Obrázky na stránke
PDF
ePub

Virtútum sémina, quæ in se rum, juxta Rubricam, p. 300. primus alebat, in subditó- Lectio j. et ij. de Scriptura rum cordibus plantávit, ri- occurrente, ex tribus duir. gávit, quibus Deus máximum

Lectio iij. incrementum dedit. Inde Ex Hist. Franc. étiam decóris domûs Dei Lotildis, Chilperici Bur. sollicitus, exímia sacris locis U gundiorum regis filia , indidit ornamenta. Magni- post parentum necem, à páLoci monasterium condidit, truo Gundobaldo rege educui Eródium præfécit abbá- cáta, Clodoveo adhuc ethnitem. Xenodochium in urbe co in conjugem trádita est. construxit,juxta portam quæ Non cessábat pia uxor horindè Hospitális portæ no- tári virum, ut abjectâ idolomen sumpsit, nunc Sancti latría, Deum verum cóleret: Spiritùs dicta. AEdificávit sed iste superstitióni adhæinsuper in próprio prædio, rére non destitit , donec in sancti Symphoriáni márty- expeditione Alemánnica inris Augustodunensis eccle- clinálam cernens suórum siam. Obiit circa annum aciem, monitórum cónjugis Christi sexcentésimum sexa- memor, auxilio Christi imgésimum secundum, et in plorato, de hostibus triumprædicta ecclésia sepultus phávit. Cui apud Rhemos est. Tanta ad ejus sepulcrum læta uxor occurrens ; ubi operátus est Deus mirácula, órdinem rei gestæ cognóvit, ut ipsa basílica cujus aulor advocávit sanctum Remifúerat, primâ nuncupatióne gium, à quo Rex fidem edocmutátà, ejus pósteà nómine tus, baptizatus est, et chrisac patrocínio fúeritinsigníta. mate sacro inunctus. Post Hódiè sacrilégis á mánibus mortem Clodovéi, ad Turósolo adæquáta est.

nes secessitClotildis ; ibique In Vesperis commemor. se- ad sepulcrum sancti Marquentis. Ant. Exultávit; v. tíni summâ pietáte in vigiAnima, p. liij; Orat. Réspice, liis, eleemosynis, aliisque infrà.

piis opéribus reliquum vitæ DIE IV.

exégit. Obüt Turone : unde In Festo

Parisios translata, à filiis SANCTAE CLOTILDIS Childeberto et Clotário réReginæ Francorum. gibus ad latus Clodovéi se

SEMIDUPLEX. pulta est, in sacrário bastDe Communi SS. Mulie- licæ beatórum Petri et Paus

li, ubi corpus sanctæ Geno- confestim ab ipso missi sunt, vélæ requiescit.

qui sanctum senem accérseOratio.

rent. Illidius ab Imperatore p Espice, quæsumus, Dó- máxima cum veneratione I mine, ad Francorum exceptus est, et nocte sebenignus impérium ; et qui- quenti, post fusas ad Deum bus per devotam sanctæ Clo- preces, immissis in os puellæ tildis instantiam donum fi- digitis. spiritum à corpore dei contulisti , iisdem per abégit. Quod intuens Impeejus intercessionem tribue rátor, immensos auri argensincérum Christianæ pietatis tíque cúmulos sancto offert affectum; Per Dóminum. Sacerdóti ; quos ille exéDIE V.

crans , obtinuit ut Arverna In Festo

civitas, quæ tribúta in spécie SANCTI ILLIDII triticea et vinária pendebat, Claromontensis Episcopi. in auro sólveret. Sanctus

DUPLEX-MINUS. verò Póntifex, in ipso ilí-. De Communi SS. Pontifi- nere, plenus diérum, ac bocum, juxta Rubricam, 300. nis opéribus clarus, migrá

Oratio Quæsumus , Dó- vit ad Christum , anno círmine, p. xxiij.

citer trecentésimo octogéCommem. S. Clotildis. Ant. simo quinto. Post obitum, Fortitudo ; V. Anima, lvij; à suis in urbem Arvernam Oratio Respice, suprà. delatus , in ecclésia beátæ

Lectio ;. et ij. de Scriptura Maríæ inter Sanctos, prout occurrente, ex tribus duce, disposúerat, sepultus est. Lectio üj.

