Vyhľadávanie Obrázky Mapy YouTube Správy Gmail Disk Kalendár Ďalšie »
Prihlásiť sa
Knihy Knihy
" Psalmus 4ь destderat cervus ad fontes aquárum; * ita desíderat ánima mea ad te, Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem, vivum : * quando véniam, et apparébo ante fáciem Dei? "
Breviarium Corisopitense - Strana 69
1835
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sacri Ordinis Cartusiensis

1717
...Icculum : fiât, fiât. PÇalmut 41. QUcmadmodum desiderat cervus ad fontes aquirum : ita dcsiderac ánima mea ad te Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem vivum : quando véniam & apgarcbo ante fáciem Dei ? Fuérunt mihi Ikrymaî тех panes die ас node : dum dícitur mihi...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Rituale Aurelianense. Denuò recognitum

1726
...fanótificátus fuero. PSALMUS 41. QUemádmodum desídcrat cervus ad fontes aquaram : * ità desíderat anima mea ad te , Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem, vivum : * quando veniam, & apparébo anee fáciéfti Dei í Fuérunt mihi lácrynwc meo: panes die ас nofte : * dùm...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium insignio ecclesiæ Nivernensis

1727
...8. G. Sitiyit. P/aimas 41. aUemádmodum desiderat cervus ad fontes aquárum, * ita desiderat anima mea ad te Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum ;* quando vcniam, & apparébo ante fácion Dei ? Fuérunt mihi lácrymarmí* panes die ас uofte, * dum AU citur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ, Zväzok 1

1736
...vocem meam , qua clamávi ad te : * tnifërére meî me. V^_cervus ad fontes aquarum , * ita desíderat ánima mea ad te Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum : * quando v¿niam , & apparébo ante faciera Dei? Fuérunt mihi lácrymz mez , & exaudí panes die ас noäe...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Carcassonense, Časť 1

1745
...rerumque di•vinarum meditatio. QUemádmodum desiderat cervus ad fontes aquárum : * itadesíderat ánima mea ad te, Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum : * quando veniam & appaгеЪо ante fáciem Dei? Fuerunt mihi láchryЯ13Е meae panes die ас epfte, * dum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ Ambianensis ecclesiæ, Časť 1

1746
...cíaPfalmus 41. S~\ Uemádmodum desiderat cervus ad fonmáyi ad te ; * miferére tesaquárum,*itadesíderat ánima mea ad te , Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum : * quando véniam & apparébp ante fáciem Dei ? Fuérunt mihi lácrymíe meas panes die ас nofte ,* dum díciturmihi...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium sanctæ ecclesiæ Metropolitanæ Remensis

Rheims diocese - 1759
...Ant. 8. Sitívit. Pfalmus. 4!. QUemádmodum desíderat cervus ad fontes aquárum : * ita desíderat ánima mea ad te , Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum : * dum dícitur mihi quotídie : Ubi eft Deus tuus ? Нэес recordátus fum, & effúdi in me ánimam...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Condomiense, Časť 4

1763
..., &: líetábor in mifericórdia tua. AD TERTIA M. Am. 4. A. Spera in Deo, Pfalmus 41. OUemadmodùm desiderat cervus ad fontes aquárum ; * ita desiderat ánima mea ad te , Deus. Sitivit ánima mea ad Deu m fbrtem , vivum : * quando véniam, & apparébo ante faciem Dei ! Fuérant...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Mimatense. Pars hyemalis, verna, æstiva, Zväzok 3

1764
...Spera in Deo. Pfalmus 41. OUemádinodum desíderat cervus ad fontes aquárum; * ita desíderat anima mea ad te , Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum : * quando véniam , & apparébo ante far ciem Dei ! Fuérunt mihi lacrymi тезе panes die ac no£te » * dum «Jícitur...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe

Breviarium Noviomense

1764
...Ant. 8. d. Sitívir. Pfalmus 41. OUemádmodum dcsíderat cervus ad fontes aquáram , * ita desíderat ánima mea ad te^ Deus. Sitívit ánima mea ad Deum fortem , vivum : * quando véniamSc apparébo ante fáciem Dei ? Fuénmt mihi lácryma: mea» panes die ас пойе , * dum...
Úplné zobrazenie - O tejto knihe
  1. Moja knižnica
  2. Pomocník
  3. Rozšírené vyhľadávanie kníh
  4. Stiahnuť PDF