Obrázky na stránke
PDF
ePub

Vídeant páuperes , et magni erunt apud te per latentur: * quærite Deum, ómnia. et vivet ánima vestra.

Vå genti insurgenti super Quóniam exaudívit páu- genus meum : * Dóminus peres Dóminus, * et vinc- enim omnipotens vindicábit tos suos non despexit. in eis , in die judícii visita

Laudent illum coeli et bit illos. terra , * mare , et ómnia Dabit enim ignem et reptilia in eis. . vermes in carnes eórum ; *

Quóniam Deus salvam ut urantur, et séntiant usquè fáciet Sion, * et ædifica- in sempiternum. buntur civitátes Juda. Ant. Qui timent te, magni

Et inhabitábunt ibi , * et erunt apud te per ómnia. hæreditáte acquirent eam. v. 6.

Et semen servórum ejus Ant. 8. c. Métuant. possidébit eam ; * et qui Psalmus 66. diligunt nomen ejus , habi- D Eus misereátur nostri , tábunt in ea.

D et benedicat nobis : * Ant. Quærite Deum , et illúminet vultum suum super vivet ánima vestra. V. 37. nos, et misereátur nostri ;

Ant. 3. c. Qui timent te. Ut cognoscamus in terra Canticum Judith. c. 16. 15. viam tuam , * in ómnibus LYmnum cantémus Dó- géntibus salutáre tuum. Il mino , * hymnum no- Confiteantur tibi pópuli , vum cantémus Deo nostro. Deus , * confiteantur tibi

Adónaï Dómine , mag- pópuli omnes. nus es tu , et præclárus in Lætentur et exultent genvirtúte lua ; * et quem su- tes ; * quóniam júdicas póperáre ncmo potest.

pulos in æquitáte, et gentes Tibi sérviat omnis crea, in terra dirigis. túra lua : * quia dixisti , et Confiteantur tibi pópuli, facta sunt.

Deus ; confiteantur tibi póMisisti Spiritum tuum, puli omnes: * terra dedit et creáta sunt : * et non est fructum suum. qui resistat voci tuæ.

Benedicat nos Deus , Montes à fundamentis Deus noster, benedicat nos movebuntur cum aquis ; * Deus ; * et métuant eum petræ sicut cera liquescent omnes fines terræ. ante fáciem tuam.

Ant. Métuant Deum omQui autem timent te, * nes fines terræ. v. 6.

AD PRIMAM. ánimain meam, consilium Hymnus , Jam lucis. fecérunt in unum,

Psalmus 70. . Dicentes : Deus dereliTN te , Dómine, sperávi; quit eum ; persequimini , I non confundar in æter- et comprehendite eum , * num: * in justítia tua libera quia non est qui erípiat. me , et éripe me.

Divisio Psalmi 20. Inclína ad me aurem D Eus, ne elongéris à me: tuam , * et salva me. D* Deus meus, in auxi

Esto mihi in Deum pro- lium meum réspice. tectórem , et in locum mu- . Confundantur et deficiant nítum ; * ut salvum me detrahentes ánimæ meæe : * fácias.

operiantur confusione et puQuóniam firmamentum dóre , qui quærunt mala meum, * et refúgium meum mihi. es tu.

Ego autem semper speráDeus meus, éripe me de bo ; * et adjíciam super ommanu peccatóris, * et de nem laudem tuam. manu contra legem agentis, Os ineum annuntiábit et iniqui;

justítiam tuam , * totâ die Quóniam tu es patientia salutáre tuum. mea, Dómine ; * Dómine, Quóniam non cognóvi spes mea à juventúte mea. litteratúram , introibo in

In te confirmátus sum ex potentias Dómini : * Dómiútero, de ventre matris ne, memorábor justítiæ tuæ meæ tu es protector meus ; * solíus. in te cantátio mea semper. Deus, docuisti me à juven.

Tanquam prodigium fac- túte mea; * et usquè nunc tus sum multis , * et tu ad- pronuntiábo mirabília tua. jútor fortis.

Et usque in senectam et Repleátur os meum lau- sénium , * Deus , ne derede, * ut cantem glóriam linquas me. tuam , totâ die magnitúdi- Donec annuntiem bránem tuam.

chium tuum * generatióni Ne projícias me in tém- omni quæ ventúra est. pore senectutis ; * cùm de- Poténtiam tuam et justífécerit virtus mea , ne de- tiam tuam , Deus , usque relínquas me.

in altíssima , quæ fecisti Quia dixérunt inimíci mei magnália : * Deus, quis simihi ; * et qui custodiebant milis tibi ? .

Quantas ostendisti mihi títia, et abundántia pacis, ** tribulatiónes multas et ma- donec auferátur luna. las, * et conversus vivifi- Et dominábitur à mari cásti me, et de abyssis terræ usque ad mare , * et à flúmiiterum reduxísti me. ne usque ad términos orbis

Multiplicasti magnificen- terrárum. tiam tuam , * et conversus Coram illo prócident consolátus es me.

AEthiopes , * et inimici ejus Nam et ego confitebor terram lingent. tibi in vasis psalmi veritá- Reges Tharsis , et insulæ tem luam , Deus ; * psallam munera ófferent ; * reges tibi in cithara, Sanctus Israël. Arabum et Saba dona ad

Exultábunt lábia mea , dúcent ; cùm cantávero tibi ; * et Et adorábunt eum omnes ánima mea quam redemisti. reges terræ: * omnes gentes

Sed et lingua mea totâ sérvient ei ; die meditábitur justítiam Quia liberábit páuperem tuam , * cùm confúsi et à potente , * et páuperem revériti súerint, qui quærunt cui non erat adjútor. mala mihi. .. . Parcét páuperi et inopi,*

Psalmus 71. et ánimas páuperum salvas D Eus , judicium tuum fáciet. .

