Geschichte und Institutionen des römischen Privatrechtes

Predný obal
Kirchheim, 1870 - 633 strán (strany)

Vyhµadávanie v obsahu knihy

Èo hovoria ostatní - Napísa» recenziu

Na obvyklých miestach sme nena¹li ¾iadne recenzie.

Obsah


Iné vydania - Zobrazi» v¹etky

Èasté výrazy a frázy

Populárne pasá¾e

Strana 19 - Sed et quod principi placuit legis habet vigorem : cum lege regia, quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit, Inst.
Strana 485 - Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa.
Strana 528 - MIHI PERHIBETOTE ; et hoc dicitur nuncupatio : nuncupare est enim palam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea uidetur generali sermone nominare atque confirmare.
Strana 478 - Titio tam jure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus esset, utique ei vitae necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est.
Strana 284 - QUEM FUNDUM et QUAM HEREDITATEM. Nam si fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nee lis defendatur, cogitur ad me transferre possessionem, sive nunquam possedi, sive antea possedi deinde amisi possessionem, Fragment of Ulpian's Institutions of Civil Law.
Strana 217 - ... tollitur adhuc obligatio litis contestatione, si modo legitimo iudicio fuerit actum. nam tunc obligatio quidem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis contestatione; sed si condemnatus sit, sublata litis contestatione incipit ex causa iudicati teneri, et hoc est, quod apud veteres scriptum est ante litem contestatam dare debitorem oportere, post litem contestatam condemnari oportere, post condemnationem iudicatum facere oportere.
Strana 528 - Eaque res ita agitur. Qui facit testamentum, adhibitis, sicut in ceteris mancipationibus, V testibus civibus Romanis puberibus et libripende, postquam tabulas testamenti scripserit, mancipat alicui dicis gratia familiam suam.
Strana 209 - ... dare non potest per cognitorem agat, vel dandi quidem cognitoris ius habeat, sed eum det cui non licet cognituram suscipere. nam si obiciatur exceptio cognitoria, si ipse talis erit, ut ei non liceat cognitorem dare, ipse agere potest : si vero cognitori non liceat cognituram suscipere, per alium cognitorem aut per semet ipsum liberam habet agendi potestatem, et potest tam hoc quam illo modo evitare exceptionem.
Strana 445 - Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid "pervenerit, et verius et honestius est, quod non demonstratur unde habeat, existiman a viro aut qui in potestate ejus esset, ad earn pervenisse.
Strana 204 - Tutores autem et curatores quemadmodum constituantur, primo commentario rettulimus. § 86. Qui autem alieno nomine agit, intentionem quidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit. nam si verbi gratia Lucius Titius pro Publio Maevio agat, ita formula concipitur : si PARET NUMERIUM NEGIDIUM PUBLIC MAEVIO SESTERTIUM X MILIA U.Mir.

Bibliografické informácie