Obrázky na stránke
PDF

COMMENTARIUS.

[ocr errors]
[ocr errors]

viviis agunt, utque inebriantur, longum esset recen-
sere. Et hæc faciunt, quomodo putas , dum ipsi ebrie-
tatem, adulteria, luxuriam et avaritiam deprehendunt.
Nihil igitur invenies inter se magis contrarium , quam
ipsorum dicta factaque. Addit : Oiov xoXaxetav pt-
deuv pzat, etc. i. e. ' Quale illud , assentationem sibi
odiosam esse dicunt, cum illa Gnathonidem et Stru-
thiam superare possint, et alios vera loqui hortantur,
cum ipsi ne linguam quidem movere queant, quin men-
tiantur. Voluptas omnibus verbo tenus est invisa, hostis
Epicurus: sed reipsa quidvis ob eam*faciunt. Iræ præ-
terea vehementia , levissimarumque rerum perturbatio-
ne, nec non iræ facilitate nuper natos infantulos su-
perant. Non parvum igitur risum spectatoribus movent,
quum quavis de caussâ bilis ipsis effervescit , lividoque
dolore cernuntur, impudentiam et animi impotentiam
aspectu præ se ferentes. 0s vero spuma, vel veneno
potius, est refertum. Puto esse reponendum τὸν Στpv6iav
utrumque fuisse, non mulierem. Pergit, nam et illa
valde ridicula, hoc modo * M? cùy* £10. τύχος, etc.
i. é. Ne sis ibi, quum fæda illa illuvies effunditur :
Aurum aut argentum , hercle , possidere nolo: sufficit
obolus, quo lupinos emam : nam potum fons seu rirus
præbebit. At paulo post non obolos vel drachmas patt-
cas , sed totas postulant divitias : adeo ut mercator
quispiam tanto onere impleri posset , quantum illis ad
quæstum philosophia confert. Inde postquam ad satie-
iatem corrasere, et victum comparavere, abjecta illa
infelici lacerna , agros nonnumquam , mollesque vestes,
et crinitos pueros, totasque domos emunt , Cratetis
peræ, Antisthenis lacernæ, ac Diogenis dolio longum
vale dicentes. Describit eosdem egregie quoque in Nc-
cromantia , Theodoretus quoque Socratis vitam acri-
ter taxat in Gr. Aff. (.ur. p. 174. ubi inter alia dicit:
Koi ό Σωκράra: 3*. elc. i. e. Socrates quoque suadelas
omnes atque illecebras cavere non jubet, ut esurientes
non comédamus, neque sitientes bibamus: pulchriorum
quoque oscula et ol tutus vitare penilus jubet; utpote
jua; pejus et scorpionibus et phalangiis venenum infun-
dant. Sed mera verba luvc sunt, rebus factisque ca-
rentia. Ibidem enim ostendit Socralem gymnasia as-
silue obiisse, ul oculos flagitioso conspectu pasceret,
inter pocula defessis aliis pernoctasse, et quæ ii;ulto
plura sequuntur, descripia ex vetustis auctoribus,
ijui jam perierunt Aristòxeno et Porphyrio. Est et
:ìliciibi apud Appianum de pliilosophis in hunc sen-
sum locuis perquiam insignis sed qui jam non succur-
rit. Apud I.aeftium quóque Diogenês reprehendebat
eos, jui justos quidemî, quod pecimias comtemnebQit ,
laudabant : pecuniosos vero imitari satagebunt. Nec
ipse adeo opuimus imperator siiuul et philosophus
Marcus evitäre calumiiiatores poluit , quin similem
illi labem adspergerent. Julius Capitolintis: Dederunt
ci vilio quod éi fictus fuisset, nec tum simple£,qugm
videretur, aut quam vel Pius vel Verus fuisset. Martia-
lis deniqüe in cinaedum philosophiæ suudium simu-
lantem, lib. IX. epigr. 77.
Democritos, Zenonas, inexplicitosque Platonas,
Quidquid et hirsutis squallet imaginibus,
Sic qua§i Pythagoræ loqüeris successor et hæres:
Præpendet mento nec ubi barba muiuor. . .
Sed, quod et hircosis serum est, et turpe pilosis,
Iii iiiolli rigidum clune libenter habes.
Tu qui sectarum causas et pondera iiosti,
Dic milli, præcidi, Pannice, dogma quod est.
Adeo verum est vetus illud : illum qui proficit in
litteris et deficit in moribus, plus deficere quam pro-
ficere. Apud Lucianum in Lapilliis post ridiculam
pliilosophorum pugnam recte concludit ille , qui sic
ioquitur: Ev ότα δε τzáta syivsro, etc. i. e. Dum au-
temii hæc fiebanit, Plulo, varia volvebant in animo :
eratque illud in promptu, nullum esse operæ pretium .
si quis disciplinas perdiscat, ni simul et vitæ rationes
ad id quod optimum est, componat: cum viderem illos