Narrat sanctus Gregorius Ex S. Gregorio, de vitis Patr. Turonensis hujus vitæ scripcap. 2.

tor , beáti Illídii ope fuisse TLlídius, Constantino im- se sanitáti restitútum , dum I perante, in Arvérnia nó- adhuc adolescens, in Arverbili genere natus , Deo ins- na civitáte pátria sua, acupirante, et Clero populóque tíssimâ febre laboráret. Vepostulante, Arvernæ Ecclé- nerandi Comitis servus, eósiæ episcopus electus est. dem sancto Gregório teste, Cujus sanctitatis. fama, cùm cùm in diuturna cæcitáte read Clementis Máximi Trevé- síderet, celebrátis in sancti rici imperatoris aures per- Illídïi honórem vigiliis, savenisset , cujus fília tunc à nus abscessit. Puer exánispíritu immundo vexabátur; mis quasi ménsium decem

S. Boniti Episcopi. 6 JUNIT. à matre coram sepulcro contrémuit , ut collapsúra sancti Antistitis expositus, planè viderétur. Puella Deo convaluit, et, aperto divini- dicáta et paralysi vexáta , tùs ore, matrem evocávit. reptando ad sancti Boníti Permulta alia refert autor sepulcrum pervenit ; et mox mirácula ad sancti Ilidii tú- suis pedibus constitit, permulum fíeri sólita.

fectė sanáta. Multis áliis miVespero de sequenti. ráculis pium iter celebrálum DIE VI.

est : et cùm sacræ reliquiæ In Festo

Arvernum advenirent, proTRANSLAT. S. BONITI cessit óbviàm cum Clero et Claromontensis Episcopi. pópulo Próculus , qui sacra

DUPLEX MINUS. ossa in ædem sancti Maurílä De Communi SS. Pontific. religiósè portávit, die sextà juxta Rubricam, p. 3oo. Júnii, anno Christi septin

Oratio Deus, qui, infrà. gentésimo vigésimo nono:

Commemor. S. Illidii. Ant. illudque juxta altare sanctóBeátus ; V. Véritas, p. xxiv; rum Petri et Pauli condidit; Oratio Quæsumus, p. xxiij. unde dicta ecclésia sancti

Lectio ;. et ij. de Scriptura Boníti titulum assumpsit, occurrente, ex tribus duce. licèt pósteà in ecclésiam

Lectio iij. . cathedrálein sacræ ejus reliEx ejus vita apud Bolland. quiæ fúerint translatæ. DEátus Bonítus Arver

Oratio. D nórum epíscopos, de D Eus, qui nobis beati functus Lugduni , décima D Boníti pontificis Trans quinta Januárii , anno sep- latiónem celebráre concetingentésimo nono, ibidem dis; tribue, quæsumus, ejus in ecclésia sancti Petri se- nos semper, et beneficiis pultus est. Posteà Próculus præveniri , et orationibus ejusdem sedis episcopus adjuvári ; Per Dóminum legátos misit Presbyteros nostrum Jesum Christum ad Fraldum Lugdunensem Filium tuum , qui tecum epíscopum, qui Sancti præ- vivit et regnat in unitáte decessóris sui relíquias ad Spíritas Sancti Deus, etc. suos deportandas obtinerent. In Vesperis fit commemor. Explorátâ Dei voluntáte , S. Gilberti Abbatis. Ant. Si ánnuit Fraldus: sed cùm jam vis perfectus, p. xxxvij; Ý. vellent sacra pignora extrá- Elégi, p. xxxvj ; Oratio Deus, here è tùmulo , ecclésia ità cujus munere, p.xl.

7, 8 JUNII. S. Gilberti Abbatis. S. Marii Presbyt. 479 DIE VII.

térium, in quod Canónicos In Festo

regulares PræmonstratenSANCTI GILBERTI ses, quibus et ipse se adjúnAbbatis Novem-Fontium. xerat, adduxit. Pius Abbas

SEMIDUPLEX. humilitate et abnegatióne De Communi SS. Cænobi- præibat ómnibus; et tamen tarum, juxta Rubricam, 300. páuperum pater, orphanos,

Oratio Deus,cujus munere víduas , tuebátur ac sustenbeátus Gilbertus abbas , ut tábat. Ibi confectus jejúniis, Christum Filium tuum alá- vigiliis et orationibus, miracriùs sequerétur, etc. p. xl. culis clarus, obiit anno post

Lectio j, et ij. de Scriptura Christum natum centésimo occurrente, ex tribus duve. et quinquagésimo secundo Lectio iij.

supra millésimum. In comeEx ejus vita in biblioth. Ordin. tério páuperum xenodochii Præmonst.

