Obrázky na stránke
PDF
ePub

SUAREZ

E SOCIETATE JESU

OPERA OMNIA

EDITIO NOVA, A D. M. ANDRÉ, CANONICO RUPELLENSI,

AUCTORE OPERIS CUI TITULUS : COURS DE DROIT CANON,

JUXTA EDITIONEM VENETIANAM XXIII TOMOS IN-F° CONTINENTEM, ACCURATE RECOGNITA

REVERENDISSIMO ILL. DOMINO SERGENT, EPISCOPO CORISOPITENSI, AB EDITORE DICATA,

[merged small][graphic][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ENCOMIUM SOARII.

Quod Thomæ illustrat monumenta Soarius, auro

Additur artificis conspicienda manus.
Quæ fuerant dudum tarda male pervia menti,

Nunc sunt, ut faciles sole Oriente viæ.
Certa parum, docta capiunt ex arte, vigorem :

Firmaque de juncto robore, robur habent.
Francisci munus præclarum agnoscit Aquinas,

Talia dicturus, si loqueretur, erat.
Te sine vivebam non plane inglorius, at nunc

Officiis reddor clarior ipse tuis.
Te quoque magna manet non extenuanda per ævum

Gloria : vive tuo munere, vive meo.
Tu quondam, nec vana fides, eris alter Aquinas.

Vive tuo semper nomine, vive meo.

INDEX ELENCHUS LIBRORUM

ET CAPITUM

HUJUS VOLUMINIS.

.

LIBER I.

Cap. XI. Cur Angeli sicut vident res præsentes, non videant futuras.

156 DE ANGELORUM NATURA, PRODUCTIONE ET ATTRIBUTIS.

CAP. XII. Quomodo Angeli per species inditas certo CAP. I. An sit certum dari Angelos. Pagina 1 cognoscant res præteritas.

164 CAP. II. Utrum Angeli sint æterni, vel esse inceperint. 4 CAP. XIII. Utrum Angelus per species inditas naturalia CAP. III. Quando Angeli creati fuerint.

7
omnia possibilia cognoscere valeat.

170 CAP. IV. Ubi Angeli creati fuerint.

15 CAP. XIV. Utrum Angelorum species universales sint, CAP. V. Utrum Angeli sint omnino in sua substantia vel particulares.

176 corporei.

16 Cap. XV, Utrum Angeli quo superiores, eo per species Cap. VI. Utrum Angeli sint corporei tanquam ex cor universaliores intelligant.

182 pore et spiritu compositi.

20 CAP. XVI. Quomodo varietas specierum universalium CAP. VII. Utrum in Angelis sit aliqua substantialis diversis Angelis conveniat.

185 compositio.

31

Cap. XVII. Utrum Angeli naturaliter habeant inditam CAP. VIII. Utrum Angeli in essentia, et attributis finitæ speciem Dei propriam.

192 perfectionis sint.

34 CAP. XVIII. Utrum Angelus per suam substantiam naluCAP. IX. Ulrum Angeli omnino incorruptibiles sint, et raliter DEUM cognoscat.

196 necessaria entia dici possint.

37 CAP. XIX. Utrum Angelus distinctis actibus se, et Deum CAP. X. Objectionibus contra doctrinam capitis supe per suam substantiam cognoscat.

200 rioris occurritur.

40 CAP. XX. Qualem Dei cognitionem possit Angelus per CAP. XI. Utrum Angeli in magno numero sint, et quan species aliorum effectuum comparare.

205 tus ille sit.

43 CAP. XXI. Utrum unus Angelus internos actus volunCAP. XII. Utrum omnes Angeli sint ejusdem specificæ tatis alterius cognoscat.

210 nature.

49 Cap. XXII. Variæ opiniones contra resolutionem supeCAP. XIII. Utrum Angeli in tres Hierarchias, el novem rioris capitis rejiciuntur.

213 choros apte distinguantur.

52 CAP. XXIII. Cur Angeli alienæ voluntatis actus cognoCAP. XIV. Quc sit unitas, vel distinctio essentialis scere non possint.

218 inter has Hierarchias et ordines.

61 CAP. XXIV. Objectionibus contra rationem positam ocCAP. XV. Utrum omnes Angeli singulorum ordinum curritur.

226 specie differant.

67 CAP. XXV. Utrum non tantum actus voluntatis, sed etiam intellectus sint Angelis occulti.

229 LIBER II.

CAP. XXVI. Utrum Angeli per signa sensibilia, vel spiDE INTELLECTIVA POTENTIA ANGELORUM, NATURALIQUE ritualia loquantur.

234 COGNITIONE.

CAP. XXVII. Utrum Angelus nihil efficiendo in audiente CAP. L Utrum Angelus intellectu et actu a seipso actus suos cæteris manifestet.

243 distinctis indigeat.

77 CAP. XXVIII. Confirmatur præcedens resolutio, et diffCAP. II. Quod sit adæquatum objectum specificans an

cultates enodantur.

256 gelicum intellectum.

84 Cap. XXIX. Ulrum res supernaturales sub naturali CAP. III. Utrum Angeli speciebus intelligibilibus indi objecto intellectus angelici comprehendantur. 281 geant.

93 CAP. XXX. Utrum Angeli naturaliter cognoscant effectus CAP. IV. Quomodo Angelus seipsum, et omnia, quce in supernaturales quoad modum.

301 eo sunt, videat.

104 CAP. XXXI. An naturalis omnium Angelorum cognitio CAP. V. Utrum Angelus alios per suas essentias, vel per proprias species comprehensiva sit.

309 per species cognoscat.

113 CAP. XXXII. Utrum Angeli componendo, ac dividendo Cap. VI. Quomodo Angeli res materiales singulares cognoscant.

315 cognoscant.

124 CAP. XXXIII. Utrum in Angelis cognitio per discursum Cap. VII. Utrum species Angelorum ab ipsorum intel

inveniatur.

321 lectu, an a solo Deo efficiantur.

134

CAP. XXXIV. Ulrum Angeli semper aetu considerent CAP. VIII. Utrum Angelus concretas habeat species omnia, quæ in actu primo cognoscere possunt. 822 rerum omnium naturaliter existentium. 140 Cap. XXXV. Utrum Angelus necessario semper sit in

338 CAP. IX. Ulrum Angelus per species sibi inditas possit aliquo actu intelligendi. futura cognoscere.

144 CAP. XXXVI. Utrum Angelus extra se aliquid necessario Cap. X. Utrum Angelus futura singularia per indilas cognoscat.

374 species cognoscal.

152 CAP. XXXVII. Utrum Angelus possit plura simul per

« PredošláPokračovať »