Obrázky na stránke
PDF
ePub

SUAREZ

E SOCIETATE JESU

OPERA OMNIA

EDITIO NOVA, A D. M. ANDRÉ, CANONICO RUPELLENSI,

AUCTORE OPERIS CUI TITULUS : COURS DE DROIT CANON,

JUXTA EDITIONEM VENETIANAM XXIII TOMOS IN-F° CONTINENTEM, ACCURATE RECOGNITA

REVERENDISSIMO ILL. DOMINO SERGENT, EPISCOPO CORISOPITENSI, AB EDITORE DICATA,

[merged small][graphic][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

ENCOMIUM SOARII.

Quod Thomæ illustrat monumenta Soarius, auro

Additur artificis conspicienda manus.
Quæ fuerant dudum tardæ male pervia menti,

Nunc sunt, ut faciles sole Oriente viæ.
Certa parum, docta capiunt ex arte, vigorem :

Firmaque de juncto robore, robur habent.
Francisci munus præclarum agnoscit Aquinas,

Talia dicturus, si loqueretur, erat.
Te sine vivebam non plane inglorius, at nunc

Officiis reddor clarior ipse tuis.
Te quoque magna manet non extenuanda per ævum

Gloria : vive tuo munere, vive meo.
Tu quondam, nec vana fides, eris alter Aquinas.

Vive tuo semper nomine, vive meo.

INDEX ELENCHUS LIBRORUM

ET CAPITUM

HUJUS VOLUMINIS.

.

LIBER I.

Cap. XI. Cur Angeli sicut vident res præsentes, non
videant futuras.

156
DE ANGELORUM NATURA, PRODUCTIONE ET ATTRIBUTIS.

CAP. XII. Quomodo Angeli per species inditas certo
CAP. I. An sit certum dari Angelos. Pagina 1 cognoscant res præteritas.

164
CAP. II. Utrum Angeli sint æterni, vel esse inceperint. 4 CAP. XIII. Utrum Angelus per species inditas naturalia
CAP. III. Quando Angeli creati fuerint.

7
omnia possibilia cognoscere valeat.

170
CAP. IV. Ubi Angeli creati fuerint.

15 CAP. XIV. Utrum Angelorum species universales sint,
CAP. V. Utrum Angeli sint omnino in sua substantia vel particulares.

176
corporei.

16 Cap. XV, Utrum Angeli quo superiores, eo per species
Cap. VI. Utrum Angeli sint corporei tanquam ex cor- universaliores intelligant.

182
pore et spiritu compositi.

20 CAP. XVI. Quomodo varietas specierum universalium
CAP. VII. Utrum in Angelis sit aliqua substantialis diversis Angelis conveniat.

185
compositio.

31

Cap. XVII. Utrum Angeli naturaliter habeant inditam
CAP. VIII. Utrum Angeli in essentia, et attributis finitæ speciem Dei propriam.

192
perfectionis sint.

34 CAP. XVIII. Utrum Angelus per suam substantiam nalu-
CAP. IX. Ulrum Angeli omnino incorruptibiles sint, et raliter DEUM cognoscat.

196
necessaria entia dici possint.

37 CAP. XIX. Utrum Angelus distinctis actibus se, et Deum
CAP. X. Objectionibus contra doctrinam capitis supe- per suam substantiam cognoscat.

200
rioris occurritur.

40 CAP. XX. Qualem Dei cognitionem possit Angelus per
CAP. XI. Utrum Angeli in magno numero sint, et quan- species aliorum effectuum comparare.

205
tus ille sit.

43 CAP. XXI. Utrum unus Angelus internos actus volun-
CAP. XII. Utrum omnes Angeli sint ejusdem specificæ tatis alterius cognoscat.

210
nature.

49 Cap. XXII. Variæ opiniones contra resolutionem supe-
CAP. XIII. Utrum Angeli in tres Hierarchias, el novem rioris capitis rejiciuntur.

213
choros apte distinguantur.

52 CAP. XXIII. Cur Angeli alienæ voluntatis actus cogno-
CAP. XIV. Quc sit unitas, vel distinctio essentialis scere non possint.

218
inter has Hierarchias et ordines.

61 CAP. XXIV. Objectionibus contra rationem positam oc-
CAP. XV. Utrum omnes Angeli singulorum ordinum curritur.

226
specie differant.

67 CAP. XXV. Utrum non tantum actus voluntatis, sed
etiam intellectus sint Angelis occulti.

229
LIBER II.

CAP. XXVI. Utrum Angeli per signa sensibilia, vel spi-
DE INTELLECTIVA POTENTIA ANGELORUM, NATURALIQUE ritualia loquantur.

234
COGNITIONE.

CAP. XXVII. Utrum Angelus nihil efficiendo in audiente
CAP. L Utrum Angelus intellectu et actu a seipso actus suos cæteris manifestet.

243
distinctis indigeat.

77 CAP. XXVIII. Confirmatur præcedens resolutio, et diff-
CAP. II. Quod sit adæquatum objectum specificans an-

cultates enodantur.

256
gelicum intellectum.

84 Cap. XXIX. Ulrum res supernaturales sub naturali
CAP. III. Utrum Angeli speciebus intelligibilibus indi- objecto intellectus angelici comprehendantur. 281
geant.

93 CAP. XXX. Utrum Angeli naturaliter cognoscant effectus
CAP. IV. Quomodo Angelus seipsum, et omnia, quce in supernaturales quoad modum.

301
eo sunt, videat.

104 CAP. XXXI. An naturalis omnium Angelorum cognitio
CAP. V. Utrum Angelus alios per suas essentias, vel per proprias species comprehensiva sit.

309
per species cognoscat.

113 CAP. XXXII. Utrum Angeli componendo, ac dividendo
Cap. VI. Quomodo Angeli res materiales singulares cognoscant.

315
cognoscant.

124 CAP. XXXIII. Utrum in Angelis cognitio per discursum
Cap. VII. Utrum species Angelorum ab ipsorum intel-

inveniatur.

321
lectu, an a solo Deo efficiantur.

134

CAP. XXXIV. Ulrum Angeli semper aetu considerent
CAP. VIII. Utrum Angelus concretas habeat species omnia, quæ in actu primo cognoscere possunt. 822
rerum omnium naturaliter existentium.
140 Cap. XXXV. Utrum Angelus necessario semper sit in

338
CAP. IX. Ulrum Angelus per species sibi inditas possit aliquo actu intelligendi.
futura cognoscere.

144 CAP. XXXVI. Utrum Angelus extra se aliquid necessario
Cap. X. Utrum Angelus futura singularia per indilas cognoscat.

374
species cognoscal.

152 CAP. XXXVII. Utrum Angelus possit plura simul per

« PredošláPokračovať »