Obrázky na stránke
PDF
ePub

de Christo, in Christo, cum sponso et sponsae. Et réli-
Christo, post Christum, per qua.
Christum, propter Chris- 'Homília sancti Gregórii
tum. Gáudia própria virgi-

Pape.
num Christi, non sunt eá- 12. in Evangel. ante vedium.
dem, non vírginum, quamvis Mnes lámpades habent,
Christi. Nam sunt áliis alia, sed omnes óleum non
sed nullis tália.

habent; quia plerumque boLectio vj. c. 20. na in se ópera, cum electis Equimini Agnum, quia et réprobi ostendunt : sed D et Agni caro útique virgo. soli ad sponsum cum óleo véMéritò eum sequimini vir- ' niunt, qui de his quæ foris ginitáte cordis et carnis, quó- égerint, intùs glóriam requicumquè íerit. Quid est enim runt. Unde per Psalmistam sequi, nisi imitári? Sequi- quoque de sancta Electorum mini eum, tenendo perse- Ecclésia dicitur : [ Omnis veranter, quod vovistis ar- glória ejus filiæ regis ab indenter. Vidébit vos cætera tùs. Moram autem faciente multitúdo fidélium, quæ Ag- sponso, dormitavérunt omnum ad hoc sequi non po- nes, et dormiérunt. Quia test : vidébit, nec invidébit. dum venire Judex ad extréNam et illud cánticum no- mum judícium differt, electi vuin proprium vestrum dice- et réprobi in mortis somno re non poterit; audire autem Sopiuntur. póterit et delectári vestro Lectio vij. Paulò post. tam excellenti bono. Sed vos D E adventu sponsi claquiet dicétis et audiétis, quia U mor in média nocte fit; et hoc quod dicétis à vobis tunc omnes vírgines surgunt; audiétis, feliciùs exultabitis, quia et electi et réprobi à jucúndiùsque regnábitis. soinno suæ mortis excitan

In III. NOCTURNO. tur. Lámpades ornant; quia Léctio sancti Evangélii se- súa secum ópera númerant,

cundùm Matthæum, pro quibus æternam recipere

Lectio vij. c. 25.». I. beatitudinem expectant, sed TN illo témpore ; Dixit lámpades fatuárum vírginum

1 Jesus discipulis suis pa- extinguuntur ; quia eárum rábolam hanc i Símile erit ópera, quæ clara hominibus regnum coelorum decem vir- foris apparuerunt, in advenginibus,quæ accipientes lám- tu Júdicis intus obscurantur, pades suas, exiérunt óbviàm Et à Deo retributiónem non

[ocr errors]

invéniunt; quia pro eis rece- AD OFFICIUM NOCTURNUM. pérunt ab hominibus laudes, In I. NOCTURNO. quas amavérunt.

De Epístola beáti Pauli
Lectio ix.

Apóstoli ad Ephesios.
Uid est autem, quòd à Lectio ;. c. 5. v. 22.

prudéntibus óleum pe- M Ulieres viris suis súbtunt, nisi quòd in adventu M ditæ sint, sicut DómiJúdicis, cùm se intùs vacuas no; quóniam vir caput est invenerint, testimonium fo- mulieris : sicut Christus caris quærunt? Sed prudentes put est Ecclésiæ : ipse salvirgines respondent, dicen- vátor corporis ejus. Sed sicut tes : [Ne fortè non sufficiat Ecclésia subjecta est Chrisnobis et vobis, ite pótiùs ad to, ità et mulieres viris suis vendentes, et émite vobis. in ómnibus. Viri, diligite uxó. Sed dum irent émere, venit res vestras, sicut et Christus sponsus; quæ autem paratæ dilexit Ecclésiam, et seipsum erant, intravérunt cum eo ad tradidit pro ea; ut illam sancnúptias, et clausa est jánua.]. tificáret, mundans lavacro () si sápere in cordis palato aquæ in verbo vitæ; ut exhipossit, quid admiratiónis ha- béret ipse sibi gloriosam Ecbet, quod dicitur : [Venit clésiam,non habentem mácusponsus!] Quid dulcedinis : lam, aut rugam, aut aliquid [Intravérunt cum eo ad nup- hujúsmodi; sed ut sit sancta tias !] Quid amaritudinis : et immaculata. Ità et viri de[Et clausa estjánua!]... Tunc bent diligere uxóres suas ut regni jánua lugéntibus clau- córpora sua. détur, quæ modò quotidiè Lectio ij. v. 28. pænitentibus aperítur.

