Obrázky na stránke
PDF
ePub

20, 23 MAII. S. Petri Cælestini. S. Desiderii. 471

Oratio Deus, qui, infrà. in provincia Narbonensi na

Commem. S. Yvonis Presb. tus, in urbe Nemausensi Ant. Euge; V. Dilexi, XXXV; martyrio coronátus est. ReOratio Deus, qui, ut suprà. fert Gregorius Turonensis Deindè S. Baudellii Martyris. gloriósum esse Nemausi Ant. Qui vícerit; ¥. In Deo, sancti Baudellii sepulcrum, p. viij; Oratio Præsta, p. xj. de quo sæpiùs virtútes mul

Lectio ;. et ij. de Scriptura manifestantur. occurrente, ex tribus duve.

Oratio.
Lectio iij.

Eus, qui beátum PeEx ejus vita à Peiro de Aliac. V trum Cælestinum ad

Antonino, et aliis. summi pontificátûs ápicem COEteslínus quintus, Pe- evectum, prætereuntem huUtrus de Muróne ante jus mundi figuram humilitati pontificátum dictus, piis pa- poslpónere docuisti; concérentibus ex Apúlia oriundus, de propitius, ut ejus exemab adolescentia desertum pé plis et précibus, ad æterna tiit. Cùm multi ad eum, ejus vocátos peritura non óccusanctitális famå permóti, pent; Per Dóminum. conflúerent, congregatió- Commemor. S. Baudellii: nem Cælestinórum sub ré- Ant. Qui volúerit; V. Erigula sancti Benedicti, sta- puisti; Oratio Præsta, p. xj. tútis étiam arctioribus addi- . DIE XXIII. tis , instítuit. Post mortem

In Festo : Nicolái quarti , cùm sedes SANCTI DESIDERII Apostólica biennio et ám- Viennensis Episc. et Mart. pliùs vacasset , ad pontifi- SEMIDUPLEX. cátum provectus est : cui se De Communi unius Mar-, dignitáti imparem exísti- tyris, juxta Rubricam, 300. mans, post sex circiter men- Oratio Omnipotens, xj. ses eam abdicávit. Tùm mul- Lectio j. et ij. de Scriptura ta mala perpessus, patién- occurrente, ex tribus duve. tiæ coronam félici morte

Lectio iij. promérnit , anno Christi Ex Actis S. Desid. apud Bolt. millésimo ducentésimo no- 1 Esiderius, Augustoduni nagésimo sexto , ætatis sue V natus, Ecclesiasticæ disoctogésimo quarto. Quem ciplína stúdio Viennam promiráculis conspicuum Cle- fectus, Naamáto pontifici mens quintus Sanctórum ca- adhæsit , à quo doctrinis tálogo ascripsit....Baudellius póstmodùm imbútus Eccle

siásticis , sub eódem ponti- num, juxta Rubricam, p. 300. fice sicut et sub Philippo, Oratio Omnipotens, lj. Evántio ac Vero , clericali : Lectio j. et ij. de Scriptura officio et diáconi ministério occurrente, ex tribus duie. functus ; Vero vitâ functo

Lectio iij. in episcopátu successor da- TLámina virgo Nicométus est. Illi et Syágrio Au- T diæ vixisse fertur, Diogustodunensi , Gregorius cletiáno et Maximiáno imMagnus Augustinum à se in peratóribus ; etibi, post dira Angliam prædicandi Evan- tormenta , per cápitis absgélii causa missum, per lit- cissiónem gloriósum marieras commendávit.Cùm au: tyrium peregisse. Célebris tem Brunichildis reginæ imest memória ejus, præcipue pietátes, zelo episcopali pri- Davaiáci in Arvérnia, ubi vátìm et públicè argueret; requiescunt sacræ ejus exúillum capitáli exindè ódio viæ. Celebrátur eárum transprosecúta , Cabillonense látio, Nonis Augusti. convocari curat concilium, DIE XXVII. in quo , ipsâ instigante ,

In Festo Desiderius depónitur ; sub- S. MONICAE VIDUÆ, rogatóque in ejus locum . SEMIDUPLEX. Dómnolo, in insulam quam De Communi S$. Mulier. dam exílio retráditur. Exac- juxta Rubricam, p. 300. tis in exilio quátuor annis, Oratio Deus, vita, p. Ivj. sedi suæ restitútus est. Sed Lectio ;. et ij. de Scriptura cùm in depravátos aulicórum occurrente, ex tribus duæ. mores insúrgere non desis

