Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" In terra deserta , et ínvia, et inaquósa : * sic in sancto appárui tibi , ut vidérem virtútem tuam, et gloriara tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas : * labia mea laudáb.unt te. Sic benedícam te in vita mea : * et in nomine tuo... "
Breviarium Claromontense - Strana 15
1820
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Officia propria sanctorum: aliarumque festivitatum, quae in toto regali ...

Catholic Church - 1792 - Poèet stránok 338
...terra deserta, & in via, & inaquósa: * sic in sanéto appárui tibí, ut vidêrem virtûtem tuam , & glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas : * labia mea laudábunt te. ' S ic benedîcam te in vita mea : * oí in nomine tuo levâbo manus meas. S- icut ádipe & pinguédine...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Oficio de la Semana Santa y Semana de Pascua en latín y castellano

Iglesia católica - 1817 - Poèet stránok 640
...ínvia, et inaquósa: * sic in sancto appárui tibi, ut vidérem virtütem tuam , et glóriam tiiam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas: * labia mea laudábunt te. Sic benedicam te in vita mea : * et in nomine tuo levábo manus meas. i David retirado en uu desierto por...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Zväzok 4

1821
...et ínviâ , et inaquosâ , sic in sancto appárui tibi , * ut vidérem virtutem tuam , et gloriam tuam. Quóniam mélior est ^misericordia tua super...in vita mea, * et in nomine tuo levábo manus meas. Ant. i . F. Introíte por•tas ejus in coufessióne, á— tria ej us in hymnis. Ps . 99. Divisio...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Nanceiense, olim Tullense, Zväzok 1

1821
...in— Via, et inaquosâ^ sic in sánelo appárui tibi , * ut vidérem virtólcm tuam , et gloriara tuam. • Quóniam mélior est misericordia tua super...benedícam te in vita mea, * et in nomine tuo levábo (»amis meas. . Ant. i . F. Introito portas ejus in confessióne, á— triaejusinhymnis.Pí.gg. Divisio...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense, Èas» 2

1826
...appárui tibi, * ut vidérem virtútem tuam et glóriam luam. Quóniam mélior est misericordia lúa super vitas , * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te in vita mea , * et in nomine tuo levábo mantis meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea , * et lábüs cxultatióhis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense, Èas» 4

1826
...ul vidércín virlútem luam et glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super viias , * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te in vita mea , * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicul ádipe et pinguédine repleátur ánima mea , * et lábiis exultatiónis laudábit os meum. Si...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Virdunense

1826
...mélior estmisericdrdiatuasuper vitas,* labia mea laudábunt te. Sic benedicam te in vitâ meâ , * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea,* et lábiis exultatidnis laudábit os metí m . Si memor fui tuí super stratum meum , * in matutínis meditábor...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Bellovacense, Èas» 1

1828
...invià, et inacuosa. Sic in saut lo apparu! tibi, * ut vidérem virtutem tuam et gloria m tuam. Quoniàm mélior est misericordia tua super vitas , * labia mea laudábunt te. Sic benedícam te in vitâ meâ, * et in nomine tuo levábo manus meas. Sicut ádipe et pinguédine repleátur ánima mea...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...deserta , et invia , et inaqnósa : * sic in sancto appárui tibi, ut vidérem virI uii-m tii.-iin et glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua super vitas : * labia mea landábunt te. Sic benedicam te in vita mea : * et in nomine luo leл abo manus meas. Sicut ádipe...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Èas» 1

1829
...terra déserta, et invia, et inaquósa, sic in sancto appárui tibi , * ut vidérem virtútem tuam, ct glóriam tuam. Quóniam mélior est misericordia tua...benedícam te in vita mea,* et in nomine tuo levábo rn л mis meas. Sicut ádipc et pinguédine repleátur ánima mea, * et lábiis exultatiónis laudábit...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» verziu ePub
  5. Stiahnu» PDF