Ui suam uxorem diligit, PRO S. MŮLIERE. @ seipsum diligit. Nemo

AD COMPLETORIUM. enim unquam carnem suam

Ant. 5. a. Dómine, nosti ódio hábuit : sed nutrit et quia óderim glóriam iniquó- fovet eam, sicut et Christus rum, et nunquam lætáta sit Ecclésiam:quia membra suancilla tua , nisi in te, Dó- mus corporis ejus, de carne mine Deus. Esther, 14. 15, ejus et de óssibus ejus. Prop18.

ter hoc, relinquet homo paAd Nunc dimitlis, Ant. 6. trem et matrem suam , et F. Eò quòd castitátem amá- adhærébit uxóri suæ: et erunt veris, eris benedicta in æter- duo in carne una. Sacramennum. Judith, 15. 11.

tum hoc magnum est, ego

autem dico in Christo et in tálæ sunt Christum; prima, Ecclésia. Verumtamen et vos conjugális ; quando María singuli, unusquisque uxórem Virgo concépit. Ubi viduásuam sicut seipsum díligat: lis? In Anna. Audistis quòd uxor autem tímeat virum esset sancta prophetissa vísuum.

dua, octoginta et quátuor . De Epístola prima beáti annórum, quæ septem annis

Petri Apóstoli. víxerat cum viro suo; fre

Lectio iij. c. 3. v. 1. quentans templum Dómini, M Ulieres súbditæ sint vi- sérviens in orationibus nocte

I ris suis; ut et si qui et die. Et ipsa vídua agnónon credunt verbo, per mu- vit Christum. Vidit parvum, líerum conversatiónem sine agnóvit magnum. Et ipsa alverbo lucrifiant, consideran- testáta est. Habes et in ista tes in timóre castam conver- vitam viduálem; in Maria, satiónem vestram. Quarum virginálem. non sit extrinsecùs capilla

Lectio v. túra, aut circumdatio auri, TLigat sibi quisque de istis aut indumenti vestimentó- I tribus , quam volúerit. rum cultus : sed qui abscón- Qui præter istas esse volúeditus est cordis homo, in in- rit, in membris Christi esse corruptibilitáte quiéti , et non dispónit. Non dicant modesti spiritùs, qui est in conjugátæ:Nos ad Christum conspectu Dei locuples. Sic non pertinémus. Habuerunt enim aliquandò et sanctæ maritos sanctæ féminæ. Non mulieres, sperantes in Deo, se extollant vírgines. Quantò ornábant se, subjectæ pró- magnæ sunt, humílient se in priis viris. Sicut Sara obedié- ómnibus. Omnia exempla bat Abrahæ, dóminum eum salutis propósita sunt ante vocans : cujus estis filiæ be- óculos nostros. Nemo exornefacientes,et non pertimen- bitet. Nemo præter uxórem: tes ullam perturbatiónem. méliùs sine uxóre. Si pudici. In II. NOCTURNO. tiam conjugálem quæris, haSermoS.Augustini Episcopi. bes Susannam; si viduálem, Serm. 196. de Temp. c. 2. habes Annam; si virginálem, Lectio io.

habes Maríam. Res vitæ sunt in Ecclésia Lib. de Agone Christi. c. 11. I membrorumChristi:con- . Lectio vj. jugális, viduális, virginális. T Rigat spem suam genus Omnes istæ vitæ tres attes- I. humánum, et recognos

cat natúram suam; vídeat nùs exemplo visibílium se ad quantum locum hábeat in invisibília rápiat , et per ea opéribus Dei. Nolíte vos ip- quæ usu didicit, quasi consos contemnere, viri; Filius fricátus incalescat;ut per hoc Dei virum suscepit. Nolite quod scit notum dilígere, disvos ipsas contémnere, fémi- cat et incógnita amáre. Eccè nie; Filius Dei natus ex fé- enim coelorum regnum, themina est. Nolíte tamenamáre sauro abscóndito comparacarnália; quia in Fílio Dei, tur;[quem qui invenithomo, nec másculus nec fémina su abscondit, et præ gaudio ilmus. Nolíte amáre tempo líus vadit, et vendit universa rália ; quia si benè amaren quæ habet; et emit agrum tur, amáret ea homo quem illum.] suscépit Filius Dei. Nolíte

