Obrázky na stránke
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

viwážģowat, gobál, jugem, wiwedení, á, é, p. c. edactas, freg. ex wiwázğnút..

a, um: ausgeführt, hecans wiwazit, il, im, V. P. imp. (hinaus) geführt: ki-vezettetett.

wiwaz: exhaurire : educere : boh, wiweden. 2) sursum du1. aussch&pfen, herausschöpfen: ki- . ctus, eductus : hinauf (Herauf)

meríteni. Syn. wičret. 2) hau- geführt, fel-vitetett, fel-rezet- "riendo consumere, exhaurire: tetett. 3) commissus , admis

aufschöpfen, durch Schopfen · sus, patratus , factus: angea ausleeren : ki-meriteni, meri stellt, getrieben, gemacht: tsetéssel ki-fogyasztani, ki-üre- lekedett, tett, tétettett. Syn. síteni. 3) libratim (per pon- učineni, urobení.. du distrahere : pfundweisevers + Wiwedení, n. v. seq. kaufen, auswägen, j, B. Fleisch : Wiwedení, á, ne eductio, nis, foatonként ki- mérni font f. Aus (Heraus, Hinaud) fühe számra ki-vágni, el-adni, p.o. rung: ki-vezetés, fel-vivés. 3) a’ húst, sot. 4) Dwere wiwážiť : admissio, commissio, patraemovere (ejicere cardine, auss tio: Unstellung: (selekedés, heben, herausheben: ki-inditani, végbeg-vérés, tétel, térés.

ki-mozdítani,sarkából ki-vetni Syn. učineni, Urabení. . - az ajtót. Syn. wiwalit, wiras Wiwegki , tow, m. plur. ex

Sit. 5) desinere ponderare, oretum , i, n. acus, eris, . aufhören, zu wägen, meg-szün- dasjenige, wovon das Getreide ni mérni. 6) desinere hauri- durch Worfeln gereinigt wird, re (educere), aufhören zu fchos die Spreu: rosta ally, utoly, pfenę nem meriteni, meg- . otsú, polyva. Syn. Zhonti. szünni meríteni.

+ wiwiegti, u, m. plur. idem. + wiwáznúti, wiwazi,wiwáznu, wiwest', wiwedel , wiwedem , fut. v. wiwázğnút.

V. P. imp wiwe8: educere , wiwazování, á, n. v. Wiwás aus (heraus) führen, Menjoene záři.

Thiere: kivezelni. 2) sursum wiwazowání, á, n. v. Wiwá. ducere, educere : herauf (bine zeňi.

auf) führen : fel-vezetni, felwiwazowat, zowal, zugem, vimi. Osus. To Stawani gå freg. ex wiwázat. Syn. roz až tam (na to meto) wiwts wazowat, wiwázat.

Sem : aedificium hac explica+ wiwazowati, owal, ugi (u), bo (educam) ad illum usque

freg. ex wiwasit, v, wiwad.. Jocum, dieses Gebäu werde ich 30wat.

bis an jenes Ort ausführen (cr. wiwazowat, ž0wal, žugem, meitern), ezt az épületet egész freq. ex wiwážit.

addig a' helyig fogom vinni Wiwečerani, á, 0. Nom. Verb. (ki-nyújtani). 3) admittere , ex seq.

commitlere, patrare, facere, wiwećerat, al, ám, V. P. imp. aliquid in aliquem : etwas ang

ag: desinere caenare, aufhda stellen, tenni, tselekedni, re. · ren zu soupiren ( Nachtmahl zu teni. Syn účinit, urobil:

effen, meg-szünni vatsorál Usus, to nám wiwesel ? quid pi, a'vatsorát el – végezni. nobis fecit ? vos hat er, une Syn. Sowečerať.

angestellt? mit tsivállt ö pe4 wiweden, a, 0, part. abs. künk? II. rec. wiwest fa: V. seq.

evolare, nidum relinquere :

auss)

gés.

ausfliegen, von dein Fliegen der - meg-erőtlenedett a' bor, ere

jungen Vogel aus dein Nefte : jét el-vesztette.i , - ki-repülni, a' fészket el-hagy- wiwetrit, il, im, V. P, imp.

vi. Syn. z 5ñezoa, wiletet. tri : eventilare, perventilare ; + wiwest'i, wiwedl, wiwedu · audlüftern : ki - szellözni. Il.

fut. imp. wiwe8 : v. wiwert'. rec. wiwetrit fa: eventilare 11. rec. wimest re, V. wiwert se, aërem captare : fich auss

lüftern, die Luft iddyfen: ki+ wiw'etrali, s, é, adj. 1. szellőztetni magát. Syn. pres wiwetteli.

