Obrázky na stránke
PDF
ePub

Dómini exércituum est. V. memóriam placáre pro póInterrogábant eum turbæ, pulo suo. Eccli. 45. 20.dicentes: Magister, quid fa- Ant. 7. d. Dedit illi in ciémus? * Quia. Malach. 2. præceptis suis potestatem, 7. Luc. 3. 10, 12.

docére Jacob testimónia, et · Post ij. Lect. RC. Lex veri- in lege sua lucem dare Israël. tátis fuit in ore ejus : in pace Ibid. v. 21. et in æquitáte ambulávit me- Ant. 6. F. Zelando zelum cum ; * Et multos avertit ab Dei, accépit testamentum iniquitáte. V. Si quis erráve- sacerdótii æterni. Mach. 2. rit à veritáte, et converterit 54. quis eum ; salvábit ánimam Capitul. Hebr. 5. 4, 5. ejus à morte. * Et multos N Ec quisquam sumit sibi avertit. Malach. 2. 6. Jac. 5. N honórem , sed qui vo19, 20.

cátur à Deo tanquam Aáron; Post iij. Lection. R. Quasi sic et Christus non semetstella matutina in médio né- ipsum clarificávit, ut Póntihulæ, et quasi luna plena in fex fieret; sed qui locútus diébus suis lucet, et quasi sol est ad eum : Fílius meus es refulgens, * Sic + Ille efful- tu, ego hódiè génui te. sit in templo Dei. Þ. Sicut HYMNUS. Guill. Ep.Santon. sol lucet in virtúte sua , * TEsu, Sacerdótum decus, Sic ille. Glória. + Ile. Eccli. J In hac die, quâ glóriâ 50. 6, 7. Apoc. 1. 16. : Sanctum coronas Præsulem, Te Deum, p. 8.

Votis adesto súpplicum. V. Sacerd. Pósui adjutó- Sui probátus præmium rium in potente; R. Et exal- Amóris, et pignus tui, távi electum de plebe mea. A Patre tráditos tibi Ps. 88. 20.

• Accépit agnos páscere. AD LAUDES MATUTINAS. Hos novit, et præit vo

Ant. 7. c. Sacerdos mag- cans nus in vita sua suffulsit do- In tuta quemque páscua, mum, et in diébus suis corro- Victumque præbet: áudiunt, borávit templum. Eccl. 50. 1. Sequuntur, et vivunt oves.

Ant. 8. c. Curávit gentem Quam sentit errantem jusuam, et liberávit eam à per- gis, ditióne. Ibid. v. 4. 7 Hanc nocte quærit ac die;

Ant. 3. c. Ipsum elégit Et gaudet inventam suo Dóminus ab omni vivente, Portans ovíli réddere. offerre sacrificium Deo, in Arcet frementes bestias,

Lupi retundit ímpetus, Pro uno Claromontensi Episc. Dolosque fallit, vel mori

Oratio. Charo parátus pro grege. Mnipotens sempiterne Offert frequentem víc Deus, qui beátum N. timam

Antistitem pópulo tuo præCum plebe Pastor innocens, esse, et quibus præerat verbo Secumque devótum gregem et exemplo prodesse voluisPius Sacerdos immolat. ti; eodem intercedente, pas

Deo Patri sit glória, tóres Ecclesiæ tuæ cuin gréEjusque soli Filio,

gibus sibi commissis dirige Sancto simul cum Spíritu, in viam salutis æternæ; Per In sempiterna sécula. Amen. Dóminum nostrum Jesum

v. Pósui adjutórium in Christum, elc. potente;

AD HORA's, Psalmi de Feria. - R. Et exaltávi electum de AD TERTIAM. plebe mea.

Capitul. 2. Tim. 2. 15, 16. Ad Benedictus, Ant. 3. a. c Ollicitè cura teipsum proFidélis servus et prudens, D bábilem exhibére Deo, quem constituit Dóminus operárium inconfusibilem, super famíliam suam , ut det rectè tractantem verbum illis cibum in témpore. Matt. veritátis : profána autem, et 24. 45.

vanilóquia devíta ; multum Oratio.

enim profíciunt ad impieTXaudi , quzesumus, Dó- tátem.