Lectio viij. timére contumélias et cruces o Ua in re hoc quoque noet mortem ; quia si nocérent ♡tandum est, quòd invenhómini, non ea pateretur tus thesaurus abscónditur, homo quem suscépit Fílius ut servétur : quia stúdium Dei.

cælestis desidérii à malignis In III. NOCTURNO. spiritibus custodire non sufLéctio sancti Evangélii se ficit, qui hoc ab humánis

cundùm Matthæum.' láudibus non abscondit. In

Lectio iij. C. 13. v. 44. præsenti étenim vita , quasi TN illo témpore; Dixit Je- in via sumus; quâ ad pátriam 1 sus discípulis suis parábo- pérgimus. Maligniautem spilam hanc: Símile est regnum ritus iter nostrum quasi quicælorum thesauro abscóndi- dam latrúnculi obsident. De to in agro, quem qui invenit prædári ergò desiderat , qui homo, abscondit, et prægáu- thesaurum públicè portat in dio illius vadit, et vendit uni- via. versa quæ habet; et emit

Lectio ix. agrum illum. Et réliqua. Hesaurus autem, cæleste Homilia sancti Gregórii I est desidérium; ager verò Papæ.

in quo thesaurus abscóndi11. in Evangel. tur, disciplína stúdiicælestis. COElórum regnum, fra- Quem profectò agrum vén

U tres charíssimi, idcircò ditis ómnibus comparat, qui terrénis rebus símile dícitur; voluptatibus carnis renúnut ex his quæ ánimus novit, tians, cuncta sua terréna desurgat ad incógnita : quáte- sidéria per disciplínæ cæles

tis custódiam calcat; ut nihil tus est; non declinávit neque jam quod caro blandítur, li- ad dexteram, neque ad sinisbeat; nihil quod carnálem tram ; sed viam régiam tévitam trucidat, spíritus per- nuit, donec veníret ad illum horrescat.

. qui dicit : Ego sum via, et PRO OCT. PATRON. véritas, et vita. Intuémini

Primá Die in qua fiet de humilitatem óperum ejus, Octava, pro iij. Lectione dice- auctoritátem verborum ejus, tur sequens.

et tunc videbitis quomodò De Sermóne S. Bernardi tàm verbo quàm exemplo

Abbátis. . . lúxerit inter hoinines : quáIn vigil. SS. Petri et Pauli. lia nobis vestigia derelique

Ria sunt, quæ in festivi- rit ut ambulémus per ea, et I tátibus Sanctórum vigi- non errémus in eis. Verè, lanter considerare debemus: juxta prophétam,sémitajusti Auxílium Sancti, exemplum recta est; rectus callis justi ejus, confusiónem nostram. ad ambulandum. Auxílium ejus ; quia qui po- Tertiâ Die in qua fiet de tens in terra fuit, poténtior Octava, pro iij. Lectione. est in cælis ante fáciem Dó- De Sermóne S. Bernardi mini Dei sui. Si enim, dum

Abbátis. hic víveret, misertus est pec- İ lligentiori intuitu, in catóribus, et orávit pro eis; D festivitátibus Sanctónunc tantò ampliùs, quantò rum, confusionem nostram vériùs agnoscit misérias nos- conspiciámus; quia homo tras, orat pro nobis Patrem: ille similis nobis fuit passiquia beáta illa pátria charitá- bilis, ex eódem luto formátem ejus non immutávit, sed tus, ex quo et nos. Quid augmentávit ; neque enim ergò est quòd non solùm quia impassibilis omninò, difficile, sed et impossibile ideò et incompassibilis fac- crédimus; ut faciámus ópera tus est.

quæ fecit ? confundámur, Secundá Die in qua fiet de fratres, et contremiscamus. Octava , pro iij. Lectione. Hómines isti fuerunt, qui De Sermóne S. Bernardi præcesserunt nos, qui tam Abbátis.

mirabiliter processerunt per Ebémus étiam attendere vias vitæ ; ut vix eos hómi

exemplum Sancti; quia nes fuisse credamus. Sic ergò quándiù in terris visus est, et gaudére et confundi debéet cum hominibus conversá- mus:gaudére, quia Patrónos

« PredošláPokračovať »