Obrázky na stránke
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ag, v. wihádzat. Usus. Kon Windowání, á, 1. plicatio, wrecek Rac wifrťal, i. e.

reparatio , refectio, nis, wihádzal. 1. Husbesserung, Ausflickung: wifiknút, knul (kel), křem , meg (ki) fóldozás, ki - pó- V. P. imp. tři, de uno actu : tolás. Syn. Flekowání, po: v. wibosit, 2) excidere, exwifiekowani, wilatáni, wis silire: ausfallen, herausfallen, platání.

herausspringen : ki - esni, kiwifekowat, kowal, Kugem V. ugrani. Syn. wipadnút. Usus. P. imp. Eug: plicare, repa Sopel mu 3 Hora na Sábu rare, reficere : ausflicken, aus wifrknul, unius orgiae mubefiern: meg (ki) fóldozni, cus e naribus eius exsiliit, ki- potolni. Syn. fleťowat, ein Kilafter langer Nok fiel ihm Dywistikować, wiratat, wi aus der Nase aus (hinaus ), Pletet, wiprawit.

egy ölnyi takony ugrott - ki Twiformowati, owal, ugi (u) az orrából. juto v. wiobrazić, witwarit, wifrknutí, á, é, p. C. v. wia

bo8eni. 2) i. wipadnuti.

« PredošláPokračovať »