U regi da', * et justítiam Ex usúris et iniquitáte tuam filio regis;

rédimet ánimas eórum ; * Judicáre populum tuum et honorabile nomen eórum in justítia , * et páuperes coram illo. tuos in judício.

Et vivet , et dábitur ei Suscipiant montes pacem de auro Arábiæ , et adorápópulo , * et colles justítiam. bunt de ipso semper ; * totâ

Judicábit páuperes pópuli, die benedicent ei. et salvos faciet filios páu- Et erit firmamentum in perum , * et humiliábit ca- terra in summis móntium, lumniatorem.

superextollétur super LíbaEt permanebit cum sole, num fructus ejus, * et floréet ante lunam, * in gene- bunt de civitáte , sicut foeratione et generationem. . num terræ.

Descendet sicut plúvia in Sit nomen ejus benedicvellus , * et sicut stillicidia tum in sécula : * ante solem stillántia super terram. permanet nomen ejus.

Oriétur in diébus ejus jus- Et benedicentur in ipso

omnes tribus terræ ; * om- Ideò convertétur pópulus nes gentes magnificábunt meus hic , * et dies pleni eum.

invenientur in eis. Benedictus Dóminus Deus Et dixérunt : Quómodò Israël , * qui facit mirabília scit Deus, * et si est sciensolus.

tia in excelso ? Et benedictum nomen Divisio Psalmi 72. majestátis ejus in æternum; TCcè ipsi peccatores , et et replébitur majestáte ejus abundantes in século * omnis terra : * Fiat , fiat. obtinuérunt divitias.

AD TERTIAM. Et dixi : Ergò sine causa Hymnus, Nunc, Sancte justificávi cor meum, * et

Psalmus 72. lavi inter innocentes manus Uàm bonus Israël Deus, meas;

*his qui recto sunt cor- Et fui flagellátus totâ die, de ?

* et castigátio mea in maMei autem penè moti tutinis. sunt pedes , * penè effúsi Si dicebam: Narrábo sic; sunt gressus mei :

*eccé natiónem filiórum tuóQuia zelávi super iní- rum reprobávi. quos , * pacem peccatórum Existimábam, ut cognósvidens:

cerem hoc; * labor est ante Quia non est respectus me, morti eorum , * et firma- Donec intrem in sanctuamentum in plaga eórum: rium Dei , * et intélligam

In labóre hominum non in novíssirnis eórum. sunt, * et cum hominibus Verúmtamen propter donon flagellabuntur.

los posuisti eis : * dejecisti Ideò ténuit eos supérbia;* eos , dum allevarentur. opérti sunt iniquitáte et im- Quómodò facti sunt in pietáte suâ.

desolatiónem ? * súbitò dePródiit quasi ex ádipe ini- fecérunt, periérunt propter quitas eórum; * transiérunt iniquitátem suam. in affectum cordis.

Velut sómnium surgénCogitavérunt , et locúti tium, * Dómine, in civitáte sunt nequitiam, * iniquita- tua imaginem ipsórum ad. tem in excelso locúti sunt. nihilum rédiges.

Posuérunt in cælum os Quia inflammálum est cor suum , * et lingua eórum meum , et renes mei comtransívit in terra.

muláti sunt ; * et ego. ad

[ocr errors]

nihilum redaclus sum, et ditátis tuæ : * mons Sion , nescívi,

in quo habitasți in eo. Utjumentum factus sum Leva manus tuas in suapud te ; * et ego semper pérbias eórum in finem : * tecum.

quanta malignátus est inimiAltera divisio Psalmi 72. cus in Sancto!

Enuisti manum dexte- El gloriáti sunt qui odeI ram meam , et in vo- runt te, * in médio solemluntáte tua deduxisti me, nitátis tuæ. * et cum glória suscepisti Posuérunt signa sua, sigme.

na : et non cognovérunt , * Quid enim mihi est in coe- sicut in éxitu super sumlo ; * et à te quid vólui su- mum. per terram ?

Quasi in sylva lignórum Defécit caro mea , et cor secúribus excidérunt jánuas meum , * Deus cordis mei, ejus in idipsum ; * in secúri et pars mea , Deus in æter- et áscia dejecérunt eam. num,

Incendérunt igni sanctuaQuia ecce qui elongant rium tuum ; * in terra polse à te , períbunt ; * perdi- luérunt tabernáculum nómidisti omnes qui fornicantur nis tui. abs te.

Dixérunt in corde suo Mihi autem adhærére cognátio eórum simul : * Deo bonum est , * pónere Quiescere faciamus omnes in Dómino Deo spem dies festos Dei à terra. meam ;

Signa nostra non vidimus; Utannúntiem omnes præ- jam non est prophéta ; the dicatiónes tuas * in portis et nos non cognoscet ámfiliæ Sion.

pliùs. AD SEXTAM.

Divisio Psalmi 73. Hymnus, Rector potens. T Squequò , Deus , imPsalmus 73.

U properábit inimicus ? * UT quid, Deus , repu- irritat adversárius nomen

U listi in finem ? * irátus tuum in finem ? est furor tuus super oves Ut quid avertis manum páscuæ tuæ ?

tuam, et dexteram tuam * de Memor esto congregatió- médio sinu tuo in finem? nis tuæ , * quarn possedisti Deus autem Rex noster ab initio.

anle sécula , * operátus est Redemisti virgam hære- salálem in médio terræ.

« PredošláPokračovať »