Obrázky na stránke
PDF
ePub

ni , fiet per Antiphonam ad Per vos dies renascitur: Benedictus et ¥.de Laudibus; Quos vanus error lúserat, et ad Laudes, per Antiphonam Jllustrat ipsa véritas. ad Magníficat et v. de primis Non vi,nec armis militum, Vesperis.

Fandi nec ullis ártibus; COMMUNE Verbo sed irrisæ crucis,

Christo rebelles súbditis. APOSTOLORUM.

Quibus gemébat súbditus IN PRIMIS VESPERIS. Rumpuntur orbis víncula :

Psalmi de Feria. Jam gaudet, excusso jugo, Ant. unica. 8. G. Vocávit Liber Dei sub légibus. Jesus discípulos suos , et Vulgáta terris omnibus elégit duodecim ex ipsis, Per vos Dei mystéria : quos et Apóstolos nominá- Sic vestra terris omnibus vit. Luc. 6. 13.

Præclára facta personant. Capitul. Eph. 2. 19, 20. Uni sit et trino Deo TAm non estis hóspites et Supréma laus, summum deJádvenæ; sed estis cives cus, Sanctórum , et doméstici De nocte qui nos ad suz Dei , superædificáti super Lumen vocávit glóriæ. fundamentum Apostoló Amen. rum, et Prophetarum, ipso ¥. Annuntiavérunt ópera summoangulári lápide Chris- Dei; . to Jesu.

B. Et facta ejus intellexéR. Deo grátias.

runt. Ps. 63. 10. Tempore Quadragesimo , Ad Magnificat, Ant. 1. f. R. Non vos me elegistis, in- Convocátis Jesus duodecim frà, p. iv, in II. Nocturno. . Apóstolis , dedit illis viriúi Tempore Paschali: tem , et potestatem super

Alleluia. y. In fundamen- ómnia dæmónia, et ut lantis sanctæ Jerúsalem, nómi- guores curarent. Luc. 9. 1. na duodecim Apostolorum Oratio ut in Proprio SancAgni. Alleluia. Apocalyps. 21. torum. 14.

. AD COMPLETORIUM, ut in Hymnus. Santol. Vict. Psalterio. COElestis aulæ Principes, AD OFFICIUM NOCTURNUM. u Sacri duces exércitûs; . Invitatorium. Apostolorum Bisséna mundi lúmina, Magistrum et Dóminum, * Olim futúri judices. Venite, adorémus. Joann.

Mersis gravi caligine, 13. 13.

Psalmus Veníte, p. 2. Post ij. Lect. RC. Ecce ego

In I. NOCTURNO. mitto vos sicut oves in méAnt.2.D.Misit illos(Jesus) dio lupórum: * Estóte ergò prædicáre regnum Dei , et prudentes sicut serpentes, sanáre infirmos. Luc. 9. 2. ct símplices sicut columbæ.

Ant. 7. G. Ait ad illos: V. Cavéte ab hominibus, Nihil tuleritis in via, neque tradent enim vos in concivirgam, neque peram, ne- liis; et ad Præsides et Reque panem, neque pecú- ges ducémini propter me. * niam, neque duas túnicas Estóte ergò prudentes. Matt. habeátis. Ibid. v. 3.

10. 16, 17, 18. Ant. 5. F. Egressi, circuí- Post iij. Lect. R. Cùm trabant per castella , evange- dent vos, nolite cogitáre lizantes, et curantes ubique. quómodò, aut quid loquáIbid. v. 6.

mini ; * Non enim vos estis y. Pueror. In omnem ter- qui loquimini, sed spiritus ram exívit sonus eórum, Patris vestri , qui loquitur

R. Et in fines orbis terræ in vobis, V. Ego dabo vobis verba eórum. Ps. 18. 5. os et sapientiam , cui non

Pater noster. V. Et ne nos póterunt contradicere omindúcas in tentatiónem; nes adversárii vestri. * Non

RC. Sed libera nos à malo. enim. Glória. * Non enim.

