Obrázky na stránke
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

EDITIO NOVA, A D. M. ANDRÉ, CANONICO RUPELLENSI,

AUCTORE OPERIS CUI TITULUS : COURS DE DROIT CANON,

JUXTA EDITIONEM VENETIANAM XXIII TOMOS IN-F° CONTINENTEM, ACCURATE RECOGNITA

REVERENDISSIMO ILL. DOMINO SERGENT, EPISCOPO CORISOPITENSI, AB EDITORE DICATA,

[merged small][ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ENCOMIUM SOARII.

[ocr errors]

Quod Thomæ illustrat monumenta Soarius, auro

Additur artificis conspicienda manus.
Quæ fuerant dudum tarda male pervia menti,

Nunc sunt, ut faciles sole Oriente viæ.
Certa parum, docta capiunt ex arte, vigorem :

,
Firmaque de juncto robore, robur habent.
Francisci munus præclarum agnoscit Aquinas,

Talia dicturus, si loqueretur, erat.
Te sine vivebam non plane inglorius, at nunc

Officiis reddor clarior ipse tuis.
Te quoque magna manet non extenuanda per ævum

Gloria : vive tuo munere, vive meo.
Tu quondam, nec vana fides, eris alter Aquinas.

Vive tuo semper nomine, vive meo.

INDEX ELENCHUS LIBRORUM

ET CAPITUM

HUJUS VOLUMINIS.

LIBER I.

DE ANGELORUM NATURA, PRODUCTIONE ET ATTRIBUTIS.
Cap. I. An sit certum dari Angelos.

Pagina 1
Cap. II. Ulbum Angeli sint æterni, vel esse inceperint. 4
Cap. III. Quando Angeli creati fuerint.

7
CAP. IV. Ubi Angeli creati fuerint.

15
CAP. V. Ulrum Angeli sint omnino in sua substantia
corporei.

16
Cap. VI. Utrum Angeli sint corporei tanquam ex cor-
pore et spiritu composili.

20
CAP. VII. Utrum in Angelis sit aliqua substantialis
compositio.

31
CAP. VIII. Ulrum Angeli in essentia, et attribulis finitæ
perfectionis sint.

34
CAP. IX. Utrum Angeli omnino incorruptibiles sint, et
necessaria entia dici possint.

37
Cap. X. Objectionibus contra doctrinam capitis supe-
rioris occurritur.

40
CAP. XI. Utrum Angeli in magno numero sint, et quan-
tus ille sit.

43
CAP. XII. Utrum omnes Angeli sint ejusdem specificæ
natura.

49
CAP. XIII. Utrum Angeli in tres Hierarchias, et novem
choros apte distinguantur.

52
CAP. XIV. Quce sit unitas, vel distinctio essentialis
inter has Hierarchias et ordines.

61
CAP. XV. Utrum omnes Angeli singulorum ordinum
specie differant.

67
LIBER II.
DE INTELLECTIVA POTENTIA ANGELORUM, NATURALIQUE

COGNITIONE.
CAP. L Utrum Angelus intellectu et actu a seipso
distinctis indigeal.

77
Cap. II. Quod sit adæquatum objectum specificans an-
gelicum intelleclum.

84
CAP. III. Utrum Angeli speciebus intelligibilibus indi-
geant.

93
CAP. IV. Quomodo Angelus seipsum, et omnia, quæ in
eo sunt, videat.

104
CAP. V. Utrum Angelus alios per suas essentias, vel
per species cognoscat.

113
CAP. VI. Quomodo Angeli res materiales singulares
cognoscant.

124
CAP. VII. Utrum species Angelorum ab ipsorum intel-
lectu, an a solo Deo efficiantur.

134
Cap. VIII. Utrum Angelus concretas habeat species
rerum omnium naturaliter existentium.

140
Cap. IX. Ulrum Angelus per species sibi indilas possit
futura cognoscere.

144
Cap. X. Ulrum Angelus futura singularia per indilas
species cognoscat.

152

CAP. XI. Cur Angeli sicul vident res præsentes, non
videant futuras.

156
CAP. XII. Quomodo Angeli per species inditas certo
cognoscant res præteritas.

164
Cap. XIII. Utrum Angelus per species inditas naturalia
omnia possibilia cognoscere valeal.

170
CAP. XIV. Utrum Angelorum species universales sint,
vel particulares.

176
Cap. XV, Utrum Angeli quo superiores, eo per species
universaliores intelligant.

182
CAP. XVI. Quomodo varietas specierum universalium
diversis Angelis conveniat.

185
CAP. XVII. Utrum Angeli naturaliter habeant inditam
speciem Dei propriam.

192
CAP. XVIII. Utrum Angelus per suam substantiam natu-
raliter DEUM cognoscal.

196
CAP. XIX. Utrum Angelus distinctis actibus se, et Deum
per suam substantiam cognoscal.

200
CAP. XX. Qualem Dei cognitionem possit Angelus per
species aliorum effectuum comparare.

205
Cap. XXI. Utrum unus Angelus internos actus volun-
tatis alterius cognoscat.

210
CAP. XXII. Variæ opiniones contra resolutionem supe-
rioris capitis rejiciuntur.

213
CAP. XXIII. Cur Angeli alienæ voluntatis actus cogno-
scere non possint.

218
CAP. XXIV. Objectionibus contra rationem positam oc-
curritur.

226
Cap. XXV. Utrum non tantum actus voluntatis, sed
etiam intellectus sint Angelis occulti.

229
CAP. XXVI. Utrum Angeli per signa sensibilia, vel spi-
ritualia loquantur.

234
Cap. XXVII. Utrum Angelus nihil efficiendo in audiente
actus suos cæteris manifestet.

243
CAP. XXVIII. Confirmalur pra ens resolutio, et diff-
cullates enodantur.

256
Cap. XXIX. Utrum res supernaturales sub naturali

objecto intellectus angelici comprehendantur. 281
CAP. XXX. Utrum Angeli naturaliter cognoscant effectus
supernaturales quoad modum.

301
Cap. XXXI. An naturalis omnium Angelorum cognilio
per proprias species comprehensiva sit.

309
CAP. XXXII. Utrum Angeli componendo, ac dividendo
cognoscant.

315
CAP. XXXIII. Utrum in Angelis cognitio per discursum
inveniatur.

321
CAP. XXXIV. Utrum Angeli semper aetu considerent

omnia, quæ in actu primo cognoscere possunt. 322
Cap. XXXV. Utrum Angelus necessario semper sit in
aliquo actu intelligendi.

338
CAP. XXXVI. Utrum Angelus extra se aliquid necessario
cognoscal.

874
CAP. XXXVII. Utrum Angelus possit plura simul per

« PredošláPokračovať »