Obrázky na stránke
PDF
ePub

Ad V'esperas, fit commem. ut cum cæteris Sanctis ejus S. Sereni Martyris. . partem hábeam in regno

Ant. Qui vícerit ; ¥. In ipsius. Prieses, cùm hæc auDeo sperávi , p. viij; Ora- disset, vehementer irátus, tio Omnipotens sempiterne jussit eum capite plecti; staDeus, infrà.

timque raptus, et occisus DIE X.

est, octávo Calendas Mártii In Festo

anno trecentésimo séptimo, SANCTI SERENI sub Galérii persecutióne. Martyris.

Célebris est ejus memória SEMIDUPLEX. Billomi apud Arvernos, ubi De Communi unius Mar- jam pridem Deo sub ejus tyris, juxta Rubricam, 300. invocatióne erecta est basi

Lectio ;. et ij. de Scriptura lica quæ collegiata fuit et ab occurrente, ex tribus due. eo sancti Sereni nomen acLectio iij.

cépit. Ex Act. Sinc. edit. à Ruinart,

Oratio. et aliis.

Mnipotens sempiterne Erénus Græcus, cùm Sír- V Deus, qui in Sanctórum

mium venisset, et per- tuórum cordibus flammam secutiónis causâ paucis mén. tuæ dilectionis accendis ; da sibus latitasset, de látebris méntibus nostris eamdem fierúpit, et hortum cólere dei caritatisque virtútem, ut cæpit, ut indè vitam susten- qui beáti Seréni mártyris tui taret. Adductus ad Präsi- gloriósis gaudémus triumdem, et de cultu deorum phis, proficiámus exemplis; interrogátus, sine mora res- Per Dóminum. pondit : Christiánus sum. Vesperæ de sequenti. Præses dixit ei : Usque nunc

DIE XI. ubì latilasti? Quómodò fu

In Festo gisti, ut diis non sacrificáres? SANCTI MAMERTI Respondit ille: Placuit Deo, Viennensis Episcopi. ut hùc usqué me reservaret SEMIDUPLEX. in corpore.Eram autem sicut De Communi SS. Pontiflapis projectus ab ædifica- cum, juxta Rubricam, 300. tióne ; nunc autem requiret Orutio Clamantes, infrà. me dóminus ad ædifícium Commemor. S. Sereni. Ant. suum. Modo autem , quia Quóniam servasti; y. De palàm vóluit me fieri, pará. tribulatióne, p. xiij; Oratio tus sum pro nómineejus pati, Omnipotens, suprà.

DI.

DIE XII.

Lectio prima et secunda de

Oratio.. . Scriptura occurrente, ex tri- Lamantes ad te, quæsubus duce.

umus, Dómine, dignanter Lectio iij.

exaudi ; ut sicut ad preces Ex SS. Sidon. Appollin. Alci- beáti pontificis Mamerti pó. mo, Avito, Gregor. Turon. pulo in afflictione pósito peAdone, etc.

percisti, ità et nobis ejus M Amertus, circa tempus intercessione in omni tribu

I Clodovei Magni, post latióne succurras;Per DómiSimplícium Viennensis epís- num nostrum Jesum Chriscopus, ipsâ Dominicæ resur- tum Fílium tuum, etc. rectionis vigíliâ, Regális Pa- Ad Vesperas, fit commelátïi incendium lacrymis ac moratio S. Epiphanii Salamino précibus suis extinguere mé- Episcopi. Ant.Quæsivit, p.xx; ruit. Eadem nocte ut avérte- Ý. Elégit, p. xix; Oratio ret innúmera mala quibus Exaudi, p. xxiij. jamdiù cívitás Viennensis affligebátur, cívibus post ex- SANCTI EPIPHANII tinctum incendium ad ec- Salaminæ Episcopi clésiam reversis, instítuit COMMEMORATIO. Solemnes Litánias usitátis Lectio iij. de S. Epiphanio. Ex. sanctiores. Has Litánias pós- Sozom. lib. 61. c. 32. et teà indixit triduo ante Ascen- Hieron. Epist. 62. cap. 4. · siónem Dómini celebrandas Piphanius, in território in jejúniis, compunctióne L Eleutheropolitáno in cordis, précibus et eleemosy- Palæstina ortus, ab ineunte nis, ad quas universis pópu- adolescentia à præstantíssilis concurrentibus, exorta mis Monachis institútus est. cessávit calamitas. Rogatió- Apud AEgyptios, Palästinos nibus his inchoandis insti- et Cyprios, et monachus et tuendisque pópulus Arver- monachorum pater flóruit. nus, et si non effectu pari, A Cypriis electus est, ut affectu certè non impari coe- Salamina ( quæ tunc Conspit initiári; ut scribit ipsi tántia vocabátur, ) totius sancto Mamerto sanctus Si- insulæ metrópolis, onus dónius Appollináris, Arver- episcopale susciperet. Qua nensis episcopus. Mox in exre, per universum orbem, tota Gállia præscriptas et ob- máximam nóminis celebriservátas, Roma ipsa Leónis tátem adeptus est. Ex antitértii autoritáte celebrávit. quórum lectione eruditió

