Obrázky na stránke
PDF
ePub

DIE IX.

DIE XI.
In Festo

In Festo SANCTI MEDARDI. SANCTI BARNAB AE Noviomensis Episcopi. . Gentium Apostoli. SEMIDUPLEX.

DUPLEX-MAJUS. De Communi SS. Pontific. Pridiè, (in secundis Vespejuxta Rubricam, p. 300. ' ris Octavæ Ascensionis), pro

Lectio ;. et ij. de Scriptura commemoratione: occurrente, ex tribus duc. Antiph. 4. E. Bárnabas , Lectio iij.

[quod est interpretátum fiEx vita sancti Medardi et aliis. Jius consolatiónis,] Levítes, M Edardus , apud Salen- Cyprius genere, cùm habé

W tiácum in pago Viro- ret agrum, véndidit eum, et manduensi natus, à parén- áttulit prétium , et pósuit tibus piè institútus est, et à ante pedes Apostolorum ; Viromanduensi Epíscopo in alleluia. Act. 4. 36, 37. Clericorum númerum as- V. Beátus qui intélligit sucriptus. Crescentibus cum per egénum et páuperem: ætáte méritis et doctrinâ, BC. In die mala liberábit présbyter consecratus, Viro- eum Dóminus ; alleluia. Ps. inanduórum episcopátum, 40. 2. multórum assíduis precibus Oratio Deus, qui beatum, victus, regendum suscepit; infrà ad Laudes. ac sedem , eò quòd Augusta AD OFFICIUM NOCTURNUM. Viromanduórum à Vándalis Omnia de Comm. SS. Apost. et Hunnis eversa esset, No- juxta Rubricam, p. 300. viómi in oppido muníto col Lectio j. et ij. de Scriptura locávit. Interim sanctus Eleu- occurrente. thérius Tornacensis episco

Lectio iij. pus moritur. Post cujus exé- Ex Actis Apost, et Usuardo. quias , utriusque Ecclesiæ D Arnabas, qui et Joseph, curam suscépit, episcopális D Levítes, Cyprius génesedis honóre útrique serváto. re, agro véndito quem posFlandros, gentem tunc feró. sidébat, prétium áltulit ad cem, convertit ad Christum. pedes Apostolorum, ad quos Obiit , anno circiter quin- pósteà Paulum adduxit regentésimo quadragesimo cèns conversum. Missus Anquinto ; eumque Clotárius. tiochiam, multos ibi præsummo cum honóre apud dicatióne verbi ad fidem Suessionas sepeliri jussit. Christi convertit, vel in fide Pars Verna.

Hh

confirmavit. Profectus indè Ad LAUDES MATUTINAS. Tarsum , ut quæreret Pau- Capitul. Act. II. 24,24 lum, cum eo Antiochiam ITOrtabátur Barnabas omrédiit, ubi anno uno conver- Il nes in propósito cordis sáti , ità multam ségetem permanére in Dómino; quia habuerunt ; ut ibi primùm erat vir bonus, et plenus Spidiscipuli, Christiáni cogno- ritu Sancto, et fide. minarentur. Inde Barnabas R. Deo grátias. cum Paulo missus, ut An- HYMNUS. Santol. Vict. tiochenórum eleemosynis COElo datur quiéscere, egentem Ecclesiam Hierosó Terris relictis, Bárlymæsolarentur.Cùmautem naba: réduces Antiochiam , cum Solemnis hæc affert tuis cæteris Prophétis et Doctó- Finem dies laboribus. ribus ministrarent Dómino, Quem propter, agro vénet jejunárent, dixit Spiritus dito, Sanctus: Segregáte mihi Sau- Opes cadúcas déseris, lum et Barnabam, in opus Magno rependens fænore ad quod assumpsi eos. * Tunc En fundus ipse fit tuus. jejunantes et orantes, im- Tu, sacra per jejunia, ponentesque eis manus, di- Tu, públicas inter preces, misérunt illos. Itaquè Se- Jubente Sancto Spíritu, leúciam venerunt, indè Cy- Christi creáris nuncius. prum , ac multas prætéreà Uni sit et trino Deo urbes regionesque peragrá- Supréma laus, summum de runt, prædicantes ubique et cus, constituentes per singulas De nocte qui nos ad suæ

Ecclésias Presbyteros. Pos- Lumen vocávit glóriæ. · trémò Barnabas digressus à . Amen. Paulo, unà cum Joanne qui Ad Benedictus, Ant. 6. I. cognominatus est Marcus, Erant in Ecclésia, quæ erat navigávit in Cyprum, ubi, Antiochiæ , Prophetæ et multis perfunctus pro Chris- Doctóres, in quibus Bárbato laboribus , glorioso fine bas : ministrántibus autem quiévit. Corpus ejus , Ze- illis Dómino, et jejunántinóne imperante, repertum bus, dixit illis Spiritus Saneest in insula Cypro; ad cujus tas: Segregáte mihi Saulum pectus erat Evangélium Mat- et Barnabam, in opus ad thæi, ipsius Bárnabæ manu quod assumpsi eos; allelusa. conscriptum,

Act. 13, 1, 2.

Oratio.

