fuste in capite per- túras; alleluia. Luc. 24. 45. cussus, ánimam réddidit, Ant. 6. F. Accipiétis virtértio Neronis anno, et juxta tútem supervenientis Spíritemplum ubi præcipitátus tūs Sancti in vos ; alleluia. fúerat, sepultus est. Unam Act. 1. 8. scripsit Epístolam, quæ pri- Ant. 7. a. Eritis mihi tesma inter septem Catholicas tes in Jerusalem, et ad últiannumerátur.

mum terræ; alleluia. Ibid. R. Respondit Jacobus, di- Ant. 6. F. In mundo prescens: Simon narravit quem- súram habébitis; sed confiádmodùm Deus visitávit sú- dite , ego vici mundum; al- ' mere ex géntibus pópulum lelúja. Joann. 16. 33. . nómini suo. Et huic concor Capitul. Act, 10.40, 41. dant verba Prophetarum; D Edit eum Deus mani* Propter quod ego júdico D festum fieri, non omni non inquietári eos, qui ex pópulo, sed testibus præorgéntibus convertuntur ad dinátis à Deo ; nobis qui Deum ; + Alleluia, alleluia. manducavimus, et bibimus

cum illo, postquam resur- ta, quæsumus, ut intercerexit à mórtuis.

déntibus sanctis apóstolis Hymnus. Santol. Vict. tuis Philippo et Jacobo, in N Atus parenti rédditus lúmine vultâs tui ambulan

Non vos amicos déseret; tes, propter te vívere, et ad Sub imbre lapsum flámmeo te pervenire valeamus; Qui Infundet in vos Spíritum. vivis et regnas cum Deo Pa

Hausto repléti Númine, tre in unitáte Spiritûs Sancti Terras in omnes liberi, Deus, per ómnia sécula séChristum iubis cælestibus, culórum. R. Amen. Christum Deum vulgábitis. AD TERTIAM.

Non jam tenebit ảmpliùs Capitulum. Act. 1. 33. Formido mortis ábditos: Virtúte magnâ reddébant Aperta non addent moras V Apóstoli testimonium Eúntibus perícula.

resurrectionis Jesu Christi Vos ante reges fórtiter Dómini nostri, et grátia Spernétis armátas neces: magna erat in ómnibus illis. Hæc nempè pro Christo mori . breve. Hunc Jesum reSupréma vobis glória. suscitávit Deus ; * Alleluia,

Oráte, firma sit fides, alleluia. R. Hunc. v. Cujus Et certa se spes érigat; omnes nos testes sumus. * Illapsa nostris cordibus Alleluia. Glória. R. Hunc. Pellat timórem cháritas. Act. 2. 32.

Uni sit et trino Deo ¥. Præcépit nobis prædiSupréma laus, summum de- care et testificari, cus,

R. Quia ipse est Judex De nocte qui nos ad suæ vivórum et mortuórum; alLumen vocávit glóriæ. leluia. Act. 10. 42. Amen.

AD SEXTAM. V. Annuntiáte inter gen- Capitul. Act. 5. 17, 18., tes, suprà.

TXurgens autem princeps Ad Benedictus, Ant. 8. G. D Sacerdotum, et omnes Christus resurrexit tertiâ die qui cum illo erant (quæ est secundùm Scriptúras; 'et vi- hæresis Sadducæorum ) resus est Jacobo, deindè Após-pléti sunt zelo; et injecérunt tolis ómnibus; alleluia. 1. Co- manus in Apóstolos , et porinth. 15. 4. 7.

suérunt eos in custódia púOratio.

blica. Omine Deus , qui via, B. breve. Tristítia vestra véritas, et vita es; præs- vertétur in gaudium ; * Al

leluia,

pati.

leluia, alleluia. B. Tristítia. meum in vobis sit, et gáuV. Et gáudium vestrum ne- dium vestrum impleátur. Almo tollet à vobis ; * Alle- leluia. Joann. 15. 19, 11. lúia. Glória. R. Tristítia. Hymnus Cui se, relictis, Joann. 16. 20, 22."