nem, ex pietáte zelum há

Lectio iij. buit, quem faciliùs exercé- Ex S. Greg. Turon. Hist. lib. 2. bat, si quos veritáti repúg cap. 23. et aliis. náre vel noverat, vel suspi- M igrante ad Dóminum cabátur ; ità ut nec magno MVI beáto Sidónio ArverChrysostomo párceret , nórum epíscopo, sanctus Theophili calúmniis decep- Aprúnculus Lingónicæ civitus. Sed si qua in his , ut tátis episcopus , apud Burhomo, peccávit, ardens hæc gundos cæpit habéri suspecopéruit cháritas. Ità fuit li- tus. Cùmque ódium de die berális in egenos, ut facul, in diem crésceret, jussum tátibus absumptis, ubi opus est, ut clàm gladio ferirétur. esse videbátur, Ecclésiæe bo- Quo ad eum perláto núntio, na impendere non recusaret. noctu è castro Divionensi Insigni vitæ conversatióne, per murum demissus, ad atque etiam miráculis cláruit Arvernos se contulit, ibique adhuc superstes. Fuit illi juxta verbum Dómini quod cum Athanásio , Basílio , posúerat in ore sancti SidóDámaso , Hilarióne fami- nii, undécimus datus est liáritas ; cum Hieronymo episcopus. Lumen quod ocsumma conjúpctio , cujus casu tanti syderis extinctum Pauliniánum fratrem pres- putabátur, sanctitatis suæ et byterum ordinávit et habuit. divinæ sapiéntiæ rádiis repaMóritur, Arcádio príncipe, rávit, eáque afflictæ Eccléanno quadringentésimo tér- siæ solátia áttulit , quibus tio.

omnem excussit núperie orAd Laudes, pro commemo- batiónis mærórem ; tantum ratione S. Epiphanii , Ant. enim móribus et doctrinis Fidélis servus ; V. Pósui ; se exhibuit, ut defuncti reliOrutio Exaudi, xxiij. giónem, vigilántiam , miseDIE XIV.

ricórdiam, sciéntiam et casIn Festo

timóniam genuinè referret, SANCTI APRUNCULI præconiáque , quibus preClaromontensis Episcopi. cellens sanctitas honorári so

DUPLEX-MINUS. - let, vivus ác mórtuus demeDe Communi SS. Pontifi- rerétur. Sepultus fuit in bacum, juxta Rubricam, 300. sílica sancti Stéphani subur- Oratio Omnipotens, xxiij. bána, ut moriens desiderare

Lectio j. et ij. de Scriptura se díxerat. oxccurrente, ex tribus duæ. l'esperæ, de sequenti.

15, 16 Mall. S$. Cassii, Victorini, etc. S. Eufrasii, 469 DIE XV.

tióne enítuit. Nec multo. . In Festo

post, glorioso martyrio fiSS. CASSII, VICTORINI, nem laborum assecuti sunt. ET SOCIORUM, MARTYRUM. Horum Martyrum festa an

DUPLEX-MINUS. tíqua Martyrológia comméDe Communi plurium Mar morant. Sancti Cassius attyrum, juxta Rubricam, 300. que Victorinus quiescebant

Oratio Mártyrum tuórum, in ecclésia sancti Cássii, p. xvij.

olim parochiali. Antoliánus Fit commem. S. Aprunculi. vero in ecclésia sancti Galli Ant. Beátus ille servus; V. quæ jamdiù destructa est; Véritas mea, p. xxiv; Oratio. Limínius autem in ecclésia Omnipotens, p. xxiij. sancti Venerandi.