V. Sacerd. Cónstitues eos Matth. 10. 19, 20. Luc.21.15. principes super omnem ter- In II. NOCTURNO.. ram;

Ant. 8. G. In quamcumR. Mémores erunt nómi- que domum intravéritis, prinis tui. Ps. 44. 17, 18. mùm dicite : Pax 'huic do

Benedictiones habentur post mui. Luc. 19. 5.' Psalterium, pag. 141... Ant. 6. F. Si ibi fúerit

Lectiones, ut assignantur in filius pacis, requiescet super Proprio.

eum pax vestra; sin autem, Post j. Lection. R. Messis revertétur ad vos. Ibid, v. 6. quidem multa , operárii au- Ant. 3. a. Qui récipit vos, em pauci : * Rogáte ergò me récipit ; et qui me récilóminum messis, ut mittat pit, récipit eum qui me miperários in messem suam. sit. Matth. 10.40. f. Leváte óculos vestros, et V. Pueror. Constitues eos idéte regiónes , quia albæ principes super omnem ter. ant jam ad messem. * Ro- ram; R. Mémores erunt nó. áte. Luc. 10. 2. Joann. 4. 35. minis tui...

Paternoster. ¥. Et nenos. In III. NOCTURNO.

V. Sacerd. Nimis honori- Ant. 3. g. Mementóte serficáti sunt amici tui , Deus; monis mei, quem ego dixi

Rr. Nimis confortátus est vobis: Si me persecuti sunt, principátus eórum. Ps. 138. et vos persequentur. Joann. II.

15. 20. Benedictiones, post Psalter. Ant. 7. a. In patiéntia res

Lectiones, ut assignantur in tra possidebitis ánimas vesProprio.

tras. Luc. 21. 19. Post j. Lect. R. Non est Ant. 1. f. Cùm féceritis discípulus super magistrum, omnia , quæ præcepta sunt nec servus super dóminum vobis, dícite: Servi inútiles suum : * Si patremfamílias sumus ; quod débuimus fá Beélzebub vocaverunt, quan- cere, fécimus. Luc. 17. 10. tò magis domésticos ejus? . . Puer. Nimis honorifiSi mundus vos odit, scitote cáti sunt amíci tui, Deus; quia me priórem vobis ódio R. Nimis confortátus est habuit. * Si patremfamílias principátus eórum. Beélzebub vocavérunt. Matt. Pater noster. y.Et ne nos. 10. 24, 25. Joann. 15. 18. V. Sacerdot. Adjutórium

Post ij. Lection. R. Scitis nostrum in nomine Dómini, quia principes géntium po- R. Qui fecit coelum et testatem habent ipsorum : terram. Ps. 123. 8. non ità est in vobis; sed * [In Officiis iij. Lectionum , Quicumque volúerit in vobis loco v. Adjutórium, dicitur: primus esse , erit omnium v. In omnem terram exívit servus. ¥. Sicut Filius hó- sonus eórum, R. Et in fines minis non venit ministrári, orbis terræ verba eórum.] sed ministrare. * Quicuin- Benedictiones, post Psalter. quc. Marc. 10.42, 47. Matth. Lectiones, ut assignantur in 20. 28.

. Proprio. Post üj. Lect. RC. Non vos Post j. Lection. R. Non est me elegistis; sed ego elégi servus major dómino suo ; vos , et pósui vos, ut eátis, neque Apostolus major est et fructum afferátis , * Et eo qui misit illum: * Si hæc fructus vester máneat. V. In scitis, beáti éritis, si fécehoc clarificátus est Pater ritis ea. V. Exemplum dedi meus, ut fructum plurimum vobis, ego Dóminus et Maafferátis. * Et fructus. Gló- gister, ut quemadmodum ria. * Et. Joann. 15. 16, 8. ego feci, ità et vos faciatis.

[ocr errors]

Commune Apostolorum. *Si hæc scitis. Joann. 13. 16, Ant. 3. c. Majórem hâc 17, 15.

dilectionem nemo habet, ut Post ij. Lect. R. Jam non ánimam suam ponat quis pro dicam vos servos; quia ser- amicis suis. Joann. 15. 13. vus nescit quid fáciat dómi- Ant. 1. a. Vos amici mei nus ejus: vos autem dixi amí- estis , si féceritis quæ ego cos; * Quia omnia quæcum- præcípio vobis. Ibid. v. 14. que audívi à Patre meo, nota Ant. 5. a. Pater amat vos, feci vobis. V. Vobis datum quia vos me amastis, et creest nosse mystéria regni coe- didistis quia à Deo exívi. lórum. * Quia. Joann. 15.15. Joann. 16. 27. Matth. 13. 11.

