Obrázky na stránke
PDF
ePub

HYMNUS. Santol. Vict. Márlyres tui decertarent, in Uam, Christe, signasti eórum cordibus flammas tuæ viam

dilectiónis accendisti; da noPrimus, profúso sánguine, bis eumdem tuæ charitátis Per hanc tui te fórtiter affectum , ut propter te ómDucem sequuntur milites. nia mundi próspera , et adFossus manus, fossus pe versa’æqualiter despiciamus; des,

Per Dóminum. Ovans ad astra tránsvolas; : Alia Oratio. Et membra trunci Mártyres M Artyrum tuórum N, et Addunt triumpho se tuo. ' M N. (et sociórum) so. Omnes in ostro spléndidi lémnia recensentes , súpTuum tribúnal ámbiunt: plices te , Dómine , depreAccepta monstrant vulnera, cámur; ut in tua charitate Et per tot ora súpplicant. radicáti et fundáti, passiones

Audíre si nos réspuis, hujus temporis amóre illius Quos críminum moles gra- glóriæ, quæ revelanda est vat;.

in nobis, invicto ac libenti Audi tuos, qui sánguinem ánimo sustinere valeamus; Fudére pro te, Mártyres. Per Dóminum. Fac, si tyrannus déficit,

Alia Oratio. Ne blandiendo mólliùs D Eus, qui nos annua Frangat voluptas péctora, sanctórum Martyrum Ipsis tyrannis sævior. tuórum N, et N. solemnitate * AEterne tu Verbi Pater, lætíficas; concéde propitius, AEterne Fili, par Patri, ut quorum gaudémus triumEt par utrique, Spíritus, phis, accendámur exemplis; Tibi, Deus, sit glória. Per Dóminum. Amen.

Ad Primam, ut in PsalV. Salus justórum à Dó- terio. mino; R. Et protector eó

AD TERTIAM. rum in témporetribulatiónis. Capitul. I. Petr. 4. 14.

Ad Benedictus, Ant. 8. G. I exprobrámini in nómiBeáti qui persecutiónem pa- D ne Christi, beáti eritis; tiuntur propter justítiam; quóniam quod est honoris , quóniam ipsorum estregnum glóriæ, et virtútis Dei, et qui coelorum. Matth. 5. 10. est ejus spíritus, super vos

Orémus. Oratio. requiescit.
Eus, qui, ut pro tua ve- Ř. Deo grátias.
ritáte usque ad mortem R.br. Probasti nos, Deus:
Pars Verna,

* Igne nos examinasti. R. AD VESPERAS: Probasti. ¥. Sicut examina Psalmi de Feria. tur argentum. * Igne nos. Ant. unica. In mortem tráGlória. R. Probasti. Psalm. dimur, j. de Laudibus. 65. 10.

In Duplicibus-Minoribus et V. Transívimus per ignem suprà, dicuntur quinque Antiet aquam; R. Et eduxisti nos phonoe ut ad Laudes. in refrigérium. Ibid. v. 12. Capitul. 2. Cor. 4.17. Ad SEXTAM.

TD quod in præsenti est, Capitul. 1. Petr. 3. 13, 14. 1 momentáneum et leve

Uis est qui vobis nóceat, tribulatiónis nostræ, supra

si boni æmulatores fué- modum in sublimitate æterritis? Sed et si quid patimini num glóriæ pondus operátor propter justítiain, beáti. in nobis.

B. breve. Transívimus * In Duplicibus et suprà: Per ignem et aquam. R. Tempore Quadrages. dicitur Transivimus. ¥. Et eduxisti R. Tanquam auram in fornos in refrigerium. * Per náce, suprà, in III. Noct.p.xvj. ignem. Glória. RY.Transivi Tempore Paschali: mus. Ps. 65. 12.

Alleluia. V. Si coram ho v. Deus noster refúgium mínibus tormenta passi sunt, et virtus, R. Adjútor in tri- spes illorum immortalitate bulatiónibus quæ invenérunt plena est. Alleluia. Sap. 3. 4. nos nimis. Ps. 45. I.

Hymnus Sanctórum méAD NONAM. ritis, ut in primis Vesperis. Capitul. 2. Tim. 3. 12. V. Salvasti nos de affligénMnes qui pié volunt vi- tibus nos; R. Et in nomine

vere in Christo Jesu, tuo confitebimur in sécupersecutionem patientur. lum. Psalm. 43. 8.