[ocr errors][ocr errors]

ritatem et affectando corrumpunt, ut qui gloriam À æquamur. Quid enim Thales ille princeps physico

captant (a) : Christiani eam necessario appetunt et integre præstant, ut qui saluti suæ curant. Adeo neque de scientia (!) neque de disciplina, ut putatis,

rum (c) sciscitanti Crœso de divinitate certum (d) renuntiavit, commeatus deliberandi (e) sæpe frustratus? Deum quilibet opifex (f) claristianus et invenit et

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

veritatem et appetitam præstare integre. Ut adeo illorum sit studiiim præstare id quod Scipiomi AEmiliano tribuit Welleius Paterculus lib. ll. qui nihil in vita nisi laudandum , aut fecit , aut dixit, aut sensit; illam virtutis perfectionem ambire, quam describit in Theaetelo Plato, cujus verba sunt: A£you£v 8* trepi „;,, „•?vp**», etc. i. e. Loquamur itaque de $ummis philosophis, quis enim de iis loqui £;ret, qui aberrant a legibüs institntisque philosophiæ? Hi vero qui summi suní, neque viam norunt quæ ad forum ducit, neque ibi judicium senatusve sit, aliusve publicus civitatis consessus. Leges praeterea et decreta. seu verbis ferantur, seu scripta $int, neque audiunt hi , neque inspiciuiit. Studii vero populi, suffragiaque creandis magistra'ibus collata, caetus alios et conventicula , et Σonvivia lascivasque cum tibicinis romess tiones, me per somnium quidemi sibi obversari relint. \eque vero etiam novit si quis malus est homo in civitate , neque si quid olim peccatum est ab antiquis vel viris vcl mulieribus: imo dutem nugis haec ignorat, quam quod dici solet , quot aquæ congiis mgre constet. Verum et hæc omnia ignorare se nescit. Neque enim liis abstinet rebus eu gratia ut laudetur, atque ut hominibus placeat. Solum

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

C ibi, et apud Ilerodotum et alios. De illo Cicero, Acad.

[ocr errors]

ostendit et exinde totum, quod in Deo (1) quæritur, re A tiatam (d). Sexum nec femineum mutat Christia

[blocks in formation]
[ocr errors]