Lectio iij, teret, ejusdem Břunichildis M Onica sancti Augustini jussu apud Prisciniácum,agri M dupliciter mater, quia Lugdunensis vicum, anno eum eť mundo et cælo péDómini circiter sexcentési- perit, Patritium cónjugem mo octávo lapidibus et fúss cui velut Dómino semper tibus interfectus est, et in servierat, extrémo ejus vite eodem loco sepultus. témpore ad Christi fidem

DIE XXV. adduxit. Lapso in Mani-
In Festo

chæórum hæresim filio , SANCTAE FLAMIN AE cùm pro ejus conversióne Virginis et Martyris. i multis lacrymis, Deum pre

SEMIDUPLEX: carétur, audívit à quodam De. Communi SS. Virgi- Epíscopo: Fieri non potest

ut filius istárum lacrymárum DIE XXIX. péreat. Terrâ marique illum

In Festo secúta , Mediolani innotuit S. MAJOLI ABBATIS. Ambrósio, qui Augustino SEMIDUPLEX. gratulátus est, quòd cam De Communi SS. Monachomatrem haberet. Rédiens in rum, juxta Rubricam, 300. Africam cum Augustino, Oratio Deus, cujus, p. xl. qui, ejurálâ hæresi, ab Am- Lectio j. et ij de Scriptura brósio baptizatus fuerat: occurrente, ex tribus duce. cùm ad óstia Tiberina cons

Lectio iij. , titisset , sic filium est allo- M Ajólus, primùm ecclécúta : Fili, nullâ jam re de- 1 siæ Matisconensis diálector in hac vita : quid hic conus et canónicus, omni fáciam adhuc, et cur ibi sim genere virtútum sic eniluit; nescio , jam consumptâ spe ut à pópulo Bisuntino in hujus séculi. Unum erat epíscopum postularetur, propter quod in hac vita Verùm tam formidando óne. aliquántulùm immorári cu- ri Cluniacencem solitúdipiebam , ut te Christiánum nem præpósuit , ubi cùm Catholicum vidérem prius- monásticæ vitæ nomen dequàm mórerer. Cumulatiùs disset , paucos post annos, hoc mihi Deus meus præs- in successórem abbátis Aititit. Quinto post die in fe- mardi commúni suffragio brem incidit ; et astantem cooptátus est. In eo munere, intuens Augustinum cum nonfratribus tantùm, sed imfratre ejus Navígio: Poneiis peratóribus et régibus carus hic, inquit, matrem vestram. fuit; quorum autoritate freIllud autem vos rogo, ut ad tus, multa in Itália, Germaaltáre Dómini meminéritis nia, et Galliis monastéria ad meî. Die pono ægritudinis pristinum fervorem reduxit. suæ, ætatis anno quinqua- Tandem méritis et miráculis, gésiino sexto, ánimam Deo clarus , cùm Sylviniacum réddidit. Corpus ejus ibi in diæcesis Claromontensis ecclésia sanctæ Aúreæ sepul- urbem advenisset, morbo tum est; quod priusquàm de- correptus, obiit die undéciponerétur, obláturn est pro mâ Maii, anno Christi nonea, ut refert Augustinus, sa- gentésimo nonagésimo quarcrificium prétii nostri Deo to. Ejus corpus ibidem cum ad alláre, cui ipsa nullius diéi veneratióne asservátur in prætermissione servíerat ejusdem ordinis ecclésia. ,

FESTA JUNII.
DIE 1.

detractis ex diccési ClaroIn Festo

montensis parochiis, in episSANCTI FLORI copálem sedem erexit. Lutevensis Episcopi.

Oratio. SEMIDUPLEX. TCclésiam tuam, Dómi· Omnia de Communi SS. Dne, sancti Flori pontiPontificum, juxta Rubricam, ficis continua protectióne pag. 300.

custódi ; ut sicut illum pas: Oratio Ecclésiam tuam, torális sollicitúdo gloriósun infrà.

réddidit, ità nos ejus interLectio ;. et ij. de Scriptura cessio in tuo semper fáciat occurrente, ex tribus duce.. amóre ferventes; Per DóLectio iij.

minum. Ex ejus vita Aut. Plantavit. Vesperce de sequenti. . Episc. Lutev.