V mine, preces nostras, R.br. Tu es Sacerdos * In quas in beáti N. Pontificis æternum. R.Tues.y.Secunfestivitate deférimus: et ejus, dum ordinem Melchisedech. qui tibi digne méruit famu- * In æternum. Glória Patri. lári, intercedéntibus méritis, RC. Tu es Sacerdos. ab omnibus nos absolve peco V. Constituit eum dómicátis; Per.. i ; num domûs suæ,

Alia Oratio. ' . R. Et principem omnis Uæsumus, Dómine, cle- possessiónis suæ. Ps. 104.

méntiam tuam, ut in 21. . hac die quam tránsitu sacro

AD SEXTAM. beáti Pontificis N. conse- . i Capitul: Tit. 2. 7, 8. crasti; des nobis illam sequi TN ómnibus teipsum prædoctrinam, quam ille et ver- 1 be exemplum bonorum bo dócuit, et ópere complé- óperum, in doctrina, in invit; Per Dóminum, tegritále , in gravitáte , ver

bum sanum , irreprehensí- Capitul. 1. Petr. 5. 2, 3. bile; ut is qui ex adverso est, DAscite qui in vobis est vereátur, nihil habens ma- I gregem Dei, providentes lum dícere de nobis. non coactè, sed spontánee

R. breve. Constituit eum secundùm Deum; neque tur* Dóminum domūs suæ, pis lucri grátiâ, sed volunR. Cónstituit. ¥. Et prin- táriè; neque ut dominantes cipem omnis possessionis in cleris, sed forma facti gresuæ. * Dóminum. Glória. R. gis ex ánimo. Cónstituit. Ps. 104. 21. In Duplicibus et suprà:

V. Constitútus sum ab eo Tempore Quadrages. dicitur super Sion, montem sanc- R. Quasi stella, ut in III. Noctum ejus;

turno, p. xxij. R. Prædicans præceptum Tempore Paschali: ejus.

Alleluia. y. Pavit eos in AD NONAM,

innocentia cordis sui, et in Capitulum. Act. 20. 28. intelléctibus mánuum suá'ATiendite vobis, et uni- rum deduxit eos. Alleluia.

A verso gregi , in quo vos Psalm. 78.72. Spíritus Sanctus pósuit Epís. Hymnus Christe, decréto, copos, régere Ecclésiam ut in primis Vesperis. Dei, quam acquisivit sán- v. Véritas mea, et miseguine suo.

ricórdia mea cum ipso; R. B. brev. Constitútus sum Et in nomine meo exaltáab eo * Super Sion, mon- bitur cornu ejus. Ps. 88. 25. tem sanctum ejus; R. Cons- Ad Magnificat, Ant. 7. a. titútus sum. V. Prædicans Beátus ille servus, quem, præceptum ejus. * Super cùm vénerit dominus ejus, Sion. Glória.Kx.Constitútus invénerit vigilantem : amen sum. Psalm. 2.6.

dico vobis, quóniam super V. Manus mea auxiliat ómnia bona sua constituet bitur ei;

eum. Matth. 24• 46, 47. R.Et brachium meum con- Oratio ut suprà, ad Laudes. fortabit eum. Ps. 88. 22. AD COMPLET. ut in Psall.

AD VESPERAS.
Ant. sola. Sacerdos mag-

COMMUNE nus, j. de Laudibus.,

: SS, DOCTORUM. In Duplicibus-Minoribus et IN PRIMIS VESPERIS. suprà, dicuntur quinque Anti- Ant. sola. 1. a. Sciéntia sa. · phonæ ut ad Laudes.

pientis tanquam inundatio

abundábit, et consilium il Mendaxlúserat hæresis. líus sicut fons vitæ permanet. Patrum canitiem, tot veEccli. 21. 16.

nerábiles Capitul. 1. Cor. 12. 7,8. Rugas objíciunt, unde nitet TT Nicuique datur mani- fides :

U festátio spiritûs ad uti- Quæ sunt prisca , docent; litátem : álii quidem per spi quæ nova, súbruunt: ritum datur sermo sapientiæ; Servant depositum Dei. álii autem sermo scientiæ se Sit supréma tibi glória , cundùm eumdem spíritum.