R.br. Deus noster * Re Ad Magnificat, Ant. 5. a. fúgium et virtus : R. Deus Beáti estis, cum maledísenoster. V. Adjútor in tribu- rint vobis, et persecuti vos latiónibus quæ invenérunt fúerint, et dixerint omne manos nimis. * Refúgium. Gló- lum adversùm vos, mentienria. Rr. Deus noster. Psalm. tes propter me: gaudéte, et 45. 1.

exultáte, quóniam merces V. Salus justórum à Dó- vestra copiosa est in cælis. mino , R. Et protector eó- Matth. 5. 11, 12, rum in témpore tribulatió Oratio ut suprà, ad Laudes. nis. Ps. 36. 39.

AD COMPLET. ut in Psalter.

COMMUNE. Sumpsit honórem.

Nóverat quantis páteatgeSS. PONTIFICUM.

riclis IN PRIMIS VESPERIS. Ille, qui summasinices adep

Antiphona unica. 1. f. Sus-. tus, citábo super oves meas pas- Omnium curas, sibi raptus tórem, qui pascat eas; ego

uni, autem Dóminus ero eis in Sustinet omnes. Deum, et servus meus prin- Fécerat fervens amor inceps in médio eórum. Ezech. quiétum : 34. 23, 24.

Quògregis chari pia cura posCapitul. Hebr. 5. 1.

cit, Mnis Póntifex ex homi- Advolat promptus : mora nibus assumptus, pro

non euntem hominibus constituitur in iis : Ulla retardat. quæ sunt ad Deum, ut of Dux iter, vitâ præeunte,. ferat dona et sacrifícia pro m onstrat; peccátis.

Cómprobat factis sua dicta In Duplicibus et suprà: . magnis;

Tempore Quadrages. dicitur Et domum sanctam bené R. Ecclesiæ factus sum, in

olente Christi frà, in II. Nocturno, p. xxj. Implet odóre.

Tempore Paschali : Lux erat cæco, cólumen Alleluia. V. Invéni ser- labanti, vum meum: óleo sancto meo Una spes lapso, mísero leváunxieum. Alleluia. Ps.88.21. men,

HYMNUS. Santol. Vict. Próvidus cunctis Pater, ómr Hriste, decréto Patris . nibusque W institútus :

Omnia factus. Póntifex summo, tibi, qui Christe, pastórum bonus fidéles

ipse Pastor, Quos legis, formas pópulis Qui gréges pascis próprio regendis

cruore, Ipse ministros:

Fac, ut æternæ súbeant opíHunc juvatfesto celebráre ma cantu,

Páseua vitæ. Amen. Qui licèt magnis méritis V. Elégit servum suum , abundans,

R. Páscere Israël hæreFlens et invitus, duce te, ditátem suam. Psalm.77.70, tremendum

71.

Ad Magnificat, Ant. 1. D. pópulo, * Sicut præcépit Quæsivit Dóminus sibi vi- Dóminus. V. Debet Póntirum juxta cor suum : et præ- fex, quemádmodùm pro pó cépit ei, ut esset dux super pulo, ità étiam pro semetipso pópulum suum.1. Reg.13.14. offerre pro peccátis. * Sicut.

Oratio ut infrà, post Lau- Levit. 9. 7. Hebr. 5. 3. des Matutinas, nisi sit propr. Post ij. Lect. R. Póntifex

AD COMPLET. ut in Psalt. super cujus caput fusum est Ad OFFICIUM NOCTURNUM. unctiónis óleum, et cujus

Invitator. Christum pastó- manus consecratæ sunt, non rum Principem, * Veníte, contaminábitur, * Ne póladorémus. 1. Petr. 5. 4. luat sanctuarium Dómini. Psalmus Veníte, p. 2. v.Oportet Epíscopum sine

Psalmi de Feria. crímine esse, sicut Dei dis

In I. NOCTURNO. pensatórem. * Ne polluat. Ant. 3. a. Speculatórem Levit. 21. 10, II, 12. Tit. dedi te dómui Israël : et au- 1. 7. dies de ore meo verbum, et Post iij. Lect. Bl. Portábit annuntiábis eis ex me. Ezech. Póntifex nómina filiórum 3. 17.