Lectio j. et ij. de Scriptura l'esperve de sequenti. occurrente, ex tribus duce.

DIE XVI.
Lectio iij. .

In Festo Ex S. Gregorio Turonens. et SANCTI EUFRASIL · Ruinart. .

Claromont. Episc. VAleriáni et Galliéni Ro- DUPLEX-MINUS.

V manórum imperatorum De Communi SS. Pontifitémpore, Liminius, Autos cum, juxta Rubricam, 300. liánus, Cássius et Victori- Oratio Omnipotens, xxiij. nus in dilectione Christi fra Commem. SS. Cassti, Picterno affectu sociáti, per ef- torini, et Sociorum, Mart. Anta fusiónem sánguinis, cæló- Beáti estis; V. Salvasti, xviij; rum regna páriter sunt adepti Oratio Mártyrum, p. xvij." in urbe Arverna. Antiquitas, Lectio ;. et ij. de Scriptura refert Victorinum servum occurrente, ex tribus duce. fuisse sacerdótis célebris il- : Lectio iij. . líus templi Vasso dicti, quod Ex S. Greg. Tur. Hist. lib. 2. à Croco Alemannorum rege cap, 26. lib. 3. cap. 2. Vit. solo æquátum est. Dum ergo Patr. cap. 4, et Ruinart., sæpè Victorinus in Chris- TUfrásius Arvernæ urbis t:ános suviens, ad vicum Lepiscopus, qui Aprúnillorum veniret; Cássii præ- culo succésserat , beatum dicatiónibus et miraculis Quintiánum Rutenensem motus, Christo crédidit, re- epíscopum à Gothis ab urlictisque fanáticis sórdibus, be Ruténa sedéque sua esa ac Baptismo consecratus , pulsum, et ad Arvernos conmagnus in virtútum opera- fugientem benignè suscépit;

largitisque ei tam dómibus, mùm est constitútus; deindè quàm agris ac vineis, secum Rector Parochiæ per octo retinuit, dicens: Sufficit hu- et decem annos. Perpétuus jus facultas Ecclesiæ , ut viduárum orphanórum,alioutrumque sustineat. Tantùm rumque miserabilium fuit cháritas, quam beátus Após- patrónus vigilantíssimus et tolus prædicat, permaneat indefessus : oratióni assíduè inter sacerdotes Dei. Sum- vacábat, sicut et verbi Dei mâ eum diligentiâ excolébat; prædicatióni. In páuperes erat enim jam senex et verus fuit liberalíssimus. Ejus doDei cultor. Subscripsit sanc- mus pauperum erat públitus Eufrásius concilio pri- cum hospitium. Aliquandò mo Aurelianensi, et ipsius bis et ter in die conciones nómine concilio Agathensi habébat ad populum. Tanla Paulinus présbyter. Cùm- in eo erat dicendi vis, ut que ovili suo pastor bonus ipsespíritus divinus loquenti verbo et exemplo profuis, verba suggérere viderétur. set, plenus diérum et virtú- Multa mirácula per ipsum tum obiit, vigésimo quinto Deus operátus est. Mórtuus episcopátûs sui anno. est anno ætatis circiter quinDIE XIX.

quagésimo; et à Clemente In Festo

sexto Sanctórum catálogo SANCTI YVONIS solemniter est ascriplus. Presbyteri.

Oratio.
SEMIDUPLEX.

Eus, qui beátum YvóDe Communi SS. Presbyte- D nem presbyterum mirorum, juxta Rubricam, pag. sericórdiæ viscéribus imple300.

visti; præsta, quæsumus, ut Oratio Deus, qui beálum quem páuperum patrem tuâ Yvónem, infrà.

grátiâ effecisti , benignum · Lectio j. et ij. de Scriptura apud te jugiter habeámus in occurrente, ex tribus duve. tercessórem ; Per. Lectio iij.

Vesperæ de sequenti. E:v processu Canonizationis

DIE XX. apud Bollundum.

In Festo VVo, nobílibus parén- S. PETRI COELESTINI I tibus natus, in dioecesi

Papӕ. Trecorensi, Lutetiæ et Au- SEMIDUPLEX. reliánisóperam litteris dedit. - De Communi SS. PontifJudex Ecclesiasticus pri- cum, juxta Rubricam, 300.

Pape.

« PredošláPokračovať »