· wetrit ra. Usus. Posme na 7 wiwétrati, al, ám fut, V. Prechádzku, trodu (a wime. wiwetret,

: trime. bịwetreli, á, é, adj. vapidus, wi petrowání, á, n. Nom.

a, um: verrochen, verrochert, Verb, ex seq. abgestanden, f. B. Wein : fel- wiwetrować, towal, rugem , fordultt, ki-inedt szeszü p. o. freq. ex wipetret, et wiweta a' bor. Syn, prestati, wiwete . rit. 11. rec. wiwetrow at ra, rení. boh. wiw'etrali.

freq. ex wiwetrit ra. Viwetrelort, i, f. vapiditas, wiwezeni, á, é, p. c. evectus , amissio odoris vel spiritus, a, um : aus ( hingus, heraus ) evaporatio , Berriechung : fel geführt, ausgefabren: ki-ritefordúlás , swagnak vagy, e lett, ki (el) hordatott. Syn, rönek el - vesztése, ki-gözöl wiwození. 2) evectus, subve

ctus, sursum vectus : hinauf wiwetrení, é, é, p. 6. ex wi. geführt, hinaufgefahren · fel

wetrit : eventilātus, perven. vitetelt. tilatus, perflatus, a, um: Wiwezeńi, á, n, evectio ; nis , ausgelüfteri : ki - szellőztetett. f. Ausführung, Ausfahrung: ki2) p. c. ex wiwetret, v. wis vitel, ki-hordás, ki-vitetés, wetteli.

ki - hordatás. 2) currulis exiWiwetreni, á, n. Nom. Verb. tus , evectio ; das Ausfahren,

wiwetrit : eventilatio, per Abfahren : kotsin-való ki-meventilatio, nis , f. Auslüftos netel. boh. Wigeti. 3) evefung, ki-szellözés. 2) Nom. ctio, subvectio , sursum verVerb. ex wiwetref : v. Wie sus: Hinauffahrung, das Uufwetteloft.

fahren in die Hohe, mit dein piwetret, trel, trim, V. P. imp. Wagen; kotsin - való fel-me

tri : evaporare , vim aut spi- į nés. boh. Wigeti. ritum , 'vel odorem amittere wiwezę, wiwezel, wiwezem, (perdere) : verrichen, fich ver. V. P. imp. wiwez : evehere: ricchen, die Straft verlieren : ki qusfahren, durch Fahren hers közölögni, erejét vagy sza ausschaffen, oder ausführen su gát el-veszteni', fel - fordul B. Getreide, Mist, ki (el) ni, meg-eröllenedni. boh. wis vinni , kihordapni szekeren, wétrati. Usus. Wino wiwets p. 0. a' gabonát. Syn. wiwo. relo : vinum factum est va zit. boh. wiwezči. 2) sursum pidum, amisit vim suam, vehere , evehere , subvehere : spiritum, vel odorem suum : hinauffahren , hinaufführen Ico Der Wein hat sich verrochen: manden, etwas : fel-sinni va

lakit, valamit. II. rec. wis

wezt

ti.

wezt fa: evehi, carru exire, aufwinden, in die Höhe windsa: foras : ausfahren (neutr.) wegs fel-voani. 5) 7obu, Rufu si fahren : kotsinki - mepni. · wiwinút, v. wimłnút. Syn. na Roči (na woze) wiwinuti, á, é, p. c. evolutus, wist. boh. wigeti. 2) sursum explicatus, apertus, a, um: eveni, auffahren, in die Hdhe aus (auf, los) gewickelt, gee fahren, z. B. mit Wagen, wunden : fel-bontott, fel-olSchiffe : fel – menni kotsin, dozott, ki-nyitolt. Syn. wi. hajón. boh. wigeti.

winaní, rozwinuti. 2) conof wiwezti, wiwezi, wiwezu, volutus, glomeratus : aufges

fut. imp. wiwez, v. wiwezt. wickelt : fel-gombolyíltatott. wiwiganí, á, é, p. c. v. wiwis Syn. wimotaní, zwinuti, " tí.

zwiti. 3) crispalus, cincinWiwigání, á, n. v. Wiwiti. natus, intortus : gefräuselt, wiwigat, al, em, y. d. imp. fodoríttatott. Syn. wikrúteni. ag, v. wiwit.

4) subductus, in die Höhe ges wiwinaní, á, é, p. C. V. wie wunden, aufgewunden: fel-vowinutí.

natott. 5) v. wiminuti. Wiwinání, á, n. v. Wiwinu: Wiwinuti, á, n. erolutio, ex

plicatio', apertio, nis, f. Aus wiwinat, al, ám, V. I. imp. - ( Auf, Los) wickelung, - win:

ag, v. wiwinút. II. rec. wisdung : ki-oldás, ki-nyitás. winat sa, v. wiwinút ra U. Syn. Wiwiñáni xozwinuti. 2) SILS. Rúža sa us wiwiñá, oto convolutio, glomeratio : Auf, wárá: rosa de hiscit, die Ros'. wickelung, fel - gombolyitás.

fe geht auf, geht voneinander : Syn. Wimotání, zwinuti, · nyilik a' rósa.

