Vyhµadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ïal¹ie »
Prihlási» sa
Knihy Knihy
" Quis est homo qui vult vitam , * díligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo ; * et labia tua ne loquantur dolum. Diverte à malo , et fac bonum : * inquire pacem , et perséquere earn. Oculi Dómini super justos,* et auresejus in preces... "
Breviarium Forojuliense - Strana 78
1833
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Lugdunensis ecclesiæ, Èas» 2

1815
...vitam , * díligit dies vidére bonos? Prohibe Hngnam tuam à malo ; * et labia tua ne loifuaiitur dolum. Diverte à malo , et fac bonum : * inquire...perséquere earn. ' Oculi Domini super justos , * et nures ejus in preces eóriim. Vultus autem Dómini super facientes mala , * ut perdat de térra roeroóriam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...VEníte , fílii , audíte me : * timórem Domini docébo vos. Quis est homo qui vult vitam , * díligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo...labia tua ne loquantur dolum. Diverte à malo , et fac boDum : * inquire pacem , et perséquere earn. Oculi Domini super justos , * et aures ejus in preces...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Claromontense

1820
...\rEnite , fílii , audíte me : * timórem Domini docébo vos. Quis est homo qui vult vitam , * díligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo , * et labia tua ne loquanlur dolum. Diverte à malo , et fac bonum : * inquire pacem , et perséquere earn. Oculi Domini...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Molinense

1826
...33. VEníte , fílii , aiidíte mn: * timórem Domini do>cébo vos. ad Primant. vitam , * díligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo , * et labia tua ne lo— quantur dolum. Diverle à malo , et fac bonum : * inquire pacem , et perséquere earn. Oculi...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...\7Enite , filii , audïte me : * timórem Domini docébo vos. Quis ost bomo qui vult vitam , * diligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo;...fac bonum : * inquire pacem, et perséquere earn. . t Oculi Donjini super justos , * et aures ejus in préces córum. i Vultus a ni cm Domini super facipntes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense

1828
...homo qui vult vitam , * ilíligit dies videro bonos ? Prohibe linguam tuam à malo ; * et labia tuá ne loquantur dolum. '. Diverte à malo, et fac bonum : * inquire pacem, et perséquere earn. Oeuli Domini super justos, * et aures ejus in preces eórum. • Vultys autem Dómini sutler facientes...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Romanum

Breviary - 1828
...diligit dies vidére bonos ? Prohibe lingnam tuam a malo : * et labia tua ne loquántur dolum. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire pacem , et perséquere earn. Oculi Domini super justos : * et «ures ejus in preces eórum. Yultus autem Domini super faciéntes mala : * ut perdat de térra memóriam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...VEHITE , fílü, audítcme : * timórem Domini docébo vos. Quis est homo qui vult vitara , * diligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo...Oculi Domini super justos ; * et aures ejus in preces eórum. Vultus autem Domini snper facientes mala ; * ut perdat de terra memóriam eórum. Clamavérunt...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Ebroicense

1829
...VENITE , fílii , audíte me : * timórem Dómini doccbo vos. Qnis est homo qui vult ritam , * díligit dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo...bonum : * inquire pacem , et perséquere earn. Oculi Dómini super justos ; * et aures ejus in preces eórum. Vultus autem Dómini super fac ¡entes mala...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Trecense, Èas» 2

1829
...dies vidére bonos ? Prohibe linguam tuam à malo , * et labia tua ne loquánlur dolían. Divérte à malo, et fac bonum : * inquire pacem, et perséquere...aures ejus in preces córum. Vultus autem Domini super faciéntes mala, * ut perdat de terra memóriam eórum. Clamavérunt justi, et Dóminus exaudivit eos...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja kni¾nica
  2. Pomocník
  3. Roz¹írené vyhµadávanie kníh
  4. Stiahnu» PDF