sororibus misceri ? quod quidem philosophus Stoae præfectus lege sanarit. Percurrerem etiam Academiæ principem, illiusque discipulum : item et eos, de quibus major est admiratio, his quos nominavi obscæniores fuisse demonstrarem : obscænum quoque puerorum amorem ab illis in honestatis et philosophiæ partem annumeratum, omni retecta allegoria denudarem , nisi tum nobis ad alia properantibus oratio longior hac ratione ficret, tum omnium illorum ritus, uno a nobis detecto, satis superque redargueretur. HAv. (d) Corruptor adolescentium pronuntiatur. Hæc est præstantissimi Cod. Fuld. lectio, quam recepit Rigall. mam alii minus ventiste, lego partem sententiæ Atticæ in Socratem corruptorem adolescentium pronuntiatam. Lugd. B. legit. pronuntiatum. De Socrate etiam Noster lib. de Anima c. 1. adolescentiam vitians. Et passim veteres. Lucianus in Witarum Auctione, et in Eunucho, in dialogis etiam Merelricis Dial. X, Theodoretus Gr. Aff. Cur. p. 174 et 175. Non defuere tamen qui pbilosophuni lioc crimine absolverent, illumque dilexisse pulchros dicant, quoniam ex venusto membrorum et oris habitu virtutem animi et generosam indolem venabatur, quo etiam inclimat ' Nonius in expositione ad Nazianzeni 0rat. XLVIII, quæ est in Julianum secunda. lluc pertinet gemma quæ est in tom. ll, Dact. Gorl. n. 514, ut quil)iisdam placet. llAv. (e) Phrynen Diogenis super recumbentis ardori stabantem. Inter epulas Cynico cynice morigeraim. LAc. (f) In adulterio periisse. Falsum hoc, si scriptoribus qui adhuc exstant fides: Itaque sic scribit ad Eusebiuum p. 125, Josephus Scaliger , hoc loco in Tertulliano aut μνημονικὸν ap4)μα esse, aut, ait, impostor est qui illi hoc persuasit. Mortuus est enim valde senex &; &0vgtzc. Non dissimilis tamen mors aliorum quos emunerat Plinius Ilist. Nat. lib. VII, c. 13. Cornelius Gallus prætorius et T. II aterius eques Romanus in Venere obiere. Et Walerius Maximus, lib. IX, cap. XII. Fortis hujus mors, illorum perridicula. Cormelius enim Gallus praetorius, et T. flaterius eques Rom. inter usum Veneris absumpti sunt. Qui idem sa— pienter pro inore suo addit hæc: Quanquam quorsum attinet eorum cavillari fata quos non libido sua , sed fragilitatis humanæ ratio abstulit ! Fine namque vitæ mostræ variis et occultis caussis exposito, interdum quædam immerewia supremi fati titulum occupant : cum magis in tempus mortis incidant, quam ipsam mortem accersant, Speusippus tamen %zvá» ;t των, voluptalibus deditus, est Laertio. II Av. (g) Democritus erca-cutndo semetipsum. Vincentius Bellovacensis in Speculo I)octrinali lil). W , eap. 98. Tertullianus quoque refert Democritum philosophum eaeraecasse seipsum : eo quod mulieres aspicere sine concupiscentia non valebat. Et rursus cap. t. LX\ V. Unde de Democrito plulosopho refert Agellius in libro Noctium Atticarum, quod natione Abderites [uerit et ditissimus: qui omne patrimonium suum relinquens suis civibus, Athenas profectus est et ibi oculos sibi eruit: tamquam scilicet impedimento bonorum studiorum , ut vegetatiores cogitctiones haberet. Liberius tamen dicit

[ocr errors]
[ocr errors]

mulieres sine concupiscentia aspicere non posset, et A congrediar, Lycurgus &roxz prtpnaw optavit, quod le

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dionysio ventris gratia venditatur (a). Aristippus in A cum talibus factis in nomine et in honora sapientiæ

purpura sub magna gravitatis superficie nepotatur (b), et Hippias, dum civitati insidias disponit, occiditur(c). lloc pro suis omni atrocitate dissipatis nemo unquam christianus tentavit. Sed dicet aliquis, etiam de nostris exeedere quosdam a regula disciplin;e; desinunt tum christiani haberi penes nos, philosophi vero illi

perseverant apud vos. Quid adeo (1) simile philosophus et christianus, Graeciæ discipulus et Coeli, famæ negotiator et salutis (2), verborum et factorum operator, rerum (5) ædificator et destruclor, inter

polator erroris et integrator veritatis', furator ejus et custos (4).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PredošláPokračovať »