Véritas, In Duplicibus et suprà: Quæ per scripta Patrum, · Tempore Quadrages. dicitur ; quando foris sonas, R. Super salutem, ut in I. Nullo vocis egens, corda doNocturno, p. xxvj.

ces, sono, Tempore Paschali:

Et te méntibus inseris. Alleluia. y. Os meum lo

Amen. quétur sapientiam : et me- v. Beátus homo quem tu ditátio cordis mei prudén- erudíeris, Dómine, R. Et tiam. Alleluia. Ps. 48.4. de lege tua docúeris eum. Hymnus. Santol. Vict. Psalm. 93. 12. Qui perpétuus nos mó. Ad Magnificat, Ant. 5. a. nitor doces,

Omnis Scriba doctus in Vox æterna Patris, Christe, regno calórum, símilis est vicários

hómini patrifamílias , qui Doctores, pátrias cùm ré- profert de thesauro suo nova

meas domos, et vétera. Matth. 13. 52. Nobis quàm benè súp- Oratio , infrà in Laudibus , petis!

nisi sit propria. Hi semper vigilant, ne AD COMPLET. ut in Psalt.

quid adúlterum AD OFFICIUM NOCTURNUM. Corrumpat fídei virgineum Invitatorium. Fontem sadecus :

piéntiæ, Verbum Dei in exLædi vel léviter non patitur celsis, * Veníte, adorémus. fides,

Eccli. 1. 5.
His custódibus integra. Psalmus Veníte, p. 2.
Infámes ábolentrellíquias In I. NOCTURNO.
deûm:

Ant. 1. a. Beátus homo Errores abigunt, crímina dé- qui invénit sapientiam, et docent:

qui áfsluit prudéntià. Proo. Christo restituunt, quos ma- 3. 13. lè crédulos

Ant. 2. D. In corde pru

dentis requiescit sapientia, niam inextinguibile est luet indoctos quosque erudiet. men illius, et innumerabilis Prov. 14. 33.

honestas per manus illius. Ant. 3. a. Ipse palàm faciet ¥. Sapiens et disciplinátus disciplínam doctrinæ suæ, et ostendat ex bona conversain lege testamenti Dómini. tione operatiónem suam in gloriặbitur. Eccli. 39. 11. mansuetúdine sapientiæ; *

V. Pueror. Os meum an- Quóniam. Glória Patri. * nuntiábit justítiam tuam; R. Quóniam. Sap. 7. 10, 11. Totâ die salutáre tuum. Ps. Jac. 3. 13. 70. 15.

In II. NOCTURNO.. Paternoster. V. Et nenos. . Ant. 4. b. Qui moderátur

V. Sacerdotal. Annuntiavi sermónes suos, doctus et justítiam tuam in Ecclésia prudens est, et pretiosi spimagna; R. Veritátem tuam ritûs vir erudítus. Prov. 17.27. et salutáre tuum dixi. Psalm. Ant. 5. F. Doctrina viri 39. 10.

per patientiam noscitur; et Post j. Lect. B. Sapiens glória ejus est iniqua prælérapériet os suum in oratióne; gredi. Prov. 19. II. * Et Dóminus magnus spi- Ant. 6. F. Vir sápiens ritu intelligentiæ replébit il- plebem suam érudit, et fruclum. V. Si quis vestrum índi- tus sensûs illíus fidéles sunt. get sapientiâ, póstolet à Deo, Eccli. 37. 26. qui dat ómnibus affluenter; V. Púer. Annuntiavi justí* Et Dóminus. Eccli. 39. 7, tiam tuam in Ecclésia magna; 8. Jac. 1. 5.

RX. Veritátem tuam et saluPost ij. Lection. R. Ponam táre tuum dixi. Ps. 39. 10. verba mea in ore ejus : qui Pater noster. V. Et ne nos autem verba ejus , quæ lo- indúcas, etc. quétur in nomine meo, au- V. Sacerdot. Ignítum elódíre noluerit, * Ego ultor quium tuum vehementer , existam. V. Si quis non ac- B. Et servus tuus dilexit quiescit sanis sermónibus illud. Ps. 118. 140.. Dómini nostri Jesu Christi. Post j. Lect. R. Non abs* Ego. Deut. 18. 18, 19. 1. condas sapiéntiam tuam in Timoth. 6. 3.

decóre suo ; * In lingua Post iij. Lect. R. Super sa- enim sapiéntia dignoscitur, lútem et spéciem dilexi sa- ét sciéntia et doctrina ill piéntiam , et propósui pro verbo sensáti. y. Lóquere luce habére illam; * Quó- quae decent sanam doctri

« PredošláPokračovať »