DIE II. TLorus Lutevensis proto

In Festo T præsul, primùm in Gál: SS. POTHINI liam Narbonensem, tùm in Lugdunensis Episcopi , Arvérniæ montána Christi BLANDİNE Virginis, et fidem propagávit. Ibi , post SOCIORUM, Martyrum. magnos Apostólicæ vitæ la- . SEMIDUPLEX." hores exantlátos , plácidè De Commun; plurium Marquiévit in Dómino, anno tyrum, juxta Rubricam, 300. circiter trecentésimo octo- Oratio Mártyrum, xvij. gésimo octávo. Corpus ejus : Commemor. S. Flori. Ant. in monte Indicíaco sepul- Beátus ; V. Véritas, p. xxiv; tum est, ubi circa annum Oratio Ecclésiam, suprà. millésimum basílica quæ Lectio j. et ij. de Scriptura nunc cathedrális, ædificáta occurrente, ex tribus duæ. est, et ab Urbáno secundo, Ex Epístola Ecclesiarum post celebratum concilium Viennensis et LugdunenClaromontense, consecráta. sis, ad Ecclésias Asiæ et In ea relíquiæ sancti Flori Phrygiæ. in loco eminenti post altáre . Lectio iij. repósitze sunt. Hanc ecclé- Apud Euseb. Histor. Lib. 5. siam Joannes vigésimus

cap. I. secundus , anno millésimo D Eatissimus Porhinus, qui trecentésimo décimo sexto, D episcopatum Lugda

nensis Ecclésiæ administrá- Pontificum, juxta Rubricam, bat nonagenário major, duc- p. 300. . tus ad præsidem et interro- Oratio Omnipotens semgátus , quis esset Christia- piterne Deus, xxiij. nórum Deus? respondit: Si Fit commemoratio SS. Podignus fúeris, cognosces. Ad thini, Blandinæ, et Sociorum, hæc, absque ullo humanitá- Martyrum. Ant. Beáti estis ; tis respectu raptátus, cálci- ¥. Salvasti nos, xviij; Oratio bus, et pugnis, et lapidibus Mártyrum tuórum, xvij. impetitus, atque innúmeris - Lectio ;. et ij. de Scriptura plagis affectus est. Deinde, occurrente, ex tribus duce. vix adhuc spirans, in cárce

Lectio iij. rem projectus est, ubi post Ex ejus vita apud Bollandum, bíduum ánimam exhalávit.

et aliis. Matúrus neophytus,et Sanc- Enésius in urbe Arvertus diáconus Viennensis, (I na claris parentibus nacum Blandina ancilla pluri- tus, ab ineunte ätáte litteris busque aliis, ducti sunt ad et pietáte, et mirâ in egenos bestias in amphitheatrum, et caritáte præcélluit. Mórtuo Matúrus quidem ac Sanclus, Próculo, unánimi consensu, máximo certámine perfunc- in ejus locum electus antisti, tandem juguláti sunt. tes, tanto subeundo óneri, Blandina vero , cùm nulla vir humilitatis ac modéstiæ béstia corpus illius attigis- singuláris, suo judício impar, set, depósita ex stípite, rur- designatióni suu totâ quâ pósùs in carcerem conjícítur, tuit instántiâ repugnávit. unde non multò post, ad pú- Verùm triduáno jejúnio, exblicum spectáculum reducta plorátâ Dei voluntate, mox est. Ibi post flagra, ferarum raptus, flens et invitus vellicatiónes et sartaginem, consecrátur. In pontificátu, retículo inclúsa, tauro ob- eâ se doctrinâ, virtúte , injccta est, à quo diù in altum tegritate ac pietáte gessit, ut jactáta, tandem et ipsa ins- apostólici viri , optimique tar víctimæ juguláta est. pontificis partes omnes perVesperæ de Festo sequenti. fectè adimplérit. A fidei tuDIE III.

téla exorsus, hæreses JoviIn Festo niáni et Novatiáni , quæ in SANCTI GENESII regiónem urbemque irrépseClaromontensis Episcopi. rant, magno zelo repressit.

DUPLEX-MINUS. Hinc ad mores conversus, Omnia de Communi SS. vitiórum evulsit gérmina.

« PredošláPokračovať »