HYMNUs. Santol. l'ict. D Eus, qui beálum Bárna- Uas non adis mundi plaDbam plenum fide et Spi y gas, ritu Sancio, ad opus voca- Pauli laborum párticeps? ; tiónis et conversiónis gén- Vos unus ambo spíritus, tium assumere dignátus es; Vos una junxit cháritas. concéde, ut mémores óperis Quam vestra gens Christi et caritátis ejus, dignè Evan- fidem gélio Christi, quod prædi- Luci rebellis réppulit, cávit, conversári mereámur; Nil hæsitantes bárbaris Per eumdem Dóminum Portastis illam gentibus. . , nostrum...... in unitáte ejus- Fac, Christe, nostris se dem Spiritûs.

tuum Fit commemoratio Feriæ. Cùm lumen offert méntibus,

Ad Horas, in fine Hym- Amore ne noctis suæ norum, Doxologia:

Cæleste donum réspuant. Qui victorin cælum redis, Uni sit et trino Deo Jesu, tibi sit glória; . Supréma laus, summum deCum Patre, cumqueSpíritu, cus, Insempiterna sécula. Amen. De nocte qui nos ad sua

AD PRIMAM, ut in Feria Lumen vocávit glórize. vj. post Octavum Ascensionis. Amen. AD VESPERAS.

V. Glorificábant gentes Capitul. Act. 13. 45, 46. verbum Dómini; R. Et creTUdai contradicebant his didérunt quotquot erant præJ quæ à Paulo dicebantur, ordináti ad vitam æternam; blasphemantes. Tunc cons- alleluia. Act. 13. 1, 2. tanter Paulus et Barnabas ' Ad Magnificat, Ant. 6. F. dixérunt : Vobis oportebat Barnabas et Paulus tradideprimùm loqui verbum Dei; runt ánimas suas pro nómine sed quóniam repellitis illud, Dómini nostri Jesu Christi; et indignos vos judicátis alleluia. Act. 15. 25, 26. æternæ vitæ ; ecce convér- Fit commemoratio Ferive vj. timur ad gentes.

post Octavam Ascensionis. Alleluia. V.Judæi Paulum AD COMPLETORIUM. et Bárnabam ejecérunt de Psalmi de Feria. finibus suis. At illi, excusso

HYMNUS. púlvere pedum in eos, vene Christe, qui noster poli runt Icónium. Alleluia. Acl. Præcursor intras ré13. 50, 51. .

giam,

Quos hic jacentes réspicis R.br. Dóminus in cælo Sursùm voca, sursùm trahe. parávit sedem suam ; * Alle

Ad illa fac nos cúrrere luia , alleluia. Ri. Dóminus Amore casto gáudia, in cælo. y. Et regnum ipsius Terréna quæmens non capit, omnibus dominábitur. * AlQuæ sola perspicit fides. leluia. Glória. R. Dóminus

Ibi labórum præmium in cælo. Ps. 102. 19. Das ipse te luis, Deus; V. Thronus tuus, Deus, Et ut beátos éxpleas,

R. In séculum séculi; alIn ómnibus fis ómnia. lelúia. Hebr. 1. 8.

Et nos voluptatis tuæ Ad Nunc dimittis, Ant. 7. Inebriábis flúmine: d. Ego vici, et sedi cum PaBonis abundans ómnibus, tre meo in throno ejus; alleIngens eris merces, Deus. lúia. Apocal. 3. 21. Qui victor in coelum redis,

Oratio. Jesu,tibi sit glória,

Eus, cujus Filius in alta Cum Patre, cumque Spíritu, D cælorum potenter asIn sempiterna sécula. Amen. cendens, captivitátem nosCapitul. Coloss. 3. 1, 2. tram suâ duxit virtúte captiUæ sursùm sunt quæ- vam ; tribue, quæsumus, ut

rite, ubi Christus est dona quæ suis participibus in dextera Dei sedens ; quæ contulit, largiátur et nobis sursùm sunt sápite, non quæ Jesus Christus Dóminus nos super terrana,

ter; Qui tecum vivit.

[ocr errors]
[graphic][merged small]
[merged small][ocr errors]

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

PARS VERNA. mmmmmmmmmmmmmmmmmm Excerpta quædam ex Rubricis ad usum

Communis Sanctorum. TEMPOR. QUADRAGES. II. Nocturno; Ferid iv. et Sab

IN ANNUALIBUS. bato, ex 111. Nocturno. iij LecOmnia ut infrà, post Com- tio de Homilia in Evangelium. mune Sanctorum, pro Festis Benedictiones, ut habentur Patronorum.

post Psalterium, in Festis iij. IN ALIIS OFFICIIS. Lectionum. Psalmi de Feria in omnibus IN SEMIDUPLICIBUS. Horis. Sumuntur in Proprio Ad utrasque Vesperas, post Sanctorum quoe ad Festum Capitulum, non dicitur Alleattinent; reliqua in quolibet lúia , nec Responsorium. Communi.

Ad Officium Nocturnum, In OfficIUS IX. LECT. ut suprà.

Ad Officium Nocturnum, Ad Laudes unica dicitur Andicuntur novem Psalmi cum tiphona super Psalmos, eaque totidem Antiphonis, Lectio- prima de Laudibus. nibus , ac Responsoriis per Ad Primam et CompletoNocturnos distinctos in quoli- rium dicuntur Preces. bet Communi. ix. Lectio de Ho- IN SIMPLICIBUS. milia in Evangelium. . Fit tantùm commemoratio

In OFFICIIS III. LECT. de Festo simplici in primis Ves

Ad Officium Nocturnum, peris et Laudibus. dicuntur tantùm tres Anti- TEMPORE PASCHALI. phonce super novem Psalmos; Officium ordinatur juxta et ponuntur, loco earum quæ rubricam posilam post Domin. sunt in Psalterio. Antiphonc, in Albis, pro Festis Temporis Þv. et RRR. sumuntur ex Paschalis. Nocturno secundùm Feriam, q Si in primis Vesperis fascilicet, Ferid ij. et v. ex I. cienda sit commemoratio alteNocturno; Ferid iij. et vj. er riüs Sancti, ex eodem Commu. Pars Verna.

a.

« PredošláPokračovať »