à se constructi sepeliri vóIlbertus Arvernus avi- luit. Verum crebrescéntibus I tâ nobilitáte, militári ad ejus sepulcrum miraculis, virtúte et zelo fidei insignis, corpus ejus ad ecclésiam reversus ab expeditione ad sancti Gilberli nomine insiversus Turcas et Saracénos, gnítam translatum est, quo in qua Ludovico séptimo fidéles multi confluere , adGalliarum regi comes fúe- ducti multitúdine miraculórat; rerum humanarum tædio rum. tactus, unà cum pia cónjuge Vesperve de Festo sequenti.' Petronilla et filia Póntia ,

DIE VIII. consilium iniit sanctioris vi

In Festo tæ instituendæ. Monasté SANCTI MARII rium virginibus extruxit, cui

Presbyteri. Petronilla primum , deindė DUPLEX-MINUS. , Póntia sanctíssimè præfué- De Communi SS. Presbyter. runt. Ipse in locum qui vulgò juxta Rubricam, p. 300... Novem - Fóntium dicitur,

Oratio. secessit, ubi rudi amictus T Xcita, Dómine, in Ecvestítu et cilício , pane et L clésia tua Spiritum cui aqua víctitans , charitáte, beátus Márius présbyter humilitate, patientiâ , cæ- servívit ; ut eódem nos reterisque virtutibus clarus, pléti, studeámus amáre quod vitam agebat angélicam. No- amávit, et ópere exercere socomium, erexit et monas- quod docuit; Per.

[ocr errors]

48)
S. Marii Presbyteri.

8 JUNII. Commem. S. Gilberti Abbatis. cæ prædicatióni incumbé

Ant. Omnis qui reliquerit bat. Quarè potens ópere et domum, vel fratres, aut so- sermóne, patientiâ et man róres, aut patrem , aut ma- suetúdine præcellens , rudis trem, aut uxórem, aut filios, hujus pópuli colla jugo fidei aut agros propter nomen Christianæ subegit. Tandem meum, centuplum accipiet, diérum ac meritórum pleet vitam æternam possidé- nus, obdormivit in Dómino, bit. Matth. 19. 29.

sexto Idus Júnii. Sacrum v. Cogitavi dies antiquos; illíus corpus , circa finem · R. Ei annos æternos in undécimi séculi, Mauriacum mente habui. Ps. 76. 5. translátum, in ecclésia moOratio.

nastérii saneli Petri depósiEus, cujus munere beá- tum est. Célebris est memó

tus Gilbertus abbas, ria ejus multis in regionibus, ut Christum Filium tuam præcipuè in vico Orcetensi, alácriùs sequerétur, ómnia nomenque illius magno in reliquit; da cunctis sémi- honóre habétur. tam mandatórum tuórum In Vesperis, commemoratio ingressis, ut ad te sine of S. Medardi Episcopi. fensióne currentes, vitam Ant. Quæsivit Dóminus æternam , ad quam vocáti sibi virum juxta cor suum ; sunt, apprehendant; Per. et præcépit ei ut esset dux

Lectio j. et ij. de Scriptura super populum suum. 1. occurrente, ex tribus due. Reg. 13, 14. Lectio iij.

v. Elégit servum suum, M Arium presbyterum, R. Páscere Israël hære

UV ad superiores Arver- ditátem suam. Psalm. 77. nensis territórii partes, divi- 70, 71. ni verbi disseminandi grátiâ,

Oratio. à sancto Stremónio epís- n Uæsumus , Dómine , copo missum fuisse : hujus clémentiam tuam, ut Ecclesiæ traditio est. Christi in hac die quam tránsitu Dómini morem imitátus, sacro beáti pontificis Mequi erat quotidiè docens in dardi consecrasti; des nobis templo , et in monte erat illam sequi doctrinam,quam pernoctans in oratióne, Má- ille et verbo dócuit, et ópere rius singulis nóetibus jugi complévit ; Per Dóminum oratióni insistens, per dies nostrum Jesum Christum indefesso labóre Evangéli- Filium tuum, etc.

DIE

« PredošláPokračovať »