ut in primis Vesperis. y.Hæc locútus sum vobis; V. Confitebimur tibi ,

R. Ut in me pacem ha- Deus : beátis, alleluia. Ibid. 33. R. Narrábimus mirabilia

AD NONAM. tua, alleluia. Ps. 74. 2. Capitulum. Act. 5. 41. . Ad Magnificat, Ant. 7. a. Bant Apóstoli gaudentes Pater , quos dedisti mihi , Tá conspectu concilii; quó- volo ut ubi sum ego, et illi niam digni hábiti sunt pro sint mecum, ut videant clanómine Jesu contumeliam ritátem meam, quam dedisti

mihi, alleluia. Joann. 17. 24. 1. breve. Replétum est Oratio Dómine Deus, qui gándio os nostrum ; * Alle- via, suprà. lúia, allelúia. Rr. Replétum Fit commemoratio S. Athaest. ¥. Et lingua nostra exul- nasii Episc. et Eccl. Doctoris. tatióne. * Alleluia. Glória. Ant. Omnis; V. Beátus H. Replétum. Ps. 125. 2. . homo , p. xxv; Oratio Prosit

¥. Vox exultatiónis et sa- nobis, infrà. lútis

DIE II. : R. In tabernáculis justó

In Festo rum, alleluia. Ps. 117. 15. SANCTI ATHANASII AD VESPERAS.

Alexandrini Episc. Ant. sola. Undecim discí- . et Ecclesiæ Doctoris. puli, j. de Laudibus.

DUPLEX-MINUS. Capitul. Act. 5. 31, 32. De Communi SS. DoctoDRíncipem et Salvatorem rum, juxta Rubric. p. 300. P Jesum Deus exaltávit Lectio ;. et ij. de Scriptura dexterà suâ ad dandam po- occurrente, ex tribus duce. niténtiam Israëli, et remis- . Lectio iij. siónem peccatorum : et nos Ex Rufino, Sezom. et aliis. sumus testes horum verbó- A Thanasius Alexandrinus rum, et Spiritus Sanctus, A epíscopus, christiánæ quem dedit Deus omnibus mansuetúdinis, fortitudinis, obediéntibus sibi.

nec non constantiæ ómniAlleluia. V. Manéte in di- bus séculis norma fuit. Arialectione mea , ut gaudium nos, adhuc diáconus, in

Pars Verna,

[ocr errors]

450
S. Athanasii Episcopi.

2 Man.
concilio Nicæno acérrimè siccam cisternam, in qua sex
impugnávit. Factus episco- annis delítuit, hujus rei
pus, ne Arius ad commu- conscio tantùm Athanasii
niónem ecclesiasticam ad- amico, qui eum clam sus-
mitterétur, Constantino tentábat. Post mortem verò
étiam postulante, conslan- Constantii Alexandriam re-
ter obstitit. Arianórum igi- versus est, et synodum há-
tur calúmnoiis impetítus, in buit cum confessóribus de
Tyri conciliábulo accusatur; recipiendis iis qui ab Arianis
et licèt accusatores suos im- decepti fúerant, tantâque
pudéntiæ et perfidiæ convi- prudéntiâ rem gravíssimam
cisset, damnatur. Jubente definit, ut Ecclésiam visus
ergò Constantino Magno, fúerit imminenti periculo
óptimo príncipe, sed ab hæ- eripuisse. Sed cùm idolórum
réticis decepto, Treviros cultóribus gravis esset, à
amandátur. Post óbitum Juliáno exagitátus, Alexan-
Constantini revocátus, ite- driæ delituit, donec sedáta
rùm ab iniquis Aríi fautó- esset persecutio. Sub Joviá.
ribus, tàm apud Júlium pa- no catholico principe, pací-
pam, quàm apud Constán- ficè suam rexit Ecclésiam.
tium imperatorem , est im- Valens autem Joviáni suc-
petítus. Hujus autoritáte cessor ab Eudoxio Ariano
coacta est synodus apud An- baptizatus, Athanasium in
tiochúam, in qua depositus paterno monumento quá-
est, et depósito Gregórius tuor menses delitescere
Cappadox substitútus. Sed coégit, Tandem suis réddi-
à Júlio papa in synodo tus, non sibi vivebat, sed
quinquaginta Episcoporum Deo et pópulo suo. Tantus
innocens declaratus, agente Christi Jesu miles et testis,
Constante Constantii ger- propè dicam martyr, anno
máno, à synodo Sardicenci episcopátūs quadragésimo
ex utroque império congre- sexto in léctulo suo mór-
gátâ absolvitur, et sedi suæ tuus est. Totus adhuc vivit
restituitur. Subláto è vivis in scriptis immortalibus.
Constante , iterum à Cons-

Oratio.
tántio vexátus, ad AEgypti DRosit nobis, omnipotens
Mónachos confúgit, qui eum I Deus, beáti pontificis
ut fidei confessorem excepé- Athanasii festiva solemnitas;
runt. Verum pro eórum pe- ut sicut consubstantiális tui
riculo metuens , secessit in Verbi fidem acérrimè defen-.

« PredošláPokračovať »