Capitul. 1. Cor. 12. 27, 28. Post üj. Lect. R. Vos estis VOs estis corpus Christi, qui permansistis mecum in V et membra de membro: tentatiónibus meis : et ego et quosdam quidem pósuit dispóno vobis,sicut disposuit Deus in Ecclésia , primùm mihi Pater meus regnum;* Apóstolos, secundò ProphéUt edátis , et bibátis super tas, tertiò Doctóres, deindè mensam meamin regno meo. Virtútes.. V. Nolíte tìmére pusillus HYMNUS. Santol. Vict. grex, quia complácuit Patri o Uem misit in terras vestro dare vobis regnum. ♡ Deus, * Ut edátis. Glória. * Ut Ut morte nos servet suâ, edátis. Luc. 22. 28, 29, 30, Amóris hic fidos sui et 12. 32.

Vos éligit vicários. Te Deum, p. 8.

Occisus Agnus à lupis, Ý. Sacerd. Non sunt fo- Vos misit agnos ad lupos : quélæ neque sermónes, Mores ferínos éxuunt,

R. Quorum non audian- Agni repentè de lupis. tur voces eórum. Ps. 18. 4. Quæ victimárum cædibus Ad LAUDES MATUTINAS. Tellus madébat impiis,

Ant. 8. c. Hoc est præcep- Vestris eam sudoribus, tum meum , ut diligatis in- Vestro piastis sánguine. vicem, sicut dilexi vos. Joan. Hoc rore facta pinguior, 15. 12.

Quot illa fructus prótulit! Ant. 2. D. In hoc cognos- Quæ, quanta surrexit seges! cent omnes , quia discipuli Et ista nos seges sumus. mei estis, si dilectionem ha- Uni sit et trino Deo buéritis ad invicem. Joan. 13, Supréma laus, summum de35.

cus,

De nocte qui nos ad suæ R.br. Constitues eos prinLumen vocávit glóriæ. cipes * Super omnem terAmen.

ram; Rr. Constitues. V. Mé. . Non sunt loquélæ ne- mores erunt nóminis tui. ** que sermónes, Rr. Quorum Super. Glória. Ri. Cónstinon audiantur voces eórum. tues. Ps. 44. 17, 18.

Ad Benedictus, Ant. 1.D. V. Nimis honorificáti sunt Quæcumque alligáveritis su- amíci tui, Deus; R. Nimis per terram, erunt ligáta et confortátus est principalus in cælo; et quæcumque sól- eórum. Ps. 138. 17. veritis super terram, erunt AD NONAM. solúta et in coelo. Matt.18.18. Capitul. Judæ, v. 17.

Oratio in Proprio Sanctor. Haríssimi, mémores es

AD PRIMAM, Capitulum W tóte verbórum, quæ præRegi seculórum , etc. ut in dicta sunt ab Apóstolis DóPsalterio, p. 18.

mini nostri Jesu Christi. AD TERTIAM.

R. breve. Nimis honorifiCapitulum. Rom. 1. 5. cátí sunt * Amici tui, Deus. T)ErJesum Christum accé- R. Nimis. V. Nimis conforI pimus gratiam et apos- tátus est principátus eórum. toláium, ad obediendum fi- * Amíci. Glória. R. Nimis. dei in omnibus gentibus pro Psalm. 138. 17. nómine ejus.

v. Non sunt loquélæ, neRr. breve. In omnem ter- que sermónes, ram * Exívit sonus eórum; R. Quorum non audianR. In omnem. y. Et in fines tur voces eórum. Ps. 18.4. orbis terræ verba eórum. *

AD VESPERAS. Exivit. Glória. R. In om- Psalmi de Feria. nem. Ps. 18. 5.

Antiphona. 7. a. Isti hó¥. Constitues eos princi- mines servi Dei excelsi sunt, pes super omnem terram; qui annuntiant vobis viam

RY. Mémores erunt nomi- salutis. Act. 16. 17. nis tui. Ps. 44. 17, 18. - Antiph. 8. G. Per manus

AD SEXTAM. Apostolorum fiébant signa, Capitul. 2. Cor. 5. 19, 20. et prodígia multa in plebe. DOsuit in nobis Deus ver- Act. 5. 12. I bum reconciliationis: pro Ant. 5. a. Magnificabat eos Christo ergò legatione fún- pópulus; magis autem augegimur, tanquam Deo exhor- bátur credéntium in Dómitante per nos.

no multitúdo virorum, ac

« PredošláPokračovať »