Obrázky na stránke
PDF
ePub

DICTIONARY

OF THE

ENGLISH L A N G U A G E;

BY

CHARLES RICHARDSON.

VOL. II.-K TO Z.

PHIL A D E L P H I A:

PUBLISHED BY E. H. BUTLER &.CO.

« PredošláPokračovať »