Israël in rationáli judícii suAnt. 1. a. Probatórem dedi per pectus suum: pones aute in pópulo meo; scies, et tem in rationáli doctrinam probabis viam eórum. Jerem. et veritátem ; et * Gestabit 6. 27.

judicium filiórum Israël in Ant. 8. G. Vígila, in óm- péctore suo. v. Ut potens nibus labóra, ministérium sit exhortári in doctrina satuum imple. 2. Tim. 4. 5. na, et eos qui contradícunt,

V. Pueror. Tu es Sacerdos arguere. * Gestábit. Glória. in æternum, R. Secundùm * Gestábit. Exod. 28. 29, órdinem Melchisedech. Ps. 30. Tit. 1.9. 109. 4.

In II. NOCTURNO. Pater noster. y. Etnenos. Ant. 2. D. Esto vígilans,

V. Sacerd. Constituit eum et confirma quæ moritúra dóminum domûs suæ, R. Et erant. Si non vigiláveris, príncipem omnis possessió- véniam ad te tanquam fur. nis suæ. Ps. 104. 21. Apocal. 3. 2, 3.

Post j. Lect. Bk. Accéde ad Ant. 8. G. Si dicente me altáre, et immola pro peccá- ad impium: Morte moriéris; to tuo: offer holocaustum, non locútus fúeris ut avertáet deprecáre pro te, et pro tur à via sua ; sánguinem ejus de manu tua requíram.Ezech. Ut impleam verbum Dei. 3. 18.

V. Ego sequester, et médius Ant. 1. a. Si annuntiante fui inter Dóminum et vos, te ad impium, non fúerit ut annuntiárem vobis verba conversus ; in iniquitáte sua ejus. * Secundùm. Glória. + moriétur: tu ánimam tuam Ut impleam. Coloss. 1. 25. liberasti. Ibid. v. 19.

Deuter. 5. 5. V. Pueror. Constituit eum In III. NOCTURNO. dóminum domūs suæ, RE. Et Ant. 8. G. Vos scitis, principem omnis possessió- quómodò nihil substráxerim nis suæ.

utilium, quóminùs docérem Pater noster. V. Et nenos. vos públicè, et per domos.

V. Sacerdotal. Constitútus Act. 20. 18, 20. sum ab eo super Sion, mon- Ant. 7. a. Mundus sum á tem sanctum ejus; R. Præ- sánguine ómnium; non enim dicans præceptum ejus. Ps. subterfúgi, quóminùs annun2. 6.

tiárem omne consilium Dei Post j. Lect. Rr. Diligenter yobis. Act, 20. 26, 27. agnosce vultum pécoris tui, Ant. 6. F. Nocte et die tuosque greges considera ; non cessávi, cum lacrymis * Non enim habébis jugiter monens unumquemque vespotestatem, sed coróna tri- trûm. Act. 20. 31. buétur. V. Vide ministérium V. Puer. Constitútus sum quod accepisti à Dómino, ab eo super Sion, montem ut illud impleas.* Non enim. sanctum ejus; R. Prædicans Proverb. 27. 23, 24. Coloss. præceptum ejus. 4. 17.

Pater noster.v.Et ne nos. Post ij. Lect. R. Rectórem v. Sacerdotal. Adjutórium te posuérunt? noli extolli: * nostrum in nomine Dómini, Esto in illis quasi unus ex R. Qui fecit coelum et ipsis; curam illórum habe. terram. Ps. 123. 8. Ý. Exemplum esto fidélium [In Officiis iij. Lect. loco in verbo, in conversatióne, V.Adjutórium, dicitur:v.Tu in charitate, in fide, in cas- es Sacerdos in æternum, titáte. * Esto. Eccl. 32. 1, 2. R. Secundùm órdinem Mel1. Timoth. 4. 12.

chisedech.] Post iij. Lect. R. Ecclésia Post j. Lect. RC. Lábia Safactus sum minister, * Se- cerdótis custódient sciéncundùm dispensatiónem Dei tiam, et legem requírent ex quæ data est mihi in vos, t ore ejus ; * Quia Angelus

« PredošláPokračovať »