Schetsen uit myne Javaansche portefeuille

Predný obal
C.G. Sulpke, 1828 - 116 strán (strany)
0 Recenzie
Recenzie nie sú overované, ale Google kontroluje prítomnosť falošného obsahu a po jeho identifikácii ho odstraňuje

Vyhľadávanie v obsahu knihy

Čo hovoria ostatní - Napísať recenziu

Na obvyklých miestach sme nenašli žiadne recenzie.

Zvolené strany

Iné vydania - Zobraziť všetky

Časté výrazy a frázy

Populárne pasáže

Strana 115 - Java aan , en voor dit zelfde huis , Nu sedert lang mijn wettig eigendom , Stond ik op schildwacht bij een Generaal , Die , in dien tijd , hier zijne woning had ; Ja, denk eens, beste vriend, geloofsgenoot! Daa r op de plaats , — dunkt mij , ik voel het nog , — Kreeg ik er vijftig op mijn baatje, wijl Men slapend mij op post gevonden had.
Strana 25 - Chinesche waaijers, parapluien of payongs , spiegeltjes met kleine schilderijtjes versierd, en dergelijke door de handige Chinezen vervaardigde voorwerpen. Vervolgens kwam men in de Chinesche gaarkeukens aan, voor, dewelke men een aantal koks bezig vond met op fornuizen in de opene lucht geplaatst , soep of liever bouillon van varkensvleesch , rijst, verschillende groenten, zwezerikken, enz. te koken, waarbij zij eene groote propreteit aan den dag leiden.
Strana 21 - Trienden , die om alles te beter te kunnen waarnemen, uit hun krakende vis-a-vis waren gestapt , traden in eene apotheek , waar twee respectable Chinezen, in zwarte kabaaijen gehuld, en het hoofd met een klein zwart kapje bedekt , achter de toonbank zaten. De een hield zich bezig met uit een lang bamboezen roer , waaraan een klein metalen kopje bevestigd was...
Strana 111 - Van neus en kin des slapenden verjaagt; — Doch, naar het schijnt, heeft haar de zoete slaap Des Nabobs met den zelfden lust bezield; Half sluiten zich de gitzwarte oogen reeds, • En trager, — trager doet de hand haar pligt , Een mug maakt zich die buitenkans te nut , En snelt van 't...
Strana 24 - Chinezen , die door den ontvangst van geld gestreeld, de beleefdste en spraakzaamste lieden waren geworden , en terwijl zij de drie orang blanda (*) vriendelijk uitgeleide deden, hunne kapjes geheel van den kalen kruin ligtten. De inspectie door de straten werd nu voortgezet , en SADIEN vatte inmiddels post met zijne équipage aan den hoek eener straat.

Bibliografické informácie