Zwití. 3) crispatio, cincinWiwinowání, á n . Nom. , natio , intortio : Kräuselung: Verb. ex seq.

fodorítás, Syn. Witrúteni. 4) wiwiñowač, nowal, nugem, subductio , Aufwindung, Auffreq. ex seq.

wickelung, fel - vonás. 5).V. wiwinút, nul, ñem, V. P. Wimknutí.

imp. wiwiń : evolvere, expli- wiwirani, á, é, p. c. P. wi. care , aperire : aus (auf, lob). wreni. wickeln , los (auf, aus) winden, wiwitáni, á, n. v, Wiwreni, fel-bontani, ki - nyilni, fel- wiwirač, al, ám, V. I. imp. oldozni. Syn, wiwinat, roz: ag, v. wiwcet. winút. Usus. Ubira na Wiwiráwáni, á, 1. Nom. Swetlo wiwinulo : ut in lu- Verb. ex seq. cem prodeat, damit es ang wiwirawat, al, ám, freg. es Licht komme, hogy világos- wiwitat. ságra jöjjön (gyöjjön). 2) con- wiwiseñe adv. elate , exaltate, volvere, glomerare : aufwis elevate : erhoben, fel-emelve. deln, aufwinden auf etwas ; fel 2) v. boredržanliwe, pipe. (rea) gombolyítani Syn. wis wiwiseni, á, é, p. 6, exaltatus, motat, zwinút, zwiť. 3) cri- elevatus, erectus , evectus, spare, involvere, intorquere, sublatus, a, um: erhöhet, its capillos: aufwickeln, fräuseln hoben, in die Hohe gehoben : die Haare : fodorítani a' hajat. fel-emeltt, fel-emeltetett. Syn. Syn. wikrútit. 4) subducere,

wizdwihnutí, powiseni. U

SUS.

sus. We lo milo wiwifeni: gere, evehcre : echshen , . B. leviter eminens, ein wenig er einen Thurm 36. in die Hohe hdhet, egy kevessé, magos heben, erheben: fel - emelni, sabb, jobban ki tetszik. 2) fel-vinni. Syn. powisit, vois promotus, evectus ad digni wisowat. 2) promovere, evetates : erhöhet, erhoben, gesties here, efferre, tollere , attolgen, emporgebracht, in Anse. Jere : erhöhen, in Ansehung der hung der Würde 1. nagyobb Würde, des Ansehend X. erheben, állapotra mentt, felsőbb emporbringen, Ž. B. Ehren: poltzra emeltetett. Syn. po. tiszt viselövé ( tiszté) tenni, wiseni. 3) auctus , amplia nagyobb állapotra) fel- emeltus, amplificatus: vergrößert, ni , fel - magasztalni. 3) aucrhdhet, erhoben: meg-öregbít gere, ampliare, amplificatetett, meg - nagyobbíttatott, re: vergrößern, z. B. den Bert, meg - nagyíttatott. 4) praedi erhöhen ac.' meg - nagyobbítacatus, celebratus, laadatus, ni, nagyítani, meg - öregbielatus : gepriesen, gerühmt, els teni. Wiwisili Cenu 3božnu. hoben, erhöhet: meg-ditsérte 4) praedicare, celebrare toltelt,magasztaltatott. Syn. wide lere, effere: erhshen, erheben, walowání. 5) v. boredržanli. rühmen, preisen: ditsérni, felwi, nádherní , pisní.

magasztalni valakil. Syn. dwá. Wiwiseñí, á, n. sublatio , ela lit, widwálit. 5) v. wizdwib.

tio, erectio, exaltatio , nis, nút. II. rec. pipit (, f. Erhdhung, 3. B. eines nas inice (boh. nad giné): Thurms: fel-emelés, fel - vé se efferre supra alios , fich er. vés, fel-vitel. Syn. powires heben über andre, stolz werden : ñi. 2) promotio , evectio , e fel - fuvalkodni, kevélykedlatio , sublatio : Erhöhung eis ni, Syn. Wiwisować ra. 2) v. nes Menschen in Ansehung der wissipnút (%. III. passive. Würde x. Erhebung zu Ehren : promoveri, evehi, efferri, nagyra menés, fel-emeltetés tolli, adtolli: emporkommen, tiszségre. 3) auctio , amplia aufsteigen, erhobon werden : feltio , amplificatio , auctus, us, emeltetni valamire. Syn. wist m. Erhöhung, Vergrößerung: na nečo. meg-öregbítés , nagyítás, na- wiwisowani, á, é, p. C. v win gyobbítás. 4) celebratio, prae- wifeni. dicatio, laudatio : Erhöhung, Wiwisowani, á, n. v. Wiwi. Erhebung , Rührung, das Rüh. peni. men, Preisen, Loben: ditsírés, wiwirowat, Powal, sugem, V. magasztalás. Syn. Widwalos J. imp. fug: v. wiwisit.' II. wání. 5) . 5oredržanlivost. rec. wiwisowat rá: v. wiwis Hádhernoit , picha.

fit pa. Wiwisenost, i, f. celsitas , tis, wiwisowne, adv. auctione pu

celsitudo , altitudo, elevatio, blica), versteigerungsweise, kónis, f. die Hohe, magasság. tya - velyével, litzitálva. USyn. wisokoft, wiroft. 2) sus. Wiwisowne predat, prev. Wiwiseñi.

dáwat : vendere auctione , wiwifit , ii, im, V. P. imp. auctionari, hastae subiicere ,

wiwir: exaltaré, tollere, ad subhastare , sub hasta vendetollere , efferre, elevare, eri re: versteigern, perauctioniren ,

"ne.

Bersteigerungsweise verkaufen : + widláčeti, čel, lim, futi

kótya - vetyét (kótya - vetyi- freq. v. wiwláčat. · re) bányni: litzitálva el- wiwláčit , il, im, V. P. imp. adni. .

wiwlač, v. wiwlect. 2) occanwiwisowni, á, é, adj. k. P. do evellere, exoccare rem:

wiwisowné Predáwání, 1. auseggen, ki-boronálni, boseq.

ronával ki - szaggatoi. Syn. Wiwisownort , i, f. auctio ' wibránit, bolo widláčeči.

(publica ), subhastatio : Bers Wiwlačování, i, n. Nom. steigerung, Berauctionirung: Verb. ex seg. kótya - vetye, litzitálás. Syn. wiwlačowat, čowal, čugem, wiwis ugicnost.

freg. ex wiwláčit. ' wiwisugicñe, adu. V. wiwisowo wiwlečení, á, é, p. c. extrac

tus, a, um: aus (heraus, hia wiwisugicní, á, é, adj. v. wis naus) geschleppt, ki - hurtzoltt, wir owní.

ki- hurtzoltatott, ki - vonaWiwisugicnost, i, f. v. Wiwia tott, ki - rooszott. 2) educrownost.

tus, extractus: aus (hinaus, wiwit , wiwil, wiwigem, V.P. heraus) gezogen, ki- húzott,

imp. wiwi : v. wiwinút. 2) ki - húzattatott. Syn. witab: desinere glumerare, involve nutí. re fila: aufhören zu winden, Wimlečení, á, . extractio , zu wickeln : meg - szünni gom- nis, f. Uus (søeraus, Hienaudi bolyitani. 2) desinere ulula- schleppung), ki-hurtzolás, kire, aufhören zu Eilen, ineg- vonás, ki - fonszás. 2) educa szünni ordítani.

tio, Au$ ( Heraus, hinaus) wiwiti, á, é, po co, V. wiwi. zichung, ki - húzás. Syr. Wie nuti.

tabnutí. Wiwití, á, n. v. Wiwinuti. 2) wiwlect et wiwléct, wimlekel,

cessatio a glomeratione, Aufs wiwlečem, V. P. imp. wis hórung vom Winden, meg- wlec : extrahere, aus (heraus szünnése' a' gombolyításnak. hinaus) schleppen, ki - hurtzols 3) finis ululatus, Ende des ni, ki - vonni, ki - vonszani.

Heulens , ordításnak vége. Syn wiwlici. 2) iť z Udd wiwláčani, á, é, p. c. v. wis ihelnébo wiwlect: ,educere wlečení.

(extrahere) filum ex acll, wiwláčani, á, 2. V. Wiwles den Faden aus dein Ohre det čení.

Nadel herauszichen, a' fonalat wiwláčat, al, ám, V I. imp.: (tzérnát kihúzni a' to fo

ag, v. wiwlect. boh. wiwla. Kából. Syn. wiwléknút, win čéti.

tábnút. boh. wiwliknúti. widláčení, á, ér. p. c. v. wis wiwléťani, á, é, p. c. to win

wlečeni. 2) occando evulsus, wlečení.
exoccatus, a, um: ausgeeget, wiwlétání, é, n. V: Widlećcó
ki - boronáltatott. Syn. wie ni..
bráneni.

wiwlétat, ai, ám, V. I. imp. mimláčení, á, n. v. Wiwlaces ag, v. wiwlect.

ñí. 2) evulsio per occalionem, Wiwletáwáni, á 1. NON

exocatio : Aubeggung, ki-bo- Verb. ex seq. · ronálás. Syr. Wibránení.

wiws

« PredošláPokračovať »